Op. Dr.İbrahim Altan Acar

  • İlgi Alanları
  • Bel fıtığı
  • Boyun fıtığı
  • Minimal invaziv
  • Omurga cerrahisi
  • Travma

Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
Şişli Etfal Eğitimi ve Araştırma Hastanesi PRC Mikrocerrahi Eğitimi
Ege Üniversitesi Spinal Cerrahi - Uzmanlık Sonrası Eğitim Fellowship
Ankara Üniversitesi İbni-Sina Tıp Fakültesi - Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Eğitimi

Mesleki Üyelikler:
Türk Tabipler Birliği
Türk Nöroşirurji Derneği
Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grup
Türk Omurga Derneği Üyeliği

Bilimsel çok sayıda toplantı,kongre katılımı
Uluslar arası ve ulusal dergilerde yayınlanan makaleler