sat─▒r aras─▒

Albümin, ki┼činin vücut yap─▒s─▒ içerisinde kendili─činden var olan ve sentezlenen bir proteindir. Bu protein karaci─čer sa─čl─▒─č─▒n─▒n ve böbrek sa─čl─▒─č─▒n─▒n korunmas─▒ aç─▒s─▒ndan oldukça önemlidir. Bu proteinin vücutta olmas─▒ gerekenden daha az bulunmas─▒ baz─▒ sa─čl─▒k problemlerine yol açar. Bu durumlar─▒ kontrol alt─▒na alabilmek ve ortaya ç─▒kan sa─čl─▒k problemlerinin giderilmesini sa─člamak için ise ki┼čilerin tedavi olmas─▒ gerekir.

Albümin kan tahlili sayesinde ki┼činin de─čerleri ölçülür. Fiziksel muayene ve kan tahlili sonuçlar─▒na göre ki┼činin albümin de─čerlerinin neye ba─čl─▒ olarak dü┼čtü─čü tespit edilir. Böylelikle tedavi sürecine ba┼članabilir. Kan tahlili yap─▒lmadan hastaya net bir te┼čhis koyulabilmesi ise mümkün de─čildir.

Albümin Nedir Kan Tahlilinde Nas─▒l Anla┼č─▒l─▒r?

Albümin, karaci─čer taraf─▒ndan sentezlenen bir proteindir. Ayn─▒ zamanda kanda en çok bulunan protein olarak da bilinir. Karaci─čer taraf─▒ndan sentezlenen albüminin de─čeri baz─▒ nedenlere ba─čl─▒ olarak dü┼čü┼č gösterebilir. Nadiren de olsa bu de─čerin yükseldi─čini görmek de mümkündür.

Albümin de─čerlerinin kan tahlilinde anla┼č─▒labilmesi için ilk olarak ki┼činin muayene olmas─▒ ve sonras─▒nda kan tahlili yapt─▒rmas─▒ gerekir. Ki┼činin kan tahlili sonuçlar─▒na bakarak normal referans aral─▒─č─▒ ile ki┼činin sonuçlar─▒n─▒n kaç oldu─ču kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒l─▒r. Albüminin kan tahlilinde anla┼č─▒labilmesi için sonuçlar─▒ uzman hekimlerin incelemesi gerekir.

Albümin Kan Tahlili Normal De─čeri Kaç Olmal─▒d─▒r?

Albümin nedir kan tahlili yapt─▒rarak ö─črenilir. Bu tahlil sonucunda da ki┼činin kan de─čerleri ortaya ç─▒kar. Ayn─▒ zamanda olmas─▒ gereken normal de─čerlerde yine yap─▒lm─▒┼č olan kan tahlilinin sonuçlar─▒nda görülür. Ki┼čilerin sa─čl─▒kl─▒ oldu─čunu gösteren baz─▒ referans aral─▒klar─▒ vard─▒r.

Albümin kan tahlili sonuçlar─▒nda da ki┼činin sa─čl─▒kl─▒ olup olmad─▒─č─▒n─▒ anlamak ad─▒na bu referans aral─▒─č─▒na bak─▒l─▒r. Albümin de─čerlerinin kan testinde olmas─▒ gereken normal referans aral─▒─č─▒n─▒n 3.4 ila 5.4 gram/DI olmas─▒ gereklidir. 

Kan Tahlilinde Albümin Dü┼čüklü─čü Neden Olur?

Albümin dü┼čüklü─čü kan testinde ortaya ç─▒kabildi─či gibi idrar testinde de ortaya ç─▒kabilen bir durumdur. Albüminin vücutta yeterli miktarda üretilmemesi halinde ki┼čilerde albümin dü┼čüklü─čü olu┼čumu ba┼člar. Ki┼činin kan tahlilinde albümin de─čerlerinin dü┼čük ç─▒kmas─▒, ki┼činin böbreklerinde ya da karaci─čerinde bir problem olabilece─čini gösteren bir durum olarak bilinir.

Albumin dü┼čüklü─čüne neden olan durumlar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralamak mümkündür:

Albümin de─čerlerinin dü┼čmesine neden olan problemler bu kadarla s─▒n─▒rl─▒ de─čildir. De─čerlerin hangi hastal─▒─ča ya da hangi probleme ba─čl─▒ olarak dü┼čü┼č gösterdi─či, yap─▒lan fiziksel muayene ve testler sonucunda ortaya ç─▒kar.

Albümin nedir kan tahlili yapt─▒rarak ö─črenmeniz mümkündür. Albümin seviyesinin dü┼čmesi de baz─▒ sa─čl─▒k problemlerini beraberinde getirir. Ki┼činin albümin seviyesinin dü┼čmesi ile birlikte ishal ba┼člang─▒c─▒ ortaya ç─▒kar. Ayn─▒ zamanda cinsel hayatta problemler de yine bu de─čerin dü┼čüklü─čüne ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kan durumlar aras─▒nda yer al─▒r.

Kan Tahlilinde Albümin Yüksekli─či Nedir?

Albümin yüksekli─či, kan tahlili sonuçlar─▒n─▒n incelenmesi halinde belirlenir. Ki┼činin albümin de─čerleri baz─▒ nedenlere ba─čl─▒ olarak yükselebilir ya da dü┼čebilir. Albümin nedir kan tahlili yapt─▒rarak ö─črenmek mümkündür. Yo─čun dehidrasyona ba─čl─▒ olarak ki┼čide albümin yüksekli─či olma ihtimali vard─▒r. Albümin yüksekli─či genellikle nadir rastlanan bir durumdur. Genellikle ┼čeker hastalar─▒nda albümin de─čerlerinin yüksek oldu─ču bilinir.

Albümin yüksekli─činin belirtileri ise ┼ču ┼čekildedir:

Albümin Kan Tahlili Randevusu Nas─▒l Al─▒n─▒r?

Albümin de─čerlerinin ölçümü, kan tahlili ile ortaya ç─▒kar. Ki┼činin albümin yüksekli─či olup olmad─▒─č─▒ da bu yöntem ile belirlenir. Kan tahlili yapt─▒rmak için ise ki┼činin randevu talebi olu┼čturmas─▒na gerek yoktur. Kan tahlili yapt─▒rmadan öncesinde ise doktor muayenesi gereklidir.

Bu muayeneye ba─čl─▒ olarak ki┼čilerden kan tahlili talep edilir. Ki┼čide albümin dü┼čüklü─čü gibi problemler varsa bu problem baz─▒ belirtilerle ortaya ç─▒kar. Ayn─▒ ┼čekilde bu de─čerlerin yüksek olmas─▒ halinde de yine baz─▒ semptomlar görülür. Bu do─črultuda hastalar ilgili bölümlerden randevu al─▒r. 

Bu randevuda sözlü ve fiziksel muayene i┼člemi gerçekle┼čir. Özellikle böbrek hastal─▒klar─▒na dair belirtilere sahip olunmas─▒ halinde direkt olarak ki┼čilerin muayene edilmesi gerekir. Bu muayene i┼člemlerinden sonra randevu al─▒nmas─▒na gerek kalmadan hastanelerin kan tahlil i┼člemi yap─▒lan bölümlerinden kan verilir.Ki┼činin albümin de─čerlerine ba─čl─▒ olarak ya┼čayabilece─či semptomlar─▒n ba┼č─▒nda idrar renginde koyula┼čma yer al─▒r.

Bunun haricinde ise albümin kan tahlili vermek için muayene olman─▒z gerekti─čini gösteren belirtiler ┼ču ┼čekildedir:

 • Sar─▒l─▒k 
 • Yorgunluk hissi
 • ─░┼čtah kayb─▒
 • A┼č─▒r─▒ kilo kayb─▒ (genellikle ki┼či ani ┼čekilde kilo verir)
 • Ödem olu┼čumu
 • Ciltte kuruluk ve ka┼č─▒nt─▒
 • Konsantrasyon bozuklu─ču
 • Uyku problemleri
 • Mide bulant─▒s─▒
 • Kusma
 • Kramp 

Albümin Kan Tahlili Sonucu Nas─▒l Ö─črenilir?

Albümin de─čerlerinin ölçümü için ki┼čilerin kan vermesi gerekir. Kan verme i┼člemi genellikle fiziksel ve sözlü muayene sonras─▒nda gerçekle┼čen bir i┼člemdir. Ki┼činin kendinde fark etmi┼č oldu─ču baz─▒ belirtiler do─črultusunda ilk olarak hastanenin ilgili alanlar─▒nda hizmet vermekte olan doktorlardan randevu almas─▒ gerekir. Bu randevu sonras─▒nda ise gerekli durumlarda kan tahlili talep edilir. 

Albümin nedir kan tahlili sonuçlar─▒ göz önünde bulundurularak belirlenir. Kan verdikten sonra sonuçlar─▒n─▒z─▒n ç─▒kmas─▒n─▒ beklemeniz gerekir. Kan sonuçlar─▒n─▒n ç─▒kma süresi de─či┼čkenlik gösterebilen bir durum olarak bilinir. Bu nedenle sonuçlar─▒n─▒z─▒n ne zaman ç─▒kaca─č─▒ ile ilgili hastane personelinden bilgi alabilirsiniz. Böylelikle sonuçlar─▒n─▒z ç─▒kt─▒─č─▒ zaman hastaneyi ziyaret ederek albümin kan tahlili sonuçlar─▒n─▒z─▒ talep etmeniz mümkündür. 

Kan tahlili albümin nedir sorusunun yan─▒t─▒n─▒ vermekle kalmaz ayn─▒ zamanda sonuçlar─▒n normal referans aral─▒─č─▒nda olup olmad─▒─č─▒n─▒n ö─črenilmesini de sa─člar. Sonuçlar─▒n─▒z ç─▒kt─▒ktan sonras─▒nda ise sizi muayene etmi┼č olan doktora sonuçlar─▒n─▒z─▒ göstermeniz gerekir. Doktorunuz sonuçlar─▒ de─čerlendirerek sizlere gerekli bilgileri verir. Ayn─▒ zamanda bu sonuçlar neticesinde tedavi olman─▒z─▒ gerektiren bir hastal─▒─č─▒n─▒z varsa tedavi sürecinizi de ba┼člat─▒r.

Albümin Kan Tahlili Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Albümin Kan Tahlili Testi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Albümin nedir kan tahlili sonuçlar─▒ do─črultusunda belirlenmi┼č olur. Genel olarak detayl─▒ bir kan testi yap─▒lmas─▒ gerekir. Bu kan testine ba─čl─▒ olarak da kan tahlili albümin nedir ve de─čerleri nelerdir bunlar─▒ ö─črenmemizi sa─člar. Kan tahlili yapt─▒rmak için doktorunuz taraf─▒ndan muayene edilmeniz gerekir. 

Yap─▒lan muayene sonucunda hastalar, hastanenin kan al─▒m bölümüne sevk edilir. Bu bölümde ki┼činin damar─▒ndan yap─▒lacak tahlillere ba─čl─▒ olarak birkaç tüp kan al─▒n─▒r. Kan─▒n laboratuvara gönderilmesi ve laboratuvarda kan─▒n de─čerlendirilmesi ile tahlil i┼člemi gerçekle┼čir. Sonuçlar─▒n ç─▒kmas─▒ ile birlikte de tekrar doktor muayenesi yapt─▒r─▒lmas─▒ gerekir.

Albümin Kan Tahlili Sonuçlar─▒ Kaç Günde Ç─▒kar?

Kan tahlilinde albümin nedir ö─črenebilmek için test yap─▒lmas─▒ gerekir. Kan tahlili vermek birkaç dakikal─▒k bir i┼člem olsa da ki┼činin kan─▒n─▒n de─čerlendirilmesi biraz uzun sürebilir. ─░┼člemin yap─▒lm─▒┼č oldu─ču hastaneye ba─čl─▒ olarak kan tahlili sonuçlar─▒n─▒n ç─▒kma süresinde de─či┼čikliklerin meydana gelmesi muhtemeldir. 

Genellikle detayl─▒ kan say─▒m testinin sonucunun ç─▒kmas─▒ 24 saat içerisinde gerçekle┼čir. Fakat baz─▒ durumlarda albümin kan tahlilini de içinde bulunduran hemogram testinin ç─▒kmas─▒, 1 ila 3 i┼č günü aras─▒nda da de─či┼čiklik gösterebilir. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Mahir Cengiz
─░├ž Hastal─▒klar─▒ (Dahiliye)
─░.A.├ť. VM Medical Park ─░.A.├ť. VM Medical Park Florya
1109

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.