Prof. Dr.Altan Yıldız

  • İlgi Alanları
  • Anjiyografi
  • Embolizasyoni
  • Varis tedavisi
  • Anevrizma

Eğitim ve Uzmanlık:
1992: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-Tıp Eğitimi
1998: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi-Uzmanlık Eğitimi