Uzm. Dr.Ali Eynallı

  • İlgi Alanları
  • Çocuk takibi
  • Aşı uygulamaları
  • Çocuk beslenme
  • Alerji
  • Astım
  • Yenidoğan takibi
  • İdrar yolu enfeksiyonları
Eğitim ve Uzmanlık
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Uzmanlık
Eynallı A, Tümgör G, Afat E, Mengen E, Bucak İH, Akgöz SC, Altındağ H, Turgut M. Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonlarında Ursudeoksikolik Asitin Etkinliği. 47.Türk Pediatri Kongresi, SS-3, 10-14 Mayıs, KKTC, 2011.
-Eynallı A, Tümgör G, Mengen E, Bucak İH, Altındağ H, Demir A, Kişi AE, Turgut M. Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonlarında Ursodeoksikolik Asit'in Etkinliği. 7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, SB-13, 2011 Antalya
-Mengen E, Eynallı A, Tümgör G, Bucak İH, Akgöz SC, Canöz PY, Çerçi TM, Turgut M. Toplum Kökenli Çocukluk Çağı Pnömoni Olgularında Mycoplasma Pneumoniae Seropozitiflik Oranları. 47.Türk Pediatri Kongresi, P-83, 10-14 Mayıs, KKTC, 2011.
Bucak İH, Eynallı A, Canöz PY, Harmanoğulları S, Temiz F, Tümgör G, Turgut M. -2006-2010 Yılları Arasında Hastanemizde Yatarak Tedavi Edilen İlaç Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi. 1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, P13, 23-27 Nisan, Antalya, 2012.
-Harmanoğulları S, Bucak İH, Eynallı A, Demir A, Kişi AE, Tümgör G, Turgut M. 2007-2010 Yılları Arasında Hastanemizde Visseral Leishmaniasis Tanısı ile Yatarak İzlenen Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Tedavi Açısından İncelenmesi. 1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, P54, 23-27 Nisan, Antalya, 2012.
-Bucak İH, Turgut M, Tümgör G, Eynallı A. Çukurova Bölgesinde Üçüncü Basamak Bir Hastanede 2006-2010 Yılları Arasında Çocukluk Çağı İlaç Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi. Turkish J Pediatri Dis 2015;2:124-30.