Uzm. Dr.Alirıza Erbay

  • İlgi Alanları
  • Kalp yetmezliği
  • Koroner arter
  • Kalp pili
  • Ritim bozukluğu
  • Koroner anjiyografi

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi (Yüksek Lisans) –OMÜ Kardiyoloji Uzmanlığı

Deneyim
Rize Devlet Hast.
Bitlis Devlet Hast.
Çarşamba Devlet Hast.
Samsun Eğitim Araştırma Hast.

Mesleki Üyelikler
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)
Samsun Tabip Odası (STO)

Kurs ve Sertifikalar
Kontrasepsiyon Yöntemleri ve Uygulamaları