­čĹü´ŞĆ Ak─▒ll─▒ Lens Ameliyat─▒ Nedir? Ak─▒ll─▒ Lens Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024
6698 say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu hakk─▒nda bilgilendirmeyi okudum; randevu hat─▒rlatma ve hizmet sunumu i├žin ileti┼čim bilgilerimin kullan─▒lmas─▒na izin veriyorum.


G├╝venlik Kodu :
G├╝venlik Kodunu Giriniz:

sat─▒r aras─▒

­čĹü´ŞĆ Ak─▒ll─▒ Lens Ameliyat─▒ Nedir? Ak─▒ll─▒ Lens Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Ak─▒ll─▒ lens ameliyat─▒, insan hayat─▒n─▒ kolayla┼čt─▒ran ameliyatlardan biridir. Bu ameliyatta, katarak tan─▒s─▒ konulan ve tedavi sürecine ba┼člayan hastan─▒n, görü┼č kabiliyetini iyile┼čtirmesi sa─član─▒r.

─░yile┼čtirme durumu; eski, sa─čl─▒kl─▒ zamana geri dönme formunda olmay─▒p odaklama sorunlar─▒n─▒n bir nebze giderilmesini ve görü┼č aç─▒s─▒n─▒n daha iyi bir duruma getirilmesini sa─člar. Ak─▒ll─▒ lens ameliyat─▒ ile hastan─▒n görü┼č aç─▒s─▒ daha net, nesnelerin görsel olarak odaklanmas─▒ ise daha kolay bir hale gelir.

Ak─▒ll─▒ Lens Ameliyat─▒ Nedir?

Ak─▒ll─▒ lens ameliyat─▒ nedir, sorusunun cevab─▒ en k─▒sa ┼čekli ile odaklanma sorunlar─▒na yenilikçi bir çözüm olarak verilebilir. Bu çözüm için çoklu lens kullan─▒l─▒r. Tercih edilen çoklu lens uza─č─▒ ya da yak─▒n─▒ görebilme gibi pek çok odaklaman─▒n rahat bir ┼čekilde yap─▒lmas─▒n─▒ sa─člar.

Bu ameliyat, genellikle katarak tan─▒s─▒ konulan ve cerrahi müdahale ile tedavi olan ki┼čiler için kullan─▒l─▒r. Ayn─▒ zamanda lazer tedavisine uygun olmayan göz k─▒rma kusuruna sahip olan ki┼čiler içinde bu tedavi yöntemi tercih edilebilir.

Çocuklarda Ak─▒ll─▒ Lens Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ak─▒ll─▒ lens ameliyat─▒, ileri ya┼člardaki bireyler için tercih edilen tedavi yöntemlerinden biridir. ─░leri düzeyde görme bozuklu─ču ile kar┼č─▒la┼čan ki┼čiler için doktor tavsiyesi ile kullan─▒labilir. Kullan─▒laca─č─▒ durumlarda göz büyüklü─čü, çocu─čun geli┼čim a┼čamalar─▒ gibi baz─▒ faktörler dikkate al─▒n─▒r.

Kad─▒nlarda Ak─▒ll─▒ Lens Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ak─▒ll─▒ lens di─čer ismi ile göz içi mercek ameliyat─▒, belirli hastalara uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde kad─▒nlar─▒n katarak rahats─▒zl─▒─č─▒na sahip olmas─▒, yak─▒n ya da uzak mesafeyi görememesi gerekir.

Bu rahats─▒zl─▒─ča sahip olan kad─▒nlar─▒n göz merce─čine ak─▒ll─▒ lens yerle┼čtirilir. Ak─▒ll─▒ lenslerde üç farkl─▒ odak noktas─▒ bulunuyor olup gözlük kullanmadan görü┼č aç─▒s─▒n─▒n iyile┼čtirilmesini sa─člar.

Erkeklerde Ak─▒ll─▒ Lens Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ak─▒ll─▒ lens ameliyat─▒, katarak rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒n tedavi sürecinde kullan─▒labilir. Katarak rahats─▒zl─▒─č─▒ ya┼čayan ve tedavi olan erkeklerin tek odakl─▒ mercek ile iyile┼čmesi sa─član─▒r. Bu mercek, görü┼č aç─▒s─▒nda ya┼čanan bozukluklar─▒ dü┼čük bir oranda giderir.

Bu mercek yerine kullan─▒lan ve üç farkl─▒ odaklama özelli─čine sahip olan ak─▒ll─▒ lens ise görü┼č aç─▒s─▒n─▒n daha kuvvetli bir hal kazanmas─▒na yard─▒mc─▒ olur. Katarakta klasik olarak kullan─▒lan merce─čin daha üzerinde bir netlik sa─člar. Ayn─▒ zamanda yak─▒n ya da uzak mesafeyi görmede sorun ya┼čayan erkekler içinde tercih edilen bir yöntemdir.

Ya┼čl─▒larda Ak─▒ll─▒ Lens Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ak─▒ll─▒ Lens ameliyat─▒, ya┼čl─▒larda s─▒k kullan─▒lan yöntemler aras─▒nda yer al─▒r. Bu yöntem, netlik konusunda ya┼čanan problemlerin giderilmesine yard─▒mc─▒ olur. Ayn─▒ zamanda gözlük kullan─▒m─▒n─▒n neden olaca─č─▒ bu─čulanma, kaybolma benzeri sorunlar─▒n giderilmesine de yard─▒mc─▒ olur. Ameliyat karar─▒ verilmeden önce baz─▒ tetkiklerin ve muayenelerin yap─▒lmas─▒ gerekir. Elde edilen sonuçlara göre doktorlar─▒n belirledi─či yöntemler ile ameliyat yap─▒l─▒r.

Ak─▒ll─▒ Lens Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Ak─▒ll─▒ lens ameliyat─▒na ba┼članmadan önce ön muayene yap─▒l─▒r. Yap─▒lan muayene ile hastan─▒n sa─čl─▒k durumu aç─▒s─▒ndan ameliyata uygunlu─ču uzman doktorlar taraf─▒ndan belirlenir. Belirlenen sonuçlar, ameliyat için bir engel te┼čkil etmiyor ise süreç ba┼člat─▒l─▒r.

Ameliyat için ultrason dalgalar─▒ kullan─▒larak göz merce─či operasyon için haz─▒r hale getirilir. Ard─▒ndan göz içerisine ak─▒ll─▒ lens yerle┼čtirilir. Böylelikle ameliyat sona erer. Ak─▒ll─▒ Lens ameliyat─▒ sonras─▒ hastanede istirahate ihtiyaç duyulmaz. Ayn─▒ zamanda hasta bay─▒lt─▒lmaz, göze uyu┼čturucu damla dökülerek operasyon s─▒ras─▒nda hastan─▒n ac─▒ duymas─▒ engellenir.

Ak─▒ll─▒ Lens Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Ak─▒ll─▒ lens ameliyat─▒ riskleri, geçici bir süreyi kapsar ve ki┼čiden ki┼čiye göre farkl─▒l─▒k gösterebilir. Ayn─▒ zamanda riskler her ki┼čide görülmeyebilir. Genel olarak kar┼č─▒la┼č─▒lan ak─▒ll─▒ lens ameliyat─▒ riskleri ise ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

  • Yayg─▒n olarak kar┼č─▒la┼č─▒lan risklerden biri bulan─▒k görmedir. Bulan─▒k görme durumu ameliyattan sonra birkaç gün devam edebilir. Birkaç gün sonunda bulan─▒k görme geçer ve ki┼či normal hayat─▒na dönebilir. Baz─▒ durumlarda bulan─▒k görme süresinde bir uzama ya┼čanabilir.
  • Kar┼č─▒la┼č─▒lan risklerden biri de enfeksiyonkapma ihtimalidir. Bu ihtimal ile kar┼č─▒la┼čmamak ad─▒na ameliyat olaca─č─▒n─▒z hastane hakk─▒nda ara┼čt─▒rma yapabilir, alan─▒nda uzman doktorlar─▒n cerrahi müdahalesini kabul edebilirsiniz. Enfeksiyon kapma ihtimali, sadece hastaneye ba─čl─▒ olarak gerçekle┼čmeyebilir. Ak─▒ll─▒ lens ameliyat─▒ sonras─▒nda ki┼činin antibiyotik damlalar─▒n─▒ düzenli kullanmas─▒ gerekir. Damlalar─▒n düzensiz kullan─▒m─▒ ya da kullan─▒lmamas─▒ göz sa─čl─▒─č─▒n─▒ tehlikeye atabilir.
  • Ameliyat sonras─▒nda kar┼č─▒la┼č─▒lan yan etkilerden biri de ─▒┼č─▒─ča kar┼č─▒ gösterilen hassasiyettir. Bu hassasiyet, belirli bir süre sonra geçer. Fla┼č ─▒┼č─▒─č─▒ ya da karanl─▒k ortamdan ayd─▒nl─▒k bir mekana ani geçi┼č durumunda yan etkiler görülebilir.

Ak─▒ll─▒ Lens Ameliyat─▒n─▒n Avantajlar─▒ Nelerdir?

Ak─▒ll─▒ lens ameliyat─▒, insan hayat─▒n─▒ kolayla┼čt─▒ran cerrahi müdahalelerden biridir. Bu müdahalenin hastaya sa─člad─▒─č─▒ avantajlar ise ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

  • Cerrahi müdahale s─▒ras─▒nda hastaya uyu┼čturucu göz damlas─▒ dökülür. Bu sayede herhangi bir ac─▒ ya da a─čr─▒ hissetmeden süreç tamamlan─▒r. Böylelikle ki┼či görme aç─▒s─▒nda olu┼čan bozukluklardan ac─▒ hissetmeden kurtulur.
  • Operasyon ile göz içerisine yerle┼čtirilen ak─▒ll─▒ lensler, ömür boyu kullan─▒ma uygundur. De─či┼čtirme ya da vücudun kabul etmemesi gibi durumlar ile kar┼č─▒la┼čma ihtimali oldukça dü┼čüktür.
  • Gözlük benzeri materyallere ihtiyaç duyulmadan odaklanma sorunlar─▒ çözümlenir. Uzak mesafeler daha net görülürken yak─▒n mesafelerde olu┼čan bulan─▒kl─▒k problemlerinden kurtulunur.
  • Görme kalitesinde ya┼čanan art─▒┼č, hastan─▒n günlük hayat─▒na rahat bir ┼čekilde devam etmesini sa─člar. Ameliyattan önce kar┼č─▒la┼č─▒lan görme sorunlar─▒ giderilebilir.

Ak─▒ll─▒ Lens Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m? 

Ak─▒ll─▒ lens ameliyat─▒ sonras─▒nda hasta evine gidebilir. Eve dönü┼čte dikkat etmesi gereken baz─▒ durumlar vard─▒r. Bu durumlar─▒n ba┼č─▒nda antibiyotik göz damlas─▒ kullan─▒m─▒ gelir. Doktor taraf─▒ndan önerilen damla düzenli aral─▒klar ile göze dökülmelidir.

Damla dökme s─▒ras─▒nda olu┼čan aksakl─▒klar, hastan─▒n enfeksiyon riski ile kar┼č─▒la┼čmas─▒na neden olabilir. Ayn─▒ zamanda ameliyat sonras─▒nda yakla┼č─▒k olarak bir gün boyunca bandaj kullan─▒lmal─▒d─▒r. Bandaj belirlenen aral─▒klar ile hijyenik bir ┼čekilde de─či┼čtirilmelidir.

Ameliyat sonras─▒nda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de hareketlilik halidir. Ki┼či eski hayat─▒na dönebilse de öne e─čilmemesi ve hijyen kurallar─▒na dikkat etmesi gerekir. Tozlu ortamlardan uzak durmas─▒ ve uyurken ameliyat oldu─ču gözünün üzerine yatmamas─▒ da dikkat edilmesi gereken noktalar aras─▒nda yer al─▒r.

Ak─▒ll─▒ Lens Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

─░yile┼čme süreci için bir hafta ile on gün aras─▒nda bir süre zarf─▒n─▒ kapsar. Baz─▒ durumlarda bu süre uzayabilir ya da k─▒salabilir. ─░yile┼čme sürecinde ki┼či bulan─▒k görme, batma hissi ya da göz kurulu─ču ya┼čayabilir. Ya┼čanan bu durumlar geçici olup belirli bir sürenin ard─▒ndan sona erer. On güne ra─čmen ayn─▒ rahats─▒zl─▒klar─▒n devam etmesi halinde uzman doktor ile ileti┼čime geçilmesi tavsiye edilir.

S─▒k Sorulan Sorular

Ak─▒ll─▒ lens ameliyat─▒ zor mu?

Ameliyat s─▒ras─▒nda ki┼činin herhangi bir a─čr─▒ ya da ac─▒ hissetme durumu bulunmaz. Ameliyat sonras─▒nda da herhangi bir aksakl─▒k ile kar┼č─▒la┼č─▒lmadan günlük hayat─▒na dönebilir. Ameliyat sa─člad─▒─č─▒ avantajlar, a─čr─▒ ya da ac─▒ olmamas─▒ nedeniyle ak─▒ll─▒ lens ameliyat─▒ zor mu sorusu için bu operasyon zor olarak nitelendirilmez.

Ak─▒ll─▒ Lens ameliyat─▒ kaç saat sürer?

Ak─▒ll─▒ Lens ameliyat─▒ kaç saat sürer, sorusunun cevab─▒ ise saat de─čil dakika üzerinden verilebilir. Ameliyat süresi 6 ile 15 dakika aras─▒nda de─či┼čebilir. Ameliyat sonras─▒nda hastane istirahat─▒na ihtiyaç duyulmadan hasta taburcu edilir. Ki┼či evde istirahat edebilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do├ž. Dr.
Seyhan Dikci
G├Âz Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
VM Medical Park VM Medical Park Samsun
3731

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.