• Uzmanlık Alanları: Beyin tümörü cerrahisi, Beyin cerrahisi, Bel fıtığı, Boyun fıtığı, Bel ağrısı, Başağrısı, Boyun ağrısı, Kafa travmaları, Beyin hastalıkları, Beyin kanamaları, Sinir yaralanmaları, Omurga travmaları, Omurilik hastalıkları, Hidrosefali, Hipofiz adenomları, Hipofiz hormonları

Eğitim ve Uzmanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
18 yıl devlet, 9 yıl özel sektör
Kurs ve Sertifikalar
Mikrocerrahi ve nöroanatomi
Tümör ve kafa tabanı cerrahisi
Omurga Cerrahisi
26-27-EYLÜL-2006 Degenerative Spine’ Breda-Hollanda, Amphia Hospital
26-03-2004           Anatomy of temporal bone and surgical approaches to the cerebellopontin angle ’Hacettepe Hacettepe Tıp Fakültesi Ankara
04-04-07-2000      Learning center spine Schwerin,  Germany
30-31-EKİM-1997 Anatomy of Cavernous Sinus and surgical approaches’ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroşirürji Derneği
Spine Society of Europa
Türk Nöroonkoloji Derneği
Türk Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu

Ödüller
1-Sinir Sistemi Cerrahisi 2008 yılı en iyi bilimsel araştırma bildirisi ödülü
2-Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroşirürjyen Teşvik Bilimsel Araştırma Ödülü
3-2007 TND Bilimsel Kongresi Yılın Bildirileri ödülü 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
A1. Çavuşoğlu H, Kaya RA, Türkmenoğlu O, Çolak İ, Aydın Y: Brain abscess: analysis of results in a series of 51 patients with a combined surgical and medical approach during an 11-year period. Neurosurg Focus 24(6):E9, 2008
A2. Çavuşoğlu H, Kaya RA, Türkmenoğlu O, Tuncer C, Çolak İ, Aydın Y: A long-term follow-up study of anterior tibial allografting and instrumentation in the management of thoracolumbar tuberculous spondylitis. J Neurosurg Spine 8:30-38, 2008
A3. Çavuşoğlu H, Kaya RA, Türkmenoğlu O, Tuncer C, Çolak İ, Aydın Y: Midterm outcome after unilateral approach for bilateral decompression of lumbar spinal stenosis: 5-year prospective study. Eur Spine J 16:2133-2142, 2007
A4. Cavusoğlu H, Türkmenoğlu O, Kaya RA, Tuncer C, Çolak İ, Şahin Y, Aydın Y: Efficacy of Unilateral Laminectomy for Bilateral Decompression in Lumbar Sinal Stenosis. Turkish Neurosurgery 17;2:100-108, 2007
A5. Kahyaoğlu O, Çavusoğlu H, Müslüman M, Kaya RA, Yılmaz A, Şahin Y, Dadaş B, Aydın Y: Transssellar Transsphenoidal Rhino-Oral Encephalocele. Turkish Neurosurgery 17;4:264-268, 2007
A6. Kaya RA, Çavuşoğlu H, Tanık C, Kahyaoğlu O, Dilbaz S, Tuncer C, Aydın Y: Spinal cord compression due to a Brown tumor at cervicothoracic junction. Spine J 7:728-732, 2007
A7. Kaya RA, Çavuşoğlu H, Tanık C, Kaya AA, Duygulu Ö, Mutlu Z, Zengin E, Aydın Y: The effects of magnesium particles in posterolateral spinal fusion: an experimental in vivo study in a sheep model. J Neurosurg-Spine 6:141-149, 2007
A8. Duygulu Ö, Kaya RA, Oktay G, Kaya AA: Investigation on the potential of magnesium alloy AZ31 as a bone implant. Materials Science Forum Vols. 546-549, 421-424, 2007
A9. Kaya RA, Türkmenoğlu O, Koç ÖN, Genç HA, Çavuşoğlu H, Ziyal IM, Aydın Y: A perspective for the selection of surgical approaches in patients with upper thoracic and cervicothoracic junction instabilities. Surgical Neurology 65:454-463, 2006
A10. Çavuşoğlu H, Türkmenoğlu O, Kaya RA, Can SM, Aydın Y: Effects of anterior contralateral cervical microdiscectomy on radiological and clinical outcome. Surgical Neurology 65:446-453,2006
A11. Aydın Y, Kaya RA, Can SM, Türkmenoğlu O, Çavuşoğlu H : Minimally invasive anterior contralateral approach for the treatment of cervical disc herniation. Surgical Neurology 63:210-219,2005
A12. Kaya RA, Aydın Y : Modified transpedicular approach for the surgical treatment of severe thoracolumbar or lumbar burst fractures. Spine J 4:208-217,2004
A13. Kaya RA, Türkmenoğlu O, Ziyal İM, Dalkiliç T, Şahin Y, Aydın Y : The effects on prognosis of surgical treatment of hypertensive putaminal hematomas through transsylvian transinsular approach. Surgical Neurology 59:176-183,2003
A14. Kaya RA, Türkmenoğlu O, Dalkiliç T, Aydın Y : Removal of an anterior spinal dermoid cyst with fenestra corpectomy in Klippel-Feil syndrome: Technical case report. Neurosurgery 53(5):1230-1234,2003
A15. Kaya RA, Dalkılıç T, Özer F, Aydın Y : Intramedullary spinal cord metastasis: A rare and devastating complication of cancer. Neurologia medico-chirurgica 43(12):612-615, 2003
A16. Ziyal M, Aydın Y, Türkmen CS, Salas E, Kaya RA, Özveren F: The natural history of late diagnosed or untreated growing skull fractures: Report on two cases. Acta Neurochir (Wien) 140:651-654, 1998
A17. Ziyal İM, Aydın Y, Bejjani GK, Kaya RA, Duman H : Multiple meningiomas and intracranial aneurysms: a case report and review of the literature. Acta Neurol Belg 98:221-223, 1998
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Aydın Y, Çavuşoğlu H, Kaya RA, Turkmenoğlu ON, Can SM, Şahin Y:Clinical and radiological longterm outcome after anterior contralateral cervical microdiscectomy: 10 years prospective study (Oral Presentation). Eur Spine J 2006:15(Suppl.4):S459-S489
B2. Aydın Y, Kaya RA, Müslüman M, Çavuşoğlu H, Türkmenoğlu O : Selection criteria and outcome of operative approaches for skull base meningiomas (Oral Presentation). IVth International Congress on Cerebral Venous System and Meningiomas. June 03-08, 2002 The Marmara Hotel, İstanbul, Turkey.
B3.Aydın Y, SM Can, IM Ziyal, Türkmenoğlu O, Kaya RA, Şahin Y : Anterior Contralateral Microsurgical Approach Without Interbody Fusion For Cervical Disc Disease (Oral Presentation). World Spine I August 27-September 1, 2000, Berlin
B4.Aydın Y, Ziyal Mİ, Türkmen CS, Kaya RA, Duman H : Modified Lumbar Microdiscectomy (Oral Presentation). AANS Annual Meeting-New Orleans, Louisiana, April 26, 1999, New Orleans, USA.
B5.Türkmen CS, Ziyal Mİ, Kaya RA, Aydın Y : A new spinal stabilization system: Anterior intercorporal fixation with the türkmen device. Cadaver Study (Oral Presentation). 11th International congress of neurological surgery, July 6-11, 1997 Amsterdam
B6.Türkmen C, Ziyal İ, Kaya RA, Yılmaz H, Gençosmanoğlu B : A new stabilization system: Intercorporal fixation device for thoracolumbar stabilization (Oral Presentation). 37th Annual Scientific Meeting of the International Medical Society of Paraplegia, June 18-20, 1998 Brazil
B7.Bayhan M, Türe U, Kaya RA, Hiçdönmez T, Ziyal Mİ, Çoban TE, Rizeli Y : Intracranial Aneurysms (Oral Presentation). XXIII. Semaine Medicale Balkanique 24-27.08.1994, İstanbul
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
D1. Yılmaz A, Çvuşoğlu H, Kahyaoğlu O, Kaya RA, Müslüman M, Tuncer C, Aydın Y, Yılmaz F. Sagital sinüs trombozu nedeniyle antikoagulan tedavi yapılan hastada lomber ponksiyon sonrası gelişen spinal intradural hematom ve akut parapleji: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi 17(3): 188-192, 2007
D2. Kaya RA: Tartışma Paneli (Vaka Sunumu). Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni. Nisan 2007/Sayı35
D3. Kaya RA, Spinal şok. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni. Ocak 2007/Sayı 34:7-9
D4. Kaya RA, Türkmenoğlu O, Çavuşoğlu H, Dilbaz S, Aydın Y: Cervical pedicle screw fixation in a patient with Larsen syndrome: A case report. Turkish Neurosurgery 2006; 16(1):48-52
D5.Kaya RA, Kılınç BM, Müslüman M, Türkmenoğlu O, Çavuşoğlu H, Aydın Y: Selection of the surgical approach for stabilization of subaxial cervical spinal injuries. Turkish neurosurgery 2005;15(2):76-86
D6.Kaya RA, Türkmenoğlu O, Çavuşoğlu H, Kahyaoğlu O, Aydın Y: Os Odontoideum: Case Report. Turkish Neurosurgery 2005;15(3):157-161
D7.Müslüman M, Çavuşoğlu H, Kaya RA, Türkmenoğlu O, Aydın Y: Pterional yaklaşımla opere edilen tüberkülüm sella menenjiomalarının cerrahi tedavi sonuçları. Türk Nöroşirürji Dergisi 2005;15(1):25-32
D8.Kaya RA, Dalkılıç T, Aydın Y: Diensefalik arteriovenöz malformasyon olgusuna posterior interhemisferik transsingulat yaklaşım. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2004, 24:551-555
D9.Kaya RA, Türkmenoğlu O, Şahin Y, Aydın Y, Tanık C : Intracranial mesenchymal chondrosarcoma: Introducing two cases. Turkish Neurosurgery 1999;9(3-4):144-149
D10.Türkmen CS, Ziyal İM, Kaya RA, Türkmenoğlu O, Aydın Y : A new spinal stabilization system: Intercorporal fixation device for thoracolumbar stabilization. Turkish Neurosurgery 1998;8(1-2):28-35
D11.Tanık C, Başak T, Yılmaz B, Kılınçoğlu BF, Kaya RA, Türkmen C : Spinal enterojenik kist olgusu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1998;32(1-2-3-4):97-100
D12.Ziyal İM, Müslüman M, Türkmen C, Kaya RA, Tanık C, Aydın Y : Metastatik beyin tümörlerine yaklaşım. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1997;31(3-4):43-48
D13.Ziya İM, Canpolat A, Türe U, Türkmen C, Kaya RA, Şahin Y, Aydın Y: Anterior servikal diskektomilerde füzyon uygulanan ve uygulanmayan olguların karşılaştırılması. Taksim Hastanesi Tıp Bülteni 1996;26:3-4: 29-33
D14.Türkmen C, Kaya RA, Ziyal İ, Şahin Y, Aydın Y : Karotis endarterektomi ameliyatlarının nöroşirürjideki yeri ve kliniğimizde yapılan endarterektomi ameliyatlarının sonuçları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1996;30(1-2):81-85
D15.Ziyal Mİ, Türe U, Kaya RA, Türkmen C, Kılınçoğlu BF, Aydın Y : İntrakranial araknoid kistler. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1996;30(1-2):93-98
D16.Türkmen C, Kaya RA, Türkmen B : Santral sinir sistemi tümörlerinde prognozun DNA kontent analizi ile değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1995;434-439
D17.Türe U, Kaya RA, Hiçdönmez T, Çağlıaydın Ö, Rizeli Y : Talamokoroidal arteriovenöz malformasyon. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1992;425-433
D18.Çağlıaydın Ö, Bulut YK, Erdoğan G, Rizeli Y, Kaya RA : Üst ekstremite periferik sinir injurileri 67 olgunun retrospektif analizi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1992;26(2):172-176
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
E1. Çolak İ, Türkmenoğlu O, Can M, Çavuşoğlu H, Kaya RA, Kahyaoğlu O, Aydın Y: Serebral Lezyonların Steriotaktik Mikroşirürjikal rezeksiyonu (Sözlü Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi. 28Nisan-02Mayıs 2006 Maritim Pine Beach Resort Hotel Belek-Antalya
E2. Kahyaoğlu O, Türkmenoğlu O, Can M, Yılmaz A, Müslüman M, Kaya RA, Aydın Y: Anjiografide görülmeyen ve cerrahi sırasında saptanarak tedavi edilen ek anevrizmalar (Sözlü Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi. 28Nisan-02Mayıs 2006 Maritim Pine Beach Resort Hotel Belek-Antalya.
E3. Koç Ön, Kaya RA, Türkmenoğlu O, Müslüman M, Aydın Y: Lomber spinal stenoz olgularında tek taraftan yaklaşımla bilateral mikrodekompresyon tekniği ve klinik sonuçları (Sözlü Bildiri). Türk nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005 Mırage Park Resort Hotel Kemer-Antalya
E4. Çavuşoğlu H, Kaya RA, Can M, Türkmenoğlu O, Tuncer C, Şahin Y, Aydın Y. Anterior kontrlateral servikal mikrodiskektominin radyolojik ve klinik sonuçlar üzerindeki etkileri (Sözlü Bildiri). Türk nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005 Mırage Park Resort Hotel Kemer-Antalya
E5. Aydın Y, Kaya RA, Çavuşoğlu H, Koç ÖN, Türkmenoğlu ON, Şahin Y: Torakal ve lomber vertebraya anterolateral yaklaşım: Endikasyonlar, teknik ve sonuçlar (Sözel bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Mırage Park Resort Hotel, Kemer-Antalya
E6. Kaya RA, Kılınç B, Müslüman M, Aydın Y : Subaxial cervical spinal yaralanmalarda stabilizasyon (Sözel Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs 2003, Belek Antalya
E7.Müslüman M, Çavuşoğlu H, Kaya RA, Türkmenoğlu O, Aydın Y : Pterional yaklaşımla opere edilen tüberkülüm sella menenjiomlarının endokrinolojik ve oftalmolojik sonuçları (Sözel Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs 2003, Belek Antalya
E8.Kaya RA, Türkmenoğlu O, Çavuşoğlu H, Şahin Y, Aydın Y : Üst Torakal ve Servikotorakal Bileşke Vertebra Kırıkları (Sözel Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya
E9.Kaya RA, Duman H, Türkmenoğlu O, Şahin Y, Aydın Y : Torakolomber ve Lomber Burst Kırıklarında Modifiye Transpediküler Yaklaşım (Sözel Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya
E10.Türkmen CS, Ziyal İM, Kaya RA :Torakolomber vertebra patolojilerinde interkorporal fiksatör uygulamalarımız (Sözel Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi 17-21 Mayıs 2000, Antalya
E11.Türkmen CS, Ziyal İ, Kaya RA, Türkmenoğlu O : İnterkorporal fiksasyonda uygulama ve sonuçlarımız (Sözel Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi 15-19 Mayıs 1998, Antalya
E12.Kaya RA, Kılınçoğlu BF, Hiçdönmez T, Ziyal İ, Aydın Y : Kliniğimizin myeloşizis olgularına yaklaşım şekli ve edindiğimiz deneyimler (Sözel Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi 24-28 Mayıs 1996, Çeşme
E13.Kaya RA, Kılınçoğlu BF, Hiçdönmez T, Tanık C, Aydın Y : Spinal enterojenik kist (Sözel Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi 24-28 Mayıs 1996, Çeşme
E14.Ziyal Mİ, Müslüman M, Türkmen C, Kaya RA, Çoban TE, Tanık C, Aydın Y : Metastatik Beyin Tümörleri(Sözel Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi 24-28 Mayıs 1996, Çeşme
E15.Aydın Y, Ziyal Mİ, Duman H, Türe U, Kaya RA, Türkmen C, Şahin Y : Multipl intrakranial anevrizmalar(Sözel Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi 24-28 Mayıs 1996, Çeşme
E16.Ziyal Mİ, Kaya RA, Türkmen C, Hiçdönmez T, Çoban E, Aydın Y : Posttravmatik leptomeningeal kistler (Sözel Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 9-14 Nisan 1995 Çeşme
E17.Erdoğan G, Ziyal Mİ, Kaya RA, Çoban TE, Bayhan M : Servikal Travmalar (Sözel Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi 8-12 Mayıs 1994
E18.Erdoğan G, Kaya RA, Ziyal Mİ, Çağlıaydın Ö, Bayhan M, Rizeli Y : Torakolomber fraktürlerin tedavisinde harrington rodların etkinliğinin araştırılması (Sözel Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi 8-12 Mayıs 1994
E19.Türkmen C, Yalçıner A, Kaya RA, Türe U, Türkmen B, Rizeli Y : Santral sinir sistemi tümörlerinde prognozun DNA kontent analizi ile değerlendirilmesi(Sözel Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi 8-12 Mayıs 1994

F. Diğer Yayınlar
Ulusal Kitap Bölüm Yazarlığı
F1.Kaya RA, Özer F : Alt servikal bölgeye posterior girişim teknikleri. Omurilik ve Omurga Cerrahisi : Editörler: Zileli M, Özer F. Cilt 2, Bölüm 106, İzmir 2002, Sayfa 1475-1484.
F2.Aydın Y, Kaya RA: İyi bir füzyon sağlamak için ne yapılmalı? Dejeneratif disk hastalığı: Editörler: Özer F, Naderi S. Bölüm 17, İzmir 2003, sayfa 173-186.
Poster Bildiriler

Uluslararası
F3. Müslüman M, Türkmenoğlu O, Kaya RA, Dalkılıç T, Aydın Y, Tanık C : Cystic Meningiomas in Infancy (Poster Presentation). IVth International Congress on Cerebral Venous System and Meningiomas. June 03-08, 2002 The Marmara Hotel, İstanbul, Turkey.

Ulusal
F4. Cengiz T, Kaya RA, Okan K, Metin Ö, Çavuşoğlu H, Türkmenoğlu H, Şahin Y, Aydın Y: Oksipitoservikal fiksasyon uygulanan ondört olgunun retrospektif analizi (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi. 28Nisan-02Mayıs 2006 Maritim Pine Beach Resort Hotel Belek-Antalya.
F5.Çavuşoğlu H, Can M, Kaya RA, Türkmenoğlu O, Tuncer C, Şahin Y, Aydın Y: İntrakranial apselerde cerrahi tedavi (Poster bildiri). Türk nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005 Mırage Park Resort Hotel Kemer-Antalya
F6.Türkmenoğlu O, Can M, Kaya RA, Müslüman M, Çavuşoğlu H, Aydın Y: Perkütan vertebroplasti ile tedavi edilmiş osteoporotik kompresyon fraktürlerinin klinik sonuçları (Poster Bildiri). Türk nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005 Mırage Park Resort Hotel Kemer-Antalya
F7.Çavuşoğlu H, Türkmenoğlu O, Kaya RA, Can M, Tuncer C, Şahin Y, Aydın Y. Travmatik ağır beyin yaralanmalarında dekompressif kraniektomi tedavisinin etkinliği (Poster Bildiri). Türk nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005 Mırage Park Resort Hotel Kemer-Antalya
F8.Yılmaz A, Genç HA, Dalkılıç T, Kılınc BM, Kaya RA, Aydın Y: Hidrosefalide ventrikülo-peritoneal shunt komplikasyonları (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Mırage Park Resort Hotel, Kemer-Antalya
F9.Aydın Y, Türkmenoğlu O, Koç ÖN, Kaya RA, Müslüman M: İnstabilitesi olmayan dejeneratif spinal stenoz olgularında tek taraftan yaklaşımla bilateral mikrodekompresyonun klinik sonuçları (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Mırage Park Resort Hotel, Kemer-Antalya
F10.Ziyal Mİ, Kılınçoğlu BF, Kaya RA, Çağlıaydın Ö, Zengin Ü, Aydın Y : Travmatik intrakranial kanamalar (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme
F11.Kaya RA, Ziyal Mİ, Türkmen C, Aydın Y, Tanık C : İntrakranial mezenkimal kondrosarkoma: İki olgu sunumu (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme
F12.Türkmen C, Kaya RA, Ziyal Mİ, Şahin Y, Aydın Y : Karotis endarterektomi ameliyatlarının nöroşirürjideki yeri ve kliniğimizde yapılan endarterektomi ameliyatlarının sonuçları (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme
F13.Ziyal Mİ, Türe U, Kaya RA, Hiçdönmez T, Türkmen C, Aydın Y : İntrakranial araknoid kistler (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 9-14 Nisan 1995 Çeşme
F14.Hiçdönmez T, Türe U, Kaya RA, Müslüman M, Kılınçoğlu BF, Aydın Y : Şişli Etfal Hastanesinde Bir Yıllık Pediatrik Nöroşirürji Deneyimlerimiz (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 9-14 Nisan 1995 Çeşme
F15.Hiçdönmez T, Kuran İ, Kaya RA, Türe U, Kılınçoğlu BF, Aydın Y : Kraniofasiyal Z-plasti uygulanan bikoronal ve sagittal sütür sinostozu (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 9-14 Nisan 1995 Çeşme
F16.Türkmen C, Kaya RA, Ziyal Mİ, Çoban TE, Aydın Y : Bir orbital nöroektodermal tümör olgusu (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 9-14 Nisan 1995 Çeşme
F17.Erdoğan G, Çağlıaydın Ö, Kaya RA, Ziyal Mİ, Hatipoğlu S, Berberoğlu S, Rizeli Y : Bebekte nontravmatik subdural hematom (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 4-9 Mayıs 1993
F18.Erdoğan G, Ziyal İ, Çağlıaydın Ö, Kaya RA, Türe U, Rizeli Y : Ansefalosel (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 4-9 Mayıs 1993
F19.Erdoğan G, Ziyal İ, Çağlıaydın Ö, Çoban TE, Kaya RA, Rizeli Y : Tethered Kord+Diastematomyeli+Lipom (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 4-9 Mayıs 1993
F20.Kaya RA, Erdoğan G, Ziyal İ, Çubukçu A, Zengin Ü, Rizeli Y : Çocuklarda eozinofilik granuloma (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 4-9 Mayıs 1993

Bir hastalık için mükemmel yapılmış bir ameliyattan daha güzeli; o hastalığın hiç oluşmaması için ne yapılması gerektiğini keşfetmektir.