Uzm. Dr.Alirıza Erbay

  • Kardiyoloji
  • VM Medical Park Samsun
  • İlgi Alanları: Kalp Yetersizliği, Koroner Arter Hastalığı, Kalp Pili Uygulaması, Kalp dışı Cerrahide Kardiyak Danışmanlık, Koroner Anjiografi, Ritim Bozukluğu Tanı Tedavi ve Takibi, Koroner Anjiyografi ve İleri Tedavi Uygulamaları

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi (Yüksek Lisans) –OMÜ Kardiyoloji Uzmanlığı

Deneyim
Rize Devlet Hast.
Bitlis Devlet Hast.
Çarşamba Devlet Hast.
Samsun Eğitim Araştırma Hast.

Mesleki Üyelikler
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)
Samsun Tabip Odası (STO)

Kurs ve Sertifikalar
Kontrasepsiyon Yöntemleri ve Uygulamaları