sat─▒r aras─▒

Anensefali Nedir? Anensefali Neden Olur?

Anensefali, yeni do─čan bebe─čin beyninin ve kafatas─▒n─▒n büyük bir k─▒sm─▒n─▒n geli┼čmedi─či durumlarda ortaya ç─▒kar.

Ayr─▒ca beyin ve kafatas─▒n─▒n yetersiz kald─▒─č─▒ bir do─čum kusuru anlam─▒na gelir.

Anensefali Nedir?

Anensefali Nedir?

Nöral tüp defekti (NTD) olarak bilinen anensefali, do─čru ┼čekilde kapanmayan nöral tüp sebebiyle ortaya ortaya ç─▒kar.

Nöral tüp, olu┼čtukça kapanma süreci geçirir. Bu süreç, bebe─čin beyninin ve kafatas─▒n─▒n, omurili─činin ve s─▒rt kemiklerinin de olu┼čmas─▒n─▒ sa─člar.

K─▒sacas─▒, nöral tüp ad─▒ verilen yap─▒, fetüsün beynini, omurili─čini ve omurgas─▒n─▒ olu┼čturan yap─▒d─▒r. 

Anensefali, nöral tüpün ön k─▒sm─▒n─▒n kapanmamas─▒ndan kaynaklan─▒r. 

Anensefali nedir sorusunun cevab─▒ ise; bu noktada nöral tüp geli┼čiminin do─čru ak─▒┼č─▒nda olmamas─▒yla karakterize ┼čekilde ortaya ç─▒kar. 

Nöral tüpün üst k─▒sm─▒n─▒n tamamen kapanmamas─▒ halinde anensefali meydana gelir.

Bu durum, genellikle bir anensefali bebek için beyninin ön k─▒sm─▒n─▒n ve beynin dü┼čünme, koordinasyon k─▒sm─▒n─▒n olu┼čmadan do─čmas─▒yla sonuçlan─▒r.

Beynin kalan k─▒sm─▒, genellikle kemik veya deri ile kaplanmam─▒┼č ┼čekilde do─čum gerçekle┼čir.

Tüm bu süreçler sonucunda do─čan bebek, nöral tüp defekti veya kusuru olarak adland─▒r─▒lan bu süreçle dünyaya gelir ve ya┼čam standartlar─▒n─▒n buna ba─čl─▒ olarak düzenlenmesi gerekir. 

Anensefali Belirtileri Nelerdir?

Anensefali ne demek, sorusunun cevab─▒, büyük oranda hastal─▒─č─▒n belirtileriyle de yak─▒ndan ili┼čkilidir.

Bu nedenle bir bebe─čin anensefali oldu─čunu anlamak için öncelikle bir uzman tan─▒s─▒ olmas─▒ gerekse de baz─▒ belli ba┼čl─▒ belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler aras─▒nda ise;

  • Kafas─▒n─▒n olmas─▒ gerekenden küçük olmas─▒: Bebe─čin kafas─▒ olmas─▒ gerekenden çok daha küçük bir ┼čekilde geli┼čmi┼čtir.
  • Kafatas─▒nda aç─▒kl─▒k olmas─▒: Beyin dokusunun d─▒┼čar─▒dan göründü─čü bir veya birden fazla aç─▒kl─▒k gözlemlenebilir. 
  • Beynin ön k─▒sm─▒n─▒n olu┼čmamas─▒: Bebe─čin dü┼čünme, haf─▒za ve duygular gibi birçok önemli i┼člevi kontrol eden bölge olan ön k─▒sm─▒n─▒n olu┼čmamas─▒d─▒r. Anensefali bebek vakalar─▒nda bu bölüm görülmez. 
  • Gözler ve burun deliklerinde anomali: Bu organlarda göz ve burun delikleri do─čru ┼čekilde olu┼čmayabilir veya hiç görülmeyebilir. 

Bu belirtiler aras─▒nda farkl─▒ detaylar da öne ç─▒kabilir. Omurilik ve omurgada kusurlar görülebilir, yüz asimetrisi ortaya ç─▒kabilir.

Bu geli┼čim bozuklu─čunda dudak ve damak yar─▒klar─▒ da kayda geçirilebilir. Ayn─▒ zamanda kulaklar─▒n normal ┼čekilde olu┼čmad─▒─č─▒ durumlar da görülebilir. 

Anensefali Nedenleri Nelerdir?

Anensefali Nedenleri Nelerdir?

Anensefali, bebe─čin beyninin ve kafatas─▒n─▒n büyük bir k─▒sm─▒n─▒n geli┼čmedi─či veya yetersiz kald─▒─č─▒ bir do─čum kusuru olmakla birlikte sebepleri aras─▒nda birçok sebep olabilir.

Nedenleri hala tam olarak belirlenemese de risk faktörleri yap─▒lan bilimsel çal─▒┼čmalar sonucunda büyük oranda ortaya ç─▒kar─▒lm─▒┼čt─▒r. Bu sebepler;

  • Nöral tüpün kapanmas─▒na yard─▒mc─▒ olan ve bir B vitamini türü olan folik asit eksikli─či bu soruna neden olabilir. Bu nedenle kad─▒nlar─▒n özellikle hamile kalmadan önce ve hamileliklerinin ilk üç ay─▒nda her gün önerilen 400 mikrogram folik asit miktar─▒n─▒ almalar─▒, riskin dü┼čürülmesini sa─člar. 
  • Hamilelik s─▒ras─▒nda veya öncesinde ya┼čanan diyabet sürecinin kontrol alt─▒na al─▒nmamas─▒, bebekte nöral tüp defekt sorununa yol açabilir ve bunun sonucunda anensefali görülebilir. 
  • Sa─čl─▒kl─▒ bir kilo aral─▒─č─▒nda olmamak da risk faktörleri aras─▒nda yer al─▒r. Anne adaylar─▒n─▒n a┼č─▒r─▒ kilolu veya obez olmas─▒, anensefali etkenleri aras─▒nda yer alabilir.
  • Ailede anensefali öyküsü görülmesi halinde risk oran─▒nda art─▒┼č görülebilir. 
  • Anne adaylar─▒n─▒n kulland─▒─č─▒ baz─▒ ilaçlar da anensefali riskinin art─▒┼č─▒nda önemli bir etkendir.

Tüm bu sebepler, anensefali nedir sorusu için olas─▒ cevaplard─▒r ayn─▒ zamanda.

Bu süreç göz önünde bulundurularak sa─čl─▒kl─▒ bir hamilelik sürecinin doktor kontrolünde geçirilmesi, gebelik planlamas─▒ bütün bu risklere kar┼č─▒ koruyucu ad─▒md─▒r. 

Anensefali Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Anensefali, genellikle hamilelik esnas─▒nda yap─▒lan baz─▒ tetkik araçlar─▒ ve testlerle birlikte konulabilir.

Bu tan─▒ yöntemleri aras─▒nda en s─▒k görülen, ayn─▒ zamanda kontrollerin de yap─▒ld─▒─č─▒ ultrason yer al─▒r. 

Ultrason, ses dalgalar─▒n─▒ kullanarak bebe─čin görüntüsünü olu┼čturan bir testtir.

Böylece anne adaylar─▒, hamilelik süresince bebe─čin ultrason görüntüleriyle geli┼čimlerine dair bilgi alabilirler.

Bu sa─čl─▒k sürecinde tan─▒ koymay─▒ kolayla┼čt─▒ran ultrason, anensefalinin tan─▒s─▒nda da ay─▒r─▒c─▒ bir sonuç ortaya ç─▒karabilir.

Anensefali, bebe─čin kafas─▒n─▒n olmas─▒ gerekenden küçük olmas─▒, kafatas─▒nda aç─▒kl─▒k olmas─▒ ve beyin dokusunun görünmemesi gibi belirtilerle anensefali bebek görüntüleri ile ultrason s─▒ras─▒nda te┼čhis edilebilir. 

Ayr─▒ca amniyotik s─▒v─▒ örne─či al─▒narak yap─▒lan testlerden biri olan amniyosentez, bu tan─▒y─▒ koymay─▒ sa─člayabilir.

Amniyotik s─▒v─▒, bebe─čin etraf─▒n─▒ saran ve DNA içeren bir s─▒v─▒ yap─▒d─▒r.

Bu test ile bebe─čin DNA’s─▒ analiz edilerek anensefali veya di─čer nöral tüp defektleri te┼čhis edilebilir.

Anneye yap─▒lan kan testleri de anensefali te┼čhisinde önemli bir yer edinir. 

Anne karn─▒nda bebe─čin DNA’s─▒n─▒ analiz etmeyi sa─člayan bu testler, anensefali riskini belirlemek için kullan─▒labilir.

Anensefali tan─▒s─▒ konduktan sonra, doktor anne ve babaya bebe─čin durumuyla ilgili bilgi verir ve seçenekler hakk─▒nda karar vermeleri için bir yol haritas─▒ sunulabilir.

Anensefali Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Anensefali Tedavi Y├Ântemleri Nelerdir?

Anensefali için günümüzde geli┼čtirilmi┼č bir tam tedavi yöntemi bulunmaz.

Anensefali tan─▒s─▒ alm─▒┼č bebeklerin ya┼čam kalitesinin artmas─▒ ve konforlar─▒n─▒n üzerine baz─▒ yöntemler kullan─▒l─▒r.

Solunum s─▒k─▒nt─▒s─▒, geçirilen nöbetler ve beslenme problemleri gibi semptomlara kar┼č─▒ koruyucu önlemler al─▒narak ilaç kullan─▒m─▒ ve di─čer tedavi yöntemleriyle hafifletilebilir. 

Palyatif bak─▒m da bu sürecin bir parças─▒d─▒r. Bu süreçte, anensefali tan─▒s─▒ alan bebe─čin ve ailenin duyduklar─▒ destek ve rehberlik süreçleri bir arada sunulur.

Böylece hem bebe─čin hem de ailenin t─▒bbi ve sosyal destekler de kar┼č─▒lanmas─▒ hedeflenir.

Anensefali tan─▒s─▒ konulan bebeklerin aileleri için zor bir süreç olabilmesi nedeniyle duygusal ve sosyal destek almalar─▒ büyük önem ta┼č─▒r.

Böylece bebe─čin konforunu sa─člayacak olan bak─▒m süreci de çok daha nitelikli ve kaliteli boyutlara eri┼čebilir. 

Üstelik bebeklerin ya┼čam standartlar─▒ da görece daha yüksek bir noktaya ta┼č─▒nabilir.

Tüm bu sürecin yan─▒ s─▒ra anensefali tedavisi için baz─▒ deneysel yöntemler de mevcuttur. Fakat bu yöntemler halen tedavi a┼čamas─▒nda olmakla birlikte, her zaman etkili sonuçlar sunmaz. 

Anensefali Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Anensefali ne zaman belli olur?

Anensefali belirtileri genellikle hamileli─čin 11. ila 14. Haftalar─▒ aras─▒nda ultrason taramas─▒ esnas─▒nda fark edilebilir. Fakat bu süreçte de─či┼čiklikler de söz konusu olabilir. Tan─▒ konulmas─▒ndaki haftal─▒k aral─▒k, kullan─▒lan ultrason türünün yan─▒ s─▒ra bebe─čin pozisyonuna ba─čl─▒ olarak da de─či┼čkenlik gösterebilir. 

Anensefali ya┼čam süresi nedir?

Anensefali tan─▒s─▒ konulan bebeklerin büyük bir bölümü, do─čumdan önce veya do─čumdan k─▒sa bir süre sonra hayat─▒n─▒ kaybedebilir. Bu veriler, canl─▒ do─čan anensefalik bebeklerin yüzde 40'─▒ndan fazlas─▒n─▒n (%51 erkek; %34 k─▒z) 24 saatten daha uzun süre hayatta kald─▒─č─▒n─▒ ve bunlar─▒n yüzde 5'inin yedinci günde hala hayatta oldu─čunu göstermektedir.

Anensefali genetik midir?

Ço─ču bebekte anensefali nedenleri tam olarak ortaya konulmam─▒┼čt─▒r. Baz─▒ bebeklerde genlerindeki veya kromozomlar─▒ndaki bir de─či┼čiklik nedeniyle anensefali görülebilir. Anensefali ayr─▒ca annenin çevrede temas etti─či ┼čeyler, annenin yedi─či, içti─či veya hamilelik s─▒ras─▒nda kulland─▒─č─▒ baz─▒ ilaçlar gibi genlerin ve di─čer faktörlerin birle┼čiminden de kaynaklanabilir. Bu nedenle anensefalinin tek ba┼č─▒na bir gen taraf─▒ndan de─čil, birçok genin ve çevresel faktörlerin kombinasyonu taraf─▒ndan tetiklendi─či dü┼čünülür.

Anensefaliyi önlemenin yollar─▒ nelerdir?

Anensefaliyi önlemenin en iyi yolu, hamile kalmadan önce ve hamileli─čin ilk üç ay─▒nda 400 mikrogram folik asit takviyesi ile bebe─čin geli┼čimine destek olmakt─▒r. Böylece olas─▒ bir nöral tüp geli┼čimi bozuklu─čunun önüne geçilebilir. Folik asit, nöral tüpün kapanmas─▒na yard─▒mc─▒ olan bir B vitamini ve bu vitamin bu geli┼čimi destekleyen önemli etkenlerden biridir. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do├ž. Dr.
Bora Baysal
├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpa┼ča
833

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.