Doç. Dr.Ali Murat Ceyhan

  • İlgi Alanları
  • Sedef hastalığı
  • Deri hastalıkları
  • Vitiligo
  • Egzama
  • Ürtiker
  • Saç hastalıkları
  • Kozmetik dermatoloji
  • Botoks
Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar - Uzmanlık
 
Deneyim
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı - Dr. Ar. Gör
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı - Dr. Öğr Üyesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı - Doç. Dr.
 
Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Dermatoloji Derneği
Akdeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 
Ödüller
1. Çerçi C., Yıldırım M., Ceyhan A.M., Bozkurt S., Doğuç D., Gökçimen A., " Topikal ve Sistemik Beta Glukan Uygulamasının Kortikoid ile Baskılanmış Yara İyileşmesinde Etkileri", Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008: 285, poster no: Den-P-27. En iyi poster kategorisinde birincilik ödülü.
2. Meriç G, Ceyhan AM, Argun OO. Karboplatin - Paklitaksel Kemoterapisi Sonrası Gelişen Pitriyazis Rozea Benzeri Erupsiyon. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Gaziantep. En iyi olgu sunumları kategorisinde ikincilik ödülü