Dr. Öğr. ÜyesiAhmet Tulgar Başak

Eğitim ve Uzmanlık
2005 - Kocaeli Üniversitesi
2012 - Hacettepe Üniversitesi - Uzmanlık

Deneyim
3 yıl Medipol Üniversitesi,
2 yıl Hitit Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
1 yıl Arnavutluk Tiran Spitali Amerikan Hastanesi,
6 Ay Bonn Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde Fellowshiplik olarak ve
6 Ay Berlin Humboldt  Üniversitesinde konuk doktor olarak çalıştım.

Mesleki Üyelikler
Türk Tabibleri Derneği
Türk Nöroşirürji Derneği
Austrian- American Foundation Üyeliği
Fenerbahçe Spor klübü kongre Üyeliği

Ödüller
Open medical Institute of Austrian- American Foundation neurosurgical course and examination’da mükemmellik sertifikası, Salzburg, 2015.
Türk Nöroşirürji Derneği yeterlilik yazılı sınavı üçüncülüğü, 2011, Belek- Antalya

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Effects of pravastatin on cellular ultrastructure and hemorheology in rats after traumatic head injury, Hazer D.B., Berker M., Narin F.,İleri- Gürel E.,Basak A.T.,Seringeç N.,Kaymaz F.,Dikmenoglu N.,Tuncel M.; . 2010;46(1):1-11.

  1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Acute dyspnea and tetraplegia associated with traumatic intradural rupture of cervikal vertebral disc: A rare case. Open medical Institute of Austrian- American Foundation neurosurgical course’da sözlü sunum, Salzburg, 2015.

  1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Beyin Tümörleri Cerrahi Tedavisi.  Başak A.T., Bozkurt G., Oruçkaptan H.H.; Temel Cerrahi, Prof Dr. İskender Sayek, 4. Baskı Güneş Tıp Kitabevi

Periferik Sinir Cerrahisi.  Başak A.T., Bozkurt G.; Temel Cerrahi, Prof Dr. İskender Sayek, 4. Baski Güneş Tıp Kitabevi

Parkinson Hastalığında Derin Beyin Stimülasyonu. Başak A. T., Zırh A.; Fonksiyonun Cerrahi Antomisi, Editör: Hüseyin Biçeroğlu, 1. Baskı, İntertıp kitabevi, 2018.

Derin Beyin stimülasyonu Elktrodları. Zırh A., Başak A. T.; Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, Editör: Hüseyin Biçeroğlu, 1. Baskı, İntertıp Kitabevi, 2018.

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Miyelomeningosel. Başak A. T., Akalan N. Türkiye klinikleri J Neurosurg- special Topics 2016; 6(2):32- 40.

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Case Report: Bridge Broncus, Kocaeli University Medical School, Department of pediatrics, poster, 2005; Derince- Kocaeli

Effects of pravastatin on cellular ultrastructure and hemorheology in rats after traumatic head injury, Hazer D.B., Berker M, Narin F., İleri- Gürel E., Basak A.T., Seringeç N., Kaymaz F., Dikmenoglu N., Tuncel M.; Clin Hemorheol Microcirc. 2010;46(1):1-11

Beşinci ventrikül matür teratomu (The teratoma of 5th. ventricle), poster; Turkish Neurosurgical Society 25. Congress, 2011, Belek- Antalya

İntrasebral abseyi taklit eden diffüz büyük hücreli lenfoma (Diffuse large B cell lyphoma mimicking intracerebral abcess), poster; Turkish Neurosurgical Society 25. Congress, 2011, Belek- Antalya

Displatik serebellar gangliositoma: Lhermitte- Duclos Hastalığı (Lhermitte- Duclos Disease), poster; Turkish Neurosurgical Society 25. Congress, 2011, Belek- Antalya

İntradural olarak nüks eden lomber disk hernisi (Recurrent intradural disc herniation), poster; Turkish Neurosurgical Society 25. Congress, 2011, Belek- Antalya

Anterior kranyovertebral bileşkeye farklı bir yaklaşım: Endoskopik endonazal transklival odontoidektomi (Endoscopic endonasal transclival odontoidectomie), oral presentation; Turkish Neurosurgical Society 25. Congress, 2011, Belek- Antalya

İntramuskuler Parecoxib uygulamasının deneysel subaraknoid kanama modelinde -vazospazma etkisinin araştırılması, (Intramuscular Parecoxib administration to investigate the effect of an experimental model of vasospasm after subarachnoid hemorrhage) oral presentation; Turkish Neurosurgical Society 25. Congress, 2011, Belek- Antalya

Multiple anterior serebral arter anomalisi olan kanamış anterior kommunikan arter anevrizması ve cerrahi tedavisi , poster, Turkish Neurosurgical Society 30. Congress, 2016, Belek- Antalya

Nadir bir posterior fossa tümörü: Atipik teratoid rabdoid tümör, poster, Turkish Neurosurgical Society 30. Congress, 2016, Belek- Antalya

İlaca dirençli epilepsisi bulunan tuberosklerozlu olguda SPECT BT yardımıyla odak tespiti sonrasında frontal lobektomi ile tuber eksizyonu, poster, Turkish Neurosurgical Society 30. Congress, 2016, Belek- Antalya

2 olgu eşliğinde O- Arm ile servikal DTrax tecrübemiz, poster, Turkish Neurosurgical Society 30. Congress, 2016, Belek- Antalya

Langenbeck ekartörlerle servikal disk hernisi cerrahisi tecrübemiz, poster, Turkish Neurosurgical Society 30. Congress, 2016, Belek- Antalya

Nadir bir olgu: Nörofibramatozis tip 2 tanılı hastada foramen magnum menejiomunu taklit eden C1 sinir kökünden köken alan multipl schwannom, oral presentation, Turkish Neurosurgical Society 30. Congress, 2016, Belek- Antalya

 

Multiple şant revizyonu olan sekonder aquaduktal gliozisli hastanın üçüncü ventrikülostomi ile tedavisi, oral presentation, Turkish Neurosurgical Society 30. Congress, 2016, Belek- Antalya

2 farklı olgu eşliğinde ventrikül dışı lezyonlara anterior interhemisferik transkallozal transventriküler yolla yaklaşım, oral presentation, Turkish Neurosurgical Society 30. Congress, 2016, Belek- Antalya

2 farklı ve nadir olgu eşliğinde pontin lezyonlara güvenli yaklaşım yolları, oral presentation, Turkish Neurosurgical Society 30. Congress, 2016, Belek- Antalya

 

Endonazal transsfenoidal endoskopik yaklaşımla sella tabanı açılmadan kavenöz sinüs içi hipofiz adenomu eksizyonu, oral presentation, Turkish Neurosurgical Society 30. Congress, 2016, Belek-Antalya

"Ters Fenestrasyon": Alt lomber inferiora sekestre disk hernilerine farklı bir yaklaşım, oral presentation, Turkish Neurosurgical Society 30. Congress, 2016, Belek- Antalya

Hipotalamik hamartomlar ve cerrahi tedavisi, Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Traktografi çalışmasıyla servikomedüller bileşke diffüz glialtümör cerrahisi tecrübemiz, Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Kolloid kistlerin endoskopik tedavisi, Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

2 olgu eşliğinde pons hematomlarına cerrahi yaklaşım yolları, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Endoskop eşilğinde Hakuba Yaklaşımıyla total parasellar tümör eksizyonu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Nadir bir 3. Ventrikül tümörü: Kordoid glioma, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Supratentorial glioblastoma olgusunun primer serebellar metastazı, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Kapalı spinal disrefizme eşlik eden yüksek yerleimli lomber spinal stenoz olgusu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Lomber disk hernisi cerrahi sonrası gelişen Hemiparezi olgusu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Nadir bir olgu: Servikal melonositik tümör, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Torakal kist hidatik olgusu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Çocuklu çağı dev kavernomu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Çocukluk çağı dev pineal immatür teratomu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Endoskop eşliğinde Kawase Yaklaşımıyla Kolestatom eksizyonu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Glasgow koma skoru 4 olan 2 çocuk olgu eşliğinde bilateral geniş dekompressif kraniektomi tecrübemiz, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

3 olgu eşliğinde snake Eyes fenomeni, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

3 olgu eşliğinde yüksek devirli- hızlı tur kullanımı sonrası tespit edilen korteks ablasyonu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Hipofiz Tümörleri, Sabah semineri 7,Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

 

  1. Diğer yayınlar
  1. Projeler

Glioblastoma multiforme beyin tümörünün tanı ve tedavisine imkan sağlayabilecek Anti- GBM antikorların araştırılması, TÜBİTAK 3001 projesi, yürütücü Yrd. Doç. Dr. Nihal Karakaş.