sat─▒r aras─▒

Araba Kullanma Korkusu Nas─▒l Yenilir?

Günlük ya┼čam─▒n vazgeçilmez bir parças─▒ olan araçlar, insanlara h─▒zl─▒ bir ula┼č─▒m imkan─▒ sunarken araba kullanma fobisi olan ki┼čiler için kayg─▒ ve stres kayna─č─▒ olabilir.

Araba kullanma korkusu sürücülerin araç kullan─▒rken ya┼čad─▒─č─▒ yo─čun korku ve endi┼če durumu olarak tan─▒mlanabilir. Bu fobiyle ba┼ča ç─▒kabilmek için öncelikle korkunun temelinde yatan nedenleri, belirtileri anlamak, tedavi seçeneklerini ele almak gerekir.

Araba Kullanma Korkusu Nedir?

“Amaksofobi” olarak da bilinen araba kullanma korkusu, araç kullanma uyar─▒c─▒s─▒na maruz kalan ki┼čilerde endi┼če ve korku gibi duygular─▒n ortaya ç─▒kmas─▒na yol açan bir anksiyete bozuklu─čudur.

Ki┼činin günlük ya┼čam─▒n─▒ ve sürü┼č deneyimini olumsuz etkileyebilen amaksofobi panik atak semptomlar─▒na neden olabilir. Ciddi semptomlara sahip ki┼čilerde araca binme korkusu da geli┼čebilir.

Araba Kullanma Korkusu Neden Olur?

Araba Kullanma Korkusu Neden Olur?

Araba kullanma korkusu geli┼čiminde rol oynayan çe┼čitli etkenler vard─▒r. Bu duruma yol açan faktörler ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Genetik ve aile geçmi┼či: Araba kullanma korkusuna sahip aile üyeleriyle ya┼čayan ve do─čas─▒ gere─či gergin ve stresli bir yap─▒ya sahip ki┼čilerin amaksofobiye sahip olma riski yüksektir.
 • Travma sonras─▒ stres bozuklu─ču: Geçmi┼čte trafik kazas─▒ geçirmek veya tan─▒k olmak araba kullanma korkusunun geli┼čiminde etkili olabilir. Ki┼či “araba kullan─▒rsam tekrar kaza geçirebilirim” gibi dü┼čünce kal─▒plar─▒ geli┼čtirebilir.
 • Öz sayg─▒ eksikli─či: Ki┼činin kendine güveninin olmamas─▒ araba kullan─▒rken yetersiz hissetme dü┼čüncesiyle amaksofobiye neden olabilir. Bu ki┼čiler özellikle tek ba┼č─▒na araba kullanma korkusu ve endi┼česi ile araç sürmekten kaç─▒nabilirler.
 • Kontrol kayb─▒: Araç kullanmak gibi potansiyel olarak tehlikeli bir aktiviteyi gerçekle┼čtirmek baz─▒ ki┼čilerde kontrolü kaybetme endi┼česi yaratabilir.
 • Yüksek trafik yo─čunlu─ču: Yo─čun bir trafikte kalmak birçok ki┼či için stresli bir durum olabilir. Özellikle trafikte s─▒k─▒┼č─▒p kalmak, di─čer sürücülerin kontrolünü kaybetmesinden korkmak ve agresif sürücülerle kar┼č─▒la┼čmak araba sürme fobisini tetikleyebilir.
 • Anksiyete bozuklu─ču: Anksiyetesi olan ki┼čiler araç kullan─▒rken panik atak ya┼čama ve kaza yapma olas─▒l─▒─č─▒n─▒ dü┼čünerek tek ba┼č─▒na araba kullanma korkusu ya┼čayabilirler.
 • Duyusal ─░┼čleme bozuklu─ču: Ki┼činin çevresel uyaranlar─▒ do─čru bir ┼čekilde alg─▒layamamas─▒ araç kullanma becerilerini etkileyebilece─či için amaksofobi geli┼čtirme olas─▒l─▒─č─▒n─▒ art─▒rabilir.

Araba Kullanma Korkusu Belirtileri Nelerdir?

Araba kullanma korkusu hafif veya ciddi seviyede semptomlarla ortaya ç─▒kan bir fobidir. Belirtilerin ┼čiddeti ve s─▒kl─▒─č─▒ ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čiklik gösterebilir.

Baz─▒ ki┼čiler kendilerine yakla┼čan bir arac─▒ gördüklerinde dahi ciddi semptomlar gösterebilirler. Semptomlar fiziksel veya psikolojik olabilir. Araba kullanma korkusunun belirtileri aras─▒nda ┼čunlar yer al─▒r:

Fiziksel belirtiler:

 • A┼č─▒r─▒ terleme (terli avuç içleri)
 • El titremesi
 • Ba┼č dönmesi
 • A─č─▒z kurulu─ču
 • Mide bulant─▒s─▒
 • Mide a─čr─▒s─▒
 • Dispepsi(haz─▒ms─▒zl─▒k)
 • Ellerde uyu┼čma ve kar─▒ncalanma
 • Ta┼čikardi (kalp çarp─▒nt─▒s─▒)
 • Dispne (Nefes al─▒p vermede güçlük)
 • Bilincin bulan─▒kla┼čmas─▒
 • Omuz, boyun s─▒rtta kas gerginli─či ve a─čr─▒
 • Bay─▒lma hissi
 • Uyku sorunlar─▒
 • Yorgunluk hissi
 • Yüksek kan bas─▒nc─▒

Psikolojik belirtiler:

 • Anksiyete
 • Konfüzyon (Bilinç bulan─▒kl─▒─č─▒)
 • Yo─čun panik hissi
 • Kaç─▒nma davran─▒┼člar─▒
 • Konsantrasyon bozuklu─ču
 • Sosyal fobi
 • Kaza sonucu yaralanmaktan veya ölmekten korkma hali
 • Araçta mahsur kalma korkusu
 • Oryantasyon sorunlar─▒
 • Sinirlilik ve gerginlik
 • Bir araçta yolculuk ederken olas─▒ riskleri dramatize etmek
 • Savunmas─▒z hissetmek

Araba Kullanma Korkusunu Tetikleyici Faktörler Nelerdir?

Araba Kullanma Korkusunu Tetikleyici Fakt├Ârler Nelerdir?

Araba kullanma korkusu tetikleyen çe┼čitli durum ve faktörler vard─▒r. Özellikle amaksofobiyi çok yo─čun ya┼čayan ki┼čiler için bu durumu dü┼čünmek de kayg─▒ ve endi┼čeye sebep olabilir. Araba kullanma korkusunu tetikleyen durumlar ┼čunlar─▒ içerir.

 • Araç kullanmak
 • Kendini araba kullan─▒rken hayal etmek
 • Yüksek h─▒zl─▒ yollar─▒n kullan─▒m─▒
 • Araba, tren veya uçak gibi araçlarda yolculuk yapmak
 • Yo─čun trafikte yolculuk yapmak
 • Uzun yolculuk yapmak
 • Bilmedi─či bir yolda kaybolmak
 • Devaml─▒ araba kazalar─▒ izlemek
 • Kazaya tan─▒kl─▒k etmek
 • Tan─▒┼čt─▒─č─▒ veya de─čer verdi─či birinin kaza geçirmesi
 • Araç kullanma becerisine güven eksikli─či

Araba Kullanma Korkusunun Tetikledi─či Hastal─▒k ve Fobi Türleri

Araba kullanma korkusu çe┼čitli fiziksel veya psikolojik hastal─▒klar─▒ tetikleyebilir. Araba kullanmak korkusunun tetikledi─či hastal─▒klar a┼ča─č─▒daki gibi s─▒ralanabilir:

Fiziksel hastal─▒klar:

 • Gastrointestinal hastal─▒klar: Araba kullanma korkusu zamanla sindirim sistemini etkileyerek hastal─▒klara yol açabilir.
 • Yüksek tansiyon: Stres seviyesine art─▒ran araba kullanma korkusu yüksek tansiyon riskini yükseltebilir.
 • Kronik ba┼č a─čr─▒s─▒: Yo─čun kayg─▒ ve stres durumu ba┼č a─čr─▒lar─▒n─▒n kronikle┼čmesine neden olabilir.

Psikolojik Hastal─▒klar:

 • Genel anksiyete bozuklu─ču: Sürekli kayg─▒ ve endi┼če hali genel anksiyete bozuklu─čuna neden olabilir.
 • Obsesif kompulsif bozukluk: Araba kullanma korkusu ki┼činin sürekli araç kullanmak ile ilgili olumsuz dü┼čüncelere kap─▒lmas─▒na neden olabilir. Bu durum obsesif kompulsif bozuklu─ču belirtilerini tetikleyebilir.

Araba kullanma korkusu aerofobi, tanatofobi, klostrofobi, agorafobi, tanatofobi, takofobi ve algofobi gibi fobi türleriyle birlikte ortaya ç─▒kabilir.

Araba Kullanma Korkusu Te┼čhisi Nas─▒l Konulur?

Araba kullanma korkusu tan─▒s─▒ uzman psikolog veya psikiyatrist taraf─▒ndan yap─▒l─▒r. Terapist hastal─▒─č─▒n ne kadar ┼čiddetli oldu─čunu anlamak için DSM-5 kriterlerini de göz önünde bulundurarak psikolojik de─čerlendirme yapabilir.

Araba Kullanma Korkusu Nas─▒l Yenilir?

Araba Kullanma Korkusu Nas─▒l Yenilir?

Güvenli sürü┼č al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒ geli┼čtirme yöntemleri “araba kullanma korkusu nas─▒l a┼č─▒l─▒r?” sorusuna cevap niteli─čindedir. Bu yöntemler amaksofobiye sahip ki┼čilerin korkular─▒n─▒ azaltmaya yard─▒mc─▒ olabilir. Ki┼či daha güvenli bir sürü┼č deneyimi ya┼čayabilir. Araba kullanma korkusuyla ba┼ča ç─▒kma stratejileri ┼čunlard─▒r:

 • Bilgi edinmek: Korkular─▒n─▒za neyin sebep oldu─čunu anlamak fobik tepkilerinizi de─či┼čtirmenizde ve semptomlar─▒ yönetmenizde etkili olabilir.
 • Korku merdiveni olu┼čturmak: Korku merdiveni fobinin semptomlar─▒n─▒ kötüle┼čtiren durumlarla ba┼ča ç─▒kman─▒za yard─▒mc─▒ olabilir.
 • Sürü┼č e─čitimi almak: Profesyonel sürü┼č e─čitimi almak sürü┼č becerilerini geli┼čtirmeye ve özgüven duygusunu geli┼čtirmeye yard─▒mc─▒ olur.
 • Nefes egzersizleri: Derin solunum egzersizleri kayg─▒y─▒ azaltarak zihnin rahatlamas─▒na olanak tan─▒r.

Sa─čl─▒kl─▒ ve dengeli beslenme, düzenli bir uyku rutini olu┼čturma gibi ya┼čam tarz─▒ faktörleri araba kullanma fobisi semptomlar─▒n─▒ hafifletmeye katk─▒ sa─člayabilir.

Araba Kullanma Korkusu Tedavisi

Amaksofobi semptomlar─▒n─▒ hafifletmek için çe┼čitli tedavi yöntemleri uygulanabilir. Tedavi planlan─▒rken belirtilerin nedeni, ┼čiddeti ve s─▒kl─▒─č─▒ ba┼čta olmak üzere çe┼čitli faktörler göz önünde bulundurulur. Araba kullanma fobisinin en yayg─▒n tedavi ┼čekiller ┼čunlard─▒r:

 • Maruz kalma terapisi: Araba videolar─▒ izlemek, arabada oturmak gibi a┼čama a┼čama tetikleyicinize maruz kalmay─▒ içerir.
 • Sanal gerçeklik: Ki┼či sanal ortamda araba kullanarak korkular─▒yla yüzle┼čebilir. Bu tedavi yöntemini alan ki┼čilerin korkular─▒yla ba┼č etmeleri ve ya┼čam kalitelerini art─▒rmalar─▒ mümkündür.
 • Bili┼čsel davran─▒┼čç─▒ terapi: Psikolojik hastal─▒klar─▒ tedavi etmenin en etkili yollar─▒ndan olan bili┼čsel davran─▒┼čç─▒ terapi, fobinizi tetikleyen durumlar─▒ anlaman─▒z─▒ ve tepki verme ┼čeklinizi nas─▒l de─či┼čtirece─činizi ö─čretebilir.
 • Hipnoterapi: Ki┼či derin bir hipnotik trans sürecindeyken hipnoterapist ki┼činin bilinçalt─▒n─▒ olumlu dü┼čüncelerle yeniden programlamaya çal─▒┼čabilir.
 • ─░laç tedavisi: ┼×iddetli korku ve anksiyete durumunda doktor antidepresan ilaç tedavisi ba┼člayabilir.

Araba Kullanma Korkusu Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Araba Kullanma Korkusu Hastal─▒─č─▒ ─░çin Hangi Bölüme Gidilir?

Araba kullanma korkusu hastal─▒─č─▒ uzman klinik psikologlar veya psikiyatristler taraf─▒ndan tedavi edilir. Uzman terapistler ki┼činin ki┼činin korkular─▒yla ba┼ča ç─▒kma stratejileri geli┼čtirmesine yard─▒mc─▒ olabilir.

Araba Kullanma Korkusunu Yenmek ─░çin Ne Yapmal─▒y─▒m?

“Araba kullanma korkusu nas─▒l yenerim?” sorusunu cevaplamak için korkunun kökenini ara┼čt─▒rmak ve yönetilmesine yard─▒mc─▒ olacak stratejilerin geli┼čtirilmesi önemlidir. Uzman bir psikolog veya psikiyatristten destek almak korkular─▒n üstesinden gelmenize olanak tan─▒yabilir. Tedavi yöntemleri hakk─▒nda detayl─▒ bilgi edinmek isterseniz hekiminize ba┼čvurabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Klnk. Psk.
Berra Ba┼č
Psikoloji
Medical Park Bah├želievler
2955

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.