Doç. Dr.Ahmet Rauf Görür

  • İlgi Alanları
  • Minimal invaziv
  • Bölgesel aşırı terleme
  • Akciğer kanseri
  • Göğüs deformiteleri
  • Akciğer kistleri
  • Biyopsi

Eğitim ve Uzmanlık
GATA Tıp Fakültesi 1992
GATA Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi 2000
GATA HEH Çamlıca Hastanesi 2000-2016
Yrd Doç 2005
Doç Dr 2009

Mesleki Üyelikler
Türk Göğüs Cerrahi Derneği
Türk Toraks Derneği

Ödüller
8. Ulusal Göğüs Cerhhahi Kongresi sözel bildiri birinciliği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Gürkök S, Dakak M, Gözübüyük A, Görür R, Balkanlı K. Innovations in correcting of pectus deformities. Polish Surg, 2 (1), 33-34, (2000).

A2. Işıtmangil T, Sebit Ş, Tunç H, Görür R, Erdik O, Poçan S, Kunter E, Toker A, Balkanlı K, Öztürk ÖY. Clinical experience of surgical therapy in 207 patients with thoracic hydatidosis over a 12-year period. Swiss Med Wkly, 132(37-38), 548-552, (2002).

A3. Işıtmangil T, Toker A, Sebit Ş, Görür R. A novel dissemination pathway of hydatid cyst. Eur J Cardiothorac Surg, 21(6), 1127-1128, (2002).

A4. Işıtmangil T, Toker A, Sebit Ş, Erdik O, Tunç H, Görür R. A novel terminology and dissemination theory for a subgroup of intrathoracic extrapulmonary hydatid cysts. Med Hypotheses, 61(1), 68-71, (2003).

A5. Sebit Ş, Tunç H, Görür R, Işıtmangil T, Yıldızhan A, Us MH, Poçan S, Balkanlı K, Özturk ÖY. The evaluation of 13 patients with intrathoracic extrapulmonary hydatidosis. J Int Med Res, 33, 215-21, (2005).

A6. Okutan O, Kartaloglu Z, Ilvan A, Deniz O, Silit E, Görür R. Active pulmonary tuberculosis in a patient with Langerhans cell histiocytosis. Saudi Med J. 27(3),401-2, (2006).

A7. Görür R, Yıldızhan A, Yiyit N, Kutlu A, Sonmez G, Işıtmangil T. Spirometric changes after pleural decortication in young adults. AZN J Surg, 77(5), 344-346, (2007).

A8. Görür R, Kutlu A, Sönmez G, Yiyit N, Candas F, Kunter E, Isitmangil T. Retrospectif analysis of treatment options in first recurrences of primary spontaneous pneumothorax in young adults. Eur J Gen Med. 4(4), 172-175, (2007).

A9. Görür R, Kunter E, Isitmangil T, Yiyit N, Kaya H, Candas F, Sonmez G. Cough and wheeze. N Z Med J. 1265, (120): 9  Nov (2007).

A10. Kutlu A,  Çiftçi F, Bokanat E, Bozkurt B, Görür R, Öztürk S, Kartaloğlu Z, Taşkapan O. Does Atopic Phenotype Prevent The Development Of Active Tuberculosis Infection. J Int Med Res 2008 Mar/Apr 36(2) 260-7.

A11. Sönmez G, Görür R, Mutlu H, Öztürk E, Sıldıroğlu O, Karagöz B, Spinal cord compression due to epidural extramedullary haematopoiesis in acute myeloid leukemia : MRI, Eur J Gen Med 2008;5(1):42-44.

A12. Sönmez G, Öztürk E, Mutlu H, Görür R, Kutlu A, Mahiroğulları M, Sıldıroğlu O, Başekim CÇ, Kızılkaya E, Computerized tomography findings of a rare location of osteosarcoma in sternum: A case report, Eur J Gen Med 2009;6(1):46-48.

A13. Kutlu A, Bozkanat E, Çiftçi F, Bozkurt B, Görür R, Ardıç N, Taşkapan O. The effect of active tuberculosis on allergic skin tests and serum IgE levels. J Investig Allergol Clin Immunol, 2008;18 (2) 113-8.

A14. Hyperbaric oxygen as adjunctive therapy in experimental mediastinitis. V. Turhan, S Sacar, G Uzun, M Sacar, S Yildiz, N Ceran, R Gorur, O Oncul. J Surg Res. 2009 Jul;155(1):111-5.

A15. Levent Ozcakar, Alparslan Bayram Carlı, Rauf Gorur, Oguz Durmus, Mehmet Zeki Kıralp. Thoracic outlet syndrome due to an axillary band: what if it ruptures? Rheumatol İnt 2010 Sept; 30(11):1551-2.

A16.  Levent Ozcakar, Mehmet Senol Guney, Fatih Ozdag, S Alay, Mehmet Zeki  Kıralp, Rauf Gorur, Mehmet Saracoglu. Sledgehammer on the brachial plexus: thoracic outlet syndrome, subclavius posticus muscle, and  traction in aggregate. Arch Phys Med Rehabil. 2010 Apr;91(4):656-8.

A17. Turgut Isıtmangil, Rauf Görür, Nurettin Yiyit, Akin Yildizhan, Fatih Candas, Şaban Sebit, Habil Tunç, Sefa Selçuk, Erdoğan Kunter. Toraksta kist hidatik hastalığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 308 hastanın değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 2010; 18(1): 27-33.

A18. Gorur R, Yiyit N, Yildizhan A, Candaş F, Turut H, Sen H, Işıtmangil T. Is T3 and T6 sympathetic clipping more effective in primary palmoplantar hyperhydrosis. Thorac Cardiovasc Surg. 2011;59(6):357-9.

A19. Görür R, Turut H, Yiyit N, Candas F, Yildizhan A, Sen H, Kutlu A, Kilic S, Isıtmangil T. The influence of specific factors on postoperative morbidity in young adults with bronchiectasis. Heart Lung Circ. 2011; Jul;20(7):468-72.

A20 Yiyit N, Görür R, Candaş FH, Yıldızhan A, Turhan V, Işıtmangil T. Hydatid cyst disease mimicking metastatic lung disease: a case report. Turkiye Parazitol Derg. 2011;35(2):120-4. doi: 10.5152/tpd.2011.30. Turkish.

A21. Candaş F, Gorur R, Haholu A, Yiyit N, Yildizhan A, Gezer S, Işıtmangil T. The effects of clipping on thoracic sympathetic nerve in rabbits: early and late histopathological findings. Thorac Cardiovasc Surg. 2012;60(4):280-4.

A22. Nurettin Yiyit, Hasan Türüt, Turgut Işıtmangil, Osman Metin İpçioğlu, Günalp Uzun, Ufuk Berber, Fatih Hikmet Candaş, Rauf Görür, Akın Yıldızhan. Pulmoner kontüzyon tedavisinde yeni yöntem: Hiperbarik oksijen, bir deneysel çalışma. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2012;20(4):875-882.

A23. Candaș F, Berber U, Yildizhan A, Yiyit N, Görür R, Ișitmangil T. Anterior mediastinal angiomyolipoma. Ann Thorac Surg. 2013 Apr;95(4):1431-2. doi: 10.1016/j.athoracsur.2012.07.066.

A24. Candas F, Yildizhan A, Gorur R, Isitmangil T. Is bilateral chylothorax possible after simple cough? Yes. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015 May;23(4):471-3.

A25. Candas F, Yildizhan A, Gorur R. Surgical treatment of bronchiectasis. Ann Thorac Surg. 2015 Feb;99(2):744. doi: 10.1016/j.athoracsur.2014.04.118.

A26. Candas F, Yildizhan A, Gorur R. Different appearance of Ollier disease: enchondromatosis of the ribs. ANZ J Surg. 2015 Apr 22. doi: 10.1111/ans.13141.

A27. Yıldızhan A, Candaş F, Yavuz Ö, Görür R, Işıtmangil T. Genç Erişkin Pektus Ekskavatum Olgularındaki Nuss Yöntemi Tecrübemiz. DOI:10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10497.

A28. Candas F, Gorur R, Haholu A, Yildizhan A, Yucel O, Ay H, Memis A, Isitmangil T. Is Tracheal Transplantation Possible With Cryopreserved Tracheal Allograft and Hyperbaric Oxygen Therapy? An Experimental Study. Ann Thorac Surg. 2016 Mar;101(3):1139-44. doi: 10.1016/j

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1. Özuslu BA, Genç O, Gürkök S, Sarper A, Görür R, Balkanlı K. Erişkin Göğüs Duvarı Deformitelerinin Cerrahi Tedavisi. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Dergisi, 6(3):268-275, (1998).

B2. Gürkök S, Dakak M, Özuslu BA, Genç O, Gözübüyük A, Görür R, Balkanlı K. Pektus Deformitesi Düzeltilmesi Sonrası Epidural Kateter Bolus, Epidural Kateter Devamlı İnfüzyon Ve Parenteral Sistemik Analjezi Etkinliğinin Karşılaştırılması. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Dergisi, 8(3):701-702, (2000).

B3. Özuslu BA, Genç O, Gürkök S, Görür R, Balkanlı K.  Plevral Ampiyemde Cerrahi Tedavi (210 Olgunun Analizi) Gülhane Tıp Dergisi, 43(3):252-254, (2001).

B4. Görür R, Işıtmangil T, Tunç H, Balkanlı K. Video yardımlı torakoskopik cerrahi ve lateral torakotominin tanı ve tedavi etkinliği bakımından karşılaştırılması. Solunum Hastalıkları, 12(4): 303-306, (2001).

B5. Işıtmangil T, Görür R, Tunç H, Sebit Ş, Erdik O, Çermik H, Toker A, Çelenk MK, Us M, Balkanlı K, Öztürk ÖY. Results of thoracoscopic thoracic sympathectomy with two thoracoports. Koşuyolu Heart Journal, 6 (1): 31-36, (2002).

B6. Işıtmangil T, Tunç H, Toker A, Sebit Ş, Görür R, Erdik O, Balkanlı K, Öztürk ÖY. Bronşektazinin cerrahi tedavisinde torakoskopik lobektominin yeri. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 10(1-2): 45-50, (2003).

B7. Işıtmangil T, Tunç H, Toker A, Sebit Ş, Görür R, Sancaklı İ, Erdik O, Süngün M, Öztürk ÖY, Balkanlı K. Tek torakoport yoluyla uygulanan torakoskopik torakal sempatektomi. Akciğer-Heybeliada Tıp Bülteni, 9 (2): 12-14, (2003).

B8. Işıtmangil T, Sebit Ş, Türken O, Görür R, Tunç H, Yardımcı AÇ, Yıldızhan A, Özuslu BA, Selçuk S, Yıldırım Ş. İntratorasik ganglionöroma. Akciğer-Heybeliada Tıp Bülteni, 9 (1): 51-53, (2003).

B9. Sebit Ş, Işıtmangil T, Tunç H, Görür R, Erdik O, Yıldızhan A, Balkanlı K, Öztürk ÖY. Göğüs duvarı kist hidatiği. Akciğer-Heybeliada Tıp Bülteni, 9 (2): 39-41, (2003).

B10. Sebit Ş, Işıtmangil T, Tunç H, Görür R, Türken O, Erdik O, Çermik H, Balkanlı K, Öztürk ÖY. İntratorasik Castleman hastalığı. Akciğer-Heybeliada Tıp Bülteni, 9 (1): 47-50, (2003).

B11. Işıtmangil T, Sebit Ş, Tunç H, Görür R, Erdik O, Dakak M, Peker F, Poçan S, Yıldızhan A, Balkanlı K, Öztürk ÖY. Poland sendromlu 28 hastanın değerlendirilmesi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni, 11(2): 61-67, (2003).

B12. Sildiroğlu O, Sönmez G, Oztürk E, Mutlu H, Aparci M, Görür R, Başekim C, Kizilkaya E. Total sternal cleft: computerized tomography findings. Anadolu Kardiyol Derg. 7(4):455-6, (2007).

B13. Görür R, Kutlu A, Aydınöz S, Yıldızhan A, Yiyit N, Işıtmangil T. Akciğer tüberkülozunda cerrahi deneyimimiz: 58 olgu nedeniyle. Gülhane Tıp Dergisi  2008;50;1-4.

B14. Görür R, Yıldızhan A, Yiyit N, Candaş F, Kutlu A, Tunç H, Işıtmangil T. Akciğer sekestrasyonu: bronşektazi nedeniyle opere edilen dört genç erişkin. Gülhane Tıp Dergisi  2008;50: 39-41.

B15. Rauf Görür, Akın Yıldızhan, Hasan Türüt, Hüseyin Şen, Nurettin Yiyit, Fatih Candaş,Turgut Işıtmangil. Elterlemesi nedeniyle uygulanan 530 sempatektomi ameliyatı ve uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi. Turkish J Thoracic Cardiovasc Surg 2009;17(1): 28-32.

B16. Rauf Gorur, Turgut Isıtmangil, Akin Yildizhan, Ali Kutlu, Kunter Balkanli. Comparison of Retrosternal Metal Support and Absorbable Plaque İn Correction of Pectus Deformities. İstanbul Tıp Fak. Dergisi 2008; 71: 73-77.

B17. Rauf Gorur*, Nurettin Yiyit*, Akin Yildizhan*, Suat Gezer*, Huseyin Sen**, Fatih Candas*, Turgut Isıtmangil*. Aşırı Terleme Nedeniyle Klipsli Sempatektomi Uygulanan 30 Hasta ve Erken Dönem Sonuçları. Endoskopik-Laparaskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi (602/ 30.03.2010 Baskıda)

B18. Hüseyin Şen, Rauf Görür, Kamer Dere, Hasan Türüt, Emre Kılıç, Sezai Özkan, Güner Dağlı. Subklavyen Ven Kataterinin Yer Değiştirmesine Bağlı Kontrlateral Hidropnömotoraks. Türk Anest Rean Dergisi 2009;37(2):118-121.

 

C1. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler : Rauf Görür, Ali Kutlu, Hasan Türüt. Akciğer Kanserine Cerrahi Bakış. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ayın Kitabı, Kasım 2008.