Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun!

 

Alerji ve İmmünoloji Bölümümüzde astım, alerjik nezle, hışıltılı çocuk (wheezing infant), egzema (atopik dermatit), ürtiker (kurdeşen), göz alerjisi, gıda alerjisi, ilaç alerjileri, böcek alerjileri, mesleki alerjiler, anaflaksi (alerjik şok) ve bağışıklık sistemi yetersizliği (immün yetmezlik) gibi hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda uzman hekimlerimiz tarafından yapılıyor.

 

 

 

 

 

Hastanelerimizde tanı ve tedaviye yönelik yapılan uygulamalar:

• Solunum fonksiyon testleri

• Reversibilite testleri

• İlaçlar ile deri testi

• İlaç provokasyon (yükleme) testi

• Besinler ile cilt testleri

• Besinler ile provokasyon testleri

• Egzersiz testi

• Gastro-özofagial reflü sintigrafisi

• Radyolojik tetkikler

• Ter testi

• Deri prick-intradermal testleri

• Kanda spesifik IgE bakılması

• Allerjenle provokasyon testi

• İmmünoterapi

Hekimlerimiz