Uzm. Dr. Ahmet Şükrü Denker

  • Uzmanlık Alanları: Anestezi ve reanimasyon
Eğitim ve Uzmanlık
1995 - İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi(Yük.Öğr.6 Yıl)
2003 - Tıpda Uzmanlık Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Ve Reanimasyon
 
Mesleki Üyelikler
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Türk Yoğun Bakım Derneği
TARD Çukurova Şubesi
ÇİLYAD (Çocuk İleri Yaşam Desteği Programı) Eğitmeni
İLYAD (İleri Yaşam Desteği Programı) Eğitmeni
 
 
Sertifikalar
TARD BOARD(Yeterlilik) Sertifikası,
ÇİLYAD Eğitici Sertifikası
İlkyardım eğitici sertifikası
Erişkin ileri yaşam desteği eğitici sertifikası
ERC Avrupa resüstasyon derneği sertifikası
 
 
 
 
1. Ünlügenç H, Özalevli M, Narlı N, Evrüke C, Denker A, Balcıoğlu O, Akman H. Sezaryenlerde tiyopental ve propofol ile oluşan hemodinamik ve nöroendokin yanıtın yenidoğandaki etlikleri.9(2):110-114, 2001
2. Gündüz M, Özalevli M, A Denker, Akman H. : A case report. Sheehan syndrome (postpartum pituitary necrosis ) and hypopituitary collaps . case report 8th world congress of intensive and critical care medicine Sydney AUSTRALİA 28 OCTOBER-1 NOVEMBER SYDNEY AUSTTRALİA.
3. Özalevli M, Ünlügenç H, Gündüz M, Denker A, Akman H.: Hypokalemic periodic paralysis-related respiratory depression in potoperative period. 14.INTERNATİONAL INTENSIVE CARE SYMPOSİUM. 1-3 2003 ISTANBUL TURKEY.
4. Ünlügenç H, Güneş Y, Balcıoğlu O, Denker A, ve Akman H.:Sezaryenlerde kombine spinal-epidural (KSE) anestezi ile genel anestezi uygulamalarının anne ve yenidoğanda oluşturduğu nöroendokrin yanıt, APGAR ve NACS 'ların karşılaştırması, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 30, 177-183(2002).
5. Ünlügenç H, Güneş Y, Özalevli M, Denker A, ve Güler T :Desfluran ve sevofluran anestezisi sırasında sisatraküryum ile atrakuryumun oluşturduğu nöromuskuler blokun karşılaştırması , Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 30, 419-423(2002)
6. Ağır Dehitrasyon ve Psödo-Bartter Sendromu Tablosu ile Başvuarn Bir Kistik Fibrozis Olgusu (F508 ve W1282x Kompund Heterezigot Mutasyonu)-Poster 46 (Cilt:4 Sayı:1 Mart 2006) Ayhan Çevik, Meletm Ege, Nihat Okuducu, Ahmet Denker, Fatih Erbağcı
7. Kardiyak Miksoma : Beş Yıllık Cerrahi Deneyim : Feragat Uygur, Mustafa Erdoğan, Bülent Meşe, Altay Tandoğan, Ahmet Denker, Alper Serçelik, Birol Yamak, Bülent Kısacıklıoğlu Sani Konukoğlu Tıp Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Gaziantep Memorial Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul Sani Konukoğlu Tıp Merkezi, Anestezi Kliniği, Gaziantep
8. Mustafa Bilge Erdoğan, Ahmet Denker, Cemil Cahit Öğütmen.:Sternum kırığına bağlı penetran kalp yaralanmasının