Medical Park kişiye özel hizmet anlayışını Aile Hekimliği bölümü ile bir adım öteye taşıyor.

Uzmanlarımız, ailesel riskler, genetik yatkınlıklar konusunda ailelere hizmet veriyor. Böylece hastalıkların erken teşhisinde önemli bir adım atılmış oluyor.

Aile Hekimliği, Dahiliye ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ağırlıklı olmak üzere Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları-Doğum ve Psikiyatri dallarını kapsıyor.

Aile hekimi, anne karnındaki fetüsten, ailenin en yaşlısına kadar bütün aile fertlerinin tedavisini yapabiliyor. Birinci basamak sağlık hizmetini aşan sorunlar için diğer uzman hekimler, diş hekimi, diyetisyen gibi kişilere hastayı yönlendirerek, koordinatör görevini üstleniyor.

Aile Hekimliğinin Amacı Nedir?

- Erken tanı ve tedaviyi sağlamak,

- Hastalık ve sağlık konularına fiziksel, ruhsal ve sosyal faktörleri de dikkate alarak yaklaşmak.

- Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak.

- Süregelen ve tekrarlayıcı hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak.

- Hastalarla uzun süreli bağlantı kurarak, hastalıklarla ilgili bilgileri toplamak.

- Birinci basamak sağlık hizmetlerini topluma sunmak.

- Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek.

Hekimlerimiz