Dr. Öğr. ÜyesiAli Önder Atça

  • İlgi Alanları
  • Emar
  • Tomografi
  • Biyopsi
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
1- Bifid Median Nerve Causing Carpal Tunnel Syndroma: MRI and Surgical Correlation A.Erdem Bagatur, MD; Merter Yalçınkaya, MD; Ali Önder Atça, MD
2-İlk belirtisi mikroanjiopatik hemolitik anemi olan ve kemik iliği metastazı ile tanı konulan midenin taşlı yüzük hürceli karsinomu: olgu sunumu Şebnem İzmir Güner, Teoman Yanmaz, Ali Önder Atça, Fatih Aydın, Öner Doğan, Gülsan Sucak
3- İki olgu nedeniyle ince barsak metastatik tümörlerinde radyolojik tanı Canan Akman, Ali Önder Atça, Bünyamin Kahraman, Nesrin Uygun, Uğur Korman
4- Hamilelik sırasında bel ağrısı: Olgu sunumu. Levent Özgönenel, Ali Önder atça, Hande Başat, Onat üzümcügil, Ebru Aytekin.
5- P18 Pregnancy associated Low Back Pain Levent Özgönenel, Ali Önder Atça, Onat Üzümcügil, Hande Başat
6-Gebelerde lomber disk herinisine cerrahi yaklaşım Kenan Kıbıcı, Ramazan Alper Kaya, Oğuzhan Cücü, Ayşet Jane Özcan, Ali Önder Atça,
7- Hiperlokositoz plevral ve perikardial effüzyon ile gelen akut lenfoblastik lösemli olgularda lökoferez deneyimi: olgu sunumu. Tunç Fışkın, Ceyhun Bozkurt, Hayri Bozkurt Toksoy, Hilmi Apak, Murat Büyükdoğan, Oğuzhan Cücü, Tuğçin Bora Polat, Pelin Oğuzkurt, Ali Tolgay, Ali Önder Atça, Songül Özdemir
8- Aort koarktasyonuna stent uygulaması sonrasında gelişen ciddi bir komplikasyon: iliak arter rüptürü ve tedavisi Gökçe Şirin, Oğuzhan Cücü, Ali Önder Atça, Yusuf Kalko, Hayrettin Barbaros Kınoğlu
9- Abdominal ve torakal aort anevrizmalarının endovasküler cerrahi tedavisinde orta dönem sonuçlarımız Gökçe Şirin, Yusuf Kalko, Oğuzhan Cücü, Ali Önder Atça, Hayrettin Barbaros Kınoğlu
10- Karotis cerrahisinde açık ameliyatta başarılı yöntem: Lokal anestezi ile tromboendarterektomi (560 vakalık sonuçlarımız) Yusuf Kalko, Gökçe Şirin, Oğuzhan Cücü, Türkan Ödeş, Ali Önder Atça, Barbaros Kınoğlu
11-Mediastende unutulan yabancı cisime "Gossipiboma" bağlı gelişen tekrarlayan sternal enfeksiyon. Gökçe Şirin, Hayrettin Barbaros Kınoğlu, Fatih Tekiner, Ali Önder Atça
12-Endovasküler girişim sonrasında oluşan proksimal tip I kaçağa bağlı gelişen dev torakal anevrizma Gökçe Şirin, Hayrettin Barbaros Kınoğlu, Ali Önder Atça, Yusuf Kalko, Oğuzhan Cücü
13- Anevrizmanın eşlik ettiği koroner arteriyovenöz fistülün baypas yapılmadan başarılı tedavisi Hayrettin Barbaros Kınoğlu, Gökçe Şirin, Fatih Tekiner, Ali Önder Atça, Yusuf Kalko, Oğuzhan Cücü
14- Eş zamanlı koroner baypas ve karotis endarterektomisi uygulanan 109 hastanın analizi ve orta dönem sonuçları Gökçe Şirin, Yusuf Kalko, Oğuzhan Cücü, Ali Önder Atça, Hayrettin Babaros Kınoğlu
15-Diz ekleminin lokalize noduler sinovitinde MRG bulguları. Özgur Kılıçkesmez, Ali Önder Atça, Sibel Bayramoğlu, Tan Cimilli, Gülseren Yirik, Nurten Turan
16- Özel Bir Hastanenin Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Son 5 Yıl İçinde Antibiyotik Kullanımı Gerektiren Hastalık Tanılarının Değerlendirilmesi. Ahmet Selvi, Engin Türkmen, Şebnem İzmer Güner, Burçak Varol, Ali Önder Atça
17- 2 Endobronşiyal Aspergilloma Olgusu- 2 Cases of Endobronchial Aspergilloma Ümmühan Bayram Selvi, Şebnem İzmir Güner, Ahmet Selvi, Ali Önder Atça
18-Gebelikte iki nadir vaka: Gebelikle ilişkili inflamatuar sakroileit ve sakral stres fraktürü- Two rare cases during pregnancy: Pregnancy-associated inflammatory sacroiliitis and sacral stress frakture Levent Özgönenel, Ali Önder Atça, Onat Üzümcügil, Hande Başat, Ebru Aytekin
19-Microangiopathic Hemolytic Anemia (MAHA), High Alkaline Phosphataseand D-dimer Levels and Bone Marrow Infiltration as the First Presentation of Metastatic Signet Ring Cell Carcinoma of Gastric Origin: ARare Case Report Sebnem Izmir Guner, Teoman Yanmaz, Didem Karacetin, Muhammed Fatih Aydın, Ali Onder Atca and Oner Dogan