Prof. Dr. Altan Yıldız

  • İlgi Alanları: Tüm anjiyografik tetkikler, Kafa içi anevizma tedavisi, Karotis stentleme işlemi, PTA stent, Embolizasyoni, Kemoembolizasyon, Varis Tedavisi, Perkütan drenaj işlemleri, Radyofrekans tümör ablasyonu, Vertebroplasti
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık