sat─▒r aras─▒

Ametist veya ametist ta┼č─▒, kendine has mor renk tonu ile do─čal bir ta┼č türüdür. Kuvars mineral ailesinin bir üyesi olan ametist ayn─▒ zamanda mor kuvars olarak da bilinir. Pek çok mor tonunu içeren çe┼čitleri ile kar┼č─▒la┼čmak mümkündür.

Aç─▒k leylak, aç─▒k lavanta, parlak mor, parlak k─▒rm─▒z─▒ ve koyu menek┼če gibi geni┼č renk tonu zenginli─či ile öne ç─▒kar. Estetik görünümü, do─čal güzelli─či, yararlar─▒ ve özellikleri ile geçmi┼čten bugüne farkl─▒ kültürlerde önemli yere sahip bir ta┼čt─▒r. Birçok kullan─▒m alan─▒ olan ametist, dekoratif olarak ya da tak─▒lar─▒n süslenmesi amac─▒yla kullan─▒labilir.

Ametist Ta┼č─▒ Anlam─▒ Nedir?

Anlam ve sembolizm aç─▒s─▒ndan önemli bir ta┼č olan ametist ta┼č─▒, “amethystos” kelimesinden türemi┼čtir. Yunanca sarho┼č olmayan anlam─▒na gelen bu kelime dü┼čünce berrakl─▒─č─▒ ile ili┼čkilendirilir. Ametist ta┼č─▒n─▒n eski dönemlerde sarho┼člu─ču önledi─či ve zihni aç─▒k tuttu─ču etkileri oldu─čuna inan─▒l─▒rd─▒. Yunan mitolojisindeki inan─▒┼ča göre ametistten yap─▒lm─▒┼č kaplarda içki içmek sarho┼č olmay─▒ engeller.

Bu mitte Rhea ad─▒nda bir titan─▒n ┼čarap tanr─▒s─▒ olan Dionisos’a ak─▒l sa─čl─▒─č─▒n─▒ korumak üzere bir ametist verdi─činden bahsedilir. Bu efsane do─črultusunda eski Romal─▒lar ametistin sarho┼člu─ču engelledi─čine inanm─▒┼člard─▒r.

Koyu mor renge sahip olmas─▒, lüks ve kraliyet gibi kavramlar ile ili┼čkilendirilmesine katk─▒ sa─člar. Dini ça─čr─▒┼č─▒mlar─▒ olmas─▒ nedeniyle Hristiyanl─▒kta da ametist kullan─▒m─▒ görülür. Eski M─▒s─▒r’da ise mücevher haline getirilip elit kesimlerce kullan─▒lm─▒┼čt─▒r.

Ametist Ta┼č─▒ Çe┼čitleri Nelerdir?

Ametist ta┼č─▒ renk tonu ve fiziksel özellikleri gibi noktalar─▒ do─črultusunda pek çok çe┼čide sahiptir. Mor tonlar─▒nda olan ametist, baz─▒ türlerinde k─▒rm─▒z─▒ renk tonlar─▒n─▒ da içeriyor olabilir. K─▒rm─▒z─▒-mor kar─▒┼č─▒ml─▒ ametist türleri ile kar┼č─▒la┼č─▒labilir. Aç─▒k renk tonlar─▒na sahip olan türleri lavanta ametisti olarak adland─▒r─▒l─▒r. Kanada ametisti de aç─▒k renk tonlar─▒na sahip bir cinsidir. Di─čer türleri aras─▒nda kaktüs kuvars, ametrin, Veracruz ametisti say─▒labilir.

Ametist Ta┼č─▒ Faydalar─▒ ve Zararlar─▒ Nedir?

Güzel görüntüsü ve özellikleri sayesinde ametist ta┼č─▒ zihinsel, ruhsal ve fiziksel sa─čl─▒k konular─▒nda birçok faydaya sahip oldu─ču söylenir. Ancak bu bilgiler bilimsel ara┼čt─▒rmalar ile kan─▒tlanmam─▒┼čt─▒r. Buna ra─čmen, alternatif t─▒p uygulay─▒c─▒lar─▒n─▒n tedavi yöntemlerinde kulland─▒─č─▒ ametist ta┼č─▒n─▒n yararlar─▒ oldukça geni┼č kabul edilir.

Fiziksel ve zihinsel etkileri bilimsel kan─▒tlara dayanmamas─▒na ra─čmen baz─▒ ara┼čt─▒rmalar tedavi süreçlerinde placebo etkisinin varl─▒─č─▒n─▒n da göz önünde tutulmas─▒ gerekti─čini vurgular. Yap─▒lan bir bilimsel anket sonucu ki┼čiler, placebo etkisi sayesinde do─čal ta┼člar arac─▒l─▒─č─▒yla iyile┼čme umudu kazan─▒r. Umut da bireylerin tedavilerinin pozitif anlamda ilerlemesine neden olur.

Do─čal ta┼člar─▒n psikolojide placebo etkisi olarak an─▒lan bu etki, ki┼čilerin beklentilerini olumlu yöne çevirir. Ancak atlanmamas─▒ gereken noktalar aras─▒nda, ta┼člar─▒n ┼čekillerinin ve renklerinin özel olarak herhangi bir rol üstlenmedi─či yer al─▒r. Peki kullananlar aras─▒nda denge, bilgelik ve huzur ta┼č─▒ olarak an─▒lan ametist ta┼č─▒n─▒n faydalar─▒ nelerdir?

 • Ametist ta┼č─▒ ruhsal dengeyi sa─člamak amac─▒yla kullan─▒labilece─či; endi┼če, stres, duygusal stabiliteden uzak bir bedene engel olmak için destekleyici yönleri oldu─ču ve do─čal bir sakinle┼čtirici olma özelli─či bulundu─ču söylenmektedir.
 • Zihinsel netli─čin art─▒r─▒lmas─▒na yard─▒m etti─či, bu sayede odaklanman─▒n kolayla┼čt─▒r─▒lmas─▒n─▒ sa─člad─▒─č─▒ dü┼čünülmektedir. Odaklanmay─▒ kuvvetlendirerek zihinsel da─č─▒n─▒kl─▒─č─▒n iyile┼čtirilmesine fayda sa─člayabilece─či söylenir.
 • Uyku düzensizli─či gibi çe┼čitli uyku problemleri ya┼čayanlar için do─čal bir destek görevi görebilece─či tahmin edilmektedir.
 • Enerji merkezlerini dengeleme ve temizleme gibi konularda ametist ta┼č─▒n─▒n etkisi görülebilir. Ruhsal ve bedensel enerjinin uyumlanmas─▒na yard─▒m edebilece─či belirtilmektedir.
 • Ametist ta┼č─▒n─▒n auray─▒ temizledi─či de söylenir.
 • Radyasyondan ve negatif enerjiden korudu─čuna inan─▒l─▒r.

Ametist Ta┼č─▒ Hangi Rahats─▒zl─▒klara ─░yi Gelir?

Reiki uygulay─▒c─▒lar─▒, ayurvedik t─▒p uygulay─▒c─▒lar─▒, kristal ┼čifac─▒lar ve alternatif t─▒p uygulay─▒c─▒lar─▒ ametistleri çe┼čitleri amaçlar için kullan─▒rlar. Fakat bu yöntemlerin kullan─▒m─▒n─▒ destekleyen bilimsel kaynaklar olmad─▒─č─▒ da göz önünde bulundurulmal─▒d─▒r. Bunlar aras─▒nda fiziksel sa─čl─▒─č─▒ güçlendirici etkileri oldu─ču iddias─▒ vard─▒r.

Bu iddialar ise a┼ča─č─▒daki gibidir:

 • Sindirim sistemini düzenleyerek güçlendirmesi, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi organlar─▒n─▒n ar─▒nmas─▒ konusunda yararlar─▒ bulundu─ču söylenmesi
 • Cildin görünümünü daha iyi bir hale getirebilece─či
 • Endokrin fonksiyonun iyile┼čtirilmesinde etkili bir rol sahibi oldu─ču söylenmesi
 • Migren ve ba┼č a─čr─▒s─▒ sorunlar─▒ için ametist ta┼č─▒n─▒n sakinle┼čtirici etkilerinden faydalan─▒labilece─či
 • Tansiyonu dengeleme gibi etkileri oldu─ču
 • Ba─č─▒ml─▒l─▒klara sahipseniz bunlar─▒ yenme sürecinde ametist ta┼č─▒ faydalar─▒ olabilece─či

Meditasyon S─▒ras─▒nda Ametist Ta┼č─▒ Kullan─▒l─▒r m─▒?

Ametist, meditasyon yaparken kullan─▒labilen do─čal ta┼člardan biridir. ─░ddia edilen etkiler herhangi bir bilimsel kan─▒ta dayanmamas─▒na kar┼č─▒n çe┼čitli alternatif t─▒p uygulay─▒c─▒lar─▒ taraf─▒ndan benimsenir. Kuvvetli ┼čifa ve ar─▒nd─▒rma nitelikleri bar─▒nd─▒rmas─▒ söylenmesi üzerine meditasyon için ideal kristaller aras─▒nda yer al─▒r. Sezgileri açt─▒─č─▒ söylenir ve 6. hissin güçlendirilmesine yard─▒mc─▒ oldu─čuna inan─▒l─▒r.

Uygulamalar─▒n 3. göz çakras─▒ yani al─▒n üzerine konularak yap─▒lmas─▒ gereklili─či belirtilir. Yarat─▒c─▒l─▒k, hayal gücü, zihinsel berrakl─▒k gibi konularda yard─▒mc─▒ oldu─ču söylenir. Bu sebepler ile bilgelik ve gücün kayna─č─▒ olarak kabul edildi─čine inanan bir grup kristal ┼čifac─▒lar bulunur.

Ametist ayn─▒ zamanda taç çakras─▒ için de kullan─▒labilir. ─░lham, ayd─▒nlanma, sezgi, ruhsal bilinç, ba─člant─▒ gibi konularda etkili olmas─▒ ile taç çakray─▒ dengelemede etkili oldu─ču iddia edilir. Ayurveda uygulay─▒c─▒lar─▒ taraf─▒ndan da benimsenen bu yöntemleri destekleyen bilimsel ara┼čt─▒rmalar─▒n olmad─▒─č─▒n─▒ da tekrar vurgulamak gerekir.

Ametist Ta┼č─▒ Zararlar─▒ Nelerdir?

“Ametist ta┼č─▒n─▒n faydalar─▒ nelerdir?” diye soranlar ayn─▒ zamanda zararlar─▒ bulunup bulunmad─▒─č─▒n─▒ da ö─črenmek ister. Ametist ta┼č─▒n─▒n içerdi─či mineraller, baz─▒ bireyler üzerinde alerjik reaksiyonlar olu┼čmas─▒na sebep olabilir.

Ametiste kar┼č─▒ herhangi bir hassasiyet veya alerji sahibi olunup olunmad─▒─č─▒n─▒n ö─črenilmesi için uzmanlara dan─▒┼čmakta fayda vard─▒r. Uzun süreli olarak vücut ile temas halinde tutulabilece─či göz önünde bulunduruldu─čundan alerjen ortaya ç─▒kabildi─či konular─▒n─▒n es geçilmemesi önemlidir.

Uzun süre cilt ile temas halinde olunmas─▒ baz─▒ ki┼čilerde olumsuz reaksiyonlar ortaya ç─▒karabilir. Ka┼č─▒nt─▒, tahri┼č veya döküntü gibi çe┼čitli cilt problemlerinin ortaya ç─▒kma potansiyeli vard─▒r. Alerji ve hassasiyeti olan ki┼čilerin ametist ta┼č─▒n─▒ bu sebepler ile dikkatle kullanmas─▒ önemlidir. Ametist ta┼č─▒ bileklik faydalar─▒n─▒n zarara dönmemesi için dikkatli kullan─▒m─▒ mühimdir.

Ametist Ta┼č─▒ Kullan─▒m Alanlar─▒ Nelerdir?

Ametist ta┼č─▒ faydalar─▒ çok olan bir kristal olmas─▒ sebebiyle farkl─▒ kullan─▒m alanlar─▒ bulunur. Yayg─▒n kullan─▒m amaçlar─▒ndan biri tak─▒ olarak kullanmakt─▒r. Kolye, küpe, yüzük, bileklik, halhal gibi pek çok tak─▒n─▒n süslenmesinde faydalan─▒l─▒r. Tak─▒ ┼čeklinde kullan─▒ld─▒─č─▒nda ki┼čisel enerji alan─▒n─▒n ar─▒nd─▒r─▒lmas─▒ ve korunmas─▒na yard─▒m eder.

Yatak odas─▒nda ametist ta┼č─▒ bulundurulmas─▒, uyku kalitesinin artmas─▒na etkili oldu─ču söylenir. Ya┼čam alanlar─▒n─▒n farkl─▒ noktalar─▒na konulmas─▒n─▒n ise içerideki enerjinin dengelenmesine destek oldu─ču iddia edilir. Eve yerle┼čtirilen ametist kristalleri ve jeotlar─▒n negatif enerjiyi emdi─či ve yerini pozitif bir havaya b─▒rakaca─č─▒na inan─▒l─▒r. Ancak bu yöntemlerin bilimsel bir dayana─č─▒ olmad─▒─č─▒n─▒ hat─▒rlatmak gerekir.

Ametist Ta┼č─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Ametist Ta┼č─▒ Nerede Bulunur?

Ametist ta┼č─▒ dünyan─▒n farkl─▒ co─črafyalar─▒nda rastlanan bir kristaldir. Bunlar aras─▒nda Brezilya, Uruguay, Hindistan, Sibirya, Rusya ve Sul bölgesi yer al─▒r. Türkiye’nin birçok farkl─▒ noktas─▒nda da ametist ta┼č─▒ ç─▒kar─▒l─▒r. Yozgat, Ordu, Bal─▒kesir gibi ┼čehirlerin baz─▒ bölgelerinde ametist ta┼č─▒ yataklar─▒ vard─▒r.

Ametist Ta┼č─▒ Hangi Burçlar ─░çindir?

Do─čal kristaller genellikle bir veya birden fazla burç ile uyumludur. Ametist ta┼č─▒ özelliklerine göre 4 farkl─▒ burç ile uyumlu bir yap─▒ya sahiptir. Bu burçlarda ilk s─▒rada Koç burcu yer al─▒r. Di─čerleri ise Yay, Kova ve Bal─▒k burçlar─▒d─▒r. Bu burçlara dahil olanlar uyumlu bir ┼čekilde ametist ta┼č─▒ndan yararlanabilir.

Ametist Ta┼č─▒ Nas─▒l Ar─▒nd─▒r─▒l─▒r?

Ametist ta┼č─▒n─▒n ar─▒nd─▒r─▒lmas─▒ için birçok yöntemden faydalanmak mümkündür. Bunlardan biri deniz suyu veya tuzlu suya bat─▒rmakt─▒r. Ametist ta┼č─▒ enerjisinin yenilenmesi için ay veya güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒nda bekletilebilir. Mum ─▒┼č─▒─č─▒ndan geçirmek de alternatif bir ar─▒nd─▒rma yöntemidir. Temizleme için saydam kuvars kümesine ametist ta┼č─▒n─▒ eklemek ve gece boyu bekletmek de fayda sa─člayabilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

5992

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.