Doç. Dr. Ahmet Güven

  • Uzmanlık Alanları: Çocuk Gastroenterolojik Cerrahisi, Yenidoğan cerrahisi, Çocuk ürolojisi, Toraks cerrahisi, Çocukluk çaği solid tümörleri, Çocukluk çağı travmaları, Kabızlık, İdrar kaçırma, Peniste yapısal bozukluklar, Sünnet, Kasık hastalıkları, Fıtık, Hidrosel, İnmemiş testis
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi - Çocuk Cerrahisi – Uzmanlık
Çocuk Ürolojisi - Yan Dal Uzmanlık
Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi - Çocuk Cerrahisi - Doçentlik
 
Yurt Dışı Deneyimi
Çocuk Ürolojisi Kliniği Albany Medical Center Albany/Newyork/ABD, Çocuk Ürolojisi alanında klinik ugulamalara ve laboratuar çalışmalarına katılma (Ekim 2005- Ekim 2006)
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği