Op. Dr.Ahmet Sedat Kurtar

Eğitim ve Uzmanlık
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Gülhane Askeri Tıp Akademesi Haydarpaşa - Uzmanlık