Op. Dr.Ahmet Ünlü

  • İlgi Alanları
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Varis tedavisi
  • Atardamar hastalıkları
  • Anevrizma
Eğitim ve Uzmanlık

1999 - 2005 - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
2006 - 2011 - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD – Uzmanlık

Deneyim
Uzman Dr. - Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan 2011-2013
Uzman Dr. - Erzincan Devlet Hastanesi 2013-2014
Uzman Dr. - Özel  Kayseri Tekden Hastanesi 2014-2016
Uzman Dr. - Medical Park Uşak Hastanesi 2016

Mesleki Üyelikler
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
Türk Tabipleri Birliği

Kurs  ve Sertifikalar
Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma, 2012, ANAEM, Ankara
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası,2017, Ege Üniversitesi, İzmir