Dr. Öğr. Üyesi Ahu Çiler Çıkım

  • Uzmanlık Alanları: Dermatoloji, Deri ve zührevi hastalıkları, Akne, Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar, Ekzemalar, Alerjik deri hastalıkları, Dermoskobik ben muayenesi, Mantar hastalıkları, Kozmetik dermatolojik uygulamalar

Eğitim ve Uzmanlık
2001-2006: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilimdalı (asistanlık eğitimi)
1994-2000: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
Türk Dermatoloji Derneği
Pediatrik Dermatoloji Derneği
Kozmetik Araştırmacıları Derneği (TÜKAD)
Avrupa Dermatoloji ve Venereoloji Akademisi(EADV)

Çıkım AÇ, Sağlıklı bir çocukta herpes zoster .Türkderm 2009; 43(4): 177-179
Çıkım AÇ, Şenol M. Nöropeptidler ve dermatolojideki rolleri. Dermatose 2008, 7(1): 19-29
Çıkım AÇ, Seyhan M.Akne vulgaris tadavisinde izotretinoinin etkinliği ve yan etkileri. Türkderm 2008, 42-2: 51-55
Özcan A, Şenol M, Bayram N, Akı T, Sağlam H, Çıkım AÇ, Kalaycı B, Tepe B. Sağlık Ocaklarına Başvuran Hastalarda Deri Hastalıklarının Durumu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2005, 15:129-135
Karıncaoğlu Y, Kandi Coşkun B, Turgut AÇ, Seyhan M, Özcan H. Hepatit C ve Hepatit B virüslerinin rekürrent aftöz stomatit etiyolojisindeki rolü. Lepra Mec. 2005; 36(1-2):12-18.
Seyhan EM, Karıncaoğlu Y, Turgut AÇ, Kalaycı B. Uyuz: retrospektif bir çalışma. Lepra Mec 2003; 34(3-4): 103-111.
Şenol M, Özcan A, Mızrak B, Turgut AÇ, Karaca Ş, Koçer H. A case of lupus vulgaris with unusual location. The Journal of Dermatology 2003; 30: 566-9.