Çocuk ve erişkinlere Alerji ve İmmünoloji bölümlerimizde, donanımlı tetkik ve tedavi imkânları sunuyoruz.

Astım, alerjik nezle, hışıltılı çocuk (wheezing infant), egzema (atopik dermatit), ürtiker (kurdeşen), göz alerjisi, gıda alerjisi, ilaç alerjileri, böcek alerjileri, anaflaksi (alerjik şok) ve bağışıklık sistemi yetersizliği gibi hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda uzman hekimlerimiz tarafından yapılıyor.

 

 

 

Ajerji tanı ve tedaviye yönelik yapılan uygulamalar

 • Solunum fonksiyon testleri
 • laçlar ile deri testi
 • İlaç provokasyon (yükleme) testi
 • Besinler ile cilt testleri
 • Besinler ile provokasyon testleri
 • Egzersiz testi
 • Radyolojik tetkikler
 • Ter testi
 • Deri prick-intradermal testleri
 • Kanda spesifik IgE bakılması
 • Allerjenle provokasyon testi
 • İmmünoterapi

Hekimlerimiz