• İlgi Alanları: Periferik Sinir Cerrahisi, Kranial Endoskopik Cerrahi, Omurga Cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Gülhane Askeri Tıp Akademesi Haydarpaşa - Uzmanlık