Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar

  • Uzmanlık Alanları: Periferik Sinir Cerrahisi, Kranial Endoskopik Cerrahi, Omurga Cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Gülhane Askeri Tıp Akademesi Haydarpaşa - Uzmanlık