Dr. Öğr. ÜyesiAli Kocaoğlu

Eğitim ve Uzmanlık
1993- 2002 - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
2004 - 2009 - Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları - Uzmanlık

Deneyim
2010 - 2011 - Eskişehir Acıbadem
2011 - 2012 - Silivri Hayat Hastanesi 
2013 - 2017 - Silivri Medical Park Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Tabipler Odası
İç Hastalıkları Derneği

Osteoprotegerın Leptın And Il-6: Assocıatıon Wıth Sılent Myocardıal Ischemıa In Type 2 Dıabetes Mellıtus.