satır arası

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir? Akciğer Kanseri Neden Olur ve Tedavi Yöntemleri

Akciğerde yer alan hücrelerin dengesiz bir şekilde çoğalması sonucu meydana gelen kötü huylu tümöral oluşumlara akciğer kanseri adı verilir. Kanser hücreleri öncelikle bulunduğu yerde çoğalarak kitlesel bir yapı oluşturur. İleri evrelere gelindiği zaman ise çevre doku ve organlara yayılım gösterir. Akciğer kanseri oldukça sık görülen, ciddi sonuçları olan kanser türlerinden biridir. Erken evrelerde genellikle belirti vermediği için teşhis edildiğinde hastalık sıklıkla ileri evreye gelmiştir. Bu nedenle risk altında olan bireylerin düzenli olarak tarama yaptırmaları önemlidir. 

Akciğer Kanseri Belirtileri

Akciğer kanseri belirtileri, hastalık ilerledikçe görülmeye başlar. Erken evrelerde genellikle hiçbir belirti veya bulgu görülmez. En sık olarak akciğer kanseri belirtileri;

 • Devamlı olan ve giderek daha kötü hale gelen öksürük,
 • Kanlı balgam,
 • Ses kısıklığı,
 • Yutma güçlüğü,
 • İştah kaybı,
 • Ani ve hızlı ortaya çıkan kilo kaybı şeklinde sıralanabilir.

Akciğer Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Akciğer kanserine en çok sebep olan etken sigara kullanımıdır. Fakat hayatı boyunca hiç sigara içmemiş kişilerde de akciğer kanseri görülebilir. Bununla birlikte sigara, akciğer kanseri için en büyük risk faktörüdür. Tüm vakaların %85'inden fazlasından sigara sorumludur. Yapılan araştırmalara göre günde 25'den fazla sigara kullanan bireylerin hiç sigara kullanmayanlara göre 25 kat daha fazla akciğer kanserine yakalanma riski olduğu saptanmıştır.
Sigara kullanımı sadece akciğer kanserinin değil yemek borusu ve ağız kanseri gibi başka kanser türlerinin de sebebidir. Pasif içicilik de akciğer kanseri riskinde artışa neden olur. Eşleri sigara içen kadınların içmeyenlere göre %25 oranında daha fazla akciğer kanserine yakalanma riski taşıdığı saptanmıştır.

Akciğer kanserinin diğer bir nedeni ise asbest maruziyetidir. Asbest, kanserojen özellikleri olan ısıya ve aşınmaya dayanıklı, lifli yapıda bir mineraldir. Zararlı etkileri bilinmediği dönemlerde ısı ve ses yalıtımı için yaygın şekilde kullanılan asbest, şimdilerde sökümü sırasında işçiler zararlı etkilerine maruz kalmaktadır.

Akciğer Kanserinin Türleri Nelerdir?

Akciğerde başlayıp çevre doku ve organlara yayılan kansere birincil akciğer kanseri denir. Kanser, vücudunuzdaki başka bir yerde başlayıp akciğerlerinize yayılırsa, buna ise sekonder akciğer kanseri adı verilir.

Farklı primer akciğer kanseri türleri vardır ve bunlar küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri şeklinde iki ana gruba ayrılır. Her 100 vakadan yaklaşık 12 tanesi küçük hücreli akciğer kanseri grubunda bulunur (%12). Genellikle sigara içmekten kaynaklanır ve çok erken dönemde yayılma eğilimi gösterir.

Akciğer kanserinin büyük bir çoğunluğu ise küçük hücreli olmayan kanserlerden meydana gelir (%88). Bu gruptaki kanserler biraz daha selim özellikler gösterir. Üç yaygın alt türü vardır. Benzer şekilde davrandıkları ve tedaviye benzer şekilde cevap verdikleri için birlikte gruplandırılırlar. Bu üç kanser türü adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom ve büyük hücreli karsinom şeklinde sıralanır.

Akciğer Kanseri Neden Olur?

Akciğer kanseri, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen karmaşık bir hastalıktır. Akciğer kanserinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, aşağıdaki faktörler riski artırmaktadır:

 • Sigara içme ve Pasif içicilik Sigara içmek, akciğer kanserinin en önemli risk faktörüdür. Sigara içen kişiler, içmeyenlere göre akciğer kanseri geliştirme riski yaklaşık 20 kat daha fazladır. Pasif içici olmakta, akciğer kanseri geliştirme riskini yaklaşık 20-30% artırır.
 • Radyasyona maruz kalma: İyonize radyasyona maruz kalmak, akciğer kanseri riskini artırabilir. Bu, nükleer felaketler, radyasyon tedavisi veya mesleki maruziyet nedeniyle olabilir.
 • Aşırı hava kirliliğine maruz kalma: Hava kirliliği, akciğer kanseri riskini artırabilir.
 • Radon gazı maruziyeti: Radon, doğal olarak oluşan bir radyoaktif gazdır. Radon gazı, evlerde ve diğer binalarda bulunabilir. Radon gazı maruziyeti, akciğer kanseri riskini artırabilir.
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH): KOAH, akciğerlerin hava yollarını daraltan ve tahrip eden bir hastalıktır. KOAH'lı kişiler, akciğer kanseri geliştirme riski daha yüksektir.
 • Aile öyküsü: Ailede akciğer kanseri öyküsü olan kişiler, akciğer kanseri geliştirme riski daha yüksektir.

Akciğer Kanserinin Tanısı Nasıl Konulur?

Risk grubunda olan kişiler düşük doz bilgisayarlı tomografi ile yıllık akciğer kanseri taraması yaptırmayı düşünebilirler. Akciğer kanseri taraması genellikle uzun yıllar boyunca yoğun olarak sigara içen ve sağlıklı olan 55 yaş ve üstü kişilere önerilir.

Akciğer kanserini işaret eden belirti ve bulgularınız varsa doktorunuz bazı tetkikler isteyebilir. Gerekli görülürse akciğer grafisi ya da bilgisayarlı tomografi çekilebilir. Balgamlı öksürüğünüz varsa balgam örneği alınarak laboratuvarda incelenir.

Anormal hücrelerden oluşan doku örneği biyopsi adı verilen bir yöntemle çıkarılarak incelenebilir. Yapılan testler sonucunda tanı konur. Akciğer kanseri evreleri ve türünün neler olduğu tespit edilir ve tedavi planlanır.

Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer kanseri tedavisi genel sağlık durumunuz, kanserin türü ve evresi gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, immünoterapi gibi farklı tedavi seçenekleri vardır. Bu tedaviler tek başına ya da birkaçının kombinasyonu şeklinde uygulanabilir. Eğer akciğer kanseri risk grubunda yer alıyorsanız düzenli tarama planı için bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz.

Akciğer Kanseri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğerde yer alan hücrelerin dengesiz bir şekilde çoğalması sonucu meydana gelen kötü huylu tümöral oluşumlara akciğer kanseri adı verilir. Kanser hücreleri öncelikle bulunduğu yerde çoğalarak kitlesel bir yapı oluşturur. İleri evrelere gelindiği zaman ise çevre doku ve organlara yayılım gösterir. Akciğer kanseri oldukça sık görülen, ciddi sonuçları olan kanser türlerinden biridir.

Akciğer Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Akciğer kanserine en çok sebep olan etken sigara kullanımıdır. Fakat hayatı boyunca hiç sigara içmemiş kişilerde de akciğer kanseri görülebilir. Bununla birlikte sigara, akciğer kanseri için en büyük risk faktörüdür. Tüm vakaların %85'inden fazlasından sigara sorumludur. Yapılan araştırmalara göre günde 25'den fazla sigara kullanan bireylerin hiç sigara kullanmayanlara göre 25 kat daha fazla akciğer kanserine yakalanma riski olduğu saptanmıştır.

Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?

Akciğer kanseri evreleri, kanserin yaygınlığını ve yayılma derecesini belirlemek için kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Bu evreleme sistemi genellikle TNM sistemine dayanır. TNM sistemi, tümör büyüklüğünü (T), lenf nodu tutulumunu (N) ve uzak metastaz varlığını (M) değerlendirir. Bu değerlere göre evreler; evre 0, evre 1, evre 2, evre 3 ve evre 4 olarak değişir. 

Akciğer Kanseri Genetik mi?

Evet, akciğer kanseri genetik faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Genetik yatkınlık, bireyin kansere yakalanma riskini etkileyen bir faktördür. Ancak, genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etmenler de akciğer kanserinin gelişimine katkıda bulunabilir. Bununla birlikte bazı ailelerde, genetik yatkınlık nedeniyle bireylerde akciğer kanseri riski daha yüksektir.

Akciğer Kanseri Neden Olur?

Akciğer kanseri genellikle bir dizi faktörün bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalıkta temel neden, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıdır. Akciğer kanserine neden olan faktörler arasında genetik yatkınlık, çevresel etkenler ve yaşam tarzı faktörleri bulunmaktadır.

Akciğer Kanserinin İlk Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanserinin belirtileri genellikle ilerlediği dönemde ortaya çıkar ve hastalığın erken evrelerinde belirgin olmayabilir. Ancak, bazı yaygın belirtiler içerisinde; öksürük, nefes darlığı, hızlı kilo kaybı, yorgunluk, eller ve ayaklarda şişme gibi belirtiler yer alır.

Akciğer Kanseri Yaşama Şansı Var mı?

Evet, akciğer kanseri teşhisi konulmuş bireylerin yaşama şansı bulunmaktadır. Ancak, yaşam şansı hastalığın evresine, türüne, tedaviye yanıtına, genel sağlık durumuna ve birçok diğer faktöre bağlı olarak değişir. Akciğer kanseri genellikle erken evrelerde teşhis edilmediği için tedavi zorlu olabilir. Erken evrelerde teşhis edilen akciğer kanseri, tedaviye daha iyi yanıt verebilir.

Akciğer Kanseri 1. Evre Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanserinin erken evrelerinde belirtiler genellikle belirgin değildir veya hafif olabilir. Bu nedenle, birinci evre akciğer kanseri genellikle sessiz ilerler ve hastalığın teşhisi genellikle daha ileri aşamalarda konulabilir. Ancak öksürük, göğüs ağrısı, kilo kaybı gibi belirtiler erken evrelerde de ortaya çıkabilir.

Akciğer Kanseri 2. Evre Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanserinin ikinci evresinde, belirtiler genellikle daha belirgin hale gelir. Ancak yine de, bu belirtiler başka sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir ve akciğer kanseri tanısı koymak için bir doktora başvurmak önemlidir. Akciğer kanseri 2.evre belirtileri içerisinde; balgam, öksürük, göğüs ağrısı, yorgunluk, ses kısıklığı, ağız kokusu gibi belirtiler vardır.

Akciğer Kanseri 3. Evre Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanserinin üçüncü evresinde, kanser genellikle daha ileri bir aşamaya gelmiş ve belirtiler daha belirgin hale gelmiştir. Bu evrede, kanser çevre dokulara veya lenf nodlarına daha fazla yayılmış olabilir. Ancak belirtiler, akciğer kanserinin evresi ve yerine bağlı olarak değişebilir. Akciğer kanseri üçüncü evre belirtileri içerisinde; yutma güçlüğü, ses kısıklığı, eller ve ayaklarda şişme, iştah ve kilo kaybı, yorgunluk, göğüs ağrısı vardır.

Akciğer Kanseri 4. Evre Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanserinin dördüncü evresi, kanserin vücudun diğer bölgelerine metastaz yaptığı evredir. Bu evre genellikle ileri bir aşamadır ve belirtiler daha yaygın ve şiddetli olabilir. Dördüncü evre akciğer kanseri belirtileri içerisinde; baş ağrısı, kemik ağrıları, ses kısıklığı, iştah ve kilo kaybı, yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı gibi farklı birçok semptom vardır.

En Çok Okunan Sağlık Rehberi Yazılarımız

Sosyal Medya Hesaplarımız:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Hüseyin Mertsoylu
Medikal Onkoloji
Medical Park Adana
398738

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.