satır arası

Genel Bilgi ve Anatomi

Tiroid nodülleri, tiroid bezinin sık görülen hastalıkları arasındadır ve görülme sıklığı yüzde 20 – 76’dır. Ultrasonografi incelemelerinde kadınların yaklaşık yüzde 50’sinde, erkeklerin ise yüzde 30’unda tiroid nodülü görülür. Tiroid nodüllerinin yüzde 85 – 93’ü iyi huylu- benign olmakla birlikte toplardamarlara bası, birtakım kozmetik sorunlara yol açma ve kötü huylu nodüllere dönüşme riski taşıyabilirler. Tiroid nodüllerinin kötü huylu nodül riski taşıma ihtimali ise yaklaşık yüzde 5 - 15 oranındadır. Tiroid nodülleri geleneksel olarak cerrahi ve medikal yöntemlerle tedavi edilmektedir. Cerrahi yöntemler, nodüller için tam tedavi sağlamakla birlikte genel anestezi gerektirmesi, ameliyatın yol açtığı tiroid dokusunun yetersiz çalışması yani hipotiroidizme yol açması ve ameliyata bağlı skar oluşturması gibi bazı dezavantajları da olabilmektedir. Ameliyatsız tiroid nodül tedavisinde ise, iyi huylu nodüllerin çoğu lazer ablasyon yöntemi ile tedavi edilebilirler. Bu teknikte, ultrason rehberliğinde ciltten ince bir iğneyle tiroiddeki nodüle girilir ve nodül, lazerin oluşturduğu ısıyla tahrip edilir. Tahrip olan nodül ise zaman içerisinde küçülür ve kimi zaman tamamen de kaybolabilir. Lazer ablasyon yönteminde, sadece hastalıklı nodüller tahrip edilir, normal tiroid dokusu ise zarar görmez.

Cerrahi ile karşılaştırıldığında ablasyon tedavisinin cerrahiye avantajları;

• Daha az yan etki – komplikasyon,

• Hastanede kalış süresinin kısalması,

• Genel anestezi gerektirmemesi,

• Skar oluşturmaması,

• Tiroit fonksiyonlarının korunmasıdır.

İyi huylu - benign tiroit nodüllerinde radyofrekans ve lazer ablasyon birincil tedavidir. Mikrodalga ablasyon ise 2. basamak tedavi yöntemidir. 

Ablasyon, hangi durumlarda uygundur?

• En az iki ince iğne aspirasyon biyopsisi ile kanıtlanmış olan iyi huylu nodüller,

• Bası ya da kozmetik bulguların bulunması,

• Cerrahinin uygun olmadığı ya da hastanın ameliyat istemediği durumlarda,

• Genç hastalarda küçük boyutta, fonksiyon gösteren tiroid nodülünde

• Tekrarlayan tiroid kanserinde cerrahi risk yüksek olduğu durumlarda ablasyon uygulanabilir.

Ablasyonun uygun olmadığı durumlar

• Büyük boyutlarda nodüllerde,

• İnce iğne aspirasyon biyopsisinin şüpheli nodül bulguları taşıması durumunda,

• Son dönemde artmış tiroid fonksiyonları (hipertiroidizm) bulguları olması

• Geçirilmiş baş boyun kesimlerine radyasyon alınmış olması

• Hastanın 1 yıldan daha kısa yaşam beklentisi olması durumunda ablasyon uygulanmamalıdır.

Hasta Hazırlığı ve Tiroit Ablasyon İşlemi

İşlem Tekniği, Uygulaması ve Takip Süreci

• İşlem, lokal anestezi ile sedoanaljezi altında yapılır.

• Günübirlik bir işlem olan ablasyon yöntemi, ultrasonografi eşliğinde yapılır.

• İşlem sonrasında giriş yerine konulabilen buz paketi, ısıya bağlı deri yanığını ve kanamayı engeller.

Erken dönemde ultrasonografi kontrolü 3. ayda yapılır.

En Çok Okunan Sağlık Rehberi Yazılarımız

Sosyal Medya Hesaplarımız:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

42684

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.