Op. Dr.Ainura Sarybaeva

  • İlgi Alanları
  • Rinoplasti
  • Meme cerrahisi
  • Karın germe
  • Liposuction
  • Kepçe kulak
  • Genital estetik
  • Botoks
  • Dolgu

Eğitim ve Uzmanlık
2001 - 2007 - Kyrgyz State Medical Academy
1999 - 2001 - Kyrgyz State National University
2008 - 2015 - Gazi University Hospital (Ankara, Turkey) Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

Deneyim
2018 - 2020 - Anadolu Ozel Hastanesi (Turkey)
2016 - 2018 - National Center for Maternal and Child Health (Kyrgyz Republic)
2016 - 2018 - URFA – private hospital (Kyrgyz Republic)
2016 - 2018 - International School of Medicine (Kyrgyz Republic)
Instructor Teaching junior and senior level students from India and Pakistan

Kurs ve Sertifikalar
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 2. Rinoplasti Kursu. 24-26 Nisan 2009, Ankara, Türkiye
Estetik Plastik Cerrahi Derneği Kış Toplantısı, 15-16 Ocak 2011, İstanbul, Türkiye
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kış Sempozyumu, 13-16 Mart 2011, Bursa, Türkiye
33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İzmir, Türkiye
GÜDAM . Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, 30 Kasım-8 Aralık 2011, Ankara, Türkiye
AOCMF Maxillofacial Surgery Principles Course. 10-12 Şubat 2012, İstanbul, Türkiye
Ankara Bilimsel Bölge Toplantıları: Dudak-Damak  Yarıkları Onarımı 27 Nisan 2012
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 5. Rinoplasti Kursu.  10-12 Mayıs 2012, Ankara, Türkiye
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya,Türkiye
Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği 14. Temel Mikrocerrahi Kursu 11-15 Aralık 2012, İzmir,Türkiye
Silhoutte Soft Sütür ile Kesisiz Yüz Kaldırma Teknikleri Kursu 2 Mart 2013, Ankara,Türkiye
Ankara Bilimsel Bölge Toplantıları : Üst Ekstremite Yaralanmaları 20 Mart 2013,Ankara Türkiye
İnternational Forum on Aesthetic Medicine 25-29 Ağustos 2013, Isık-Göl,Kırgızistan
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013, İstanbul,Türkiye
7. Plastik Cerrahi Okulu 12-19 Nisan 2014, Antalya,Türkiye
The Aesthetic Meeting 2014 24-29 Nisan 2014, San-Fransisko,ABD
Ankara Bilimsel Bölge Toplantıları: Alt Ekstremite Rekonstrüksyonları 21 Mayıs 2014 Ankara,Türkiye
European Board of  Plastic Rekonstructive and Aesthetic Surgery 10 Ekim 2014, Helsinki,Finlanda
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.  Ulusal Kurultayı 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul,Türkiye
Ankara Bilimsel Bölge Toplantıları: Malign Deri Tümörleri Toplantısı 15 Mart 2015, Ankara,Türkiye
Ankara Bilimsel Bölge Toplantıları: Üst Ekstremite Replantasyonları 29 Nisan 2015,Ankara,Türkiye

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Adana (Poster:Plastik Cerrahinin Distrofik Epidermolizis Bülloza Hastalığındaki yeri. B.Kaya, A. Sarybaeva, S.Tuncer)

 

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Adana (Poster: Spontan Gelişen Keloid. Olgu Sunumu. A.Sarybaeva,B.Kaya,A.Şencan,S.Tuncer)

 

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Adana (Sözel Bildiri:Jinokomasti Düzeltilmesinde Vertikolateral Skarlı Küçültme Mamoplasti Tekniğinin Kullanımı. A. Mübin Aral, F. Betül Ak, Hakan Bulam, Ainura Sarybaeva, Osman Latifoğlu )

 

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Eylül 2010, Trabzon, Türkiye(Poster: Sağ El Başparmak Tip Amputasyon Rekonstrüksiyonunda Ayak 1.Parmak Serbest Pulpa-Tırnak Matriks Flebi KullanımıTuncer S, Kaya B, Sarybaeva A, Sezgin B, Ayhan S)

 

 

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 32. Ulusal Kongresi, 15-19 Eylül 2010, Trabzon, (Poster:Bifosfonat Kullanımına Bağlı Mandibulada Osseonekroz Gelişen Trombositopenik Hastada Ankaferd ile İntraoperatif Kanamanın Durdurulması: Olgu Sunumu. A. Mübin Aral, Ayşe Şencan, Hakan Bulam, Ainura Sarybaeva, Selahattin Özmen)

 

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İzmir, Türkiye (Sözel Bildiri: Zayıf yapılı hastalarda transvers miyokutanöz grasilis flebi ile meme onarımında doku yeterliliğinin değerlendirilmesi.B.Sezgin, Tuncer S, Guney K, Sarybaeva A, Findikcioglu K, Ayhan S)

 

 

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İzmir, Türkiye (Poster Bildiri: Kranial kemik defektinin eşli ettiği tam kat skalp defektinde Neoderm® kullanımı: Komplike bir Adams-Oliver sendromnda konservatif yaklaşım. SezginB, Sencan A, Ozel B, Barut I, Sibar S, Sarybaeva A, Ozmen S)

 

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, 14-18 Eylül 2011, İzmir,(Poster:Nadir Bir Parmak Uyuşukluğu Nedeni: Hipotenar Bölgede Venöz Malformasyon. Hakan Bulam, Ainura Sarybaeva, Kırdar Güney, Kemal Fındıkçıoğlu, Serhan Tuncer)

 

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İzmir, Türkiye (Sözel Bildiri: İhmal Edilmiş Olgularda Yanlış İnanç:Bıçak Değince Azar. A.Sarybaeva,A.Şencan,S.Tatar,S.Özmen)

 

‘’Rinoplastide Ustalaşmak’’ kitap Daniel-Özmen. Giriş ve İndeks Bölümü   Dr. S.Özmen, Dr. A.Sarybaeva,Dr. S.Şibar

 

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya, Türkiye (Sözel Bildiri: Ülkemizde Gerçekleşen Yüz Nakillerinin Medyadaki Yansımaları. Billur Sezgin,Serhat Şibar,Ainura Sarybaeva,Bora Özel,Hakan Bulam,Kemal Fındıkçıoğlu,Selahattin Özmen)

 

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği  Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul,Türkiye (Sözel Bildiri: Diyabetik Ayak Yaralarında Kısmi Kat Deri Grefti ile Kollajen-Elastin Bazlı Biomatriks Yara Kapama Malzemesinin Birlikte Kullanımı: Olgu Sunumları. Ainura Sarybaeva,Kırdar Güney,Serhan Tuncer,Kemal Fındıkçıoğlu)

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Ankara,Türkiye 2014 (Tez: Çift Çene Ameliyatı Sonrası Frontal Düzlemde Oluşan Değişikliklerin Sefalometrik Analizi. Ainura Sarybaeva,Ayşe Gülşen,Kemal Fındıkçıoğlu)