Prof. Dr.Alper Ata

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD - İç Hastalıkları - Uzmanlık
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji BD - Tıbbi Onkoloji - Yan dal - Uzmanlık
Yurtdışı Eğitimleri
1. EACME (European Accreditaion Council for Continuing Medical Education) tarafından düzenlenen "A New Era in Breast Cancer Certificate", 9 Mayıs 2008 Budapeşte, Macaristan.

Deneyim
Mersin Devlet Hastanesi, Aralık 2011-halen devam ediyor, Kemoterapi, Ayaktan Tedavi Ünitesi ve Tıbbi Onkoloji Kliniği sorumlu hekimi
Mersin Devlet Hastanesi, Şubat 2012-halen devam ediyor, Hastane Bilim Kurulu üyeliği
Mersin Devlet Hastanesi, Haziran 2012-halen devam ediyor, Hastane Efeksiyonları Engelleme Kurulu üyeliği

Mesleki Üyelikler
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi
Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi
European Society of Medical Oncology (ESMO) Üyesi
Türk Nefroloji Derneği

Kurs ve Sertifikalar
1 - Klinik araştırmalarda doğru uygulama esasları paylaşım programı (İyi Klinik Uygulamalar Kursu). 14. Akademia programı, 29 Şubat-2 Mart 2008, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
2 - Uygulamalı İstatistik Eğitimi, 6-7 Haziran 2009, Ankara
3 - Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen "Etiyoloji, Epidemiyoloji, Tarama ve Korunma Kursu". 6-7 Mart 2010, Ankara.
4 - EACME (European Accreditaion Council for Continuing Medical Education) tarafından düzenlenen "MedicReS International Confrence on Good Medical Research Program Certificate", 25-27 Mart 2011, İstanbul.
5 - Türk Patoloji Derneği' nin (Merkezi Sinir Sistemleri Tümörleri alt grubu) düzenlediği seminerde "Glial Tümörlü Hastada Klinisyenin Patologdan Beklentisi Nedir?" konulu sunum, Mart 2011, Mersin
6 -Mersin İl Sağlık Müdürlüğü' nce Kanser Haftası sebebiyle düzenlenen 'Kanserde Erken Tanı, Tarama Testleri ve Korunma' konulu aile sağlığı hekimleri bilgilendirme seminerinde sunum, 6 Nisan 2010, Mersin.
7 - Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü' nce Kanser Haftası sebebiyle düzenlenen "Kanserde Erken Tanı ve Tedavi" konulu aile sağlığı hekimleri bilgilendirme seminerinde sunum, 19 Nisan 2013, Mersin.
9 - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen "Malign Melanomada Multidisipliner Yaklaşım" konulu panelde vaka sunumu, 23 Şubat 2013, Adana.

Ödüller
1. T.C. Mersin Valiliği tarafından "Kadın Sağlığı Projesi" çalışmalarındaki başarı için Takdirname, 27.5.2010, Mersin
2. 3.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi, 10-13 Mayıs 2012, Antalya. En iyi poster bildiri 3. lük ödülü.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A1. Ata A, Abalı H, Yengel E, Arıcan A. It is not only the empty vials that go into the garbage can during chemotherapy preparation: A cost analysis of unused chemotherapy in cancer treatment. Journal of BUON 2012;17:781-784.

A2. Abali H, Ata A, Gokçe G, Gokçe H. Possible Logistic and Sociodemographyc Factors on Breast Cancer Screening in Turkey: Lessons from a Women's Health Project in Mersin Province. J Cancer Educ 2012 Jun;27(2):347-52.

A3. Turgutalp K, Ozhan O, Helvacı I, Ata A, Arican A, Boztepe B, Kıykım A. Serum levels of cancer biomarkers in diabetic and non-diabetic proteinuric patients: a preliminary study. Clin Chem Lab Med. 2013;51(4):889-95.

A4. Abali H, Ata A, Ozdogan M, Turhal S, Cabuk D, Seyrek E, Coskun HŞ, Arik Z, Erman M, Celik I. Frequency Of Comorbid İllnesses İn Cancer Patients İn Turkey. Journal OF BUON 2011;16:557-560.

A5. Ata A, Polat A, Tanrıverdi F, Arıcan A. Malignant Melanoma Misdiagnosed as a Diabetic Foot Ulcer. Wounds 2012;24(2):43–46.

A6. Ata A, Gürses I, Kıykım A, Arıcan A Nephrotic syndrome associated with gemcitabine use in a patient with ovarian cancer. Am J Case Rep 2012;13:268-70

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler:

B1. H. Abali, A. Ata, S. Turhal, M. Ozdogan, E. Seyrek, M. Erman, I. Celik Frequency of co-morbid illnesses in cancer patients in Turkey. ASCO Annual Meeting 2009, Haziran 2009. Şikago, ABD. Abstract No: e20717.

B2. Ata A, Ozcimen A, Kurt H, Tiftik N, Arican A, Buyukafsar K. Augmentation of the cytotoxicity of ibandronate by y-27632, a rho kinase inhibitor, in prostate cancer cells. ASCO Annual Meeting 2012, Haziran 2012. Şikago, ABD. Abstract No: e15104,

B3. Gökçe H, İşbir GG, Aksoy H, Çatak Ç, Gökdemir H, Kaya D, Toplar S, Koç S, Ata A, Kılışkap S, Abalı H. Mersin governership women's health project – Report on participating women with abnormal breast examination. Asian Pacific Organisation For Cancer Prevention (APOCP) Congress. Nisan 2010, İstanbul.

B4. Ata A, Sungur MA, Kanık A, Arıcan A. Cost Effectiveness of Sorafenib in Hepatocellular Carcinoma Treatment. 1st International Gastrointestinal Cancers Conference. Kasım 2011, Antalya, sözlü bildiri.

C. Yazılan uluslararası / ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler veya çeviriler:

C1. (Çeviri) Current Yoğun Bakım Tanı ve Tedavi, Güneş Kitabevi, 2004. (Kısmi çeviri.)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

D1. Tokgöz B, Ata A, Sipahioğlu M, Oymak O, Utaş S, Utaş C. Effects of Oral Granisetron Treatment on Uremic Pruritus. Turk J Med Sci 2005; 35(2): 93-97.

D2. Ata A, Karabulut Ü, Özgür A, Arıcan A. A Rarely Encountered Disease in a Patient with Multiple Intracranial Mass Lesions: Tuberculosis. CausaPedia 2013;2:277

D3. Dağ A, Sözütek A, Çolak T, Türkmenoğlu Ö, Ata A, Başoğlu S, Kara T, Gürsoy D. Anorektal Malign Melanom: 8 Hastanın Cerrahi Sonuçlarının Retrospektif Analizi. Kolon Rektum Hast Derg 2013;23:31-37.

D4. Ata A, Köşeci T, Arıcan A. Cancer and Hypercalcemia; a Review of the Diagnosis and Treatment Through an Unusual Case. Turk Jem 2013;17: 8-11

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Abalı H, Ata A, İsbir GG, Aksoy H, Çatak Ç, Gökçe H, Gökdemir H, Kaya D, Toplar S, Koç S. Meme kanserinde erken tanı ve tarama: Muayene bulgusu şüpheli bireylerin bulguları. 10. Ulusal Meme Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2009, İzmir.

E2. Ata A, Polat A, Tanrıverdi F, Arıcan A Diabetik Ayak Ülseri İle Karışan Malign Melanoma, Bir Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 24 – 28 Mart 2010, Antalya.

E3. Ata A, Gürses İ, Abalı H, Kıykım A, Arıcan A. Over Kanserli Hastada Gemsitabin Kullanımına Bağlı Gelişen Nefrotik Sendrom; Bir Vaka Sunumu. 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 24 – 28 Mart 2010, Antalya.

E4. Ata A, Yengel E, Arıcan A, Abalı H. Kanser Kemoterapisinde Artık İlaçların Maliyeti. 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 24 – 28 Mart 2010, Antalya, sözlü sunum.

E5. Çolak T, Dağ A, Ata A, Sözütek A, Türkmenoglu Ö, Abalı H, Arıcan. Peritonitis Karsinomatozalı Hastaların Tedavisinde Sitoredüktif Cerrahi ile Birlikte Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Uygulaması. 2. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, 8-11 Nisan 2010, Antalya, sözlü sunum.

E6. Ata A, Serinsöz E, Arıcan A. Herediter Non-Poliposis Kolorektal Karsinoma Sendromlu Hastada Sıradışı Bir Tümör; Gastrointestinal Stromal Tümör. 2. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, 8-11 Nisan 2010, Antalya.

E7. Gürses İ, Porgalı C, Ata A, Dilek S, Arıcan A. Endometrial polipte gelişen ve uterus dışına yayılan seröz endometrial intraepitelyal karsinom. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir.

E8. Tombak A, Köşeci T, Ata A, Serinsöz E, Tiftik EN. Laringeal karsinom tedavisinden sonra ortaya çıkan tedavi ilişkili eritrolösemi olgusu. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya

E9. Ata A, Akça M, Arıcan A. Venöz Port Aracılığı İle Kemoterapi Vermek Maliyeti Azaltıp Yaşam Kalitesini Artırır mı? 19.Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011, Antalya, sözlü sunum.

E10. Ata A, Arıcan A. Terminal dönem kanser hastasında maliyet analizi. 19.Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011, Antalya.

E11. Ata A, Kara T, Serinsoz E, Köşeci T, Arıcan A. Midede kollüzyon tumor ve kollüzyon lenf nodu metastazları. Bir vaka sunumu. 19.Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011, Antalya.

E12. Ata A, Köşeci T, Arıcan A. Kanser ve hiperkalsemi; nadir görülen bir vaka aracılığı ile tanı ve tedavideki zorlukların gözden geçirilmesi. 19.Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011, Antalya.

E13. Ata A, Sungur MA, Kanık A, Arıcan A. Türkiye' de hepatoselüler karsinomada sorafenib kullanımının ekonomik değerlendirmesi. 19.Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011, Antalya.

E14. Ata A, Anık E, Arıcan A. Küçük hücreli akciğer kanserinde nadir görülen bir durum; hiperkalsemi. 19.Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011, Antalya.

E15. Ata A, Karabulut Ü, Özgür A, Arıcan A. Birden çok kafa içi kitlesi olan hastada nadir rastlanılan bir hastalık; tüberküloz. 19.Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011, Antalya.

E16. Erdoğan NE, Akbaş E, Arıcan A, Ata A, Eren E, Şenli H, Mamur BA, Meydanoğulları M, Kul S. Timidilat sentaz 1494de16 polimorfizmi ve meme kanserine yatkınlık. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. 27-30 Ekim 2011, Antalya.

E17. Kara T, Serinsöz E, Ata A, Arpacı RB, Gübür Ö, Arıcan A. Gastrointestinal stromal tümörlerde DOG1 ekspresyonunun tanıya katkısı. 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İzmir.

E18. Gürses İ, Ata A, Avcı E, Arıcan A, Özgür A, Konca K. Kraniyal amiloidoma: olgu sunumu. 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İzmir.

E19. Ata A, Arıcan A. Türkiye' de Tıbbi Onkoloji Yan Dal Asistanlarının Profili. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21- 25 Mart 2012, Antalya, sözlü sunum.

E20. Ata A, Polat A, Arıcan A. Pankreas safra yolları ve ampuller bölge kanserlerinde HER2 ekspresyon artışının prognostik değeri. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21- 25 Mart 2012, Antalya, sözlü sunum.

E21. Arpacı RB, Erdoğdu S, Kara T, Gübür Ö, Ata A, Arıcan A. Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda ERCC1 (Excision Repair Cross-Complementation Group 1) Ekspresyonunun Prognostik Değeri. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21- 25 Mart 2012, Antalya.

E22. Ata A, Ozcimen A, Kurt H, Tiftik N, Buyukafsar K, Arican A. Prostat kanseri hücre kültürlerinde bir rho kinaz inhibitörü olan y-27632 ve ibandronatın kombine kullanımı sitotoksik etkiyi artırmaktadır. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21- 25 Mart 2012, Antalya, sözlü sunum.

E23. Ata A, Nayır E,Arıcan A. Türkiye' de Onkoloji Uzmanları Kemoterapi Maliyetlerini Önemsiyor mu? 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21- 25 Mart 2012, Antalya.

E24. Erdoğdu S, Arıcan A, Nayır E, Ata A, Boztepe B, Yılmaz İA. Pankreas Kanserli Hastalarda Nadir Bir Paraneoplastik Sendrom; Stiff-Person Sendromu. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21- 25 Mart 2012, Antalya.

E25. Akça M, Ata A, Arıcan A. Meme Kanseri Nedeni ile Cerrahi Tedavi Yapılmış Hastalarda Tedavinin Yaşam Kalitesi, Psikolojik, Sosyal ve Cinsel Yaşam Üzerine Olan Etkileri. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21- 25 Mart 2012, Antalya.

E26. Erdoğdu S, Nayır E, Ata A, Serinsöz E, Vayısoğlu Y, Akça Z, Sungur MA, Arıcan A. Baş-Boyun Non-Hodgkin Lenfomaların Klinik, Patolojik ve Tedaviye Yanıt Analizi. 3.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi, 10-13 Mayıs 2012, Antalya, sözlü sunum, en iyi poster bildiri 3. lük ödülü.

E27. Erdoğdu S, Nayır E, Ata A, Boztepe B, Apaydın FD, Sezgin O, Arıcan A. Sorafenib Alan Hepatosellüler Kanserli Hastaların Klinik Ve Tedaviye Yanıt Analizi. 20.Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Antalya.

E28. Erdoğdu S, Nayır E, Ata A, Boztepe B, Arıcan A. Metastatik Kolorektal Kanserde İlk Basamakta FOLFIRI-Setuksimab Tedavisi İle Tam Yanıt. 20.Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Antalya.

E29. Nayır E, Köşeci T, Erdoğdu S, Ata A, Arıcan A. Osteosarkomlu bir hastada orbita metastazı; olgu sunumu. 20.Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Antalya.

E30. Nayır E, Ata A, Erdoğdu S, Arıcan A. Türkiye de Onkoloji Alanındaki Klinik Araştırmaların Durumu. 20.Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Antalya.

F1. Güven M, Ata A. Intravenous organophosphate poisoning. The American Journal of Emergency Medicine 18:640-641, 2000.

F2. Ata A, Özcan T, Arıcan A. Right Atrial Thrombus in Cholangiocellular Carcinoma: A Case Report And Review of the Literature. QScience Connect 2013:11 (http://dx.doi.org/10.5339/connect.2013.11)

F3. Ata A, Kara T, Serinsoz E, Köşeci T, Arıcan A. Gastric collision tumor of adenocarcinoma and neuroendocrine carcinoma; A case report and review of the literature. Contemporary Oncology. Kabul tarihi 9.4.2013, henüz basılmadı.

F4. Kara T, Serinsoz E, Arpaci RB, Gubur Ö, Orekici G, Ata A, Colak T, Arican A. Contribution of DOG1 expression to the diagnosis of gastrintestinal stromal tumors. Pathology-Research and Practice. Kabul tarihi 15.4.2013, henüz basılmadı.

F5. Eren E, Ata A, Arıcan A. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ve nefrotoksisite. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 26, Sayı 3, (Aralık) 2012, 229 – 235.