Uzm. Dr.Alp Atasoy

  • İlgi Alanları
  • Karaciğer sirozu
  • Karaciğer nakli
  • Kronik hepatitler
  • Safra yolu hastalıkları
  • Peptik ülser
  • Endoskopik işlemler
  • İnflamatuar bağırsak hastalıkları
  • Pankreas hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
2000 - 2007 - Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) - Tıp Eğitimi (100% Burslu)
2010 - 2015 - İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2016 - 2020 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
2007 - 2009 - Van Çaldıran Devlet Hastanesi – Mecburi Hizmet- Pratisyen hekim
2009 - 2010 - Kocaeli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu- Pratisyen hekim
2010 - 2015 - İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İç Hastalıkları Asistanı
2015 - 2016 - Hatay Altınözü Devlet Hastanesi – Mecburi Hizmet - İç Hastalıkları Uzmanı
2016 - 2020 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi – Gastroenteroloji Yan Dal Asistanı
2020 - 2021 - Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Gastroenteroloji Kliniği – Mecburi Hizmet – Gastroenteroloji Uzmanı

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

A1. Alacam, S., Karabulut, N., Yolcu, A., Onel, M., Atasoy, A., Kaymakoglu, S., & Agacfidan, A. (2019). Evaluation of drug resistance mutations in patients with chronic hepatitis B. Folia microbiologica64(2), 237-243

A2. Atasoy, A., Atay, A., Ahbab, S., Hanedar, M., & Yenigün, M. (2015). Diyabetik nefropatiye genel bir bakış. Haseki Tıp Bülteni53(1), 16-19.

 

A3. Tiryaki, T. O., Anıl, K. U., Büyük, M., Yıldırım, A. Y., Atasoy, A., Örmeci, A. Ç., & Beşışık, S. K. (2021). Prolonged Severe Watery Diarrhea in a Long-Term Myeloma Survivor: An Unforeseen Infection with Cystoisospora belli. Turkish Journal of Hematology38(2), 171.

 

A4. Atasoy, A., Cakir, E., Ahbab, S., Döventaş, Y. E., Koldaş, M., ATAOĞLU, H. E., & Yenigün, M. (2018). Visfatin levels in hormonally inactive adrenal adenoma and their association with metabolic parameters. Turkish journal of medical sciences48(3), 548-553.

 

A5. Cakal, B., Cavus, B., Atasoy, A., Ormeci, A., Bulakci, M., Gulluoglu, M., ... & Akyuz, F. (2021). IMPLICATION OF SERUM IL-17 LEVELS IN CHRONIC HEPATITIS B PATIENTS/KRONIK HEPATIT B HASTALARINDA SERUM IL-17 DUZEYLERININ DEGERLENDIRILMESI. Journal of Istanbul Faculty of Medicine84(1), 68-76.

 

A6. Çakal, B., ÇAVUŞ, B., ATASOY, A., ÖRMECİ, A., BULAKÇI, M., GÜLLÜOĞLU, M., ... & AKYÜZ, F. (2021). KRONİK HEPATİT B HASTALARINDA SERUM IL-17 DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Istanbul Faculty of Medicine84(1), 68-75.

 

A7. ÇAKAL, B., ATASOY, A., ÇAVUŞ, B., ÖRMECİ, A., Mehveş, P. O. D. A., BULAKÇI, M., ... & AKYÜZ, F. (2021). OKÜLT HEPATİT B VİRÜSÜNÜN GENOTİP, SUBGENOTİP VE SUBTİP ANALİZİ. Journal of Istanbul Faculty of Medicine84(3), 402-410.

 

A8. Atasoy, A., Cakir, E., Ahbab, S., Kayas, D., Ataoglu, E., & Yenigun, M. (2017, May). 24 hour ambulatory blood pressure levels according to adrenal adenoma size. In Endocrine Abstracts (Vol. 49). BioScientifica.

A9. KAYMAKOĞLU, S., & ATASOY, A. İrritabl Barsak Sendromu Kronik Tekrarlayıcı Şikayetlerle Gider.

A10. Atasoy, A., Cakir, E., Ahbab, S., Doventas, Y. E., Koldas, M., Ataoglu, E., & Yenigun, M. (2016, May). Cardio metabolic parameters in non-functional adrenal adenoma. In Endocrine Abstracts (Vol. 41). BioScientifica.

A11. Atasoy, A., Atay, A., Ahbab, S., Hanedar, M., & Yenigün, M. (2015). An Overview of Diabetic Nephropathy. Haseki Tip Bulteni53(1).

A12. Karadeniz, Y., Batu, A., Ahbab, S., Karadeniz, F. Ö., Ayhan, R., & Atasoy, A. Wegener Granülomatozu’nun Farklı Klinik Prezentasyonu: Olgu Sunumu.

A13. Kapar, C., Atasoy, A., Suleymanova, V., Akın, I. Å., Karahan, L., Akyuz, F., ... & Kaymakoglu, S. (2020, November). TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE IN CHRONIC HEPATITIS B: WHAT ARE THE TRIGGERS OF DRUG-RELATED ADVERSE EFFECTS?. In The Liver Meeting Digital Experience™. AASLD.

A14. Akyuz, F., Deniz, R., Karsli, S., Akyuz Sr, U., Atasoy, A., Demir, K., ... & Besisik, F. (2018, October). Clinical Impact of Endosonography in the Differantial Diagnosis of Indeterminate Biliary Strictures. In HEPATOLOGY (Vol. 68, pp. 857A-857A). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY.