Op. Dr.Ahmet Süha Özer

  • İlgi Alanları
  • Jinekolojik onkoloji
  • Endoskopik cerrahiler
  • Laparoskopik cerrahi
  • Üriner inkontinans cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Kadın Hastalıkları - Uzmanlık
Ankara Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Jinokolojik Onkoloji - Yan Dal Uzmanlık
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. European Society of Gynecologic Oncology (ESGO)
2. International Gynecologic Cancer Society (IGCS)
3. Jinekolojik Onkoloji Derneği
4. Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Derneği
5. Türk Jinekoloji Obstetri Derneği Ankara Şubesi

Araştırma ve Yayınlar:

1.       A-Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1   Baykal, C., G. Güler, A. Al, G. Tulunay, S. Özer, R. Yencilek, D. Bülbül ve A. Ayhan,Expression of Hepatocyte Growth Factor/Scatter Factor Receptor in IUGR Fetuses’ Placentas: An Immunohistochemical analysis.”, Fetal Diagnosis and Therapy, 20(4), 249-53 (2005).

A.2   Baykal, C., A. Al, G. Tulunay, D. Bulbul, G. Guler, S. Ozer ve T. Kucukali, “High-grade neuroendocrine carcinoma of the cervix. A case report.”, Gynecol Obstet Invest, 59(4), 207-11 (2005).

 

A.3   Baykal, Y., C. Baykal, S. Ozer ve G. Tulunay, “Topotecan induced nail pigmentation”, J Dermatol, 31(11), 951-2 (2004).

A.4   Tulunay, G., C. Baykal, A. Cil, B. Kahraman, S. Ozer ve D. Cavusoglu, “Borderline tumor of the lymph node associated with bilateral serous borderline tumor of the ovary: case report.”, Eur J Gynecol Oncol, 25(5), 632-4 (2004).

A.5   Baykal, C., G. Tulunay, A. Usubutun, T. Küçükali, S. Özer ve Ö. F. Demir, “Fibrocystic disease of the vulvar ectopic breast tissue: a case report and review of the literature.”, Gynecol Obstet Invest, 58(3), 151-4 (2004).

A.6   Baykal, C., A. Al, G. Tulunay, S. Ozer, M. F. Kose ve I Dolen, “Obstetric dilemma in an ovarian cancer patient.”, Letter to the editor, Acta Obstet Gynecol Scand, 83(1), 118 (2004).

 

B- ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

B.1.       Turan, T., Ş. Altınbaş, N. Boran, N. Özgül, S. Özer, A. Özfuttu ve M.F. Köse, “Primary Papillary Serous Carcinoma of the Peritoneum; A Retrospective Analysis of 18 Cases”, VI. Internatonal Congress of the Turkish-German Gynecological Association, Antalya Turkey. Archives of Gynecol and Obstet, Supp 1 to Vol 271, poster-GO:035, p:62, May 19-22, 2005.

B.2.       Turan, T., B.A. Yildirim, N. Boran, S. Ozer, Ö.F. Demir, G. Tulunay, M.F. Kose ve A. Haberal, “Analysis of the Accuracy of Frozen-Section Examination Results in Endometrial Cancer”, 12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society (IGCS), Bangkok, Thailand, October 25-28, 2008.

 

 

B.3.       Turan, T., B.A. Yildirim, U. Bozkurt, N. Boran, G. Tulunay, S. Ozer, M.F. Kose ve A. Haberal, “Factors Determinating Survival in Stage IB Cervical Cancer in the Absence of Surgical-Pathological Risk Factors”, 12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society (IGCS), Bangkok, Thailand, October 25-28, 2008.

 

B.4.       Turan, T., B.A. Yildirim, S. Ozer, G. Tulunay, N. Boran, M.F. Kose ve A. Haberal,  “Correlation Between the Number of Removed Lymph Nodes and Ratio of Lymph Node Metastasis in Early Stage (IB-IIA) Cervical Carcinomas”, 12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society (IGCS), Bangkok, Thailand, October 25-28, 2008.

B.5.       Ozer, S., T. Turan, B.A. Yildirim, U. Bozkurt, G. Tulunay, N. Boran, M.F. Kose ve A. Haberal,  “Relationship Between Surgical-Pathological Risk Factors and Stage in Early Stage Cervical Cancer”, 12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society (IGCS), Bangkok, Thailand, October 25-28, 2008.

B.6.       Turan, T., B.A. Yildirim, U. Bozkurt, S. Ozer, G. Tulunay, N. Boran, M.F. Kose ve A. Haberal, “Factors Determining Lymph Node Involvement in Early Stage Cervical Cancer”, 12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society (IGCS), Bangkok, Thailand, October 25-28, 2008.

B.7.       Turan, T., B.A. Yildirim, G. Tulunay, N. Boran, S. Ozer, I. Kog, M.F. Kose ve A. Haberal, “Factors Determining Response to Neoadjuvant Chemotherapy in Stage IB2 Cervical Cancer”, 12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society (IGCS), Bangkok, Thailand, October 25-28, 2008.

B.8.       Turan, T., B.A. Yildirim, U. Bozkurt, M.F. Kose, N. Boran, G. Tulunay, S. Ozer ve A. Haberal, “Prognostic Factors in Stage IB Cervical Cancer”, 12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society (IGCS), Bangkok, Thailand, October 25-28, 2008.

B.9.       Turan, T., B.A. Yildirim, U. Bozkurt, G. Tulunay, N. Boran, S. Ozer, M.F. Kose ve A. Haberal, “Relationship Between Tumor Size and Surgical-Pathological Risk Factors in Stage IB-IIA Cervical Cancer”, 12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society (IGCS), Bangkok, Thailand, October 25-28, 2008.

B.10.    Ozer, S., T. Turan, B.A. Yildirim, G. Tulunay, N. Boran, Ö.F. Demir, M.F. Kose ve A. Haberal, “Reliability of Frozen-Section Analysis in Complex Endometrial Hyperplasia with Atypia”, 12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society (IGCS), Bangkok, Thailand, October 25-28, 2008.

B.11.    Turan, T., B.A. Yildirim, N. Boran, G. Tulunay, S. Ozer, M.F. Kose ve A. Haberal, “Prognostic Value of High Risk Factors (Parametrial Invasion, Lymph Node Metastasis and Surgical Margin Positivity) in Stage IB Cervix Carcinoma Treated with Type III Radical Hysterectomy”, 12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society (IGCS), Bangkok, Thailand, October 25-28, 2008.

 

 

B.12.    Turan, T., B.A. Yildirim, U. Bozkurt, S. Ozer, G. Tulunay, N. Boran, M.F. Kose ve A. Haberal, “Serous Papillary Carcinoma Arising from an Endometriotic Focus Located in the Caesarean Incision: Case Report”, 12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society (IGCS), Bangkok, Thailand, October 25-28, 2008.

B.13.    Köse, M.F., T. Turan, B.A. Yıldırım, G. Tulunay, C. Dura, S.A. Özer, N. Boran ve A. Haberal, “Comparison of Epirubucin/Paclitaxel/Carboplatin and Paclitaxel/Carboplatin Combinations as First-line Chemptherapy in Stage III-IV Epithelial Ovarian Cancer: A Phase III Study”, 16th International Meeting of the European Society of Gynecological Oncology (ESGO), Final Programme Book, p:100, Poster Session 2, p:207, Belgrade, Serbia, October 11-14, 2009.

B.14. Boran, N., A. Solaroglu, G. Tulunay, N. Ozgul, S. Ozer, M. F. Kose ve A. Haberal, “The value of Ca 125 levels                        in endometrial cancer.”, X. Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Edinburgh, Scotland, 2004.D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

D.1.       Turan, T., Yüksel, N., Kıykaç, Ş., Özer, S., Tulunay, G., Boran, N., Özgül, N. ve Köse, M.F., “Erken Evre Serviks Kanserinde Lenf Nodu Tutulumunu Belirleyen Faktörler”. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 10(1): 9-15, (Ocak 2007)

D.2.       Turan, T., Yüksel, N., Özer, S., Boran, N., Tulunay, G., Özgül, N., Öçalan, R. ve Köse, M.F., “Erken Evre Serviks Kanserinde Tümör Boyutuna Göre Cerrahi-Patolojik Risk Faktörlerinin Değişimi”. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 10(2): 40-45, (Haziran 2007)

D.3.       Özer, S., Turan, T., Yüksel, N., Çoban, G., Tulunay, G., Boran, N., Özgül, N. ve Köse, M.F., “The Distrubition of Surgical-Pathologic Risk Factors in Relation to Stage in Early Stage Cervical Carcinoma”. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM), 14(1):25-29 (January 2008)

D.4.       Özgül, N., Turan, T., Küçükelçi, İ., Tulunay, G., Boran, N., Özer, S., Kög, İ. ve Köse, M.F., “Evre IB2 Serviks Kanserinde Neoadjuvant Kemoterapiye Cevabı Belirleyen Faktörler”. J Turkish-German Gynecol Assoc (Artemis), 9(2) : 152-157 (August 2008)

E- ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

E.1.        Turan, T., Tulunay, G., Özgül, N., Özer A.S., Boran, N., Kög, İ. ve Köse, M.F.  “Jinekolojik Onkolojide Kullanılan İfosfamid/Mesna/Adriyamisin Kemoterapisinin Toksisite Profili”. 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Özet Kitabı, pp:21, p:51, 19-23 Nisan, 2006.

E.2.        Turan, T., Tulunay, G., Boran, N., Öçalan, R., Özer, S., Özgül, N., Köse, M.F. ve Haberal, A. “Evre IB Serviks Kanserinde Tümör Boyutu İçin Seçilen Cut-off Değerlerinin (20mm, 30mm ve 40mm) Sağ Kalımın Belirlenmesindeki Yeri”. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Turkish J Gynecol Oncol Cilt:9, Sayı:4-1, Sözlü Sunum:024,  p:124, 30 Nisan-4 Mayıs, 2008. (Oral Sunum)

E.3.        Haberal, A., Turan, T., Oğuz, E., Özgül, N., Boran, N., Özer, S. ve Demir Ö.F., Öçalan, R., Tulunay, G., Köse, M.F. “Endometrium Kanserinde Frozen Değerlendirmesinin Sonuçları”. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Turkish J Gynecol Oncol Cilt:9, Sayı:4-1, poster:037,  p:137, 30 Nisan-4 Mayıs, 2008.

E.4.        Öçalan, R., Turan, T., Önalan, F., Boran, N., Özgül, N., Tulunay, G., Özer, S., Köse, M.F. ve Haberal, A. “Evre IB Serviks Kanserinde Cerrahi-Patolojik Yüksek-Risk Faktörleri Yokluğunda Sağ Kalımı Belirleyen Faktörler”. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Turkish J Gynecol Oncol Cilt:9, Sayı:4-1, poster:038,  p:137, 30 Nisan-4 Mayıs, 2008.

E.5.        Tulunay, G., Turan, T., Özer, S., Boran, N., Özgül, N., Öçalan, R., Köse, M.F. ve Haberal, A. “Erken Evre (IB-IIA) Serviks Kanserinde Çıkarılan Lenf Nodu Sayısı ve Lenf Nodu Metastaz Oranı Arasındaki İlişki”. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Turkish J Gynecol Oncol Cilt:9, Sayı:4-1, poster:040,  p:137, 30 Nisan-4 Mayıs, 2008.

E.6.        Özer, S., Turan, T., Yüksel, N., Çoban, G., Tulunay, G., Boran, N., Özgül, N., Köse, M.F. ve Haberal, A. “Erken Evre Serviks Kanserinde Cerrahi Patolojik Risk Faktörlerinin Evreye Göre Dağılımı”. 11. UlusalJinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Turkish J Gynecol Oncol Cilt:9, Sayı:4-1, poster:041,  p:138, 30 Nisan-4 Mayıs, 2008.

E.7.        Boran, N., Turan, T., Yüksel, N., Özer, S., Öçalan, R., Tulunay, G., Özgül, N., Köse, M.F. ve Haberal, A. “Erken Evre Serviks Kanserinde Lenf Nodu Tutulumunu Belirleyen Faktörler”. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Turkish J Gynecol Oncol Cilt:9, Sayı:4-1, poster:042,  p:138, 30 Nisan-4 Mayıs, 2008.

E.8.        Özgül, N., Turan, T., Küçükelçi, İ., Tulunay, G., Boran, N., Özer, S., Kög, İ., Köse, M.F. ve Haberal, A. “Evre IB2 Serviks Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapiye Cevabı Belirleyen Faktörler”. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Turkish J Gynecol Oncol Cilt:9, Sayı:4-1, poster:043,  p:138, 30 Nisan-4 Mayıs, 2008.

E.9.        Köse, M.F., Turan, T., Küçükelçi, İ., Özer, S., Boran, N., Tulunay, G., Özgül, N., Öçalan, R. ve Haberal, A. “Evre IB2 Serviks Kanserinin Tedavisinde Radioterapi ve Primer Radikal Histerektominin Karşılaştırılması”. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Turkish J Gynecol Oncol Cilt:9, Sayı:4-1, poster:044,  p:138, 30 Nisan-4 Mayıs, 2008.

E.10.    Öçalan, R., Turan, T., Köse, M.F., Boran, N., Tulunay, G., Özer, S., Özgül, N. ve Haberal, A. “Evre IB Serviks Kanserinde Prognostik Faktörler”. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Turkish J Gynecol Oncol Cilt:9, Sayı:4-1, poster:045,  p:139, 30 Nisan-4 Mayıs, 2008.

E.11.    Turan, T., Yüksel, N, Tulunay, G., Özgül, N., Boran, N., Öçalan, R., Özer, S., Köse, M.F. ve Haberal, A. “Evre IB-IIA Serviks Kanserinde Tümör Boyutuyla Cerrahi-Patolojik Faktörler Arasındaki İlişki”. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Turkish J Gynecol Oncol Cilt:9, Sayı:4-1, poster:046,  p:139, 30 Nisan-4 Mayıs, 2008.

E.12.    Özer, S., Turan, T., Küçükelçi, İ., Tulunay, G., Boran, N., Demir, Ö.F., Bozok, S., Köse, M.F. ve Haberal, A. “Kompleks Atipili Hiperplazide İntraoperatif Patoloji Değerlendirmesinin Güvenirliği”. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Turkish J Gynecol Oncol Cilt:9, Sayı:4-1, poster:47,  p:139, 30 Nisan-4 Mayıs, 2008.

E.13.    Turan, T., Boran, N., Küçükelçi, İ., Özgül, N., Tulunay, G., Öçalan, G., Özer, S., Köse, M.F. ve Haberal, A. “Tip III Radikal Histerektomiyle Tedavi Edilmiş Serviks Evre IB Karsinomunda Yüksek Risk Faktörlerinin (Parametrial İnvazyon, Lenf Nodu Metastazı ve Cerrahi Sınır Pozitifliği) Prognozdaki Yeri”. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Turkish J Gynecol Oncol Cilt:9, Sayı:4-1, poster:049,  p:140, 30 Nisan-4 Mayıs, 2008.  

E.14.    Turan, T., Bülbül, D., Boran, N., Küçükelçi, İ., Tulunay, G., Özgül, N., Öçalan, R., Özer, S., Köse, M.F. ve Haberal, A. “Sezeryan Skarında Endometriotik Odaktan Gelişen Seröz Papiller Karsinoma: Olgu Sunumu”. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya. Turkish J Gynecol Oncol Cilt:9, Sayı:4-1, poster:087,  p:150, 30 Nisan-4 Mayıs, 2008.

E.15. Tulunay, G., I. B. Gültekin, B. Başkan, Y. Şahin, R. Öçalan, S. Koç ve S. Özer, “Primer ovarian karsinosarkom.”,   IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2004

K- KONGRE VE EĞİTİM TOPLANTILARINA KATILIM

K.1.  9.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi,4-8 Mayıs,2004,Antalya

K.2. XXXIV. Congress of Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology,June 12-15,2004,Helsinki,Finland

K.3. VIA, VILI ve Kolposkopi Kursu, 16-18 Mart, 2005, Ankara

K.4. 6. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs, 2005, Antalya

K.5.Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi ve Üriner İnkontinans Kursu, 7-8 Eylül, 2005, Ankara

K.6. III.Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi,09-12 Kasım,2005,Antalya

K.7. 10.Uludağ Onkoloji Sempozyumu,16-18 Aralık,2005,Bursa

K.8.Akademika, “Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Kursu”, 3-5 Mart, 2006, İstanbul

K.9.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimleri Etkinlikleri, 1 Nisan, 2006, Ankara

K.10.Ulusal Kanser Haftası, 2-6 Nisan, 2006, Ankara

K.11. 6.Meeting of  Eurogin,23-26 Nisan, 2006,Paris

K.12. Jinekolojik Onkoloji Derneği,Isparta Bölgesel Toplantı,28 Ocak, 2007,Isparta

K.13. HPV EnfeksiyonlarveHPV Aşıları Sempozyumu,17 Mart ,2007,İstanbul

K.14. ACOG Annual Clinical Meeting,5-9 May,2007.San Diego,CA

K.15. 15th International Meeting of the European Society of Gynecological Oncology (ESGO),28 October-1 Novenber,2007,Berlin,Germany

K.16. Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu,29 Şubat,2008,İstanbul

K.17. 11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi,30 Nisan-4 Mayıs,2008,Antalya

K.18.TruScreen Training Course,9-12 September,2008,Ankara

K.19.12th Biennial Meeting International Gynecologic Cancer Society (IGCS), October 25-28, 2008, Bangkok, Thailand

K.20.Video Workshop in Gynecologic Oncology “for the memory of Daniel Dargent”, Şubat 12-14, 2009, Ankara

K.21. 8.Turkısh-German Gynecology Congress,29 April-3 May,2009,Antalya

K.22.16th International Meeting of the European Society of Gynecological Oncology (ESGO), October 11-14, 2009, Belgrade, Serbia

Katıldığı Kurslar:

·