Op. Dr. Ali Önder Devay

  • İlgi Alanları: Laparoskopik cerrahi, Onkolojik cerrahi, Kolon cerahisi, Rektum Cerrahisi, Fıtık cerrahisi, Anorektal bölge cerrahisi, Karaciğer cerrahisi, Pankreas cerrahisi, Meme cerrahisi, Tiroid cerrahisi, Klinik nutrisyon

Eğitim ve Uzmanlık: 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık 

Kurs ve Sertifikasyonlar
1. Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi 22 Kasım 2008
2. Cerrahi Endoskopi Eğitim Belgesi 2012
3. Basic Course in Laboratory Animals Science 2005
4. İnternational Masterclass 2011; inguinal, incisional, parastomal hernia- laparoskopik repair
5. Fıtık Cerrahi Okulu 2012
6. TKRCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu 2012
7. TKRCD Anorektal Fizyoloji Kursu 2012 
8. Sleeve Gastrectomy Surgery Clinical İmmersion 2013
9. Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu 2017

1.    A simple modified technique for repair of umblikal hernia in patients undergo laparoskopic cholecystectomy. Report of 10 cases
Ergul Z, Ersoy E, Kulacoglu H, Olcucuoglu E, Devay AO, Gundogdu H                    
G Chir. 2009 Oct; 30(10): 437-9
2.    Evaluation of Ohmann and Eskelinen scores, leukocyte count and ultrasonography findings for diagnosis of appendicitis 
Kiyak G, Korukluoğlu B, Ozgün Y, Devay AO, Kuşdemir A. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009 Jan;15(1):77-81. 
3.    An unusual and difficult diagnosis of intestinal obstruction: The abdominal cocoon. Case report and review of the literature.
Devay AO, Gomceli I, Korukluoglu B, Kusdemir A. World J Emerg Surg. 2008 Dec 17;3:36.
4.    Comparison of the short-term results after Limberg and Karydakis procedures for pilonidal disease: randomized prospective analysis of 100 patients.  Ersoy E, Devay AO, Aktimur R, Doganay B, Ozdoğan M, Gündoğdu RH. Colorectal Dis. 2009
5.    Effects of resterilization on mechanical properties of polypropylene meshes. Serbetci K, Kulacoglu H, Devay AO, Hasirci N. Am J Surg. 2007 Sep;194(3):375-9.  
6.    Frequency of post-traumatic stress disorder among relief force workers after the tsunami in Asia: do rescuers become victims? Armagan E, Engindeniz Z, Devay AO, Erdur B, Ozcakir A. Prehosp Disaster Med. 2006May-Jun;21(3):168-72. 
7.    Hemoperitoneum secondary to spontaneous rupture of metastatic gastric leiomyosarcoma of the liver: report of a case. Kiyak G, Ozer M, Gürer A, Devay AO, Yazgan A. Turk J Gastroenterol. 2006 Jun;17(2):120-2. 
8.    An unusual and difficult diagnosis of intestinal obstruction: The abdominal cocoon. Case report and review of the literature. Devay AO, Gomceli I, Korukluoglu B, Kusdemir A. World J Emerg Surg. 2006 Mar 24;1:8. 
9.    Plasma total anti-oxidant capacity correlates inversely with the extent of acute appendicitis: a case control study. Ozdogan M, Devay AO, Gurer A, Ersoy E, Devay SD, Kulacoglu H, Gundogdu H. World J Emerg Surg. 2006 Mar 24;1:6. 
10.    Letter to the editor: A case report of primary retroperitoneal hydatid cyst. Ozdoğan M, Ersoy E, Kulaçoğlu H, Devay AO, Gündoğdu H. Turk J Gastroenterol. 2004 Sep;15(3):204-5
11.    Kulacoglu, H., Ozdogan, M., Gurer, A., Eren Ersoy, P., Onder Devay, A., Duygulu Devay, S., Gulbahar, O. ve S. Gogkus, “Prospective Comparison of Local, Spinal, and General Types of Anaesthesia Regarding Oxidative Stress Following Lichtenstein Hernia Repair”, Bratisl Lek Listy, 108, 335-339, (2007).
12.Travma Hastalarında Nütrisyonel Destek
Nutritional Support in Trauma Patients
Ali Önder DEVAYa, A. Sadık KILIÇTURGAYb
aGenel Cerrahi Kliniği, Bursa Devlet Hastanesi,
bGenel Cerrahi AD, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa
Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2015;8(1):51-60
Article Language: TR


BİLDİRİ ve POSTER SUNUMLARI
1.    Devay, A., Özdoğan, M., Ersoy, E., Gürer, A., Devay, S., Kulaçoğlu, H. ve H. Gündoğdu, “Akut apandisit tanısıyla ameliyat edilen hastalarda serum malondialdehit düzeylerindeki değişimler”, Sözlü sunum, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 104, 2005.
2.    Özdoğan, M., Devay, AÖ., Gürer, A., Ersoy, E., Devay, SD., Kulaçoğlu, H. Ve H. Gündoğdu, “Akut Apandısıtte Plazma Total Antıoksıdan Kapasıtesı Inflamasyonun Şıddetı Ile Ters Orantılıdır”, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 116, 2006.
3.    Özdoğan, M., Ersoy, E., Kılıç, Y., Gündoğdu, H., Devay, A. ve S. Karaca, “Nutritional Risk Screening 2002 Skoru Cerrahi Riski Öngörür mü?”,  Sözlü Sunum, 4. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Ankara, 1, 2007.
4.    Ersoy, E., Özdoğan, M., Devay, A., Yaşar, U., Aygar, M. ve H. Gündoğdu, “Santral Venöz Kateterizasyon; Kim Tarafından, Nerede, Hangi Riskle”, Poster Sunumu, 4. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Ankara, 10, 2007.
5.    Karaca, SA., Gündoğdu, H., Aktimur, R., Devay, AÖ., Ersoy, E. ve M. Özdoğan, “ Laparoskopik Kolesistektomilerde Oral ve İntravenöz Antibiyotik Proflaksisinin Karşılaştırılması”, sözlü sunum, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 45, 2008
6.    Ergül, Z., Ersoy, E., Devay, AÖ., Yavuz, A., Ölçücüoğlu,E., Kulaçoğlu, H. ve H. Gündoğdu, “Tiroid Nodüllerinin Cerrahi Tedavisinde Hemitiroidektominin Yeri”, sözlü sunum, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 78, 2008
7.    Özdoğan, M., Gündoğdu, H., Devay, AÖ. ve E. Ersoy, “Şilöz Asit: Gastrektomiden Sonra Çok Nadir Bir Komplikasyon”, poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 297,  2008
8.    Ersoy, E., Devay, AÖ., Aktimur, R., Doğanay, B., Özdoğan, M. ve H. Gündoğdu, “Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Limberg ve Karydakis Prosedürlerinin Erken Dönem Sonuçları: 100 Hastanın Randomize Prospektif Analizi”, poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 353, 2008
9)     Laparoskopik inguinal herni ameliyatı sonrası zorlu bir komplikasyon: Akut Osteomyelit, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016Murat Ferhat Ferhatoğlu, Kazım Şenol, Ali Önder Devay, Hasan Kesici
10)     Primer Karın Duvarı Endometriozisi: Nadir Görülen Bir Klinik Antite,Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016 Kazım Şenol, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Salih Burak Gündoğdu, Taşkın Erkin Üresin, Ali Önder Devay
11)     Komplike Primer Pilonidal Sinüs Olgusunda Bilateral Asimetrik V-Y Fasyokütanöz İlerletme Flebi ile Defektin Orta Hat Dışı Tamiri, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016, Kazım Şenol, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Salih Burak Gündoğdu, Ali Önder Devay
12)     Kliniğimizde Kolesistektomi Sonrası Saptanan Premalign ve Malign Lezyonların Retrospektif Analizi,Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016 Kazım Şenol, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Murat Sayılgan, Ali Önder Devay, Mete Şişman, Gökhan Garip, Ferhat Erdem Uğraş
13)     Bursa Devlet Hasanesi Cerrahi Endoskopi Ünitesinin 1 yıllık analizi, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Kazım Şenol, Ali Önder Devay, Hasan Kesici, Mustafa Kısakürek, Mustafa Turgut Hevenk, Ferhat Erdem Uğraş, Murat Sayılgan, Emine Büküm, Osman Naci Çelik
14)     Akut Appendisit Deneyimlerimiz: Histopatolojik Doğrulamanın Yeri ve Önemi, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016, Kazım Şenol, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Murat Sayılgan, Ali Önder Devay, Mete Şişman, Ediz Tevfik Özgan, Gökhan Garip, Ferhat Erdem Uğraş