satır arası

Amputasyon Nedir? Ampute Ne Demek?

Bir uzvun tümü ya da belli bir kısmının cerrahi şekilde çıkarılmasına amputasyon denir ve bu işlem genellikle ciddi yaralanmalara, hastalıklara ya da doğumsal koşullara bağlı olarak yapılır. Bir kişinin yaşam kalitesini ve fonksiyonelliğini iyileştirmeyi hedefleyen bu tıbbi müdahale genelde son seçenek olduğunda uygulanır.

Bir amputasyonun nasıl yapılacağı, spesifik duruma bağlı olup herhangi bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bunun sonucunda ise ya her iki kol ya da bacak değil, sadece birinci derece üst bölgeler dahil edilebilir. Etkilenen alanın genişlik ve altında yatan tıbbi durum düşünülerek, bu cerrahi müdahaleleri deneyimli olan cerrahlar gerçekleştirmektedir.

Hem tıbbi teknolojideki gelişmeler olsa da amputasyonlar hala birçok sorun ve karmaşıklıkla karşı karşıya kalabilir.

Ampute Etmek Ne Demek?

"Ampute etmek," tıpta bir kişinin vücudundaki bir uzvu, genellikle kolu veya bacağı, cerrahi bir işlemle tamamen veya kısmen kesmeyi ifade eder. Bu aynı zamanda “amputasyon nedir?” sorusunun da yanıtıdır. Bu durum ciddi yaralanmalarda ya da başka sağlık sorunlarında gerçekleşebilir. Ampute etmenin amacı uzuvlardaki hastalığın yayılmasını engellemek ve hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Bu durum kolay olmasa da hastalığın ilerleme hızına göre karar verilebilir. Değerlendirme yapıldıktan sonra uzvun hangi seviyede kesileceği belirlenir ve buna yönelik rehabilitasyon planı oluşturulabilir.

Bu işlem birey için psikolojik olarak etkileyebilir, bu nedenle sonrasında verilecek destek oldukça önemlidir. Bireyi desteklemek için protez seçenekleri de değerlendirilebilir. Bu süreçte bireye uzman ve çevre desteği verilmesi önemlidir.

Ampute Etmek Ne Demek?

Amputasyon Ne Zaman Yapılır?

Amputasyon, eğer uzvun kalanı tehdit altındaysa yapılan cerrahi bir işlemdir. Uzuv iyileştirilemeyecek seviyede hasar gördüyse ve tedaviye yanıt alınamıyorsa son çare olarak düşünülür. Bu karar karmaşık yapısı nedeniyle farklı ekiplerin değerlendirme ve görüşleriyle alınır. Hastanın yaşam beklentisi, genel sağlık durumu da etmenlerdendir. Bu durum genellikle kanser ve diyabet hastalıklarında görülebilir.

Amputasyon Seviyeleri Nelerdir?

Amputasyon seviyeleri, bir bireyin uzvunun kesildiği noktayı belirleyen önemli bir sınıflandırmadır. Genellikle cerrahi müdahalenin amacına ve uzvun durumuna bağlı olarak belirlenen bu seviyeler, amputasyon sürecindeki yönetimi ve rehabilitasyonu etkiler.

İlk seviye, iki kolun veya bacağın tamamen ampute edildiği durumu ifade eder. İkinci seviye, tek bir kolun veya bacağın tamamen ampute edildiği durumu kapsar. Üçüncü seviye, alt veya üst ekstremitenin bir kısmının ampute edildiği durumları içerir.

Amputasyonun belirlenmesi uzvun değerlendirilmesi sonucunda karar verilir. Sonrasında protez kullanımı da dikkate alınarak bireyin yaşamı bu noktada desteklenir. Uzvu kaybetmenin verdiği zorluklar rehabilitasyon ve fizik tedavi ile hafifletilmeye çalışılır. Bu dönemde verilen psikolojik destek oldukça önemli ve gereklidir.

Sık Sorulan Sorular

Amputasyona dair merak edilen bazı sorular vardır. Yaygın sorulan sorulardan bazıları bu bölümde ele alınmıştır.

Amputasyon Komplikasyonları Nelerdir?

Amputasyon, bir uzvun cerrahi olarak çıkarılması işlemidir ve bu prosedür, çeşitli nedenlerle gerçekleştirilir. Ancak, amputasyonun kendisi beraberinde çeşitli komplikasyonları da getirebilir. İlk olarak, amputasyon bölgesinde enfeksiyon gelişme riski bulunmaktadır. Bu, cerrahi kesim yerinde bakterilerin girişine ve çoğalmasına neden olabilir, bu da iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir.

Amputasyon sonrası yara iyileşmesi sorunları da sıkça karşılaşılan komplikasyonlardır. Yaranın düzgün iyileşmemesi, uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, ampute edilen bölgede his kaybı nedeniyle fantom ağrı denilen bir durum ortaya çıkabilir. Hasta, ampute edilen uzvun varlığını hisseder ve bu durum zaman zaman şiddetli ağrılara sebep olabilir.

Protez kullanımına adapte olma süreci de komplikasyonlara neden olabilir. Protez kullanılmaya başladıktan sonra ağrı ve rahatsızlık yaratabilir. Enfeksiyonu önleme, yara bakımı ile bu durum en aza indirilebilir.

Amputosyon Sonrası İyileşme Süreci Nasıl Olur?

Amputasyon Sonrası İyileşme Süreci Nasıl Olur?

Amputasyon sonrası iyileşme süreci, bireyin genel sağlık durumu, ampute edilen uzuv seviyesi ve cerrahi müdahalenin niteliği gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. İlk aşamada, cerrahi müdahale sonrası hastanın rahatlaması ve ağrı kontrolü sağlanır. Bu süreçte, ağrı yönetimi, enfeksiyon kontrolü ve dikişlerin uygun bir şekilde takibi önemlidir.

Rehabilitasyon, amputasyon sonrası iyileşme sürecinde kritik bir rol oynar. Fizik terapi ve egzersiz programları, bireyin gücünü ve hareketliliğini geri kazanmasına yardımcı olur. Protez kullanımı da bu aşamada önemlidir. Uygun protezin seçilmesi ve kullanımının öğretilmesi, hastanın günlük yaşamına uyum sağlamasına yardımcı olur. Psikososyal destek, amputasyon sonrası iyileşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu dönemde bu alanda verilen destek oldukça gerekli ve önemlidir. Ayrıca destek gruplarına katılmak ve sürece ailenin katılımı bireyi güçlendirebilir. Bireyin ihtiyaçlarına yönelik bu süreçte alacağı desteğe karar verilebilir. Bu süreç pek çok duygunun uç noktalarda yaşandığı bir dönem olabilir, bu nedenle sabır ve motivasyon gerektirir.

Amputasyon Sonrası Neler Yapılmalı?

Amputasyon sonrasında, hastaların optimal sağlık ve yaşam kalitesine ulaşmalarını sağlamak adına bir dizi önlem ve bakım gereklidir. Amputasyon sonrasi dikkat edilmesi gereken en onemli durum enfeksiyondur. Bölgenin enfeksiyon olmaması için hijyen kurallarına uymak gereklidir. Bölgenin doğru şekilde temizlenmesi, eldiven kullanımı, doğru materyallerle bakımı enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur.

Hasta, cerrahi sonrası dönemde düzenli doktor kontrollerine gitmeli ve uzman önerilerine sıkı sıkıya uymalıdır.

Rehabilitasyon, amputasyon sonrası sürecin kilit bir unsuru olarak öne çıkar. Fizik tedavi alarak duruma özel egzersizlerle kasları güçlendirerek kabiliyeti arttırmak mümkün olabilir.

Protezin doğru seçimi, kullanımının öğrenilmesi ve protezin konforlu bir şekilde takılması, bireyin günlük yaşam aktivitelerine daha iyi adapte olmasına yardımcı olabilir. İyileşme sürecindeki bu adımlar, ampute bireyin yaşam kalitesini artırmaya ve normal bir hayata dönmesine yardımcı olabilir.

Amputasyon Sonrasi Bakım Nedir?

Amputasyon sonrası bakım, kişinin uyum sürecini içerir. Bu dönemde destek, iyileşmenin temel adımlarından biridir. İyileşme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ve yapılması gerekenler şu şekildedir:

 • Yara Bakımı: Enfeksiyon oluşmaması için ameliyat bölgesinin düzenli temizliği yapılmalı, pansumanlar hijyen koşullarına uygun bir şekilde değiştirilmelidir. Bu enfeksiyonun oluşmasını engelleyebilir.
 • Protez Kullanımı: Protez kullanımı uzman eşliğinde detaylı öğrenilmelidir. Günlük yaşam aktivitelerine ve bireyin bazı hareketleri yapmasına yardımcı olabilir.
 • Fizik Tedavi: Fizik tedavi, ampute edilen uzvu destekleyen bölgenin güçlenmesi ve hareketi arttırmayı hedefler. Bu şekilde kişinin esneklik kazanması sağlanabilir.
 • Psikososyal Destek: Bu süreç kişi için oldukça zor olabilir. Uygun danışmanlık ve terapi gruplarına katılım sağlanabilir. Aynı zamanda depresyon belirtileri takip edilebilir.
 • Ağrı: Cerrahi sonrasında ağrı hissetmek normaldir, uygun ağrı yönetimi yöntemleri bireye göre konfor için uzmanlar tarafından verilebilir.
 • Düzenli Kontroller: Doktor kontrollerinin aksatılmadan yapılması önemlidir, komplikasyonların erken safhada tespit edilmesine olanak tanıyabilir.
 • Beslenme: Kan şekerinin uygun aralıkta olması, sigara ve alkol kullanımının kısıtlanması ya da tamamen kaldırılması iyileşmeyi olumlu yönde etkileyebilir.

Bireye uygun koşullar ve durumlar dikkate alınarak amputasyon sonrası bakım kişiselleştirilmelidir. Uzman desteği ve yaklaşımı bu dönem için oldukça önemlidir.

Amputasyon Sonrasında Enfeksiyon Oluşmaması İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bu dönem titiz bir bakımı gerektirir ve bu önlemler hayati önem taşır. Açık yarada iltihabı önlemek için şu önlemler alınabilir:

 • Amputasyon bölgesi temizlenirken temizden kirliye doğru temizleme yapılmalı, pansumanlar sık sık değiştirilmelidir. Bu yara yerinin iyileşmesi için önemli olabilir.
 • Pansuman yapılırken eldiven kullanılmalı ve eldivenle başka yerlere dokunmaktan kaçınılmalıdır. Bu şekilde bakterilerin yaraya bulaşması önlenebilir.
 • Yara bölgesine steril olan pansumanlar ve malzemeler kullanılmalıdır. Steril olmayan malzemelerin kullanılması enfeksiyon riskini artırabilir.
 • İyi dolaşım iyileşmeye yardımcı olabilir, bu nedenle düzenli egzersiz ve hareketler yapılması sağlanabilir.
 • Yara yeri düzenli olarak temizlenmeli ve pansumanlar değiştirilmelidir. Bu şekilde bölgede biriken bakteriler yaradan uzaklaştırılabilir.
 • Bölge enfeksiyon belirtileri açısından takip edilmelidir. Bölgede oluşan kızarıklık, ağrı, şişlik veya koku durumunda doktorla ile görüşülmelidir. Bu şekilde enfeksiyona erken müdahale edilebilir.
 • Eğer protez kullanılıyorsa, protezlerin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Bu da enfeksiyonu önlenmesine yardımcı olabilir.

Amputasyon oldukça kompleks bir durumdur. Medikal açıdan birçok ekip ile yürütülür. Birey için oldukça zor bir süreç olduğu için aile ve uzman desteği önemlidir. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak ve sorularınıza yanıt almak için bir sağlık uzmanına danışabilirsiniz.

Prof. Dr.
Abdullah Yalçın Tabak
Ortopedi ve Travmatoloji
VM Medical Park Ankara (Keçiören)
13118

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.