• Uzmanlık Alanları: Kozmetoloji, Dolgu, Botoks, İple askı operasyonları, Rinoplasti, El cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Yüksek Lisans
ZKÜ Tıp Fakültesi - Uzmanlık

Katıldığı Kurslar
Interplast uluslararası derneği bünyesinde çok sayıda operasyon
Maksillofasial Cerrahi Çalıştayı
Periferik Sinir Blokları Çalıştayı
Perforatör Flepler Çalıştayı
Meme Kanserlerinde Rekonstrüksiyon Çalıştayı
Yüze iple askı çalıştayı,
Botox uygulama Çalıştayı

Aldığı Ödüller
1: Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Uzman Araştırma Yarışması Klinik Dalda Birincilik Ödülü (2005)
An improvement in the dorsal reverse adipofasial flap for finger reconstruction: Nail matrix preservation

Katıldığı Kurslar:
Interplast uluslararası derneği bünyesinde çok sayıda operasyon
Maksillofasial Cerrahi Çalıştayı
Periferik Sinir Blokları Çalıştayı
Perforatör Flepler Çalıştayı
Meme Kanserlerinde Rekonstrüksiyon Çalıştayı
Yüze iple askı çalıştayı,
Botox uygulama Çalıştayı 

Araştırma ve Yayınlar:

A.Uluslararası indekslerdeki dergilerde yayınlanan makaleler :

A1:Cost-effective alternative for the micromotor system in animal studies.

Babuccu O, Hosnuter M, Kargi E, Babuccu B, Isikdemir A.

Plast Reconstr Surg. 2002 Aug;110(2):724. No abstract available.

A2:Another practical method for arm restraint in children with cleft lip/palate.

Babuccu O, Hoşnuter M, Kargi E, Babucçu B, Işikdemir A.

Plast Reconstr Surg. 2002 Sep 15;110(4):1185-6. No abstract available.

A3:Polypoid formation of cysts in scrotal calcinosis: an uncommon case.

Hosnuter, M., E.Kargı, O.BAbucçu, B:Babucçu, ve A.Işıkdemir

Plast. Reconstr. Surg. 111, 2117-2118 (2003)

A4:Rat skin surface measurement: a practical formula.

Hoşnuter M, Babucçu O, Kargi E, Altinyazar C, Babucçu B, Işikdemir A.

Plast Reconstr Surg. 2003 Oct;112(5):1486-7. No abstract available.

A5:The value of scintimammography in reduction mammaplasties: a preliminary study.

Babuccu O, Peksoy I, Kargi E, Hoşnuter M, Ozdemir H, Gündoğdu S, Işikdemir A.

Aesthetic Plast Surg. 2003 Jul-Aug;27(4):296-300.

A6:The effect of CAPE on lipid peroxidation and nitric oxide levels in the plasma of rats following thermal injury.

Hoşnuter M, Gürel A, Babucçu O, Armutcu F, Kargi E, Işikdemir A.

Burns. 2004 Mar;30(2):121-5.

A7:Spotting the signs: a case of late diagnosed painful calciphylaxis.

Payasli C, Hosnuter M, Babuccu O, Kargi E, Kocak E, Isikdemir A.

J Wound Care. 2005 Jan;14(1):12-3.

A8:An improvement in the dorsal reverse adipofasial flap for finger reconstruction: Nail matrix preservation

Hosnuter, M., E.Kargı ve A.Işıkdemir

Ann Plast Surg. 55:155-9 (2005)

A9: The effects of onion extract on hypertrophic and keloid scars.

Hosnuter M, Payasli C, Isikdemir A, Tekerekoglu B.

J Wound Care. 2007 Jun;16(6):251-4.

A10: Comparison of Local Anesthetic Effects of Tramadol With Prilocaine During Circumcision Procedure. Kargı E, Işıkdemir A, Tokgöz H, Erol B, Işıkdemir F, Hancı V, Payaslı C.Urology. 2009 Oct 23.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

D1:Yarık damak dudak aile rehberi

Hoşnuter, M., E.Aktunç, E.Kargı, M.Ünalacak, O.Babucçu, N.Demircan, ve A.Işıkdemir,

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9, 9-13 (2002)

D2:Modern tıbbın onay verdiği bir biyoterapi metodu: Larva (MAggot) tedavisi

Hoşnuter, M., O:BAbucçu, E:Kargı, C.Payaslı, A.Işıkdemir, ve B.Tekerekoğlu.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi (mediforum). 1,85-88 (2003).

D3:Zonguldak bölgesinde aksesuar auriküla prevalansı

Kargı, E:, O.BAbucçu, M:HOşnuter, F.Ayoğlu, L.Uzun, B.Tekerekoğlu, B.Babucçu, A.Işıkdemir, ve C.Payaslı.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi (mediforum). 1, 47-48 (2003)

D4:Geriartik yaş gurubunda bası yaraları:Korunma, bakım ve tedavi yöntemleri

Hoşnuter, M., E.Kargı, O.Babucçu, B.Babucçu, ve A.Işıkdemir.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2,110-115 (2003).

D5:Zonguldak ili merkezinde 2785 ilköğretim çağı öğrencisinin konjenital anomali taraması.

Babucçu, O., Hoşnuter, M E.Kargı B.Babucçu, A.Işıkdemir C.Payaslı B.Tekerekoğlu.

Klinik Bilimler ve Doktor 10, 424-427 (2004).

D6:V-Y ilerletme flebinin bası yaralarında kullanımı.

E.Kargı, Hoşnuter, M., O.Babucçu, A.Işıkdemir, ve C.Payaslı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 12, 144-145 (2004).

D7:Nazal bölgede görünüşte masum fakat tehlikeli bir lezyon: Dermoit kist. Bir vaka nedeniyle literatür taraması.

Hoşnuter, M., O.Babucçu, E.Kargı, A.Işıkdemir, ve B.Babucçu.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 13, 68-69 (2005).

D8:Yaşlılarda sık görülen bir medikal travma: Ekstravazasyon yaralanmaları sınıflama ve tedavi yaklaşımları.

Hoşnuter, M., O.Babucçu, E.Kargı, A.Işıkdemir, B.Tekerekoğlu.

Turkish JOurnal of Geriatrics 8, 101-106 (2005).

D9:Jinekomasti tedavisinde cerrahi eksizyon-liposuction kombinasyonu: Klinik deneyimlerimiz.

Hoşnuter, M E.Kargı, B.Tekerekoğlu, C.Payaslı, A.Işıkdemir.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 13, 150-152 (2005).

D10:Zonguldak karaelmas üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz.Hoşnuter, M A.Işıkdemir E.Kargı C.Payaslı B.Tekerekoğlu.

Genel Tıp Dergisi 15,51-56 (2005)

D11:Hemangioma of the nasal bone.

E.Kargı O.Babucçu Hoşnuter, M B.Babucçu A.Işıkdemir

Kulak Burun Buğaz Ihtis. Derg. 14:32-4 (2005)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1:Kargı, E:, O.Babucçu, Hoşnuter, M., B.Babucçu, C.Altınyazar, ve A.Işıkdemir. Antikoagülan tedavi alan hastalarda uygulanan minör kutanöz cerrahinin komplikasyonları.

24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 105, Ankara, 2002.

E2:O.BAbucçu, İ. Peksoy, Ş.Özdolap, K.Mahmutyazıcıoğlu, Kargı, E., Hoşnuter, M., ve A.Işıkdemir.

Paraparezik bir hastada sintigrafik fenomen.

24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 100, Ankara, 2002.

E3:Hoşnuter, M., O.Babucçu, Kargı, E., B.Babucçu, ve A.Işıkdemir

Rat derisi toplam yüzölçümünün pratik olarak hesaplanması

24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 91, Ankara, 2002.

E4:O.Babucçu, Hoşnuter, M., Kargı, E., B.Babucçu, ve A.Işıkdemir

Hayvan deneylerinde mikromotor sistemi için alternatif bir yöntem.

24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 91, Ankara, 2002.

E5:Hoşnuter, M., O.BAbucçu, Kargı, E., R.Koca, A.Işıkdemir, B.Babucçu,

İdiyopatik skrotal kalsinozis kutis.

24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 88, Ankara, 2002.

E6:Hoşnuter, M., Kargı, E., O.Babucçu A.Işıkdemir, B.Babucçu,

Nadir bir parotis tümörü: lipom.

24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 69, Ankara, 2002.

E7:Kargı, E., Kargı, Ş., Hoşnuter, M., O.Babucçu,B.Babucçu, A.Işıkdemir.

Göz kapağında benign fibröz histiyositoma.

24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 68, Ankara, 2002.

E8:B.Babucçu, Kargı, E., O.Babucçu, Hoşnuter, M., ve A.Işıkdemir.

Nazal kemik kavernöz hemangiomu

24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi DErneğiKOngresi, 105, Ankara, 2002.

E9:Kargı, E., O.Babucçu Hoşnuter, M., B.Babucçu, ve A.Işıkdemir.

Steroidler ve rinoplasti

24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 49, Ankara, 2002.

E10:Hoşnuter, M., A.Gürel, O.Babucçu, Kargı, E., ve A.Işıkdemir

Yanık sonrası rat plazmasında oluşan nitrik oksit seviyeleri ve lipit peroksidasyonu üzerine CAPE”nin etkisi.

25. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi DErneğiKOngresi, 37-38, Samsun, 2003.

E11:O.Babucçu, Hoşnuter, M., İ. Peksoy, ve A.Işıkdemir.

Meme küçültme operasyonları sonrası güvenilir bir görüntüleme yöntemi:Sintimamografi.

25. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 5, Samsun, 2003.

E12:O.Babucçu, Kargı, E:, Hoşnuter, M., B.Babucçu, A.Işıkdemir, C.Payaslı. B.Tekerekoğlu,

Zonguldak ili merkezinde 2785 ilköğretim çağı öğrencisinin konjenital anomali taraması.

26. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 2004.

E13:Hoşnuter, M., O.BAbucçu, Kargı, E:, A.Işıkdemir, ve A.Arslan.

Matrisektomisiz dorsal ters akımlı adipofasial parmak flebi ile parmak ucu rekonstrüksiyonu.

26. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 2004.

E14:B.Babucçu, A.Arslan, B.Tekerekoğlu, A.Işıkdemir, Hoşnuter, M.

Zigomatik ark kırıklarının kapalı redüksiyonundan sonra koruyucu splint kullanımı.

28. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 2006.

E15: Yalcın Külahcı, Celalettin Sever, Nuretttin Noyan, Ahmet Işıkdemir, Burak Yigenoglu, Haluk Duman.

Soba Yanıkları Ve İnhalasyon İnjurisi

31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 2009.

E16: Yalçın Külahçı 1, Ahmet Işıkdemir 1, Burak Yiğenoğlu 1, Celalettin Sever 1, Zafer Küçükodacı 2, Cihan Şahin 1, Fuat Yüksel 1

Nadir, Progresif Seyirli Atipik Büllöz Pyoderma Gangrenozum

31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 2009.

E17: Ahmet Işıkdemir 1, Eksal Kargı 2, Bülent Tekerekoğlu 1, Cem Payaslı 3, Burak Yiğenoğlu

Tramadol Ve Prilokainin Lokal Anestetik Olarak Sizkumsizyon Prosedüründe Kullanımının Karşılaştırılması

E18: M.Hoşnuter, B.Tekerekoğlu, E.Kargı, A.Işıkdemir, C.Payaslı.

Parmak Ucu Ampütasyonlarının Onarılmasında Kullanılan Ters Akımlı Dorsal Adipofasyal Fleplerde Duyulanım

28. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 2006.