Doç. Dr.Ali Berkant Avcı

  • İlgi Alanları
  • Romatoid artrit
  • Ankilozan spondilit
  • Sjögren sendromu
  • Psöriatik artrit
  • Sistemik lupus eritematozus
  • Vaskülitler
  • Behçet hastalığı
  • Sistemik skleroz

Eğitim ve Uzmanlık
Lisans - Tıp Fakültesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 2000
Tıpta Uzmanlık - İç Hastalıkları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 2005
Tıpta Uzmanlık - İç Hastalıkları Romatoloji AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 2010

Deneyim
Dr.Arş.Gör. Akdeniz Üniversitesi - 2000-2005
Uzm. Dr. Akdeniz Üniversitesi - 2005-2010
Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi - 2010 - 2012
Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi - 2012 - 2014
Araştırmacı-Misafir Bilim Adamı Almanya Berlin Charite Tıp Üniversitesi - 2014- 2 015
Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi 2015 - 2016
Doç. Dr. Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi 2017 - 2021

Mesleki Üyelikler
Türkiye Romatoloji Derneği' üyeliği
Antalya Tabipler Odası' üyeliği

Kurs ve Sertifikalar
1-) ‘Anti-TNF tedavi alan hastalarda doğal öldürücü hücre toksisitesi’ adlı Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği’nce desteklenen proje
2-) ‘Sjögren sendrom tanılı hastalarda periferal lenfositlerde ve tükrük bezinde notch sinyalizasyonunun değerlendirilmesi’ adlı Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenen proje
3-) “Sjögren sendromu tanılı hastalarda kronik yorgunluğun uyku durumu ve melatonin düzeyi ile ilişkisi” isimli Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon
Birimi’nce desteklenen tez projesi yürütücülüğü
4-) ''Sjögren sendromunda β1i eksikliğinin tespiti ve doğrulanması'' adlı Tübitak ve  Türkiye Romatoloji Derneği'nce desteklenen proje
Katıldığı Projeler:
1-) ‘Büyük ve küçük damar vaskülitlerinde  aterojenik risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve ateroskleroz prevelansının normal populasyona göre artıp artmadığının araştırılması’ adlı Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenen projede görev alma.
2-) ‘Ultrason rehberliğinde, intraartiküler PRP (Platelet-Rich-Plasma) uygulamalarının,  ileri dönem diz osteoartriti olan hastalarda etkinliğinin, ve güvenilirliğinin degerlendirilmesi’  adlı Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenen projede görev alma.
3-) ‘Romatoid artrit aktivasyonunda CD200’ün önemi var mıdır?’ adlı Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenen projede görev alma.
4-) ‘IL23R genlerinin Türk Toplumundaki Ankilozan Spondilit Hastalığı ile İlişkisi’ adlı Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim
Derneği’nce desteklenen projede görev alma.
5-) ‘Pulmoner fibrosiz gelişiminde Growth Differentiation Faktör (GDF)-15 ve Transforming Growth Factor (TGF)-β rolü’ adlı Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi’ne başvurusu yapılmış olan projede görev alma

SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI  tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri :
1.    Yazisiz V, Arslan G, Ozbudak I.H., Turker S, Erbasan F, Avci AB, Ozbudak O, Terzioglu E.  Lung involvement in patients with primary Sjögren’s Syndrome: What are the predictors?. Rheumatology Int. 2010. DOI: 10.1007/s00296-009-1152-8
2.    Yazısız V, Avcı AB, Erbasan F, Kiriş E, Terzioğlu E. Diagnostic performance of minor salivary gland biopsy, serological and clinical data in Sjögren’s syndrome: a retrospective analysis. Rheumatology Int. 2009 Feb;29(4):403-409.
3.    Aydemir M, Yazisiz V, Basarici I, Avci AB, Erbasan F, Belgi A, Terzioglu E. Cardiac autonomic profile in Rheumatoid Arthritis (RA) and Systemic Lupus Erythematosus (SLE). Lupus, 2010. DOI: 10.1177/0961203309-351540. 
4.    Sarigul M, Yazisiz V, Bassorgun CI, Ulker M,  Avci AB, Erbasan F, Gelen T, Gorczynski RM, Terzioglu E. The numbers of Foxp3+ Treg cells are positively correlated with higher grade of infiltration at the salivary glands in primary Sjögren’s syndrome. Lupus 2010. DOI: 10.1177/0961203309-348234.   
5.    Oktay C, Eken C, Ozbek K, Ankun G, Eray O and Avci AB. Pain Perception of Patients Predisposed to Anxiety and Depressive Disorders in Emergency Department. Pain Management Nursing   Volume: 9   Issue: 4   Pages: 150-153   Published: DEC 2008
6.    Yılmaz VT, Koçak H, Avcı AB, Salim O, Ersoy FF, Süleymanlar G. Thrombotic thrombocytopenic purpura associated with everolimus use in a renal transplant patient. Int Urol Nephrol. 2011, DOI:10.1007/s11255-010-9755
7.    Çoban E, Yazıcıoğlu G, Avcı A.B., Akçit F. The mean platelet volume in patients with essential  and white coat hypertension. Platelets, August 2005; 16 (7): 435-438.  
8.    Yazisiz V, Ozbudak IH, Nizam I, Erbasan F, Avci AB, Ozbudak O, Terzioglu E. A case of primary Sjögren's syndrome with pulmonary-limited Wegener's granulomatosis. Rheumatol Int. 2010, DOI: 10.1007/s00296-009-1045-x
9.    Yazısız V, Avcı AB, Erbasan F, Yıldırım B, Terzioğlu E. Development of Crohn’s Disease Following Anti-TNF Therapy (etanercept). Colorectal Disease, 2008:10; 953–954
10.    Ulker M, Yazisiz V, Sallakçı N, Avcı AB, Sanlıoğlu S, Yegin O, Terzioğlu E. CTLA-4 gene polymorphism of exon 1(+49 A/G) in Turkish systemic lupus erythematosus patients. International Journal of Immunogenetics 2009; 36: 245–250.
11.    Vural Taner Yılmaz, Cenker Eken, Ali Berkant Avcı, Adil Duman, Yaşar Tuna, Mete Akın, Bülent Yıldırım. The relationship of increased serum brain natriuretic peptide levels with hepatic failure, portal hypertension and treatment in patients with cirrhosis. Turkish Journal of Gastroenterology,  Volume 21, No 4, Page(s) 381-386, Dec 2010.
12.    Sarı R, Balcı M.K, Akbaş H, Avcı A.B. The effects of diet, sulfonylurea, and repaglinide therapy on clinical and metabolic parameters in type 2 diabetic patients during Ramadan. Endocrine Research Vol. 30, No. 2. pp. 169-177, 2004.    
13.    A.B.Avcı, V.Yazısız, M. Kahraman, F.Erbasan, M.Demirel, A.D.Yalçın, R.M.Gorczynski, E.Terzioğlu, "Natural Killer Cell Cytotoxicity in Rheumatoid Arthritis Patients Treated with TNF Inhibitors", Türkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(2):485-93, DOI: 10.5336/medsci.2011-26488
14.    Yılmaz VT, Avcı AB, Şahin AF, Bozkurt H, Doğan F. Acute renal failure due to uterine prolapse: a case report. Ren Fail. 2013 Jul;35(6):879-84. doi: 10.3109/0886022X.2013.794705. Epub 2013 May 28.
15.    Yildirim Cetin G, Ganiyusufoglu E, Solmaz D, Cagatay Y, Yılmaz Oner S, Erer B,Sagliker HS, Avci AB, Akar S, Pamuk ON, Kılınc M, Kasifoglu T, Direskeneli H, GulA, Sayarlioglu M. The rate and significance of type 1/type 2 serum amyloid A protein gene polymorphisms in patients with ankylosing spondylitis and amyloidosis. Amyloid. 2015;22(3):207-8. doi: 10.3109/13506129.2015.1068751
16.    Kisacik B, Pamuk ON, Onat AM, Erer SB, Hatemi G, Ozguler Y, Pehlivan Y, Kilic L, Ertenli I, Can M, Direskeneli H, Keser G, Oksel F, Dalkilic E, Yilmaz S, Pay S, Balkarli A, Cobankara V, Cetin GY, Sayarlioglu M, Cefle A, Yazici A, Avci AB, Terzioglu E, Ozbek S, Akar S, Gul A. Characteristics Predicting Tuberculosis Risk under Tumor Necrosis Factor-α Inhibitors: Report from a Large Multicenter Cohort with High Background Prevalence. J Rheumatol. 2016 Mar;43(3):524-9. doi:10.3899/jrheum.150177
17.    Avci AB, Feist E, Burmester GR. Targeting GM-CSF in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol. 2016 Jul-Aug;34(4 Suppl 98):39-44. Epub 2016 Jul 21. Review.
18.     Avci AB, Feist E, Burmester GR Targeting IL-6 or IL-6 Receptor in Rheumatoid Arthritis: What's the Difference? .BioDrugs. 2018 Dec;32(6):531-546. doi: 10.1007/s40259-018-0320-3
  SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI  dışındaki diğer uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri :
1.    R.E.Altekin, A.Yanıkoğlu, A.Er, H.Demirtaş, M.Uçar, A.B.Avcı, H.Yılmaz, "Behçet 
 Hastaliği İle İlişkili Pulmoner Arter Anevrizmasi, İntrakardiyak Trombüs, Dural Sinüs Trombozu", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2013;25(1):29-34
2.    Yılmaz VT, Çoban E, Avcı AB, Yılmaz F, Çetinkaya R.   Levels of plasma homocyesteine in obese women subjects Homocysteine and Obesity. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 2014;23 (2):91-94.
3.    Böğürcü A, Ekinci A, Alyakut M, Avcı AB. Difüz alveoler hemoraji ve solunum yetmezliği ile seyreden wegener granülomatozu. Türk Yoğun Bakım Dergisi 2013;11:118-20.
4.    Yazısız V, Avcı AB, Terzioğlu E. Erken romatoid artrit. Sendrom Dergisi 2008; 20  (supp.1) : 20- 26
5.    Oktay Eray, Cenker Eken, Cem Oktay, Tekinalp Gelen, Ali Berkant Avcı. Nitrik ve hidroklorik asidin sistemik ve lokal etkileri: sıçan modelinde deneysel çalışma. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi 2006;12(3):184-188. 
6.    Balkarli A, Kaya A, Avci AB, Karatay C, Ozkan U, Can B, Cobankara V. Calcinosis Cutis Complicated with Septic Arthritis in a Patient with Rheumatoid Arthritis: A Case Report. International Journal of Internal Medicine 2014, 3(2): 31-34 DOI: 10.5923/j.ijim.20140302.02
7.    Avci AB, Feist E, Burmester GR. Biologicals in rheumatoid arthritis: current and future. RMD Open. 2015 Aug 5;1(1):e000127. doi: 10.1136/rmdopen-2015-000127. eCollection 2015. Review. 

Diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri :
1.    Yazısız V, Avcı AB, Terzioğlu E. Arterial Calcification in Rheumatoid Arthritis.   Artery Research 2008;2(1):49- 50
2.    Yazısız V, Yalçın AD, Afacan B, Avcı AB, Terzioğlu E. Antalya Bölgesindeki allerjik       rinitli hastaların değerlendirmesi. Astım Allerji İmmunoloji 2007;5(2):61-66
3. Yalçın AD, Çakın Ö, Avcı AB, Polat HH and Terzioğlu E. Evaluation of the Knowledge of Patricipants Before an Anaphylaxis Education Program. Erciyes Medical Journal 2008; 30(2):128-129.
4. Yalçın AD, Yazısız V, Avcı AB, Terzioğlu E. Zuska's Disease: A Case Report. Erciyes  Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2009;31(3):261-263
       5. V.T.Yılmaz, E.Alkan, A.B.Avcı, İ.Süleymanlar, G. Süleymanlar, "Milk alkali 
       syndrome with acute renal failure requiring hemodialysis treatment", Ege Tıp Dergisi /  
       Ege  Journal of Medicine 50(1): 61-64, 2011 
       6. V.Yazısız, A.B.Avcı, F.Erbasan, A.D.Yalçın, G. Öngüt, A.Özcan, E.Terzioğlu,                  
    "Romatoid Artrit ve Seronegatif Spondiloartritli Hastalarda Hepatit B (HBV) ve Hepatit            
     C Virus (HCV) Prevalansı", MN Dahili Tıp Bilimleri , 160-65 pp., 2007
Uluslarası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özeti basılan bildiriler :
 1.  V.Yazısız, M.Yılmaz, M.Ülker, A.B.Avcı, F.Erbasan, E.Terzioğlu, 3. Turkish-Greek Rheumatology Days konferansı dahilinde "3. Turkish-Greek Rheumatology Days, Abstracts" bildiri kitapçığındaki "The relation of regulatory T lymphocytes with disease activity in rheumatoid arthritis", 38 pp., Aydın, Türkiye, Eylül 2007 
2.  M.Aydemir, V.Yazısız , İ.Başarıcı, A.B.Avcı, F.Erbasan, A.Belgi , E.Terzioğlu, EULAR 2009 konferansı dahilinde "Annals of the Rheumatic Diseases The EULAR Journal" bildiri kitapçığındaki "Cardiac autonomic profile in rheumatoid arthritis (RA) and systemic lupus erythematosus (SLE).", 409 pp., Kopenhag, Danimarka, Haziran 2009 
3.  M.Yılmaz, V.Yazısız, C.İ.Başsorgun, M.Ülker, A.B. Avcı, F.Erbasan, T.Gelen, E.Terzioglu, EULAR 2009 konferansı dahilinde "Annals of the Rheumatic Diseases The EULAR Journal" bildiri kitapçığındaki "Histopathologic changes in primary sjögren’s syndrome are associated with the number of FOXP3+ regulatory T cells", 209-10 pp., Kopenhag, Danimarka, Haziran, 2009 
4.  M.Yılmaz, V.Yazısız, C.İ.Başsorgun, M.Ülker, A.B. Avcı, F.Erbasan, T.Gelen, E.Terzioglu, 3. Turkish-Greek Rheumatology Days konferansı dahilinde "3. Turkish-Greek Rheumatology Days, Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Regulatory T cells in Sjogren’s syndrome", 11 pp., Aydın Türkiye, Eylül 2007 
5.  M.Ülker, V.Yazısız, N.Sallakçı, A.B.Avcı, E.Terzioğlu, 3. Turkish-Greek Rheumatology Days konferansı dahilinde "3. Turkish-Greek Rheumatology Days, Abstracts" bildiri kitapçığındaki "The clinical importance of CTLA-4 gene polymorphism in SLE", 36 pp., Aydın, Türkiye, Eylül, 2007 
6.  V.Yazısız, A.B.Avcı, F.Erbasan, A.D.Yalçın, G. Öngüt, A.Özcan, E.Terzioğlu, 3. Turkish-Greek Rheumatology Days konferansı dahilinde "3. Turkish-Greek Rheumatology Days, Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Prevelance of hepatitis B (HBV) and hepatitis C virus( HCV) in patients with rheumatoid arthritis and seronegative spondyloarthrities", 41 pp., Aydın, Türkiye, Eylül 2007 
7.  G.Y. Çetin, E. Ganiyusufoğlu, D. Solmaz, Y. Çağatay, S.Y. Öner, B. Erer, H.S. Sağlıker, A.B.Avcı, S. Akar, Ö.N. Pamuk, M. Kılınç, T. Kaşifoğlu, H. Direskeneli, M. Sayarlıoğlu, ACR/ARHP 2013 Annual Meeting konferansı dahilinde "Arthritis and Rheumatism  Volume: 65   Special Issue: SI   Supplement: 10" bildiri kitapçığındaki   ‘’Association Between The Presence Of Amyloidosis In Patients With Ankylosing Spondylitis and Polymorphisms In Type 1/Type 2 Serum Amyloid A Protein Genes, Mediterranean Fever Genes", 229-230 pp., San Diego, CA, ABD, Ekim 2013. 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özeti basılan bildiriler :
1.  V.T.Yılmaz, A.B.Avcı, A.Dinçkan, G.Süleymanlar, 27. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi konferansı dahilinde "Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, Cilt:19, Ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Diabetik son dönem böbrek yetmezliği hastalarında böbrek transplantasyonu sonuçları:Akdeniz Üniversitesi Deneyimi", 98 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2010 
2.  V.T.Yılmaz, A.B.Avcı, 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "İç Hastalıkları Dergisi, Cilt:17 Ek:1" bildiri kitapçığındaki "Obez hastalarda plazma homosistein düzeyleri", 105 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2010 
3.   V.T.Yılmaz, D.Dinçer, A.B.Avcı, 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology" bildiri kitapçığındaki "Sirozun evresi ile serum vonwillebrand faktör antijen düzeyi arasındaki anlamlı ilişki", 65 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009 
4.  M.Ş. Darbaş, Ş. Darbaş, M. Kahraman, V. Yazısız, A.B. Avcı, F. Erbasan, E. Terzioğlu. XI. Ulusal Romatoloji Kongresi Konferansı dahilinde ‘RAED Dergisi, Cilt No:2’ bildiri kitapçığındaki  "Anti-TNF tedavisi alan hastalarda tedavi öncesi ve sonrası serum IFN gama ve TNF alfa değişiklikleri", 142pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2010. 
5.  A.D.Yalçın, S.Öncel, A.Akcan, K.Eravşar, H.H.Polat, A.B.Avcı, V.Yazısız, E.Terzioğlu, XV Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi konferansı dahilinde "XV Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Antalya’da 16+ yaştaki kişilerde alerjik astım, rinit ve konjonktivit prevalansı", 51 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2007 
6.  A.B.Avcı, A.D.Yalçın, V.Yazısız, F.Erbasan, E.Terzioğlu, XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi konferansı dahilinde "Astım Allerji İmmünoloji 4(2) Ek:2" bildiri kitapçığındaki "Hipereozinofilik Sendrom: Periferik nöropati ile başvuran ve milimetreküpte 57500 eozinofil sayısı olan bir vaka", 37 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2006 
7.  V.Yazısız, A.B.Avcı, F.Erbasan, A.D.Yalçın, E.Terzioğlu, Ulusal Romatoloji Kongresi 2006 konferansı dahilinde "Romatoloji 2006 Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "CREST sendromlu bir hastada sekonder amiloidoz", 111 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 2006 
8.  V.Yazısız, A.B.Avcı, H.Yazısız, F.Erbasan, E.Terzioğlu, Ulusal Romatoloji Kongresi 2007 konferansı dahilinde "Romatoloji 2007 Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Rabdomyoliz etyolojisinde tüberküloz; pulmoner tüberkülozlu bir olgu", 154-155 pp., Muğla, Türkiye, Eylül 2007 
9.  V.Yazısız, F.Erbasan, A.B.Avcı,E.Terzioğlu, IX. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "IX. Ulusal Romatoloji Kongresi 2008 Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Romatolojik hastalıklarda mean platelet volüme (MPV); Hastalık aktivitesi ve inflamasyonla ilişkisi", 111 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2008 
10.  V.Yazısız, A.B.Avcı, F.Erbasan, E.Terzioğlu, IX. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "IX. Ulusal Romatoloji Kongresi 2008 Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Anti-Tümör Nekrosiz Faktör Tedavisi; Bir merkezin 5 yıllık deneyimi", 179 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2008 
11.  V.T.Yılmaz, B.Avcı, H.Koçak, A.Gürkan, G.Süleymanlar, 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi konferansı dahilinde "Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Cit:18, Ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Behçet hastalığı ve remisyonda hodgkin lenfoması olan bir hastada başarılı böbrek transplantasyonu", 87 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2009 
12.  S.Üreyen, İ.Kor, U.Karasu, A.B.Avcı, E.Terzioğlu, XII. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "RAED Dergisi, Cilt No: 3, Ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Behçet hastalığında santral sinir sistemi tutulumu: Olgu serisi", 41 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011 
13.  A.B.Avcı, M.Y.Akpınar, V.Yazısız, E.Terzioğlu, XII. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "RAED Dergisi, Cilt No: 3, Ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Romatolojik hastalıklarda siklofosfamid kullanımı", 66 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011 
14.  B.Kısacık, A.M.Onat, Ö.N.Pamuk, B.Erer, L.Kılınç, S.Yılmaz, M.Sayarlıoğlu, A.Cefle, S. Özbek, A.B.Avcı, G.Keser, A.Gül, XII: Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "RAED Dergisi, Cilt no:3, Ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Anti-TNF kullanan hastalarda tüberküloz sıklığı. Çok merkezli Türkiye Deneyimi", 63-64 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011 
15. H.Beköz, A.Timurağaoğlu, K.Temizkan, S.Dizlek, B.Avcı, U.Bilgin, İ.Karadoğan, M.Gültekin, L.Ündar, Türk Hematoloji Derneği 31. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Turkish journal of Haematology. Supplement. Vol.21 No:3" bildiri kitapçığındaki "Erişkin akut lenfoblastik lösemilerde BCR-ABL füzyon geninin sıklığı.", 75 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2004 
16.  A.D.Yalçın, Ö.Çakın, A.B.Avcı, H.H.Polat, E.Terzioğlu, Allerjik Hastalıklar ve Astım Kongresi konferansı dahilinde "Allerjik Hastalıklar ve Astım Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Anafilaksi tedavisi eğitim programı öncesi katılımcıların bilgilerinin araştırılması.", 124-25 pp., İstanbul, Türkiye, Mart, 2008 
17. A.U.Bilgin, İ.Karadoğan, B.Avcı, A.Timurağaoğlu, H.Beköz, K.Temizkan, R.Saba, L.Ündar, Türk Hematoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Turkish journal of Haematology. Supplement. Vol.19 No:3" bildiri kitapçığındaki "Lösemili Hastalarda FLAG/IDA kemoterapi protokolünün etkinliği ve yan etkileri", 127 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2002 
18. A.U.Bilgin, İ.Karadoğan, B.Avcı, L.Ündar, Türk Hematoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Turkish journal of Haematology. Supplement. Vol.19 No:3" bildiri kitapçığındaki "Antifosfolipid antikor pozitifliği saptanan olguların klinik prezentasyonları", 86-87 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2002 
19.  E.Çoban, A.Aykut, A.B.Avcı, G.Uslu, 5. Ulusal Hipertansiyon & Böbrek Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "5. Ulusal Hipertansiyon & Böbrek Hastalıkları Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kandesartanın esansiyel hipertansiyonu olan yaşlı bir popülasyonda kan basıncı ve metabolik parametreler üzerindeki kısa dönem etkileri", 80 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2003 
20.  E.Çoban, A.Aykut, A.B.Avcı, 5. Ulusal Hipertansiyon & Böbrek Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "5. Ulusal Hipertansiyon & Böbrek Hastalıkları Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mikroalbuminürisi olan esansiyel hipertansiyonlu hastalarda enalapril ve valsartan tedavilerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi", 66 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2003 
21.  B.Avcı, V.Yazısız, C.Eken, E.Terzioğlu, Ulusal Romatoloji Kongresi 2005 konferansı dahilinde "Romatoloji 2005 Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Romatoid artritli hastalarda hastalık aktivitesi ile PPD deri testi arasındaki ilişki", 227 pp., Konya, Türkiye, Ağustos, Eylül 2005 
22.  M.Aydemir, V.Yazısız, İ.Başarıcı, A.B.Avcı, F.Erbasan, A.Belgi, E.Terzioğlu., Ulusal Romatoloji Konresi 2007 konferansı dahilinde "Romatoloji 2007 Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Romatoid artritli hastalarda brachial nabız dalga hızı değerlendirmesi", 96-97 pp., Muğla, Türkiye, Eylül 2007 
23.  V.Yazısız, A.B.Avcı, F.Erbasan, A.D.Yalçın, G.Öngüt, A.Özcan, E.Terzioğlu, Ulusal Romatoloji Kongresi-2007 konferansı dahilinde "Romatoloji 2007 Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Romatoid artrit ve seronegatif spondiloartritli hastalarda hepatit B (HBV) ve hepatit C Virus HCV) Prevalansı", 92 pp., Muğla, Türkiye, Eylül 2007 
24.  V.Yazısız, M.Yılmaz, M.Ülker, A.B.Avcı, F.Erbasan, E.Terzioğlu, Ulusal Romatoloji Kongresi-2007 konferansı dahilinde "Romatoloji 2007 Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Romatoid artritte(RA) regulatuvar T lenfositlerin hastalık aktivitesi ile ilişkisi", 89 pp., Muğla, Türkiye, Eylül 2007 
25. M.Yılmaz, V.Yazısız, C.İ.Başsorgun, M.Ülker, A.B. Avcı, F.Erbasan, T.Gelen, E.Terzioglu, Ulusal Romatoloji Kongresi-2007 konferansı dahilinde "Romatoloji 2007 Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sjögren sendromunda(SS) regülatuvar T lenfositlerin rolü", 122-23 pp., Muğla, Türkiye, Eylül 2007 
26.  V.Yazısız, A.B.Avcı, F.Erbasan, B.Yıldırım, E.Terzioğlu, Ulusal Romatoloji Kongresi-2007 konferansı dahilinde "Romatoloji 2007 Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Etanersept tedavisi sırasında crohn hastalığı gelişimi;ankilozan spondilitli bir olgu", 119 pp., Muğla, Türkiye, Eylül 2007 
27.  V.Yazısız, A.B.Avcı, F.Erbasan, E.Kiriş, E.Terzioğlu, IX. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "IX. Ulusal Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sjögren Sendromu tanısında klinik, serolojik ve tükrük bezi biopsisi bulgularının tanısal değeri; Retrospektif bir analiz", 162 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2008 
28.  A.D. Yalçın, A.B. Avcı, Ö. Turhan, V. Yazısız, E. Terzioğlu. XV Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi konferansı dahilinde "XV Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Üç atipik fasiolazis olgusu", 80 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2007
29. A.D.Yalçın, V.Yazısız, A.B.Avcı, E.Terzioğlu, XV Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi konferansı dahilinde "XV Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Tekrarlayan steril abselerle karakterize nadir görülen bir hastalık:Zuska Hastalığı", 80 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2007 
30. V.Yazısız, G.Arslan, İ.H.Özbudak, S.Türker, F.Erbasan, A.B.Avcı, Ö.Özbudak, E.Terzioğlu, X. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "RAED Dergisi Cilt:1 Sayı:1" bildiri kitapçığındaki "Primer Sjögren sendromlu hastalarda akciğer tutulumu: Retrospektif Çalışma", 76-77 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, Kasım 2009 
31. V.T.Yılmaz, H. Koçak, A.B.Avcı, O. Salim, F.Ersoy, G. Süleymanlar. 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi konferansı dahilinde "Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Cilt:18, Ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Renal transplant hastasında everolimus kullanımı ile ilişkili trombotik mikroanjiyopati", 88 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2009
32. V.T.Yılmaz, E.Alkan, B.Avcı, İ.Süleymanlar, G. Süleymanlar, 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi konferansı dahilinde "Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Cilt:18, Ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Diyaliz Gerektiren Akut Böbrek Yetmezliği ile Ortaya Çıkan Süt Alkali Sendromu Olgusu", 88 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2009 
33. S.Üreyen, A.B.Avcı, U. Karasu, İ. Gayret, E. Terzioğlu., XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Konferansı dahilinde "RAED Dergisi, Cilt No:4, Ek sayı" bildiri kitapçığındaki  "Kimura hastalığına eşlik eden Takayasu arteriti, crohn hastalığı ve buna bağlı sakroileiti olan olgu", 115 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012. 
34. S.Üreyen, A.B.Avcı, İ. Gayret, U. Karasu, D. Kalkançıra, E. Terzioğlu., XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Konferansı dahilinde "RAED Dergisi, Cilt No:4, Ek sayı" bildiri kitapçığındaki  "Siklofosfamide yanıtsız granülomatöz polianjitis (wegener granülomatozis) olan hastalarda rituksimab kullanımı:Olgu serisi", 129 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012. 
35. U. Karasu, A.B.Avcı, İ. Gayret, S.Üreyen, E. Terzioğlu., XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Konferansı dahilinde ‘RAED Dergisi, Cilt No:4, Ek sayı’ bildiri kitapçığındaki  "Takayasu arteriti hastalarında anti-TNF kullanımı. Vaka serisi", 131pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012. 
36. U. Karasu, A.B.Avcı, İ. Gayret, S.Üreyen, E. Terzioğlu., XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Konferansı dahilinde ‘RAED Dergisi, Cilt No:4, Ek sayı’ bildiri kitapçığındaki  "Ankilozan spondilit ve Takayasu arteriti birlikteliği bir rastlantı mı? 4 olgu sunumu ", 148 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012. 
37. S.Üreyen, A.B.Avcı, İ. Gayret, U. Karasu, E. Terzioğlu., XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Konferansı dahilinde "RAED Dergisi, Cilt No:4, Ek sayı" bildiri kitapçığındaki  "Kliniğimizdeki sklerodermalı hastaların pulmoner hipertansiyon ve akciğer tutulumu varlığı ile klinik özellikleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi", 172 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012. 
38. İ. Gayret, A.B.Avcı, U. Karasu, S.Üreyen, M. Nokay, E. Terzioğlu., XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Konferansı dahilinde "RAED Dergisi, Cilt No:4, Ek sayı" bildiri kitapçığındaki  "Lupus nefriti tanısında proteinüri ve immünolojik parametrelerin böbrek biyopsisi planlamasındaki önemi (olgu serisi)", 173 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012. 
39. S.Üreyen, A.B.Avcı, İ. Gayret, U. Karasu, E. Terzioğlu., III. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu Konferansı dahilinde "Sempozyum Tam Metin Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki  "Sjögren sendromuna eşlik eden sarkoidozlu bir olgu", 65 pp., Şanlıurfa, Türkiye, Mart 2013. 
40. F. Erbasan, A.B.Avcı, U. Karasu, E. Terzioğlu., XII. Ege Romatoloji Günleri Konferansı dahilinde "Konuşmacı Özetleri & Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki  "Yaygın Değişken İmmün Yetmezliğine Romatoid Artrit ve Ailesel Akdeniz Ateşi eşlik eden bir olgu", 151 pp., Muğla, Türkiye, Nisan 2013. 
41. U. Karasu, A.B.Avcı, İ. Gayret, S.Üreyen, E. Terzioğlu., XIV. Ulusal Romatoloji Kongresi Konferansı dahilinde ‘XIV. Ulusal Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı’ bildiri kitapçığındaki  "Sistemik skleroz hastalarında tırnak yatağı kapilleroskopik bulgularının laboratuar ve klinik verilerle karşılaştırılması", 32 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 2013.
42.  G.Y. Çetin, E. Ganiyusufoğlu, D. Solmaz, Y. Çağatay, S.Y. Öner, B. Erer, H.S. Sağlıker, A.B.Avcı, S. Akar, Ö.N. Pamuk, M. Kılınç, T. Kaşifoğlu, H. Direskeneli, M. Sayarlıoğlu, XIV. Ulusal Romatoloji Kongresi Konferansı dahilinde ‘XIV. Ulusal Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı’ bildiri kitapçığındaki  "Ankilozan Spondilit hastalarında amiloidoz ile MEFV geni varyasyonları ve serum amiloid A proteini geni alellerinin ilişkisi", 29 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 2013.
43. B.Kısacık, A.M.Onat, Ö.N.Pamuk, S.B.Erer, G. Hatemi, Y. Özgüler, L.Kılınç, İ. Ertenli, M. Can, H. Direskeneli, G. Keser, F. Öksel, E. Dalkılıç, S.Yılmaz, S. Pay, V. Çobankara, G. Y. Çetin, M.Sayarlıoğlu, A.Cefle, A. Yazıcı,  A.B.Avcı, E. Terzioğlu, S. Özbek, S. Akar, A. Gül, XIV. Ulusal Romatoloji Kongresi Konferansı dahilinde ‘XIV. Ulusal Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı’ bildiri kitapçığındaki  " Tümör nekrozis faktör alfa (Anti-TNF) kullanan hastalarda tüberküloz sıklığı. Çok merkezli vaka kontrol çalışması", 11 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 2013. 
44. F. Avcı, A. Merdin, U. Karasu, S. Arık, A.B. Avcı, H.A. Altunbaş. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki " Skleroderma ve pseudohipoparatirodi birlikteliği:Bir olgu sunumu", 256-257 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2013.  
45. Gayret İ, Üreyen S, Türk A, Yazısız V, Avcı AB, Kahraman M, Çete Y, Gorczynski R,     Terzioğlu ME., XV. Ulusal Romatoloji Kongresi Konferansı dahilinde, ‘Romatoid Artrit Aktivasyonunda CD200'ün Önemi Var Mıdır?’ isimli bildiri, Antalya, Türkiye, Ekim 2014
Diğer yayınlar: 
1.  V.Yazısız, A.B.Avcı. Romatizmal Hastalıklar. Bölümü ‘S.Ünal (Çeviri edi), Cecil Textbook of Medicine 22. baskı’. Güneş Kitabevi Ltd Şti, Ankara. (2006). S: 1624-1698/ 1710-1726 (Alanında kitap bölümü çevirmenliği; 90 syf Kitap Bölümü çevirisi) 
2.  A.B.Avcı, Bağışıklık Sistemi Hastalıkları, Adrenal Medulla Hastalıkları, Kadın Üreme Sistemi Hastalıkları Bölümleri ‘E.Çoban, G.Süleymanlar (Çeviri editörleri), Hastalıkların Patofizyolojisi 4. baskı’. Palme Yayıncılık, Ankara, (2006). S:31-57 / 328-339 / 612-641 (Alanında kitap bölümü çevirmenliği; 69 syf kitap bölümü çevirisi) 
3.  A.B.Avcı, Sosyal ve Kültürel Değerlendirme Bölümü.’A.Dinç (Çeviri edi), Romatizmal Hastalıklarda Klinik Tedavi. 3.Basım’.Yüce yayıncılık+RAED,(2007).s:73-77(Alanında kitap bölümü çevirmenliği; 5 syf kitap bölümü çevirisi) 
4.  V.Yazısız, A.B.Avcı. Romatizmal Hastalıklar. Bölümü ‘S.Ünal (Çeviri edi), Cecil Textbook of Medicine 23. baskı’. Güneş Kitabevi Ltd Şti, Ankara. (2011). S: 1963-2101 (139 syf gözden geçirilmiş yeni baskı kitap bölümü çevirisi)
5.  E. Terzioğlu,  A.B.Avcı, (2012) Orta çaplı damar vaskülitleri, Romatoloji’de Ataman Ş, Yalçın P (editörler). MN Medikal&Nobel. Sayfa:953-959 (Türkçe kitapta bölüm yazarlığı)
6.  A.B.Avcı. Bağışıklık Sistemi Hastalıkları, Adrenal Medulla Hastalıkları, Kadın Üreme Sistemi Hastalıkları Bölümleri ‘E.Çoban, G.Süleymanlar (Çeviri editörleri), Hastalıkların Patofizyolojisi 6. baskı’. Palme Yayıncılık, Ankara, (2012). S:31-55 / 311-322 / 603-628 (Toplam 73 syf gözden geçirilmiş yeni baskı kitap bölümü çevirisi) 
7.  A.B.Avcı. Primer santral sinir sistemi vasküliti olan vaka, Romatoloji Vaka derlemeleri II, Editör Ahmet Mesut Onat, Mart 2012, sayfa 190-196 (Türkçe kitapta bölüm yazarlığı)
8.  A.B.Avcı, V. Yazısız, E. Terzioğlu.  İnflamatuar romatizmal hastalıklar bölümü ‘E.Çoban, G.Süleymanlar (Çeviri editörleri), Hastalıkların Patofizyolojisi 6. baskı’. Palme Yayıncılık, Ankara, (2012). S:655-670 (16 syf gözden geçirilmiş yeni baskı kitap bölümü çevirisi)
9. A.B.Avcı. Sjögren sendromu, Nöropati-vaka, Romatoloji Vaka derlemeleri IV, Editör Ömer Nuri Pamuk, Mart 2014, sayfa 95-103 (Türkçe kitapta bölüm yazarlığı)
Katıldığı Bilimsel Toplantılar ve Kurslar:
Konu      Tarih    Yer
Hasta-hekim ilişkileri, hekimin hukuki sorumlulukları      18 Kasım 2000    Antalya
Araştırma Eğitimi      13 Nisan 2002    Antalya
II. Hematoloji İlk Basamak Kursu      25 Ekim 2002    Antalya
VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ve XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi       26-28.Ekim 2002    Antalya
Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu      29 Nisan-01 Mayıs 2004    İstanbul
Romatoid Artrit Tanı ve Tedavi Kursu    30 Eylül-03 Ekim 2004    Antalya
Fonksiyonel Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, 5. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu    26-28 Kasım 2004    Antalya
Acil Tıp Eğitimi    07-09 Mart 2005    Antalya
Osteoporoz Tanı ve Tedavi Kursu    14-17 Nisan 2005    Antalya
Kas-İskelet Sistemi Ultrasonografisi    26 Nisan 2006     Antalya
Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri İçin Romatoloji Eğitim Kursu    12-14 Mayıs 2006    İzmir
Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı    20-22 Nisan 2007    İstanbul
Muscle-Skeleton System Ultrasonography Course and Practise    17 Mayıs 2007    Antalya
Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için İleri Düzey Eğitim Kursu    24-27 Mayıs 2007    Antalya
3rd Mediterranean Rheumatology Symposium&Ultrasonography Course    22 Mayıs 2008    Antalya
Ultrasound in Rheumatology    14-18 Ocak 2009    İstanbul 
extRA Programme     24-25 Ağustos 2009    Leeds-İngiltere
4.Akdeniz Romatoloji sempozyumu ve İleri Ultrasonografi Kursu    30 Nisan-01 Mayıs 2009    Antalya
Evidence Based Clinical Research in Rheumatology    25 Şubat-01 Mart 2008    Viyana-Avusturya
Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için İleri Düzey Eğitim Kursu    26-27 Nisan 2008    Ankara
Radyolojik derecelendirme ve Hasta Sorgulama-Klinik Çalışmalar ve Nesnel Tıp    13-15 Nisan 2007    Bodrum
Sağlıkta ve Romatizmal Hastalıklarda T Hücreleri    13 Mart 2009    Ankara
Alerji Okulu    25-27 Eylül 2009    Antalya
Temel Ultrasonografi Kursu    29 Nisan 2010    Antalya
Romatolojide Eklem içi Enjeksiyon Uygulamaları Pratik Kursu    13 Ekim 2010    Antalya
Ultrasonografi Eğitimi    01-02 Nisan 2011    İstanbul
Excellence in Rheumatology    25-28 Ocak 2012    Madrid
7. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu- İleri Ultrasonografi ve Eklem içi Enjeksiyon Kursu    26-27 Nisan 2012    Antalya
Genel Romatoloji Kursu ‘XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi’ kapsamında    13 Ekim 2012    Antalya
İleri Ultrasonografi Kursu    25 Nisan 2013    Antalya
Tıpta Uygulamalı Microsoft Powerpoint Kursu    11 Eylül 2013    İzmir
Endnote ile Kaynak Düzenleme Kursu    11 Eylül 2013    İzmir
Eular endorsed Basic Ultrasonography Course     24-26 Nisan 2014    Antalya


Eğitim-Öğretimle İlgili Aldığı Eğitimler:

Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi ve Eğitici Eğitimi Kursu    01-04 Aralık 2009    Antalya
Probleme Dayalı Öğrenim Kursu    15-16 Haziran 2009    Antalya
Bologna Sürecinde Program Yeterlilikleri ve Ders Kazanımları Semineri    01 Şubat 2012    Antalya
Eğitim-Öğretim Etkinliklerinde Ölçme-Değerlendirme Semineri    16 Kasım 2011    Antalya