Doç. Dr. Ali Ümit Yener

  • İlgi Alanları: Kalp ve damar cerrahisi, Mitral kapak cerrahisi, Aort Kapak Tamiri, Minimal İnvazif Kalp Cerrahisi, Endovasküler stend greftler, Lazerle varis tedavisi

Eğitim ve Uzmanlık
(2005-2011) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
(2005-2011) Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği - Uzmanlık
(2011-2013) Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği - Kurucu Hekim
(2013-2016) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı - Yardımcı Doçent Doktor
2016 - Doçent Doktor

Ameliyatlar
Asistanlığı ve uzmanlığı süresince 2500'den fazla kalp ameliyatı, 2000'den fazla vasküler operasyon ve 2000'den fazla endo venöz ablasyon işleminde bulundu

Sci / Sci-e endekslerinde yayınlanmış 44 makalesi ve olgu sunumu; Türkçe endekslerde yayınlanmış 22 makalesi ve olgu sunumu mevcuttur.