Aile Hekimliği kişiye bütüncül yaklaşım ve pek çok hastalığın erken tanı ve tedavisinde önemli görev üstlenen bir bölümdür. Ailenin her yaştaki bireylerine sağlık hizmeti veren ve böylece ailesel riskler, genetik yatkınlıklar konusunda da aileye danışmanlık edebilecek bir bölüm olması, ayrıca aldığı psikyatri eğitimiyle aileyi sadece fizksel hastalıkları yönünden değil  sosyal ve psilolojik yönden de değerlendiren bir bölüm olması önemlidir

Tıbbın en önemli ilkesi olan hastalığı önleme,koruyucu hekimlik aile hekimliğinin temel prensibidir ve aile hekimine koruyucu hekimlik ve hastalıkların erken teşhisinde önemli roller düşmektedir.

Aile hekimliği uzmanlık eğitimi, mezuniyet sonrası 3 yıllık bir süreçte Dahiliye ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ağırlıklı olmak üzere Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları-Doğum ve Psikiyatri dallarını kapsar.

Aile hekimi anne karnındaki fetüsten, ailenin en yaşlısına kadar bütün aile fertlerinin sağlığı, sağlık sorunları ve hastalıklarından sorumludur. Birinci basamak sağlık hizmetini aşan sorunlar için diğer uzman hekimler, diş hekimi, diyetisyen gibi kişilere hastayı yönlendirerek, koordinatör görevini üstlenir. Dolayısıyla kendisine kayıtlı kişilerin aynı zamanda sağlık danışmanı, bu konuda onlara yol gösteren ve onların haklarını savunan kişi konumundadır.

Aile Hekimliğinin Amacı Nedir?

- Erken tanı ve tedaviyi sağlamak,

- Hastalık ve sağlık konularına fiziksel, ruhsal ve sosyal faktörleri de dikkate alarak yaklaşmak,

- Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak,

- Süregelen ve tekrarlayıcı hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak,

- Hastalarla uzun süreli bağlantı kurarak, hastalıklarla ilgili bilgileri toplamak,

- Birinci basamak sağlık hizmetlerini topluma sunmak,

- Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek

Hekimlerimiz