sat─▒r aras─▒

Anne S├╝t├╝n├╝n Faydalar─▒ Nelerdir?

Anne sütünün faydalar─▒ bir bebek için en iyi besin anne sütüdür. Emzirmenin bebe─činiz için çe┼čitli ┼čekillerde birçok faydas─▒ vard─▒r. Dünya Sa─čl─▒k Örgütü'nün (WHO) bebe─činizi en az alt─▒ ay emzirmenizi önerdi─čini duymu┼čsunuzdur. Emzirmek bebe─činizin sa─čl─▒─č─▒n─▒ koruman─▒n en etkili yollar─▒ndan biridir. Anne sütü, bebe─čin vücudunu beslemenin yan─▒ s─▒ra onu korur. Kök hücreler, beyaz kan hücreleri ve faydal─▒ bakteriler dahil olmak üzere birçok canl─▒ bile┼čen içerir.

Di─čer biyolojik aktif bile┼čenlerin yan─▒ s─▒ra antikorlar, enzimler ve hormonlar. Bu sayede anne sütü vücudun enfeksiyonlarla sava┼čmas─▒na, hastal─▒klar─▒n önlenmesine ve sa─čl─▒kl─▒ geli┼čimin desteklenmesine yard─▒mc─▒ olur. Ya┼čamlar─▒n─▒n ilk alt─▒ ay─▒ boyunca yaln─▒zca anne sütüyle beslenen bebeklerde ishal, kusma, gastroenterit, so─čuk alg─▒nl─▒─č─▒, grip, kulak enfeksiyonlar─▒, solunum yolu enfeksiyonlar─▒ ve pamukçuk geli┼čme olas─▒l─▒─č─▒ daha dü┼čüktür.

Anne Sütünün Bebe─če Faydalar─▒

  • Anne sütünün faydalar─▒ için prematüre bir bebe─če anne sütü vermek, sepsis, kronik akci─čer hastal─▒─č─▒ ve nekrotizan enterokolit gibi potansiyel ölümcül hastal─▒klara kar┼č─▒ en iyi korumad─▒r.
  • Ayr─▒ca anne sütü alan prematüre bebekler hastaneden daha h─▒zl─▒ taburcu olma e─čilimindedir. Profesör Hartmann, "Prematüre bir bebe─če anne sütü vermek onun için yapabilece─činiz en sa─čl─▒kl─▒ ┼čeydir" diye vurguluyor. "Her damla önemlidir."
  • Uzman doktorlar anne sütünü sadece yiyecek olarak de─čil ilaç olarak da görüyorlar.
  • Mamayla beslenen bebeklerin daha iyi uyudu─čunu duymu┼č olabilirsiniz. Ancak bu sadece bir efsanedir.
  • Ara┼čt─▒rmalar, bu tür çocuklar─▒n geceleri emzirilen çocuklardan daha az yemek istemediklerini gösteriyor.
  • Ancak emzirilen çocuklar daha çabuk uykuya dalar.
  • Memeyi emerken bebe─čin vücudunda üretilen oksitosin bebe─čin uyumas─▒n─▒ sa─člar.
  • Anne sütünün bebe─če faydalar─▒ hormonlar ve nükleotidler sa─čl─▒kl─▒ sirkadiyen ritimlerin uyku düzenleri olu┼čumuna katk─▒da bulunur.

Anne S├╝t├╝n├╝n Faydalar─▒ Nelerdir?

Emzirme Dönemi

Anne sütünün faydalar─▒ ek olarak, mamayla beslenen bebeklerle kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒ld─▒─č─▒nda anne sütüyle beslenen bebeklerde ani bebek ölümü sendromu (SIDS ya da bebek beyin ölümü) geli┼čme olas─▒l─▒─č─▒ yar─▒ yar─▒ya daha azd─▒r. Elbette anne sütüyle beslenen bebekler de bazen hastalan─▒r ama gece anne sütünün faydalar─▒ daha fazlad─▒r. Bebek ya da anne hasta olursa anne sütündeki koruyucu bile┼čenlerin içeri─či artar. Emzirme ve emzirme konusunda dünyaca ünlü bir uzman olan Profesör Peter Hartmann ┼čöyle aç─▒kl─▒yor: "Anne sütüyle beslenen çocuklar genellikle daha h─▒zl─▒ iyile┼čir çünkü annenin vücudu, özellikle çocu─čun kapt─▒─č─▒ enfeksiyona kar┼č─▒ antikorlar üretir."

Emzirmenin faydal─▒ etkileri beslenme ve ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin güçlendirilmesi ile s─▒n─▒rl─▒ de─čildir. Bebe─činiz üzgün oldu─čunda ya da kendini iyi hissetmedi─činde emzirmek onu sakinle┼čtirir ve bu da çok önemli bir faydad─▒r. Ara┼čt─▒rmalar a┼č─▒ olurken emzirmenin a─čr─▒y─▒ azaltt─▒─č─▒n─▒ ve bebe─či sakinle┼čtirdi─čini göstermi┼čtir. Anne sütünün cilde faydalar─▒ anne sütünde bulunan su sayesinde cilt lekelerini önemli ölçüde azalt─▒r.

Annen Sütünün Beyin Geli┼čimi Üzerinde Etkileri

Anne sütünün faydalar─▒ ya┼čam─▒n ilk alt─▒ ay─▒ boyunca çocu─čun beyni h─▒zla büyür; bu önemli dönemde kütlesi neredeyse iki kat─▒na ç─▒kar. Amerikal─▒ uzmanlar─▒n yapt─▒─č─▒ ara┼čt─▒rmaya göre, bebeklik döneminde en az üç ay emzirilen küçük çocuklarda ve okul öncesi çocuklarda, beynin bölümlerini birbirine ba─člayan ve bunlar aras─▒nda sinyal ileten beyaz maddenin içeri─či, anne sütünü almayan bebeklere göre yüzde otuz daha fazlad─▒r. Anne sütü beyin geli┼čimi için önemi dünya çap─▒nda yap─▒lan ara┼čt─▒rmalarla desteklenmektedir.

Yani ─░ngiliz ara┼čt─▒rmac─▒lar bebekliklerinde en az alt─▒ ay boyunca emzirilen on alt─▒ ya┼č─▒ndaki çocuklar─▒n s─▒navlarda yüksek not alma olas─▒l─▒klar─▒n─▒n daha yüksek oldu─čunu buldu. Brezilya'da yap─▒lan bir ara┼čt─▒rma ise bebekken en az bir y─▒l emzirilen ki┼čilerin otuz ya┼č─▒na gelindi─činde daha fazla kazand─▒─č─▒n─▒ ortaya ç─▒kard─▒. Aile geliri ve anne e─čitimine göre ayarlamalar yap─▒ld─▒ktan sonra bile, yaln─▒zca anne sütüyle beslenen çocuklar─▒n IQ'lar─▒n─▒n mamayla beslenen çocuklara göre daha yüksek oldu─ču görüldü.

Profesör Hartmann, "Bunun birçok nedeni var" diyor ve ┼čöyle devam ediyor: "Bir olas─▒l─▒k, anne sütü içerisinde bulunan uzun zincirli ya─č asitlerinin, özellikle dokosaheksaenoik asidin (DHA), beyin geli┼čimi ve beyin aktivitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmas─▒d─▒r. ” Yak─▒n zamanda yap─▒lan bir ara┼čt─▒rma emzirmenin çocu─čun davran─▒┼člar─▒ üzerinde de olumlu bir etkisi oldu─čunu öne sürüyor. Ara┼čt─▒rma on bin çocu─ču içeriyordu ve dört aydan uzun süre emzirilenlerin be┼č ya┼č─▒na geldiklerinde davran─▒┼č sorunlar─▒ ya┼čama olas─▒l─▒─č─▒n─▒n yüzde otuz daha az oldu─čunu buldu. Emzirmenin yaln─▒zca ilk alt─▒ ay faydas─▒ yoktur.

Anne S├╝t├╝n├╝n Bebe─če Faydalar─▒ Nelerdir?

Uzun Vadede Emzirmenin Faydalar─▒

Anne sütünün faydalar─▒ bebe─činiz ne kadar uzun süre al─▒rsa, özellikle sa─čl─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan o kadar destek sa─člar. Her beslenmeyle birlikte bebe─čin ve annenin kan─▒ndaki oksitosin düzeyi artar. Anne sütünün yüze faydalar─▒ içinde mutluluk hormonunun salg─▒lanmas─▒ önemlidir. Bu da aralar─▒nda duygusal ba─č─▒n olu┼čmas─▒na ve sürdürülmesine katk─▒da bulunur. Anne sütünün anneye faydalar─▒ koruyucu ve iyile┼čtirici etkisi vard─▒r. Bu, gelecekteki ili┼čkilerine olumlu etki eder ve dahas─▒, çocu─čun yeti┼čkinlikte stresle daha kolay ba┼ča ç─▒kmas─▒na yard─▒mc─▒ olabilir.

Ara┼čt─▒rmalar ayr─▒ca bebeklik döneminde emzirilen çocuklar─▒n lösemi ve lenfoma gibi kanserlere yakalanma olas─▒l─▒─č─▒n─▒n daha dü┼čük oldu─čunu göstermektedir. Anne sütünün cilde faydalar─▒ alan çocuklar daha canl─▒ bir ten, keskin bir görü┼č ve daha düzgün di┼č yap─▒s─▒na sahip olur. Ayr─▒ca yeterli anne sütü, çocukta obezite ile diyabet riskini büyük ölçüde azalt─▒r. Dolay─▒s─▒yla “emzirmenin ne kadar süre faydas─▒ vard─▒r?” sorusunun do─čru cevab─▒ “tüm hayat─▒n─▒z boyunca” olacakt─▒r. Ayr─▒ca ne kadar uzun süre emzirirseniz sa─čl─▒─č─▒n─▒za o kadar çok fayda sa─člar.

Anne Sütünün Faydalar─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Emziren Bir Annenin Beslenmesi Nas─▒l Olmal─▒d─▒r?

Bebe─čin s─▒v─▒ ihtiyac─▒ anne sütüne kar─▒┼čt─▒─č─▒ndan annenin bol miktarda s─▒v─▒ almas─▒ gerekir. Annenin günde en az 4 litre s─▒v─▒ tüketmesi ve sa─čl─▒kl─▒ beslenme gerekmektedir. Ö─čünler atlanmamal─▒ ve mümkün oldu─čunca ara ö─čünlere yer verilmelidir. Unlu mamuller veya k─▒zart─▒lm─▒┼č g─▒dalar gibi besin de─čeri dü┼čük, kilo al─▒m─▒na katk─▒da bulunan g─▒dalar yerine; gece anne sütünün faydalar─▒ için taze meyve, sebze, yumurta, bal─▒k, et, süt gibi besin de─čeri yüksek besinler tercih edilmelidir. Sigara içmek kesinlikle yasakt─▒r ve mümkünse çay ve kahve içmekten kaç─▒n─▒n. Gaz yapan besinlerden uzak durulmal─▒d─▒r (örne─čin p─▒rasa, lahana, kola, portakal, kuru baklagiller)

Bebe─čin Gece Bak─▒m─▒nda Nelere Dikkat Edilmeli?

Bebe─činizin karn─▒n─▒n tok oldu─čundan, alt─▒n─▒n temiz oldu─čundan emin olun ve rahat edin. Onu bir battaniyeye ya da rahat hissedece─či ve s─▒cak kalaca─č─▒ bir örtüye sararak koruyup s─▒cak tutmal─▒s─▒n─▒z. Odas─▒nda ya da d─▒┼čar─▒da bir gece lambas─▒ varsa onu aç─▒k b─▒rak─▒n, böylece gece içeri girdi─činizde ─▒┼č─▒─č─▒ açarak bebe─či uyand─▒rma problemi ya┼čamazs─▒n─▒z. Bebe─činizi biberonla besliyorsan─▒z, geceden kaynatt─▒─č─▒n─▒z içme suyunu temiz bir termos içinde saklay─▒n, böylece geceye yemek haz─▒rlaman─▒z daha kolay olur.

Emziren Anneler Nas─▒l Aile ve E┼č Deste─či Sa─članmal─▒?

Emzirme bir kad─▒n─▒n hayat─▒ndaki en hassas dönemdir. Emziren bir kad─▒n─▒n tüm koruma ve sevgi duygular─▒ yeni do─čan bebe─čine yöneliktir. Bu dönem gerginlik, sinirlilik ve depresyon ile karakterizedir. Bu nedenle emziren anneye anlay─▒┼č ve ho┼čgörülü davranmak gerekir. Annenin sakin ve mutlu bir emzirme dönemi geçirmesi, süt üretimini olumlu yönde etkileyece─či gibi, ileride çocu─čun bedensel ve ruhsal sa─čl─▒─č─▒n─▒ da güvence alt─▒na alacakt─▒r. Bebe─čin ayr─▒ca çok fazla dokunmaya ihtiyac─▒ var. Bir bebek emzirildikten sonra onun olabilece─či en iyi yer bir baban─▒n sevgi dolu kollar─▒d─▒r.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Op. Dr.
ESRA TURGUT YAVUZ
Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum
Medical Park Ordu
398

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.