• İlgi Alanları: Astım, Koah, Bronşit, Akciğer Kanseri, Tanısal Bronkoskopi, Plevra Hastalıkları, Pnömoni, İnterstisyel Akciğer Hastalıkları, Tüberkoloz

Eğitim ve Uzmanlık
Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi 1991, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD 1998

Deneyim
2016 - 2018 Medical Park Elazığ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
2015 - 2016 Özel Doğu Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
2010 - 2016 Medical Park Elazığ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
2007 - 2010 özel BronkoMed Göğüs Hastalıkları Merkezi
1998 - 2007 Elazığ Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

Mesleki Üyelikler
Tabip Odası
Türk Toraks Derneği
Uyku Derneği
ASYOD
European Respiratory Society.