Op. Dr.Ahmet İçağasıoğlu

 • İlgi Alanları
 • Katarakt
 • Kornea nakli
 • Glokom
 • Refraksiyon bozuklukları
 • Vitreo retinal cerrahi
 • Diyabetik retinopati medikal cerrahi tedavileri
 • Sarı nokta hastalığı
 • Sistemik hastalıklar

Eğitim ve Uzmanlık
1978 - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
1982 - Ssk Dışkapı EAH - Uzmanlık

Deneyim

 1. 2004 - Emekli / Serbest
 2. 2001 - 2004 - Göz Klinik Şefi, Beyoğlu Kuledibi Göz EAH
 3. 1999 - 2001 - Göz Klinik Şefi, Şişli EAH
 4. 1995 - 1999) - II. Göz Klinik Şefi, Kartal EAH
 5. 1993 - 1994 - II. Göz Klinik Şefi, Başhekim, Kartal EAH
 6. 1992 - 1993 - Şef Muavini, Kartal EAH I. Göz Kliniği
 7. 1987 - 1991 - Şef Muavini, Başhekim Beyoğlu Kuledibi EAH
 8. 1986 - 1987 - Başasistan, Beyoğlu  Kuledibi EAH Göz Kliniği
 9. 1982 - 1985 - Uzman Dr., Nevşehir Devlet Hastanesi 
 10. 1988 - Prof. Dr. Klein M. (Vitreo-Retinal Cerrahi- Duısburg,
 11. 1998 - Prof. Dr. Schakar G. (Presbiopi Cerrahisi, Forthworth
 12. 1990 - Prof. Dr. Fyodorov S. (Refraksiyon cerrahisi, Moskova
 13. Prof. Dr. Blumental M.(Mininuc Tekniği ile Katarakt Cerrahisi
 14. 1988 - 2020 - Ulusal/Uluslararası Çok sayıda kurs, panel, semposium, kongre katılımı
 15. 2017/2020 - VM MP Pendik Hastanesi


Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Oftalmoloji Derneği
American Academy Ophthalmology
ASCRS
ESCRS
Shangai Eye Assosiation

Ödüller
2018 - TTB Meslekte 40. Yıl Onur Ödülü
1998 - OND/Kornea Nakli Ödülü

Ulusal Hakemli Dergilerde Ve Bilimsel Toplantılarda Yayınlanan Makaleler

 

 • İçağasıoğlu A.,Kanpolat A.,Mit T:Sert Kontakt Lense Bağlı Kornea Kurbür      Değişiklikleri Ssk Dışkapı Eah Dergisi.1982;5:1-3

 

 • İçağasıoğlu A.,Özkan Sonar S. Akut Posterior Multifokal Plakoid Pigment Epitelyopati,Dışkapı Eah Dergisi 1982 Aod Vaka Sunumu 

 

 • Yılmaz Ö F.,Kevser Ma.,İçağasıoğlu A.,Eren H: Keratoplasti.Beyoğlu Hastanesi Dergisi.1987;2:1-10

 

 •  Yılmaz Öf.,Kevser Ma.,İçağasıoğlu A.,Eren H:Yılmaz Lensi:Yeni Bir İnterkapsüler Göz İçi Lensi.Beyoğlu Hastanesi Dergisi.1988;3:1-13

 

 • Yılmaz Öf.,İçağasıoğlu A.,Eren H.:Bir Vaka Nedeni İle Santral Retinal Ven Oklüsionu.Beyoğlu Hastanesi Dergisi.1988;3:19-23

 

 • Yılmaz Öf.,İçağasıoğlu A.,Eren H.,Yılmaz G.,Sakaoğlu N.:Muhtemelen Cobamamide'in Sebepolduğu Bir Optik Nöropati Vakası.Beyoğlu Hastanesi  Dergisi.1988;3:25-30

 

 • Yılmaz Öf.,İçağasıoğlu A.,Eren H.,Yılmaz G.,Berker O.:Milyer Tüberkülozlu Bir Vaka Nedeniyle Tuberküloz Uveit.Beyoğlu Hastanesi Dergisi.1988;3:31-39.

 

 • Karataş M.,Kevser Ma.,Nohutçu Af.İçağasıoğlu A.,Yılmaz Öf,:Pekke+Iol Ameliyatlarında Kornea Kürvatür Değişiklikleri.Türk Oftalmoloji Derneği Xxıı.Ulusal Kongresi Bülteni.1988:176-179

 

 • Karataş M.,Yılmaz Öf.,İçağasıoğlu A.,Eren H.,Yılmaz G.:Yılmaz Lensinde Yapılan Modifikasyonlar Ve Sonuçları.Türk Oftalmoloji Derneği Xxııı.Ulusal Kongresi Bülteni.1989:123-125

 

 • Fidanoğlu Ü.,Yılmaz Öf.,Kevser Ma.,İçağasıoğlu A.,Kaya V.Kliniğimizde Uygulanan İol İmplantasyonları Sonuçları Xxııı.Ulusal Kongre Bülteni.1989.Cilt1,199-201

 

 • Sayar B.,İçağasıoğlu A.,Yılmaz G.,Kaya V.,Eren H.Senil Makula Dejeneresanslarında Ve Retinitis Pigmentosalılarda Yeni Bir Cerrahi Yaklaşım:Arteia Temporalis Superficialis Ligasyonu.Video.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni 1989, Editörler:Öf Köker,T.R.Ersöz.A.Kaya.Çukuova Üniversitesi Basımevi,Adana,Cilt:2 Sayfa:769-772,1989

 

 • Eren H.,İçağasıoğlu A.,Karataş M.,Küçümen Bs,Yılmaz Öf.Dekolman Ameliyatı Sonuçlarımız.23.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni 989,Editörler:Öf Köker,T,R,Ersöz,A. Kaya.Çukuova Üniversitesi Basımevi,Adana,Cilt2 Sayfa:776-779,1989

 

 • Akaydın Ö.,Yılmaz Öf.,Kubaloğlu A.,İçağasıoğlu A.,Güngel H.,Küçümen Bs.Penetran Keratoplastilerde Potansiyel Görmenin Pam İle Değerlendirilmesi.25.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni.1990.Edirörler : E.Öngör,Ç.Mirzataş,T.Ovalı,Nur Kır,Kazım Devranoğlu,İ.Perente,H,Azizoğlu,O.Arslan.Cerrahpaşa Üniversitesi Basımevi,İstanbul,Cilt:2 Sayfa:167-170,1990

 

 • Kadıoğlu E.,Yılmaz Öf.,İçağasıoğlu A.,Kevser Ma.,Kümen B.,Güngel H.Termokeratoplasti Operasyonunda Etken Sonuçlarımız.25. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni,Editörler:E.Öngör,Ç.Mirzataş,T.Ovalı,N.Kır,K,Devranoğlu,İ.Perente,H.Azizoğlu,O.Arslan. Cerrahpaşa Üniversitesi Basımevi,İstanbul,Cilt:2sayfa:171-174,1990

 

 • Küçümen B.,Yılmaz Öf.,Acar B.,İçağasıoğlu A.,Kevse Ma.,Kadıoğlu E.,.Progressif Miyopinin Kontrolünde  Skleropeksi.25.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni.Editörler:E.Öngör,Ç.Mirzataş,T.Ovalı,N.Kır.K,Devranoğlu,İ.Perente,H.Azizoğlu,O.Arslan,Cerrahpaşa Üniversitesi Basımevi,İstanbul,Cilt:2 Sayfa:201-203.1990

 

 • İçağasıoğlu A.,Kubaloğlu A.,Küçümen Bs.,Kadıoğlu E.,Yılmaz Öf.Lameller Keratoplasti. 25.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni,Editörler :E.Öngör,Ç.Mirzataş,T.Obalı,N.Kır,K. Devranoğlu,İ.Perente,H.Azizoğlu,O.Arslan .Cerrahpaşa Üniversitesi Basımevi,İstanbul,Cilt:2sayfa:232-234.1990

 

 • İçağasıoğlu A.,Berki T.,Eren H.,Karataş M.,Yılmaz G.Yılmaz Öf:Bir Vaka Nedeniyle Santral Retinal Arter Okluzyonu.Beyoğlu Hastanesi Dergisi.1991;1:20-22

 

 • Eren H.,Kaya V.,Sarışın E.,Kevserma.,İçağasıoğlu A.,Yılmaz Öf.:Radyal Keratotomi.Türk Oftalmoloji Gazetesi 1991;2:135-137

 

 • İçağasıoğlu A.Eren H.,Kaya V.,Sarışın E.,Kevser Ma.,.,Tılmaz Öf.:Myopinin Düzeltilmesinde Radial  Keratotomi.Beyoğlu Hastanesi Dergisi.1991;2:101-103

 

 • Yılmaz Öf.,İçağasıoğlu A.,Kevser Ma.,Kadıoğlu E.,Eren H.:Hipermetropinin Cerrahi Düzeltilmesinde Termokeratoplasti Türk Oftalmoloji Derneği Xxv.Ulusal Kongresi Bülteni.1991:175-176

 

 • İçağasıoğlu A.,Kubaloğlu A.,Küçümen Bs.,Yılmaz Öf.Nd-Yag Laser Arka Kapsülotomi Sonrası Görmenin Potential Acuity Meter İle Önceden Saptanması.To Gazetesi.1991:21:112

 

 • Kubaloğlu A.,İçağasıoğlu A.,Küçümen Bs.,Kadıoğlu E.,Yılmaz Öf.Glokomda Silikon Tüp İmplantları.To Gazetesi 1991:21:463-70
 • Küçümen Bs,İçağasıoğlu A.,Kubaloğlu A.,Yılmaz Öf.Bir Olgu Nedeniyle

           Purtcher’in Travmatik Retinal Angiopatisi. To Gazetesi 1991;21-463-70         

 • İçağasıoğlu A.,Kubaloğlu A.,Yılmaz Öf.,Küçümen Bs.Yüksek Miyoplarda Clear Lens Ekstraksionu.To Gazetesi1991;21:126-30

 

 • Kubaloğlu A.,İçağasıoğlu A.,Küçümen Bs.,Yılmaz Öf.Kataraktlarda Ameliyat Sonrası Görrmenin Potential Acuity Meter İle Önceden Saptanması.To Gazetesi1991:21:106-11

 

 • Kaya V.,Yılmaz Öf.,Kevser Ma., İçağasıoğlu A.,Sarışın E.Radial Keratotomi 6 Aylık Sonuçlarımız.Xxv Ulusal Kongre Bülteni,İstanbul,191-200,1991

 

 • Ateşci E.,Yılmaz Öf.,İçağasıoğlu A.,Kaya V.,Sayar B.Nd Yag Laser İle Glokom Filtrasyon Fistüllerinin Yeniden Açılması.Xxv Ulusal Kongre Bülteni,İstanbul,273-276,1991

 

 • Kubaloğlu A.,İçağasıoğlu A,.Küçümen Bs.,Kadıoğlu E.,Yılmaz Öf.Glokomlularda Silikon Tüp İmplantları.Türk Oftalmoloji Gazetesi 1991;21:463-70.

 

 • Kubaloğlu A,İçağasıoğlu A,Küçümen Bs,Akaydın Ö,Yılmaz Öf.Penetran Keratoplastilerde Potansiyel Görmenin Pam İle Değerlendirilmesi.Kartal Eah Tıp Dergisi 1992:3(1-4):308-310

 

 • İçağasıoğlu A,Kubaloğlu A,Yüksel H,Küçümen Bs,Yılmaz Öf Glokomlularda Görmenin Potensiyal Acuity Meter İle Değerlendirilmesi.Kartal Eah Tıp Dergisi1992:3(1-4)299-300

 

 • İçağasıoğlu A.,Kubaloğlu A.,Güzelce T.,Yılmaz Öf.Çocukluk Çağı Kataraktlarında İntraoküler Lens İmplantasyonu.To Gazetesi.1992;22:145-9

 

 • İçağasıoğlu A.,Kubaloğlu A.,Kadıoğlu E.,Yılmaz Öf.Kontakt Lens Kullanımı Sonucu Ortaya Çıkan Korneal Komplikasyonlar.Türk Oftalmoloji Gazetesi.1992:22:255-8

 

 • İçağasıoğlu A,Kubaloğlu A,Kevser Ma,Yılmaz Öf.Afakik Ve Psödofakik Büllöz Keratopatilerde Penetran Keratoplasti.T.Oft.Gaz.1992;22:255-8

 

 • Kubaloğlu A,İçağasıoğlu A,Kevser Ma,Yılmaz Öf.Afakik Ve Psödofakik Keratopatilerde Penetran Keratoplasti Sonrası Glokom Ve Tedavisi.T.Oft. Gaz.1992;22:432-6

 

 • Kadıoğlu E,İçağasıoğlu A,Kevser Ma,Kubaloğlu A,Yılmaz Öf.Termokeratoplasti Ameliyatlarında Erken Sonuçlarımız T.Oft. Gaz.1992;22:437-40

 

 • İçağasıoğlu A,Kubaloğlu A,Kadıoğlu E,Yılmaz Öf.İntra Oküler Lenslerin Çıkarılmaları.T.Oft.Faz..1992;22:469-72

 

 • İçağasıoğlu A,Kubaloğlu A,Küçümen Bs ,Yılmaz Öf, Nd-Yag Laser Arkakapsülotomiden Sonra Gelişen Retina Dekolmanı.T.Oft. Gaz.1992;22:479-81

 

 • İçağasıoğlu A,Kubaloğlu A,Yılmaz G,Küçümen Bs. Yüksek Myopide  Fyodorov Arka Kamera Phakic Intraoküler Lens (Mush Room Design) Implantasyonu Sonuçlarımız.Kartal Eah Tıp Dergisi 1993:4(1-3):292-295

 

 • Babaoğlu B,Kubaloğlu A,Küçümen Bs,İçağasıoğlu A.Ekke+Pcıol Ameliyatlarında Postoperatif Topikal Diklofenak Sodyum Tedavisinin Prednizolon Asetatla Karşılaştırılması.Türk Oftalmoloji Derneği 28,Ulusal Kongresi Bülteni,Editörler: Ö.K.Doğan,R.Ç.Aydın.Konya :Cilt:2,Sayfa :357-359,1994

 

 

 • Kadıoğlu Öf .,Kubaloğlu A.,Küçümen Bs.,İçağasıoğlu A., Penetran Keratoplasti Sonrası Erken Dönem Komplikasyonlar.Türk Oftalmoloji Derneği 28. Ulusal Kongresi Editörler: Ö.K.Doğan.,,R.Ç.Aydın.Konya:Cilt3!Sayfa:713-716,1994

 

 • Küçümen Bs,Aymak S,Kuyrukçuoğlu A,Kubaloğlu A,İçağasıoğlu A.,Penetran Keratoplasti Sonrasıalıcı Kornealarınhistopatolojik Sonuçları.Türk Oftalmoloji Derneği 28. Ulusal Kongresi Bülteni,Editörler:Ök Doğan,R.Ç.Aydın,Konya Cilt:3 Sayfa:797-799,1994

 

 • Ceran A,Kubaloğlu A,Küçümen Bs,Ateşci E,İçağasıoğlu A  .Ekke+Pcıol Erken Takip Sonuçlarımız.Türk Oftalmoloji Derneği 28. Ulusal Kongresi Bülteni .Editörler:Ök Doğan,Rç Aydın Konya Cilt 1 Sayfa:972-973,1994

 

 

 • Doğanay S,Kubaloğlu A, Küçümen Bs,İçağasıoğlu A.Yüksek Riskli Penetran Keratoplasti Sonrasısantral Kornea Kalınlık Değişiklikleri.Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi Ekim 1995,Antalya.(Poster)

 

 • Babaoğlu B,Kubaloğlu A,Küçümen Bs,İçağasıoğlu A.Katarakt Ameliyatlarında Subkonjoctival Anestezinin Yeri.Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi Ekim 1995, Antalya(Poster)

 

 • İçağasıoğlu A,Küçümen Bs.Ön Kamera Lens Luksasyonunda Endokapsüler Fakoemülsifikasyon.30.Todulusal Kongresi 1996 14-18 Eylül; Antalya (Video)

 

 • Küçümen Rb,İçağasıoğlu A.Posttravmatik Ve Penetran Keratoplasti Sonrasında Korneaskleral Spontan Perforasyonun Korneal Patch(Yama) Grefti İle Keratoplastisi 30.Tod Ulusal Kongresi.1996 14-18 Eylül:Antalya(Video)

 

 • İçağasıoğlu A,Kubaloğlu A,Küçmen Bs,Aymak S.Skleral Tunelle Yapılan Sütürsüz Katarakt Ameliyatı Sonuçlarımız.Türk Oftalmoloji Derneği 29.Ulusal Kongresi Ekim 1995,Antalya

 

 • Dönmez T,Kubaloğlu A,Küçümen Bs,İçağasıoğlu A.İrise Fiksasyonlu Arka Kamera Lens İmplantasyonu.Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi Ekim 1995 Antalya.(Poster)

 

 • Küçümen Bs,Aymak S,Kubaloğlu A,İçağasıoğlu A.Penetran Keratoplastiye Giden Kornea Hastalıklarında Histopatoloji.Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulısal Kongresi Ekim 1995.Antalya(Poster)

 

 • Doğanay S,Küçümen Bs,Ateşçi E,İçağasıoğlu A.Lu A.Gebelik Toksemilerinde Eksüdatif Retina Dekolmanı.Türk Oftalmoloji Detneği 29. Ulusal Kongresi Ekim 1995.Antalya(Poster)

 

 • Babaoğlu B,Küçümen Bs,Kubaloğlu A,İçağasıoğlu A.Psödoeksfoliasyon Sendromu Ve Katarakt Ekstraksionu.30.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni  Editörler :G Kural,S.Duman.Antalya.Cilt:2 Sayfa 236-239.1996

 

 • Küçümen B,Çakmak M,Kubaloğlu A,İçağasıoğlu A.Glokomun Cerrahi Tedavisinde Trabekülektomi İle Trabekülektomi+Mytomycin C Olgularının Karşılaştırılması.30 Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni.Editörler:G.Kural,S.Duman .Antalya :Cilt 2 Sayfa:450-453 1996

 

 • Kubaloğlu A,İçağasıoğlu A,Küçümen B,Dönmez T.Küçük Kesili Sütürsüz Ekstrakapsüler Katarakt Ekstraksiyonu.30.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni.Editörler:G.Kural,S.Duman.Antalya.Cilt:2 Sayfa:208-211,1996

 

 • Dönmez T.Küçümen Bs,Kubaloğlu A,Feriver F,İçağasıoğlu A.Fakoemülsifikasyonla Katarakt Ameliyatlarından Sonra Astigmatisma.30.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni.Editörler:G.Kural,S .Duman .Antalya ,Cilt: 2 Sayfa:262-265,1996

 

 • İçağasıoğlu A,Küçümen Bs,Kubaloğlu A,Dönmez T.Fakoemulsifikasyon Cerrahisinden Sonra Katlanabilir Göz İçi Lensi İmplantasyonu.30.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni.Editörler:G.Kural,S.Duman.Antalya.Cilt:2 Sayfa:229-231,1996

 

 • Kubaloğlu A,Kadıoğlu Öf,Küçümen B,İçağasıoğlu A.Penetran Keratoplasti Sonrası Travmatik Kesi Yeri Ayrılması .30.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni.Editörler:G.Kural,S.Duman.Antalya Cilt:2 Sayfa:26-30.1996

 

 • İçağasıoğlu A. Damla Anestezisi İle Fakoemulsifikasyon Ve Katlanır Göz İçi Lens Ameliyatı Sonuçlarımız.Katarakt Ve Refraktif Cerrahi Paneli(Panelist).Van.1996100.Yıl Üniversitesi,

 

 • Küçümen Rb,Ersoy E,Kubaloğlu A,İçağasıoğlu A Perforan Göz Yaralanmalarından Sonra Penetran Keratoplasti.30.Ulusal Oftlmoloji Kongresi Arka Kamera

 

 • Küçümen B.İçağasıoğlu A,Kubaloğlu A,Ersoy E.Fakoemulsifikasyonla Kataraktcerrahisinde Intraoperatif Erken Dönem Komplikasyonlar.30.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni.Editörler:G.Kural,S.Duman.Antalya,Cilt: 2 Sayfa:191-196,1996

 

 • Kubaloğlu A,Kurnaz E,Küçümen B,İçağasıoğlu A.İlk 350 Olguda Penetran Keratoplasti Sonuçlarımız.Editörler :G.Kural,S.Duman,Antalya.Cilt:2 Sayfa:14-19,1996
 • Kubaloğlu A,Kadıoğlu Ö,Doğanay S.,İçağasıoğlu A.Penetran Keratoplastilerde İntraoküler Lens Fiksasyon Tekniklerinin Karşılaştırılması.T.Klinik Oftalmoloji 1996;3:368-71

 

 • Kubaloğlu A,Dönmez T,Küçümen Bs,İçağasıoğlu A. İris Fiksasyonlu Arka Kamera Intraoküler Lens İmplantasyonu.Mn Oftalmoloji 1996;4:389-95

 

 • Kubaloğlu A,Ceren A,Küçümen Bs,İçağasıoğlu A.Penetran Keratoplasti Sonrası Astigmatizma Üzerine Intraoperatif Ve Postoperatif Sütür Ayarlamanın Etkisi.Mn Oftalmoloji 1997;5:359-62

 

 

 • İçağasıoğlu A,Kubaloğlu A.Aymak S,Küçümen Bs.Küçük Kesili,Sütürsüz Mini- Nukleus Tekniği İle Maüel Ekstra Kapsüler Katarakt Ekstraksiyonu T.Oft. Gazetesi 1997;27:90-4

 

 • Kubaloğlu A,Babaoğlu B,Feriver F,İçağasıoğlu A.Mini Nukleus Tekniği İle Ekstra Kapsüler Katarakt Ekstraksiyonunda Subkonjoctival Anestezi. T. Klinik.J.Oftalmoloji 1998;7:157-60

 

 • Küçümen Bs,Ersoy E,Kubaloğlu A,İçağasıoğlu A.Nekrotik Ve Sızdıran Fitrasyon Bleplerinin Cerrahi Olarak Düzeltilmesi.Mn Oftalmoloji .1998;5:96-8

 

 • İçağasıoğlu A,Kubaloğlua,Kurnaz E,Kaya Z.İntra Kameral Lidokain Aneztezisi İle Fakoemulsifikasyon Cerrahisi .Mn Oftalmoloji 1999;&:315-6

 

 • Kubaloğlu A,Kurnaz E,Kiriş Ö,İçağasıoğlu A.Fakoemulsifikasyondaki Temporal Saydam Kesilerin Ve Küçük Kesili Manuel Ekstrakapsüler Katarakt Ekstraksiyonundaki Skleral Tünel Kesinin Cerrahi Astigmatizma Yönünden Karşılaştırılması.Mn Oftalmoloji,1999,6(4)312-314

 

 • Kurnaz E,Kubaloğlu A,İçağasıoğlu A.Çocuklarda Penetran Keratoplasti Endikasyonları Ve Sonuçları. Mn Oftalmoloji 2000.7(2):143-145

 

 • Early And Late Complıcatıons Durıng And After Diabetic Tractıonal Retinal Detachment Surgery

Journal Of Retina-Vitreous,2000

Hoca S.Hacıbekiroğlu A,İçağasıoğlu A

 

 • Early Post Operatıve Complıcatıons After Pars Plana Vitrectomy

Journal Of Retina-Vitreous,2000

 

 • Öztürk M ,Hoca S.Hacıbekiroğlu Atilla,İçağasıoğlu A.Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolman Ameliyatlarında Uygulanan Teknikler Ve Sonuçları.T.Oft.Gaz.31:277-283,2001

 

 • İçağasıoğlu A. Erken Dönem 12 Olguda Wıol-Cf Akomodatif Göz İçi Merceği İmplantasyon Sonuçlarımız Metropol Hastanesi Dergisi Diyarbakır.2005 :4:1-3.

 

 

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 

 

 • Yılmaz Öf,İçağasıoğlu A.Kevser Ma,Gürsel Y.The Features Of First  Turkısh Endocapsuler Intraocular  Lens.Vı European Intraocular Implantlens Congress.1988 Sep P 45-47;Copenhagen,Denmark

 

 • Yılmaz Öf,İçağasıoğlu A,Kevser Ma,Gürsel Y.Early Results Of First Turkısh Endocapsuler  Intraocular Lens .Vı European Intraocular Implantlens Congress.1988 Sep P 48-50;Copenhagen,Denmark

 

 

 • İçağasıoğlu A,Küçümen Bs,Gürsel Y,Yılmaz Öf.Macular Diseases And Temporal Arter Ligation. I.Russıan  Internatıonal Cataract And Refractive Surgery Congress.1990 Sep P 143-145;The Academıan Sn Fyodorov Instutıon Mıcro Eye Surgery Center Moscow,Russian Federatıon

 

 • İçağasıoğlu A,Yılmaz G,Kubaloğlu A,Yılmaz Öf.Potentıal Acuıty Meter Results İn Cataract Patıents. I. Russıan Internatıonal Cataract And Refractıve Surgery Congress.1990 Sep P 146-148; The Academıan Sn Fyodorov Instutıon Mıcro Eye Surgery Center Moscow,Russıan Federatıon

 

 

 • İçağasıoğlu A,Yılmaz Öf,Sayar Küçümen B,Kevser Ma,Kaya V,Kubaloğlu A.Results Of Radıal Keratotomy In Myopia.Ix European Intraocular Implantlens Congress.V European Refractıve Surgery

Symposium;1991 Sep10-14 Valancıa,Spaın.1991. P.57

 

 • Yılmaz Öf,İçağasıoğlu A,Kadıoğlu E,Sayar Küçümen B,Kevser Ma,Kubaloğlu A.Coeerctın Of Hyperopia With Radial Thermokeratoplasty.Ix European Intraocular Implantlens Congress.V European Refractıve Surgery Symposıum;1991 Sep10-14 Valencıa,Spaın.1991.P.92

 

 • İçağasıoğlu A,Kahvecioğlu C,Kubaloğlu A,Kaya V,Yılmaz Öf.Glaucoma And Its Treatment After Penetrating Keratoplasty For Aphakic And Pseudophakic Bullous Keratopathy .X Th Congress The European Socıety Of Cataract And Refractıve Surgeons;1992 Sep 6-10;Parıs 1992. P.93

 

 • Kubaloğlu A,İçağasıoğlu A,Kaya V,Kevser Ma.Penetratıng Keratoplasty In Aphakic And Pseudophakic Bullous  Keratopathy.Xth Congress The European Socıety Of Cataract And Refractıve Surgeons; 1992 Sep 6-10;Parıs 1992 P.130.

 

Uluslararası Dergilerde Bilimsel Yazılar

 

 • Altun A,Akı Sf,Ceviker A,Acıkalın B,İçağasıoğlu A,Çekmecelii S.

     Internal Lımıtıng Membrane Peelıng :Does It Really Useful 

     For Dıabetıc Caseswıthout Vıtreomacular Tractıon?

 • Central Serous Chorıoretınopathy  And Selectıve   Serotonın Reuptake Inhıbıtors 

Ahmet Altun; Fatih Atmaca ;Ahmet İcagasioglu

                                                                                                    

 • Altun A,İçağasıoğlu A.Çekmeceli S.

Endophthalmıtıs After Lens Surgery In Two Patıents Confırmed Covıd-19 Dısease