sat─▒r aras─▒

Y─▒llar─▒n getirdi─či çizgiler ve k─▒r─▒┼č─▒klar zamanla yer çekimine meydan okuyamaz. Yüzünüzde buna ba─čl─▒ olarak sarkma olur. Aln─▒m─▒za paralel olarak bulunan ve ka┼č çevresinde a┼ča─č─▒ do─čru olu┼čan bu çizgiler zamanla kötü bir görünüme neden olarak yorgun bir görünüm olu┼čturur.

   

Göz çevresinde bulunan kaz aya─č─▒ görünümü zamanla sizi rahats─▒z edebilir. Bunun için farkl─▒ çözüm yollar─▒na ba┼čvurulur. Ufak dokunu┼člar ile bu sorunlar ortadan kald─▒r─▒l─▒r. Al─▒n ve ┼čakaklarda bulunan k─▒r─▒┼č─▒kl─▒klar─▒n tedavisi al─▒n ve ┼čakak germe ameliyat─▒ nedir, sorusuna yan─▒t olu┼čturur.

Cerrahi i┼člemin tercih edilme nedeni daha esin ve kal─▒c─▒ çözümler sunmas─▒d─▒r. Ameliyats─▒z i┼člemler k─▒sa süreli sonuçlar verebilir, i┼člem tekrardan yap─▒lmak zorunda kal─▒nabilir.

Al─▒n ve ┼×akak Germe Ameliyat─▒ Nedir?

Al─▒n ve ┼čakak germe ameliyat─▒ yüzde olu┼čan yorgun ve ya┼čl─▒ görünümü azaltmak ve yok etmek için anestezi alt─▒nda yap─▒lan cerrahi operasyondur. Ayn─▒ zamanda amaç göz çevresinde olu┼čan çizgileri ve kaz aya─č─▒ görünümünü yok etmektir. Genel anestezi veya lokal anestezi ile yap─▒l─▒r. 

Operasyon s─▒ras─▒nda ┼čakaktan girilerek ka┼člar─▒n kald─▒r─▒lmas─▒ i┼člemi de ihtiyaca göre yap─▒l─▒r. Bu s─▒rada göz kapa─č─▒ kenarlar─▒nda olu┼čan kaz aya─č─▒ çizgileri de en aza indirilir. Ortalama 1-2 saat sürer. Günden güne geli┼čen teknoloji ile tek operasyonda al─▒n germe ve ┼čakak germe ameliyat─▒n─▒ ihtiyaca göre birlikte yap─▒l─▒r. Endoskopik yöntemle yap─▒lan ameliyatlarda i┼člem daha k─▒sa sürer.

Kad─▒nlarda Al─▒n ve ┼×akak Germe Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda ameliyat─▒ istek ve ihtiyaca göre farkl─▒l─▒k gösterip ┼čekillenir. Kad─▒nlar─▒n en çok beklentisi ya┼čl─▒l─▒k görünümü veren bu çizgilerden kurtulmakt─▒r. 40 ya┼č─▒n─▒ geçmi┼č kad─▒nlarda ba┼čka bir sa─čl─▒k sorunu olmamas─▒ ko┼čuluyla uygulan─▒r. Ameliyat öncesinde mutlaka doktorunuz detayl─▒ muayene ve tahlil isteyecektir. 

Hastaya canl─▒, parlak bir görünüm sa─člayarak özgüven kazanmas─▒ sa─član─▒r. Saç çizgisinin 5 cm gerisinde ve kulak arkas─▒nda son bulan i┼člem yap─▒l─▒r. Kad─▒nlarda yap─▒lan bu operasyon ile olu┼čan ince çizgi bu saç köküne saklan─▒r.

┼×akak (yanak bölgesinde) bölgesinde diki┼čler kulak arkas─▒na gizlenir. Bu yüzeyde geçici his kayb─▒ ya┼čan─▒r. Kad─▒nlarda ka┼č kald─▒rma, en çok tercih edilen i┼člemlerden oldu─ču için hepsinin bir arada yap─▒lmas─▒ uygun olur. 

Erkeklerde Al─▒n ve ┼×akak Germe Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkelerde ameliyat─▒, kad─▒nlardan farkl─▒ isteklere göre ┼čekillenir. K─▒rk ya┼č─▒n─▒ geçmi┼č, ba┼čka sa─čl─▒k sorunu olmayan hastalarda tercih edilir. Amaç hastaya al─▒n bölgesinde bulunan çizgilerden ar─▒nm─▒┼č, yer çekimine meydan okuyan ve kaz aya─č─▒ndan temizlenmi┼č bir yüz kazand─▒rmakt─▒r.

Saçl─▒ bölgenin 5 cm gerisinde i┼člem yap─▒l─▒r. ─░nce çizgi saçl─▒ bölgeye gömülür. ┼×akak (yanak bölgesi) bölgesi i┼člemleri kulak arkas─▒nda saklan─▒r. ─░┼člem bölgesinde uzun süre geçici hissizlik ya┼čanabilir.

Al─▒n ve ┼×akak Germe Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

K─▒rk ya┼č─▒n─▒ geçmi┼č hastalarda öncelikle rutin ameliyat haz─▒rl─▒k tahlilleri yap─▒l─▒r. Ameliyata engel bir durum olmamas─▒ durumunda anestezi doktoru gözetiminde ameliyathanede yap─▒l─▒r. Genel ve lokal anestezi ile yap─▒labilir.

Teknolojinin geli┼čmesi ile son zamanlarda en çok tercih edilen yöntem endoskopik i┼člemdir. Endoskopik cerrahi ile birkaç delikten kamera e┼čli─činde girilir. ─░┼člem s─▒ras─▒nda deri eski görünümü kazand─▒r─▒l─▒r. Bu yöntem fazla dokunun ç─▒kar─▒lmamas─▒ gereken durumlarda tercih edilir. 

Al─▒n ve ┼čakak germe ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusu için yan─▒t olarak 1.5-2 saat aral─▒─č─▒ verilebilir. Aksi bir durum olmad─▒─č─▒ sürece ayn─▒ gün taburcu olmak mümkündür. Ayn─▒ anda farkl─▒ estetik ameliyatlar ile uygulanabilir.

Buna ba─čl─▒ olarak da süre uzar.  ┼×akak bölgesinde yap─▒lan i┼člemin çizgileri kulak arkas─▒na, al─▒n bölgesinde yap─▒lan i┼člemin izleri saçl─▒ bölgeye saklan─▒r. Bu nedenle iz neredeyse hiç belli olmaz.

Al─▒n ve ┼×akak Germe Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Her cerrahi i┼člemde oldu─ču gibi al─▒n ve ┼čakak germe ameliyat─▒ riskleri de mevcuttur. Bu risklerin baz─▒lar─▒ geçici oldu─ču gibi baz─▒lar─▒ ciddi ve önemlidir. Genel olarak al─▒n ve ┼čakak germe ameliyat─▒ risklerini a┼ča─č─▒daki gibi s─▒ralamak mümkündür:

  • Al─▒n ve ┼čakak bölgesinde morluk ve ┼či┼člik olu┼čur zamanla geçer.
  • Uyu┼čma ve a─čr─▒ olu┼čup birkaç gün içinde geçer.
  • Yüz sinirinin bir k─▒sm─▒na zarar vermekle birlikte geçicidir.
  • Al─▒n ve ┼čakak germe ameliyat─▒ sonras─▒, ameliyat enfeksiyonuriski ta┼č─▒r. 

Al─▒n ve ┼×akak Germe Ameliyat─▒ Sonras─▒nda Ne Yapmal─▒y─▒m?

Bir ameliyat─▒n ba┼čar─▒l─▒ olmas─▒n─▒n en önemli ko┼čulu, ameliyat sonras─▒nda doktorunuzun size verdi─či tavsiyelere uyman─▒zda yatar. Bilinçli hasta iyile┼čme sürecini h─▒zland─▒r─▒r. ─░yile┼čme sürecinde doktorunuzun size verdi─či reçeteye uyman─▒za göre k─▒sa sürede gerçekle┼čir. Diki┼čli bölge saçl─▒ bölgeye veya kulak arkas─▒na sakland─▒─č─▒ için, diki┼čleriniz al─▒nmadan da normal hayat─▒n─▒za dönebilirsiniz.

Bu ko┼čullar─▒n yan─▒ s─▒ra iyile┼čme süresini k─▒saltabilmek ad─▒na a┼ča─č─▒daki ad─▒mlar─▒ gözden geçirebilirsiniz:  

  • A─čr─▒ olabilir. Bunun için doktorunuzun size verdi─či a─čr─▒ kesicileri kullanabilirsiniz. A─čr─▒n─▒z günden güne azalacakt─▒r. 
  • ─░lk birkaç gün dinlenme ve istirahat uygun olacakt─▒r. A─č─▒r aktivite i┼člerden uzak durman─▒z sizin için iyi olacakt─▒r. 
  • Ödem olu┼čabilir. Bunun için doktorunuzun size gösterdi─či ┼čekilde so─čuk kompleks uygulayabilirsiniz.
  • Ameliyat sonras─▒nda beslenmenize dikkat edip, bol s─▒v─▒ tüketmelisiniz.

Al─▒n ve ┼×akak Germe Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Al─▒n ve ┼čakak germe ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süreci hastaya göre de─či┼čkenlik gösterir. ─░yile┼čme süreci beslenmenize, dinlenmenize ve stresten uzak kalman─▒za göre de─či┼čkenlik gösterir. ─░yile┼čme süreci 1-2 hafta sürebilir.

─░yile┼čme sürecinde morarma, a─čr─▒, ödem gözlenen ve beklenen durumlard─▒r. Her ameliyatta oldu─ču gibi a─č─▒r i┼č temposuna dönmek 2-3 hafta sürebilir. ─░┼č hayat─▒na dönme sürecinizi buna göre planlamal─▒s─▒n─▒z.

Al─▒n ve ┼čakak germe ameliyat─▒ sonras─▒ diki┼čler, 7-10 gün aras─▒nda al─▒n─▒r. Diki┼čler gizlendi─či için belli belirsiz iz kal─▒r. Diki┼člerin al─▒nmas─▒ s─▒ras─▒nda rahats─▒z edici bir a─čr─▒ olu┼čmaz. Diki┼člerin al─▒nmas─▒ndan sonra günlük rutininize dönebilirsiniz.

S─▒kça Sorulan Sorular

Al─▒n ve ┼×akak Germe Ameliyat─▒ En Erken Ne Zaman Yap─▒l─▒r?

Ameliyat ile i┼člem k─▒rk ya┼č─▒ndan önce yap─▒lmaz. Yüzünüzdeki çizgilerin ve sarkmalar─▒n tam olarak olu┼čmaya ba┼člamas─▒ için en uygun ya┼č k─▒rk ya┼č sonras─▒d─▒r. Erken ya┼čta yap─▒lan i┼člemler sonras─▒nda cilt ya┼članmaya, sarkmaya ve kaz aya─č─▒ olu┼čumuna devam edece─či için k─▒rk ya┼č─▒ndan önce yap─▒lmas─▒ önerilmez. Yüz çizgilerinin belirginle┼čmesi beklenir.

Al─▒n Germe ve ┼×akak Germe Ameliyat─▒ Birlikte Yap─▒l─▒r m─▒?

Al─▒n germe ve ┼čakak germe i┼člemleri birlikte yap─▒labilece─či gibi ayr─▒ ayr─▒ da yap─▒l─▒r. Doktorunuz muayene sonras─▒nda size en uygun i┼člemleri belirleyecektir. Ancak ikisi birlikte yap─▒larak hastan─▒n k─▒sa sürede iki i┼člemden kurtulmas─▒ hedeflenir.

Al─▒n germe ameliyat─▒ s─▒ras─▒nda ┼čakak germe ve kaz aya─č─▒ görünümü düzeltme i┼člemleri yap─▒labilir. ─░kisinin bir arada yap─▒lmas─▒n─▒n hiçbir yan etkisi yoktur.

Al─▒n ve ┼×akak Germe Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Al─▒n ve ┼čakak germe ameliyat─▒ 1-2 saat aral─▒─č─▒nda sürer. Ancak doktorun öncesinde yapaca─č─▒ muayene belirleyici olur. Muayene s─▒ras─▒nda doktorunuz size yap─▒lacak i┼člemleri söyleyecektir. Bu da ameliyat─▒n süresini belirler. Birden fazla i┼člem ayn─▒ anda yap─▒labilir.

Al─▒n ve ┼×akak Germe Ameliyat─▒ Öncesinde Nelere Dikkat Etmeliyim?

Operasyon öncesinde cerrahi doktorun belirledi─či ilaçlar─▒n kesinlikle kullan─▒lmas─▒ yasakt─▒r. Stresten uzak durmal─▒s─▒n─▒z. Bunun yan─▒nda sigara ve alkol asla kullan─▒lmamal─▒. Dengeli ve sa─čl─▒kl─▒ beslenme ile doktorunuzun size verece─či diyete uymal─▒s─▒n─▒z. Mutlaka bol bol s─▒v─▒ tüketimine dikkat etmelisiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

1088

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.