Uzm. Dr.Ali Aslan Demir

 • İlgi Alanları
 • Varis tedavisi
 • Embolizasyon
 • Ablasyon
 • Tüm organ biyopsileri
 • Akciğer kanseri
 • Prostat hastalığı
 • Erektil disfonksiyon
 • Anjiyografi

Eğitim ve Uzmanlık
2005 - 2011: İstanbul Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi
2012 - 2017: İstanbul Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi-Radyoloji İhtisası
2017 - 2019: SBÜ Haseki EAH (DHY)
2020 - 2021: Fulya Görüntüleme Merkezi
2021 -         : İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa
2021 - Halen: İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
TRD Kardiyak Görüntüleme Uzmanlık Sertifikası
İngilizce

Mesleki Üyelikler
TRD (Türk Radyoloji Derneği) üyeliği
ECR (Avrupa Radyoloji Derneği) üyeliği
TGRD (Türk Girişimsel Radyoloji Derneği) üyeliği
AKAD(Akciğer Kanserleri Derneği ) Yönetim kurulu üyeliği

 1. Yilmaz R, Demir AA, Kaplan A, Sahin D, Ozkurt E, Dursun M, Acunas G, “Magnetic resonance imaging features of idiopathic granulomatous mastitis: is there any contribution of diffusion-weighted imaging in the differential diagnosis?”, Radiol Med. 2016 Nov;121(11):857-866.
 2. Yılmaz R, Demir AA, Önür İ, Yılbazbayhan D, Dursun M, “Cardiac calcified amorphous tumors: CT and MRI findings”, Diagn Interv Radiol. 2016 Nov-Dec;22(6):519-524.
 3. Soydan L, Demir AA, Tunaci A, “Frequency of abnormal pulmonary computed tomography findings in asylum seeking refugees in Turkey”, Int Health. 2017 Mar 1;9(2):118-123.
 4. Özden İ, Poyanlı A, Önal Y, Demir AA, Hoş G, Acunaş B, “Superselective Transarterial Chemoembolization as an Alternative to Surgery in Symptomatic/Enlarging Liver Hemangiomas”, World J Surg. 2017 Nov;41(11):2796-2803.
 5. Soydan L, Demir AA, Ozer S, Ozkara S, ”Can MR Enterography and Diffusion-Weighted Imaging Predict Disease Activity Assessed by Simple Endoscopic Score for Crohn's Disease?”, J Belg Soc Radiol. 2019 Jan 18;103(1):10.
 6. Atıcı A, Asoglu O, Demir AA, "Impact of Multimodality Imaging on the Diagnosis of Left Ventricular Apical Thrombus in Patients after Anterior Myocardial Infarction", Am J Med Sci, 2021 (accepted)
 7. Karadag SIK, Karakas Z, Yilmaz Y, Gul N, Demir AA, Bayramoglu Z, Darendeliler F, Dursun M “Pituitary Iron Deposition and Endocrine Complications in Patients with β-Thalassemia: From Childhood to Adulthood”, Hemoglobin. 2020 Sep;44(5):344-348.
 8. Bulakci M, Gocmez A, Demir AA, Salmaslioglu A, Tukenmez M, Yavuz E, Acunas G. “Fibroadenomatosis involving bilateral breasts and axillary accessory breast tissues in a renal transplant recipient given cyclosporin A”, J Clin Ultrasound. 2014 Oct;42(8):495-7.
 9. Bayramoglu Z, Yılmaz R, Demir AA, Yekeler E, Dursun M, Dindar A, Nisli K, Omeroglu R, “Topsy-turvy heart and associated imaging findings”, J Cardiovasc Comput Tomogr. 2017 Sep - Oct;11(5):417-418.
 10. Bayramoglu Z, Yılmaz R, Demir AA, Ozturk Sari S, Maulid P, Bozbey HU, Acunas G, “Imaging Findings of A Rare Breast Malignancy: Bilateral Metachronous Primary Angiosarcoma of Breast”, Breast J. 2017 Sep;23(5):596-599.
 11. Bayramoğlu Z, Yılmaz R, Demir AA, Ataizi-Çelikel Ç, Kombak FE, İkinci A, Yekeler E, “Multimodality imaging findings of visceral myopathy in a child presenting with palpable abdominal mass.”, Turk J Pediatr. 2019;61(1):120-125.
 12. Levent Soydan , Ali Aslan Demir, Elif Sayman, Burcu Onomay Celik, Bala Basak Oven Ustaalioglu, “Adrenal mass of unusual etiology: Ewing sarcoma in a young man”, Radiology Case Reports, 2017 Dec;12(4):838-844.
 13. Ravza Yılmaz, Omer Faruk Unal, Zuhal Bayramoglu, Ali Aslan Demir, Memduh Dursun, “Cardıac amyloıdosıs”, Gen Med Open, 2017 June; 1(1)
 14. Ravza Yılmaz, Ali Aslan Demir, Zuhal Bayramoglu, Adem Atıcı, Memduh Dursun, “Lupus myocardıtıs”, Gen Med Open, 2017 June; 1(1)
 15. Ravza Yılmaz, Ali Aslan Demir, Adem Atıcı, Yunus Emre Akpınar, Volkan Kutlu, Memduh Dursun, “Benign kardiyak tümörlerde MR görüntüleme bulguları- Magnetic resonance imaging findings of benign cardiac masses”,DOI:10.5152/turkjradiol.2016.149
 16. Gülden Acunaş , Ali Aslan Demir, BI-RADS Değerlendirmede Yaşanan Güçlükler, Türk Radyoloji Seminerleri, 2014; 2: 192-205.
 17. Ali Aslan Demir, Dr. Yunus Emre AKPINAR, Prof. Dr. Atadan TUNACI, “BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ”, Dental Görüntüleme , 2018
 18. Ali Aslan Demir, Yıldıray Savaş, Kardiyak enfeksiyonlar: Miyokarditis ve Endokarditis, Türk Radyoloji Seminerleri, 2018
 19. Ali Aslan Demir, Atadan Tunacı, Perkütan sıvı ve Abse Drenajları, Pediatrik Göğüs Cerrahisi, 2018
 20. Ali Aslan Demir, Atadan Tunacı, Radyolojik Görüntüleme ve Gebelik , Akciğer Hastalıkları ve Gebelik, 2019  
 21. L. Soydan, A.A. Demir, A. Sever, S. Ozer, “Can Dıffusıon Weıghted Imagıng Dıfferentıate Between Dıfferent Grades Of Crohn’s Dısease Actıvıty? A Comparıson Wıth Conventıonal Mr Enterography Agaınst Sımple Endoscopıc Scorıng For Crohn’s Dısease (Ses-Cd)”, 34th European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology Congress, Barcelona, 2017.
 22. Özden İ, Poyanlı A, Önal Y, Demir AA, Hoş G, Acunaş B, “Superselective Transarterial Chemoembolization as an Alternative to Surgery in Symptomatic/Enlarging Liver Hemangiomas”, 12th Biennial E-AHPBA Congress, Mainz,  2017.
 23. Levent Soydan , Ali Aslan Demir, Mehmet Torun, Makbule Cikrikci, “Use of Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging and Apparent Diffusion Coefficient in Gastric Cancer Staging”, 17th Balkan Congress of Radiology, Creete, 2019
 24. L.Soydan, A.A.Demir, B.B.O.Ustaalioglu, “Predıctıve Value Of Metastatıc Ct Fındıngs At Inıtıal Dıagnosıs For Overall Survıval In Stage Iv Gastrıc Cancer”, 30th ESGAR, Rome, 2019
 25. M. Yalcin, A. Sever, A. Insan, A. A. Demir, Y. Savas, “The role of diffusion weighted imaging in the differentiation of malignant and benign ovarian masses.”, ECR 2020 / C-05956, Vienna, 2020
 26. M. Yalcin, A. Sever, A. Insan, A. A. Demir, Y. Savas, “The role of diffusion weighted imaging in the differentiation of malignant and benign ovarian masses.”, ECR 2020 / C-05956, Vienna, 2020
 27. Şenkal N, Mesen B, Kıyan E, Demir AA, Orhan EK, Gül A, Inanc M, “Pulmonary Involvement in a Single Center Cohort of Patients with Systemic Lupus Erythematosus”, ACR2020, San Francisco, 2020
 28. Ali Aslan Demir, “PAH tanısında BT ve MR”, 1. Ulusal ADHAD Kongresi, Lefkoşa, 2016
 29. Ali Aslan Demir, “PAH tanısında BT ve MR”, Pulmoner Arteryel Hipertansiyon (PAH) Eğitim Toplantısı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi PAH Merkezi, İstanbul, 2016
 30. Ali Aslan Demir, N.Gülfer Okumus, Dilek Yılmazbayhan “İPF’nin Multidisipliner Tanı ve Tedavisinde Güncel Klinik, Radyolojik ve Patolojik Yaklaşımlar”, İstanbul, 2017
 31. Ali Aslan Demir, Gülfer Okumuş, “Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH) Tanı ve Tedavisi”, 38. Ulusal radyoloji Kongresi, Antalya, 2017
 32. Ali Aslan Demir, “Pulmoner Embolide Mesajlar”, Türk Radyoloji Derneği  İstanbul Şube Toraks Radyolojisi Sempozyumu, İstanbul, 2017
 33. Ali Aslan Demir, “Klinik Ve Cerrahi Bakışıyla, Soliter Pulmoner Nodüllere Yaklaşım (Radyoloji Uzmanı Bakışıyla)”, Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Tevfik Sağlam Toplantısı, İstanbul, 2017
 34. Ali Aslan Demir, “PAH tanısında BT ve MR”, Pulmoner Arteryel Hipertansiyon (PAH) Eğitim Toplantısı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi PAH Merkezi, İstanbul, 2017
 35. Ali Aslan Demir, N.Gülfer Okumus “İPF’nin Multidisipliner Tanı ve Tedavisinde Güncel Klinik, Radyolojik ve Patolojik Yaklaşımlar”, İstanbul, 2017
 36. Ali Aslan Demir, Fuat Biçen, Levent Soydan, Erhan Çelenk, Züleyha Bingöl, Gülfer Okumuş, Atadan Tunacı “Sarkoidoz-Tüberküloz Lenfadeniti Ayırıcı Tanısında Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği “, 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya-2017
 37. Rıfat Arslan, Ali Aslan Demir, Gülşah Büyükşahin, Ravza Yılmaz, Memduh Dursun “Asemptomatik 100 Gönüllüde Kardiyak Mrg İle Trabekülasyon Araştırması “, 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya-2017
 38. Levent Soydan, Ali Aslan Demir, Serhat Özer, Alper Sever “Diffüzyon Ağırlıklı Mrg Crohn Hastalığı Aktivite Derecelerini Ayırabilir Mi ? Endoskopik Ses-Cd Ye Göre Konvansiyonel Mr Enterografi İle Karşılaştırma “, 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya-2017
 39. Fatih Akbulut, Ali Aslan Demir, Metin Savun, Akif Erbin, Alkan Çubuk, Harun Özdemir , Ali Ayrancı, Omer Sarılar, Murat Baykal, Şeref Başal,Tekrar transuretral rezeksiyon öncesi multisekans mesane manyetik rezonans görüntülemesi rezidüel mesane tümörünü öngörebilir mi? Prospektif çalışmanın ilk sonuçları”, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC-2018
 40. Ali Aslan Demir, “Olgu Konseyi: Oligometastazlı Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde Tedavi Yaklaşımı Multidisipliner Oturum”, UASK 2018, Antalya, 2018
 41. Ali Aslan Demir, “PAH tanısında BT ve MR”, Pulmoner Arteryel Hipertansiyon (PAH) Eğitim Toplantısı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi PAH Merkezi, İstanbul, 2018
 42. Ali Aslan Demir, N.Gülfer Okumus “İntertisyel Akciğer Hastalıkları Vakalarının Tartışılması”, İstanbul, 2019
 43. Ali Aslan Demir, “Uygulamalı İntertisyel Akciğer Hastalıkları Eğitim Programı ve Multidisipliner Yaklaşım”, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi , İstanbul, 2019
 44. Ali Aslan Demir, “Tanıdan tedaviye KTEPH”, Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Tevfik Sağlam Toplantısı, İstanbul, 2019
 45. Ali Aslan Demir, “İmmünoterapi’de Yanıt: Radyolojik Değerlendirme”, UASK 2019, Antalya, 2019
 46. Ali Aslan Demir,  Yeşim Eralp, Şule Karaman, Kamil Kaynak “Olgu Konseyi: T4 Olgular ve N2 Olgular”, UASK 2019, Antalya, 2019
 47. Recep Savaş, Ali Aslan Demir, “Sözel bildiri oturumu 10” Oturum Başkanlığı, UASK 2019, Antalya, 2019
 48. Ali Aslan Demir, “Radyolog gözüyle intertisyel akciğer hastalıklarında tanısal ipuçları ”, Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi İntertisyel Akciğer Hastalıkları Kursu, İstanbul, 2019
 49. Levent Soydan, Ali Aslan Demir, Mehmet Torun, Aykut İnsan, “Mide Kanseri Evrelemesinde Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme (DAG) Ve ADC’nin Yeri”, 40. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya-2019
 50. Aykut İnsan, Yıldıray Savaş, Ali Aslan Demir, “Opere Fallot Tetraloji’li Hastalarda Faz Kontrast Mrg İle Konvansiyonel Kardiyak Mrg Verilerinin Kıyaslanması”, 40. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya-2019
 51. Zuhal Bayramoğlu, Ali Aslan Demir, Payam Maulid, Şule Öztürk Sarı, Gülden Acunaş, “Meme dokusunda nadir neoplazi, bilateral anjıosarkom”, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013
 52. Ahmet Göçmez, Ali Aslan Demir, Atadan Tunacı, “Akciğer Metastazlı Timoma Olgusu”, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013
 53. Ali Aslan Demir, Ahmet Göçmez, Atadan Tunacı, “Kriptojenik Organize Pnomoni, Spesifik ters halo bulgusu” , 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2014
 54. Ali Aslan Demir, Zuhal Bayramoğlu, Atadan Tunacı, “Mediastinal Castleman hastalığı”, 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2014
 55. Ali Aslan Demir, İbrahim Halil Özyavuz, Atadan Tunacı, “Adenokarsinomlu 3 olguda pulmoner kaviter metastaz” , 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2014
 56. Ali Aslan Demir, Rıfat Arslan, Zuhal Bayramoğlu, Memduh Dursun, “Pulmoner Hipertansiyon’da Kardiyakmanyetik Rezonans Görüntüleme” , 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
 57. Erhan Çelenk, Menduh Dursun, Yılmaz Önal, Rıfat Arslan, Ali Aslan Demir, ”Kalpte Anatomik Varyasyonlar; 1000 Olgu Eşliğinde Retrospektif Koroner Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi Çalışması”, 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
 58. Zuhal Bayramoğlu, Ali Aslan Demir, Rıfat Arslan, Memduh Dursun, “Erken Evre Spondiloartropatilerde Mrg Bulguları”, 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
 59. Aykut İnsan , Rıdvan Karahasanoğlu, Alper Sever, Mazhar Yalçın, Ali Aslan Demir, “Gebelikte Görülen Bilateral Sakral Stres Fraktürü”, 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya-2017
 60. Ali Aslan Demir, Aykut İnsan, Mazhar Yalçın, Alper Sever “Ventriküloperitoneal (Vp) Şant Komplikasyonu: Torasik Kitle”, 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya-2017
 61. Özge Hatice Çiftçi, Talat Koparan, Ali Aslan Demir, “Nadir Bir Olgu : Renal Pelvis Transisyonel Hücreli Karsinomu Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları” 40. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya-2019
 62. Ali Aslan Demir, “PAH ve KTEPH tanısında Radyoloji”, Pulmoner Arteryel Hipertansiyon (PAH) Eğitim Toplantısı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi PAH Merkezi, İstanbul, 2019

Yardımcı Yönetici Tıpta Uzmanlık Tezleri:

 1. Tez Öğrencisi: Dr. Aykut İnsan

Opere Fallot Tetrolojili Hastalarda Sağ Kalp ve Pulmoner Kapak Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde 3D TEE ile Kardiyak MRG Karşılaştırılması. (İkinci/Eş Danışman)

 1. Tez Öğrencisi: Dr. Alper Sever

Malign-Benign Böbrek Tümörlerinin Ayrımında Difüzyon Ağırlıklı MRG Etkinliği (İkinci/Eş Danışman)

 1. Tez Öğrencisi: Dr. Mazhar Yalçın

Malign-Benign Over Tümörlerinin Ayrımında Difüzyon Ağırlıklı MRG Etkinliği (İkinci/Eş Danışman)