Uzm. Dr.Alparslan Asil Budaklı

  • İlgi Alanları
  • Şizofreni
  • Bipolar bozukluk
  • Depresyon
  • Cinsel işlev bozuklukları
  • Panik bozukluk
  • Kaygı bozuklukları
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Dikkat eksikliği

Deneyim
2007 - 2009 - Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri pratisyen hekim mecburi hizmeti
2009 - 2015 - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Servisi Uzmanlık Eğitimi
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Poliklinik ve Grup Terapisi Hizmeti, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Servisi
Cinsel İşlev Bozukluklarında Terapi Uygulaması, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
Deney Hayvanlarında Psikiyatrik Model Oluşturulması, Davranış Deneyleri Uygulaması
2016 - 2017 Özel Moodist Hastanesi Başhekimlik/ Mesul Müdürlük, Poliklinik/ Klinik Sorumlu hekimliği

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türkiye Psikiyatri Derneği
EMDR Derneği
Türk Psikologlar Derneği (TPD)
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)
Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK)

Kurs ve Sertifikalar
2010 - “Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Terapiler 14 Saat süreli teorik uygulamalı kursu” Prof.Dr. M.Zihni SUNGUR
2011 - “Bilişsel ve Davranışçı Terapi 42 Saatlik Kuramsal Eğitimi” Bilgelik Enstitüsü (İstanbul)
“Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu” Türkiye Psikitarri Derneği (İstanbul)
2011 - “Cinsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi 30 saatlik Teorik Eğitim” Prof.Dr.M.Zihni SUNGUR (İstanbul)
2011 - “Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu” Türkiye Psikitarri Derneği (İstanbul)
2012 - “Psikiyatride Hipnoterapi Kursu” Türkiye Psikiyatri Derneği (İstanbul)
2012 - “Belirtiden Tanıya, Tanıdan Tedaviye Değerlendirmeye; Psikoz Kursu” Psikofarmakoloji Derneği, Psikoz Çalışma Grubu (İstanbul)
2012 - “Medikal Hastalıklarda Klinik Psikofarmakoloji Rehberi ve Konsültasyon Psikiyatrisi Kursu” Psikofarmakoloji Derneği Tedavi Güncellemesi Toplantısı (Antalya)
2012 - “Demanslarda İlaçların Kullanım İlkeleri Kursu” Psikofarmakoloji Derneği Tedavi Güncellemesi Toplantısı (Antalya)
2012 - “Psikiyatrik Hastalarda Uyku Bozukluklarının Tedavisi Kursu” Psikofarmakoloji Derneği Tedavi Güncellemesi Toplantısı (Antalya)
2013 - “Experimental Animal Model of Schizophrenia” 5th International Congress on Psychopharmacology (Antalya)
2013 - “Temel Epidemiyoloji Kursu” GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
2011 - 2013 - “Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 3 Modül Teorik ve Süpervizyon Eğitimi” CETAD (İstanbul)
2014 - Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Eğitimi Acıbadem Üniversitesi 
2016 - EMDR 1. Düzey Eğitimi,(32 saat teorik 16 saat süpervizyon) Davranış Bilimleri Enstitüsü
2017 - MBSR (Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı) (Mindfulness Institute)

1-  Budaklı, A. A., Ateş M. A., Algül A. (2011), Priapism associated with zuclopenthixol treatment: A case report. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2011; 21(Supplement 2).
2-  Budaklı, A. A., Levent, M., Toğul, H., Yildirim, A. O., Salihoglu, M., & Algül, A. (2012). Psychogenic Peripheral Facial Paralysis: A Case Report. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22(1), S152.
3-  Toğul, H., Budaklı, A. A., Algül, A., Balibey, H., & Ebrinç, S. (2012). Aripirazole Induced Priapism. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22(1), S149.
4-  Budaklı, A. A., Ateş M.A, Oner I., Çetin M., Başoğlu C., Algul A., Balıbey H., Ebrinç S. Aripiprazol induced tardive dyskinesia: a case report. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2013;23(Ek 1), S109
5-  Oner I, Yılmaz O, Budaklı, A. A., Balibey H, Ateş M. A. Repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of auditory hallucinations: a case report Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2013;23(Ek 1), S129.
6-  Oner I, Yılmaz O, Budaklı, A. A., Balibey H, Ateş M. A. Clinical approach to tardive dyskinesia associated with combination of atypical-typical antipsychotic medication: A case report. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology , 2013;23(Ek 1), S129-S30.
7-  Oner I, Yılmaz O, Budaklı, A. A., Balibey H, Ateş M. A. Schizophrenia-like psychosis induced by a single dose of cannabis: a case report. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology , 2013;23(Ek 1), S130.
8 - Budakli AA, Ulcay A, Karagoz E, Tutuncu R  Moxifoxacin induced brief psychotic episode: a case report Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology , 2013;23(Ek 1), S152.
9-  Budakli A A, Tutuncu R, Oner I, Ates M A, Algul A, Basoglu C. Bupropion induced hypomania: a case report Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology , 2013;23(Ek 1), S277
10-  Togul H, Budakli AA, Algul A, Erenkus S, Oge C Menstrual irregularity due to venlafaxine. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(1):S172
11-   8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (8. UPK & 4. UÇEPS) “Glutamaterjik Hipofonksiyonu temel alan deneysel şizofreni Modellerine Bakış ve NMDA reseptör blokajı ile oluşturulan Şizofreni modeli ve uygulamalı bilişsel fonksiyon değerlendirmesi, KURS (Eğitimci, Konuşmacı)


Uzm. Dr. Alparslan Asil Budaklı Videoları