Op. Dr.Ahmet Sedat Kurtar

  • İlgi Alanları
  • Periferik damar cerrahisi
  • Endoskopik cerrahiler
  • Omurga cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Gülhane Askeri Tıp Akademesi Haydarpaşa - Uzmanlık