Prof. Dr.Altan Yıldız

  • Girişimsel Radyoloji
  • VM Medical Park Mersin
  • İlgi Alanları: Tüm anjiyografik tetkikler, Kafa içi anevizma tedavisi, Karotis stentleme işlemi, PTA stent, Embolizasyoni, Kemoembolizasyon, Varis Tedavisi, Perkütan drenaj işlemleri, Radyofrekans tümör ablasyonu, Vertebroplasti

Eğitim ve Uzmanlık:
1992: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-Tıp Eğitimi
1998: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi-Uzmanlık Eğitimi