Dr. Öğr. ÜyesiAlper Halil Bayat

 • İlgi Alanları
 • Katarakt
 • Akıllı mercek
 • Fakik lens implantasyonu
 • Göz kapağı estetiği
 • Excimer lazer
 • Refraksiyon cerrahisi
 • Oküloplasti
 • Retina hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
2013 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Doktorluğu
2018 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Uzmanlığı

Deneyim
2013 - 2014 Pratisyen Hekim, Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü   
2014 - 2018 Asistan Doktor, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi    
2018 - 2020 Malazgirt Devlet Hastanesi, Op. Dr.
2020 Özel Alanya Yaşam Hastanesi, Op. Dr.
2020 - 2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi, Op. Dr
2021 BAU Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi, Op. Dr.

Kurs ve Sertifikalar
2016 -2017- 2018 - 2019  Katarakt ve Refraksiyon BİLEP Kursu, Antalya
2018 İris kıskaçlı lens implantasyonu TODEM, İSTANBUL
2017 Femtosaniye lazer ile kornealflep, korneal tünel ve arkuat kesi oluşturulması TODEM, İSTANBUL
2019 Vitreo Retinal Cerrahş BİLEP Kursu, Antalya
2017 Botulinum toksin eğitimi DENTSEM, İSTANBUL
2017 PRP, mezoterapi, dermapen eğitimi DENTSEM, İSTANBUL
2017 Derma filler eğitimi DENTSEM, İSTANBUL
2017 Şaşılık beceri aktarım kursu TODEM, İSTANBUL
2017 Nörooftalmoloji muayene yöntemleri TODEM, İSTANBUL
2018 Perioküler kozmetik yaklaşımlar: botilunum toksin ve dolgu uygulamaları TODEM, İSTANBUL

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Oftalmoloji Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 1. Bayat AH, Aydemir E, Aydemir GA, Gencer H. Assessment of Tear Film Anomalies in Childhood Obesity. Klin Monbl Augenheilkd. 2021 Dec 15. English. doi: 10.1055/a-1668-0276. Epub ahead of print. PMID: 34911123.
 2. Bayat AH, Akpolat C. The effects of cyclopentolate 1% versus tropicamide 1% on anterior segment angle parameters in three refractive pediatric groups. Int Ophthalmol. 2021 Nov;41(11):3781-3787. doi: 10.1007/s10792-021-01948-1. Epub 2021 Jul 14. PMID: 34259959.
 3. Bayat AH, Akpolat Ç, Livan H, Bölükbaşı S, Elçioğlu MN. Comparison of the effects of aflibercept and dexamethasone in central retinal vein occlusion with serous retinal detachment. Clin Exp Optom. 2021 Jun 17:1-6. doi: 10.1080/08164622.2021.1927676. Epub ahead of print. PMID: 34139964.
 4. Bayat AH, Özturan ŞG, Çakır A, Bölükbaşı S, Erden B, Bezen D, Elçioğlu MN. Corneal endothelial morphology and anterior segment parameters in children with type 1 diabetes mellitus. Turk J Pediatr 2020; 62(3): 468-473.
 5. Bayat AH, Çakır A, Özturan ŞG, Bölükbaşı S, Erden B, Elçioğlu MN. Comparison of one and three initial monthly intravitreal ranibizumab injection in patients with macular edema secondary to branch retinal vein occlusion. Int J Ophthalmol. 2018 Sep 18; 11(9): 1534-1538.
 6. Aydemir E, Ilhan C, Aksoy Aydemir G, Bayat AH, Bolu S, Asik A. Evaluation of Retinal Structure in Pediatric Subjects With Vitamin D Deficiency. Am J Ophthalmol. 2021 Jul 17;233:30-37. doi: 10.1016/j.ajo.2021.06.031. Epub ahead of print. PMID: 34283984.
 7. Cakir A, Erden B, Bolukbasi S, Bayat AH, Ozturan SG, Elcioglu MN. Dexamethasone implant as an adjuvant therapy to ranibizumab loading dose in persistent diabetic macular edema. IntOphthalmol. 2018 Nov 23.
 8. Bolukbasi S, Erden B, Cakir A, Bayat AH, Elçioglu MN, Ocak SY, et al.Pachychoroid Pigment Epitheliopathy and Choroidal Thickness Changes in Coeliac DiseaseJournal of Ophthalmology 2019
 9. Bolukbasi S, Dogan C, Kıykım E, Erden B, Cakir A, Bayat AH, et al. Multimodal imaging including optical coherence tomography angiography in patients with type-B Nieman-Pick disease. Int Ophthalmol. 2019; 1:1-8.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Bayat AH, Akpolat C. The change of anterior chamber angle parameters after cataract surgery in diabetic patients. Ther Adv Ophthalmol. 2021 Aug 10;13:25158414211034717. doi: 10.1177/25158414211034717. PMID: 34409258; PMCID: PMC8365015.
 2. Aydemir E, Bayat AH, Ören B, Atesoglu HI, Şakir Göker Y, Özçelik KÇ. Retinal vascular findings in patients with COVID-19. Therapeutic Advances in Ophthalmology. January 2021. doi:10.1177/25158414211030419
 3. Bayat, A. H., Bezen, D., Cakir, A., & Elcioglu, M. N. (2021). Retinal vascular caliber in turkish adolescents with type 1 diabetes mellitus. Medicine10(1), 88-91.
 4. Bayat AH, Elçioğlu MN. Effects Of Dexamethasone Treatment on Serous Retinal Detachment In Ranibizumab-Resistant Diabetic Macular Edema. Ther Adv Ophthalmol 2020, Vol. 12: 1–7
 5. Bayat AH, Karataş G., Kurt MM,Elçioğlu, MN. The corneal effects of intravitreal dexamethasone implantation. Ther Adv Ophthalmol 2020, Vol. 12: 1–6
 6. Bayat AH, Erden B, Çakır A, Özturan ŞG, Bölükbaşı S, Elçioğlu MN. Visual Recovery Comes After Anatomical Recovery After İntravitreal Aflibercept Treatment In Macular Edema Secondary To Branch Retinal Vein Occlusion. Med-Scince. 2018;7(4)810-2.
 7. Bayat AH, Bölükbaşı S, Çakır A, Erden B, Özturan ŞG, Elçioğlu MN. Restoration of photoreceptor layer and its prognostic values in eyes with macular edema due to branch retinal vein occlusion. Med-Science. 2018; 7(3): 486-490.
 8. Akmaz B, Çakır A, Bayat AH, Karadaş A. The effect of posterior Capsulotomy size on refraction and anterior chamber parameters following Nd: Yag lazer treatment. Med-Science. 2018; 7(3): 571-4.
 9. Bölükbasi S, Erden B, Çakır A, Elçioğlu MN, Bayat AH, Mangan SM. Repeated Intravitreal Dexamethasone Implant for Macular Edema and Serous Retinal Detachment due to Naive Branch Retinal Vein Occlusion. Ec Ophthalomology.  2019; 10(2): 160-166.
 10. Çakır A, Erden B, Bölükbaşı S, Özturan ŞG, Karataş G, Mangan SM, Bayat AH, Elçioğlu MN. Evalution of Photoreceptor Outer Segment Length in Children with Unilateral Strabismic Amblyopia. EC Ophthalomogy. 2019; 10(1): 26-30.
 11. Özturan ŞG, Maden G, Çakır A, Karataş ME, Bayat AH, Elçioğlu MN. Transient myopia after hyperbaric oxygen theraphy:Case report. OptomVisSci 83 (3), 195-198
 12. Bayat AH, Bölükbaşı S, Maden G, Çakır A, Erden B.et al. Treatment Of Idiopathic Choroidal Neovascular Membrane in Young Female Patient by Intravitreal Aflibercept Injection. Tr Ophtha Open Acc J 1(4)- 2018. TOOAJ.MS.ID.000116.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Bayat AH. Comparison Of The Efficacy Of Aflibercept And Ranibizumab In Macular Edema With Serous Retinal Detachment Secondary To Branch Retinal Vein Occlusion. Black Sea Ophthalmological Society – BSOS Tbilisi International Ophthalmology Conference – TIOC TBILISI GEORGIA 2020

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

Retinal vascular disease (ISBN: 978-2-38236-174-0) (Livre de Lyon) – Retinal Artery Occlusion ve Retinal Veion Occlusion bölümleri

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Bayat AH, Çakır A, Bezen D, Elçioğlu MN. Subfoveal Choroidal Thickness and Ganglion Cell Complex in Children with Type 1 Diabetes Mellitus Without Diabetic Retinopathy. Beyoglu Eye J. 2020; 5(3): 174-177
 2. Bayat AH, Bölükbaşı S, Erden B, Çakır A, Özturan ŞG, Tayfur M, Elçioplu MN. A Real-Life Study Intraviteal Aflibercept, Ranibizumab and Dexamethosone For Macular Edema After Branch Retinal Vein Occlusion. Beyoglu Eye J 2019; 4(3): 131-135.
 3. Bayat AH, Erden B, Çakır A, Bölükbaşı S, Baş E, Elçioğlu MN. Early Switch to Dexamethasone Implantation In Patients With Diabetic Macular Edema Resistant To Aflibercept: Short-Term Results. Ret-Vit 2019;28: 389-394
 4. Bayat AH, Bölükbaşı S, Erden B, Çakır A, Elçioğlu MN. Comparison Of Aflibercept And Ranibizumab Treatment In Patients With Macular Edema Secondary To Central Retinal Vein Occlusion.Ret-Vit 2019;28:289-295.
 5. Bayat AH, Bölükbaşı S, Çakır A, Erden B, Elçioğlu MN. The Effects of Serous Macular Detachment on Treatment of Patients with Macular Edema Secondary to Central Retinal Vein Occlusion. Ret-Vit 2019; 28: 181-185
 6. Bayat AH, Çakır A, Bölükbaşı S, Erden B, Şehirli ŞG, Elçioğlu MN. The Effect of Pre-treatment Intraretinal Cyst Diameter on Visual and Anatomical Outcomes after Intravitreal Ranibizumab Treatment in Cystoid Macular Edema Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion.Eur Arc Med Res 2019; 35: 11-14
 7. Bayat AH, Çakır A, Bölükbaşı S, Erden B, Elçioğlu MN. Diabetik Maküler Ödem Hastalarında Sert Eksuda Varlığının Anti-VEBF Tedavide Prognoza Etkisi. Okmeydanı Tıp Dergisi 2018;34(2):116-119.
 8. Çakır A, Erden B, Bölükbaşı S, Bayat AH, Özturan ŞG, Çakır SD, Elçioğu MN. Analysis of Response to Aflibercept in Diabetic Macular Edema Refractory to Previous Ranibizumab Theraphy. Ret-Vit 2019; 28: 68-72.
 9. Gözde Aksoy Aydemir, Alper Halil Bayat, Emre Aydemir, Şerife Şule Çınar, Ayşe Sevgi Karadağ. Comparison of the Retinal and Choroidal Structures in 3 Refractive Groups. Beyoglu Eye J. 2021; 6(2): 90-95

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 1. Bölükbaşı S, Erden B, Çakır A, Elçioğlu MN, Bayat AH, Mangan SM. Naif retinal ven dal tıkanıklığı olgularında ardışık intravitreal deksametazon implant uygulaması sonuçları. SS-TR-22.TOD 51. Ulusal kongresi Antalya 2017
 2. Bayat AH. Diabetik maküla ödemiyle devam eden ranibizumab tedavisine adjuvant terapi olarak tek doz deksametazon implantı eklenmesinin anti-VEGF yüküne etkisi. SS-TR-04. TOD 52. Ulusal kongresi Antalya 2018