sat─▒r aras─▒

Alerjik rinit, halk dilinde saman nezlesi olarak bilinen ve klasik nezleye benzer semptomlar─▒ olan bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Polenler, akarlar, tüyler gibi çe┼čitli etkenlere kar┼č─▒ vücudun ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin gösterdi─či yan─▒t sonucu ortaya ç─▒kabilir. Özgün bir tedavisi olmamas─▒na kar┼č─▒n rahats─▒z edici belirtiler varsa bunlar─▒ ortadan kald─▒rabilen tedaviler uygulanabilir. Sigara içen, ast─▒m─▒ olan ki┼čilerde saman nezlesi daha s─▒k ortaya ç─▒kabilir. Yaz─▒n─▒n devam─▒nda alerjik rinit belirtileri, nedenleri, tedavisi konusunda daha detayl─▒ bilgiye ula┼čabilirsiniz.

Alerjik Rinit (Saman Nezlesi) Nedir?

Saman nezlesi, d─▒┼čar─▒dan gelen toz, polen, hayvan tüyü gibi maddelere kar┼č─▒ vücudun olu┼čturdu─ču yan─▒t sonucu ortaya ç─▒kan alerjik bir durumdur. Mevsimsel alerji olarak da bilinir. Bunun sebebi polenlerin sonbahar ve ilkbahar gibi y─▒l─▒n belirli zamanlar─▒nda a─čaç ve çiçeklerden havaya kar─▒┼čmas─▒d─▒r. Küçük ya┼člarda böyle bir rahats─▒zl─▒─č─▒ olmayan ki┼čilerde, ilerleyen dönemde sebebi bilinmemesine ra─čmen alerjik rinit ortaya ç─▒kabilir. Belirtileri aras─▒nda burun ak─▒nt─▒s─▒, göz ya┼čarmas─▒, damakta k─▒zar─▒kl─▒k ve ka┼č─▒nt─▒ olabilir. Bu durumdan çok rahats─▒z olan ki┼čiler hastanelere ba┼čvurarak t─▒bbi destek alabilir. Semptomlar, ilaçlar ve al─▒nan önlemler sayesinde büyük oranda ya da tamamen ortadan kalkabilir.

Saman Nezlesi Belirtileri Nelerdir?

Saman nezlesi, so─čuk alg─▒nl─▒─č─▒na benzer bulgular içerebilir. Ancak farkl─▒ olarak saman nezlesine virüsler neden olmaz. Vücudun alerjen olarak tan─▒mlad─▒─č─▒ maddeler nedeniyle ortaya ç─▒kabilir. Ev akarlar─▒, polenler, hayvan tüyleri bunlardan baz─▒lar─▒d─▒r. Saman nezlesi belirtilerinin baz─▒lar─▒ ┼čunlard─▒r:

 • Burun ak─▒nt─▒s─▒,
 • Gözde ka┼č─▒nt─▒, sulanma, k─▒zar─▒kl─▒k (alerjik konjonktivit),
 • Göz altlar─▒nda ┼či┼člik ve morarma,
 • Burun t─▒kan─▒kl─▒─č─▒,
 • S─▒k s─▒k hap┼č─▒rma,
 • Öksürük,
 • Sinüslerde a─čr─▒,
 • Burun, bo─čaz ve damakta ka┼č─▒nt─▒,
 • Yorgunluk,
 • Halsizlik,
 • Ast─▒m ata─č─▒,
 • Sinüzit,
 • Orta kulak enfeksiyonu.

Alerjik Rinit Belirtileri ile Tan─▒ Nas─▒l Konulur?

Alerjik rinit belirtileri, so─čuk alg─▒nl─▒─č─▒ ve nezle gibi hastal─▒klar─▒n belirtilerine benzese de aralar─▒nda ay─▒rt edici farklar olabilir. Uzman bir doktor muayenesiyle ki┼činin genel durumu ve semptomlar─▒ de─čerlendirildikten sonra tan─▒ konulabilir. Te┼čhise yard─▒mc─▒ olabilecek baz─▒ testler vard─▒r. Alerjik rinit tan─▒s─▒ için kullan─▒labilen testler ┼čunlard─▒r:

 • Kan Tahlili: Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi alerjiye sebep olabilecek bir etkenle kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒ zaman baz─▒ maddeler üretebilir. Kan hücreleri içerisinde bulunan ve immunoglobulin E (IgE) olarak bilinen bu antikorlar, laboratuvar ortam─▒nda incelenen kan tahlili sonuçlar─▒nda görülebilir. Antikorlar─▒n miktar─▒ alerjik rinit tan─▒s─▒ koydurmaya yard─▒mc─▒ olabilir.
 • Deri Prick Testi: Alerji belirtileriniz varsa ancak hangi maddeye kar┼č─▒ alerji gösterdi─činiz bulunam─▒yorsa bu teste ba┼čvurulabilir. Alerji ve ─░mmünoloji alan─▒nda uzman doktorlar taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilmelidir. Deri Prick Testi ile kol veya s─▒rt bölgesinde baz─▒ noktalara farkl─▒ alerjen maddeleri bat─▒r─▒l─▒r. Bir süre derinin verdi─či tepkiler izlenir. K─▒zar─▒kl─▒k veya ┼či┼člik yaratan etkenlere kar┼č─▒ alerjiniz oldu─ču tan─▒s─▒ konulabilir.

Saman Nezlesi Nedenleri Nelerdir?

Saman nezlesi ciddi bir hastal─▒k olmamas─▒na ra─čmen insanlar─▒n ya┼čam kalitesini olumsuz etkiler. Polenler sebebiyle mevsimsel olarak baz─▒ aylarda ortaya ç─▒kabilece─či gibi tozdan kaynakl─▒ olanlarda y─▒l─▒n her dönemi belirti gösterebilir. Sürekli hap┼č─▒rmak, kulak a─čr─▒s─▒, gözlerin ka┼č─▒nmas─▒ veya k─▒zarmas─▒ günlük ya┼čant─▒y─▒ olumsuz etkileyebilir. Okul veya i┼č hayat─▒nda iyi performans göstermeye engel olabilir. Ancak saman nezlesine neden olan faktörler ortadan kald─▒r─▒ld─▒─č─▒nda bu belirtilerden kurtulabilirsiniz. Saman nezlesi nedenleri aras─▒nda ┼čunlar say─▒labilir:

 • ─░lkbahar aylar─▒nda artan polenler,
 • Ev ortam─▒nda bulunan toz akarlar─▒,
 • Böcek pislikleri,
 • Hayvan tüyleri,
 • Mantar ve küf kaynakl─▒ sporlar,
 • Kimyasal maddeler,
 • Nem ve rüzgar,
 • Kozmetik ürünler,
 • Duman.

Alerjik Rinit Tipleri Nelerdir?

Çe┼čitli etkenlerle ortaya ç─▒kan alerjik rinit, olu┼čum mekanizmas─▒na göre çe┼čitli türlere ayr─▒labilir. Alerjik rinit çe┼čitleri ┼čunlard─▒r:

 • Mevsimsel Alerjik Rinit: A─čaç ve çiçeklerden üretilen polenler nedeniyle ortaya ç─▒kabilir. ─░lkbahar ve sonbahar mevsimlerinde art─▒┼č gösterebilir.
 • Y─▒l Boyu Devam Eden Alerjik Rinit: Ev akarlar─▒, böcek pislikleri, hayvan tüyleri gibi sürekli çevrede bulunan maddelere kar┼č─▒ olu┼čan alerjik rinit türüdür. Bu nedenle ┼čikayetler y─▒l boyunca devam edebilir.
 • Mesleki Alerjik Rinit: ─░nsanlar─▒n i┼č ya da okul ortam─▒nda bulunan tahri┼č edici maddelere kar┼č─▒ ortaya ç─▒kan rinit çe┼čididir. Bulgular genellikle bu ortamlarda görülebilir.

Saman Nezlesi Risk Faktörleri Nelerdir?

Baz─▒ ki┼čiler sahip olduklar─▒ hastal─▒klar, çevresel faktörler veya hastal─▒klar nedeniyle saman nezlesine yakalanmaya daha yatk─▒n olabilir. Bu nedenle özel durumu olan ki┼čiler, belirtileri ortaya ç─▒karacak etkenlerden mümkün oldu─čunca uzak durmal─▒d─▒r. Saman nezlesi risk faktörleri ┼čunlard─▒r:

 • Ast─▒m ve akci─čer hastal─▒─č─▒,
 • Egzama veya atopik dermatit gibi cilt rahats─▒zl─▒klar─▒,
 • Kan ba─č─▒ olan aile üyelerinde alerjik hastal─▒k varl─▒─č─▒,
 • Sigara kullan─▒m─▒,
 • Sigara içilen ortamlarda s─▒kl─▒kla bulunmak.

Saman Nezlesi Bula┼č─▒c─▒ M─▒d─▒r?

Saman nezlesi bula┼č─▒c─▒ de─čildir. Ki┼čiden ki┼čiye temas ya da damlac─▒k yoluyla bula┼čmaz. Bu nedenle saman nezlesi olan ki┼čilerden uzak durmak gerekli de─čildir. Vücudun ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin çevresel etkenlere verdi─či yan─▒t sonucu ortaya ç─▒kabilen bir hastal─▒kt─▒r. Genetik olarak çocu─ča aktar─▒lan bir hastal─▒k olmamas─▒na kar┼č─▒n, ailesinde alerjik rinit olan bireylerde görülebilir.

Alerjik Rinit Tedavisi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Alerjik rinit rahats─▒zl─▒─č─▒ olan ki┼čiler, bu hastal─▒─č─▒n belirtilerini a─č─▒r geçirmeyebilir. Bu nedenle alerjik riniti olan herkese tedavi uygulanmas─▒ gerekmeyebilir. Ancak baz─▒ durumlarda belirtiler, ya┼čam kalitesini dü┼čürecek kadar artabilir. Bahar aylar─▒nda polenlerin fazla oldu─ču bölgelere seyahat, ev akarlar─▒n─▒n çok oldu─ču yerlerde konaklamak gibi durumlarda belirtiler insanlar─▒ rahats─▒z edebilir. Bu ki┼čilerin alerjik rinit tedavisi görmesi gerekebilir. Güvenilir bir hastaneden randevu alarak kulak burun bo─čaz alan─▒nda uzman bir doktora görünmek önemlidir. Saman nezlesi tedavisi için uygulanan yöntemler ┼čunlard─▒r:

 • Kesin ve özgün bir tedavi olmamas─▒na kar┼č─▒n alerjiye neden olan etkenlerden uzak durmak yeterli olabilir.
 • Doktor önerisiyle reçetesiz veya reçeteli ilaçlar, besin takviyeleri kullan─▒labilir.
 • ─░mmünoterapi ad─▒ verilen ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini yönlendiren tedaviye ba┼čvurulabilir.
 • Burun içerisine tuzlu su uygulamas─▒ yap─▒labilir.

Saman nezlesi tedavisi için kullan─▒lan ilaçlar aras─▒nda kortikosteroidler, antihistaminikler bulunabilir. Bu ilaçlar burun spreyi ya da hap olarak kullan─▒labilir. Burun t─▒kan─▒kl─▒─č─▒, ka┼č─▒nt─▒, burun ak─▒nt─▒s─▒ olan ki┼čilerde rahatlama sa─člayabilir. ─░laçlar ve t─▒bbi yöntemlerle uygulanan tedaviye ek olarak ki┼čilerin alabilece─či baz─▒ önlemler vard─▒r. Saman nezlesi ┼čikayeti olan ki┼čilerin dikkat etmesi gereken noktalar─▒n baz─▒lar─▒ ┼čunlard─▒r:

 • Bahar mevsiminde polenlerden mümkün oldu─čunca uzak durmak için kap─▒ ve pencereler kapal─▒ tutulabilir.
 • D─▒┼čar─▒ as─▒lan çama┼č─▒rlara polenler yap─▒┼čabilece─či için çama┼č─▒rlar ev ortam─▒nda kurutulabilir.
 • Ev ve arabada, hava temizleyici veya klima kullan─▒labilir.
 • Sabah saatlerinde polenler yüksek say─▒da olabilece─či için bu zamanlarda aç─▒k hava aktiviteleri yapmaktan kaç─▒n─▒labilir.
 • Nem giderici cihazlar kullan─▒labilir.
 • Polenlerin göze ula┼čmas─▒n─▒ engellemek amac─▒yla gözlük kullan─▒labilir.
 • Yatak örtüsü ve yast─▒k k─▒l─▒flar─▒ düzenli olarak y─▒kanmal─▒d─▒r.
 • Yüksek filtreli elektrikli süpürgeler kullan─▒labilir.
 • Yatak odas─▒nda hal─▒lar kald─▒r─▒labilir.
 • Böcekleri evden uzak tutmak için önlemler al─▒nmal─▒d─▒r.
 • Hayvanla temas ettikten sonra eller y─▒kanabilir.

Saman Nezlesi ile So─čuk Alg─▒nl─▒─č─▒ Birbirinden Farkl─▒ M─▒d─▒r?

Saman nezlesi, belirtileri nedeniyle so─čuk alg─▒nl─▒─č─▒na benzemesine ra─čmen ikisi birbirinden farkl─▒ rahats─▒zl─▒klard─▒r. So─čuk alg─▒nl─▒─č─▒, virüs nedeniyle ortaya ç─▒kar. Sar─▒ renkte burun ak─▒nt─▒s─▒ ve ate┼č görülebilir. ─░yile┼čme süreci yakla┼č─▒k bir hafta içerisinde tamamlanabilir. Ancak saman nezlesi olan ki┼čilerde ate┼če rastlanmayabilir. Alerjenlere maruz kal─▒nan süre boyunca belirtilerde düzelme beklenmez.

Alerjik rinit, tedavisi olan bir hastal─▒k de─čildir. Ancak belirtileri çok rahats─▒z edici oldu─čunda semptomlar─▒ giderici ilaçlarla ki┼či rahatlat─▒labilir. Ast─▒m, sinüzit gibi ba┼čka hastal─▒klar─▒n─▒z varsa ve saman nezlesi hayat─▒n─▒z─▒ olumsuz etkilemeye ba┼člad─▒ysa derhal bir kulak burun bo─čaz doktoruna ba┼čvurunuz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

119368

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.