Uzm. Dr.ALİ ÖZGEN

  • İlgi Alanları
  • Depresyon
  • Panik bozukluk
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Şizofreni
  • Bipolar bozukluk
  • Cinsel işlev bozuklukları
  • Sosyal fobi
  • Dikkat eksikliği

Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. - Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türkiye Psikiyatri Derneği

Kurs ve Sertifikalar
2015 Bilişsel Davranışçı Terapi ( Bilgelik Enstitüsü / Prof Dr Hakan Türkçapar )
2015 Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi ( Bilgelik Enstitüsü / Prof Dr Nazan Aydın- Dr Oğuz Omay – Uluslararası IPT onaylı
2015 Psiko-onkoloji ( Humanite Psikiyatri Merkezi / Prof Dr Sedat Özkan )
2014 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi
2013 CETAD Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Modul 1
2010 EMDR Kursu ( Doç. Dr Burhanettin Kaya )
2004 Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
2003 İletişim ve Sunum Teknikleri ( Roche )
1998 – 2003 Ulusal Psikiyatri Kongreleri , Anadolu Psikiyatri Kongreleri, Bahar Sempozyumları