sat─▒r aras─▒

Argan Ya─č─▒ Sa├ža Faydalar─▒ Nelerdir?

Argan ya─č─▒, Argania spinosa ad─▒ verilen endemik bir a─čaçtan elde edilen üründür.

Sapotaceae familyas─▒ üyelerinden olan Argania spinosa yakla┼č─▒k yüz elli y─▒l ya┼čayabilen güçlü köklere sahip bu yüzden erozyona kar┼č─▒ korumada da büyük etkileri olan bir a─čaçt─▒r.

Argan a─čac─▒ndan elde edilen ba┼čta argan ya─č─▒ dahil olmak üzere yan ürünler; yakacak maddesi, besin maddesi, kozmetik ürün amaçl─▒ olarak kullan─▒l─▒r.

Argan Ya─č─▒ Nedir?

Argan Ya─č─▒ Nedir?

Argan ya─č─▒, argan a─čac─▒ndan çe┼čitli yöntemlerle elde edilen hem maddi olarak hem de farmakolojik olarak oldukça de─čerli olan bir üründür.

Hem beslenme maddesi hem de t─▒bbi ürün olarak kullan─▒lan argan ya─č─▒ tüm bu ta┼č─▒d─▒─č─▒ özelliklere içerdi─či biyolojik olarak aktif bile┼čenlerden dolay─▒ sahiptir. Argan ya─č─▒ önemli miktarda oleik asit, linoleik asit ve polifenol içerir.

Bulundurdu─ču bu kimyasallar sayesinde kozmetik sektöründe de çok geni┼č bir kullan─▒m alan─▒na sahiptir.

Hatta ruhsatland─▒r─▒lm─▒┼č birçok kozmetik ürünün formülasyonunda ham madde olarak argan ya─č─▒ndan önemli miktarlarda yararlan─▒l─▒r.

Argan ya─č─▒ saça parlakl─▒k ve hacim verme, saç─▒ onarma, cildin sebum dengesini sa─člama, sivilcelerin iyile┼čmesini h─▒zland─▒rma, cildin elastikiyetini ve nem oran─▒n─▒ artt─▒rma gibi faydalara sahiptir.

Argan Ya─č─▒ Nas─▒l Elde Edilir?

Argan ya─č─▒n─▒n eldesi için olgun meyveden ç─▒kar─▒lan tohumlar önce kavrulur daha sonra ise ezilir. ─░yice ezilen tohumlar süzülür.

Bu geleneksel yöntemle elde edilen ya─č berrak sar─▒ renktedir ve yemeklik ya─č olarak g─▒da sektöründe kullan─▒l─▒r. Bu ya─č─▒n tuzlanarak saklanmas─▒ raf ömrünü uzat─▒r.

Ya─č eldesinde kullan─▒lan di─čer yöntem ise tohumlar─▒n kavrulma i┼člemine tabi tutulmadan hidrolik presler kullan─▒larak ezilmesidir.

So─čuk presleme yöntemi de denilen bu metodda ─▒s─▒ ya da çözücü kullan─▒m─▒ yoktur. Ya─č filtrelerden geçirilerek haz─▒r hale gelir.

Ç─▒kar─▒lan ya─č daha çok kozmetik sektöründe kullan─▒l─▒r. Ayr─▒ca istenmeyen bile┼čenlerin ayr─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒ için siklohekzan, petrol eteri, diklorometan ve kloroform gibi ya─čl─▒ yap─▒ya sahip çözücülerden destek al─▒n─▒r.

Süperkritik ak─▒┼č ekstraksiyon yönteminden yararlan─▒larak da argan ya─č─▒ elde edilebilir. Bu yöntemde yine çözücüler kullan─▒l─▒r fakat di─čer yöntemlerden farkl─▒ olarak yüksek bas─▒nçtan yararlanma durumu mevcuttur.

Argan Ya─č─▒ Çe┼čitleri Nelerdir?

Argan Ya─č─▒ ├çe┼čitleri Nelerdir?

Argan ya─č─▒; saf, ekstra saf, kozmetik ve zenginle┼čtirilmi┼č olarak 4 farkl─▒ s─▒n─▒fa ayr─▒lm─▒┼čt─▒r. Bu ayr─▒m, ya─č─▒n eldesinde kullan─▒lan yönteme ve ya─č─▒n asitlik oran─▒na göre yap─▒lm─▒┼čt─▒r.

Saf argan ya─č─▒n─▒n asiditesi bir buçu─ča e┼čit veya bir buçuktan küçük, ekstra saf ya─č─▒n asiditesi ise 0,8’e e┼čit veya 0.8’den küçük olmal─▒d─▒r.

Kozmetik argan ya─č─▒ çözücüler kullan─▒larak ön i┼čleme u─črat─▒lmam─▒┼č tohumlardan elde edilir. Kozmetik ya─č─▒n raf ömrü k─▒sad─▒r ve di─čer ya─člara oranla maliyeti yüksektir. Bu ya─č saç ve cilt bak─▒m─▒nda genellikle maske olarak kullan─▒l─▒r.

Argan ya─č─▒ saç maskesi faydalar─▒ aras─▒nda saç─▒ besleme ve uzamas─▒n─▒ destekleme yer al─▒r. Zenginle┼čtirilmi┼č ya─č 150-200 °C ve 1,5-1,8 Pa bas─▒nç alt─▒nda buhar distilasyonu yöntemi kullan─▒larak üretilir. Ya─č asitleri bak─▒m─▒ndan oldukça zengindir.

Bu ya─čdan yine kozmetik sektöründe yararlan─▒l─▒r fakat direkt olarak uygulanmas─▒ ciltte iritasyon olu┼čumuna yol açabilir.

Argan Ya─č─▒n─▒n Faydalar─▒ Nelerdir?

Argan Ya─č─▒n─▒n Faydalar─▒ Nelerdir?

Argan ya─č─▒, cilt bak─▒m─▒ndan metabolik hastal─▒klardan korunmaya kadar çok çe┼čitli alanlarda kullan─▒labilir. Bunlar─▒n d─▒┼č─▒nda argan ya─č─▒ saça faydalar─▒ ile de bilinir ve oldukça yayg─▒n olarak kullan─▒l─▒r. Argan ya─č─▒n─▒n faydalar─▒ aras─▒nda ┼čunlar yer al─▒r:

 • Önemli oranda nemlendirme yetene─čine sahiptir ve cildin elastikiyetini önemli ölçüde artt─▒rabilir. Bu yüzden k─▒r─▒┼č─▒kl─▒klar─▒n önlenmesine yard─▒mc─▒ olabilir. Ayr─▒ca içerdi─či antioksidan özellikteki kimyasal bile┼čikler de ya┼članmay─▒ önleyici yönde destekleyicidir.
 • Argan ya─č─▒ saça faydalar─▒ erkek ve kad─▒nlar için fark olmaks─▒z─▒n oldukça önemlidir. Saç─▒n parlakl─▒k kazanmas─▒na, canl─▒ görünmesine, ─▒s─▒ hasar─▒n─▒n önlenmesine yard─▒mc─▒ olur.
 • Kolesterolün dü┼čürülmesini destekleyebilir. Yap─▒lan çal─▒┼čmalar argan ya─č─▒n─▒n kötü kolesterolü ve trigliserid seviyesini dü┼čürmeye, iyi kolesterolü de yükseltmeye yard─▒mc─▒ oldu─čunu ortaya koymu┼čtur.
 • Antioksidan özelli─če sahip oldu─čundan yaralar─▒n iyile┼čmesini h─▒zland─▒rmaya yard─▒mc─▒ olabilir. Ayr─▒ca yine antioksidanlara ba─čl─▒ olarak inflamasyonun azalmas─▒ da desteklenebilir.
 • Cildin ya─č bezlerinden salg─▒lanarak yüzde parlak bir görünüme sebep olan sebumun dengesini sa─člayarak ya─članman─▒n önlenmesine yard─▒mc─▒ olur. 2 hafta ve daha fazla süre argan ya─č─▒ kullan─▒m─▒ sebum miktar─▒n─▒ azaltarak cilt patlamalar─▒n─▒n önüne geçer ve t─▒kal─▒ gözeneklerin aç─▒lmas─▒n─▒ destekler. Bu da dolayl─▒ olarak gözeneklerin t─▒kanmas─▒na ba─čl─▒ olarak cildin alt─▒nda olu┼čan komedonlar─▒n ve sivilcelerin azalmas─▒ manas─▒na gelir.
 • Çatlaklar─▒n olu┼čumunu önlemeye yard─▒mc─▒ olur ve var olan çatlak izlerinin hafiflemesini destekler. Özellikle hamilelik döneminde h─▒zl─▒ kilo al─▒m─▒na ba─čl─▒ olarak aç─▒─ča ç─▒kan çatlaklarda lokal olarak uygulanan argan ya─č─▒ önemli faydalara sahiptir.

Argan Ya─č─▒ Saça Faydalar─▒ Nelerdir?

Argan ya─č─▒ saça faydalar─▒ ile de tan─▒nan bir üründür ve cilt bak─▒m─▒ndaki kadar saç bak─▒m─▒nda da oldukça geni┼č bir kullan─▒m alan─▒na sahiptir.

Özellikle y─▒pranm─▒┼č ve boyal─▒ saçlar─▒n canland─▒r─▒lmas─▒nda tercih edilen argan ya─č─▒ birden farkl─▒ ┼čekilde saça uygulanabilir. Argan ya─č─▒ saça faydalar─▒ aras─▒nda ┼čunlar yer al─▒r:

 • Kepek probleminin azalmas─▒na yard─▒mc─▒ olarak ka┼č─▒nt─▒l─▒ saç derisi probleminin çözümüne destek olur. Antienflamatuar olmas─▒ ve gözenekleri t─▒kamamas─▒ dolay─▒s─▒yla kepekte önemli faydalar sa─člayan argan ya─č─▒ hem kad─▒nlar hem de erkekler taraf─▒ndan güvenle kullan─▒labilir. Birkaç damla argan ya─č─▒n─▒n masaj yap─▒larak kafa derisine yedirilip bir gece bekletilmesi ile kepek tedavisi desteklenebilir.
 • Saç─▒ ┼čekillendirmek için uygulanan ─▒s─▒ saç─▒n y─▒pranmas─▒na ve k─▒r─▒lmas─▒na sebep olabilir. Argan ya─č─▒ içerdi─či E vitamini ile ─▒s─▒ya ba─čl─▒ olu┼čan hasarlar─▒ önlemeye yard─▒mc─▒ olur. Bu amaçla saça ┼čekillendirmeden önce veya sonra birkaç damla argan ya─č─▒ sürülebilir.
 • Matla┼čan saçlar─▒n eski parlakl─▒─č─▒na kavu┼čmas─▒na ve canl─▒ bir görünüme sahip olmas─▒na yard─▒mc─▒ olur. Ya─čl─▒ kal─▒nt─▒ b─▒rakmamas─▒ndan dolay─▒ uygulama esnas─▒nda ve sonras─▒nda a─č─▒rla┼čma yapmayan argan ya─č─▒ saç─▒n hem hacim hem de parlakl─▒k kazanmas─▒na katk─▒da bulunur. Parlakl─▒k kazand─▒rmak amac─▒ ile ─▒slak saça birkaç damla veya kuru saça sadece uçlar─▒na olacak ┼čekilde argan ya─č─▒ uygulanabilir.
 • Argan ya─č─▒ saç maskesi faydalar─▒ aras─▒nda güne┼če kar┼č─▒ koruyucu etkisi yer al─▒r. Argan ya─č─▒n─▒ güne┼č koruyucu olarak kullanman─▒n yolu bir veya iki damlay─▒, saç─▒ ┼čekillendirdikten sonra saçta hafifçe gezdirmek veya sadece uçlara maske ┼čeklinde uygulamakt─▒r. Ayr─▒ca argan ya─č─▒ güne┼čten korumaya ek olarak saç─▒n pigmentini kaybetmesini önlemeye de yard─▒mc─▒ olur.
 • Saç köklerini uyar─▒c─▒ bile┼čikler içeren argan ya─č─▒ saç─▒n büyümesini uyar─▒r ve saç uzamas─▒n─▒ destekler. Bu yüzden saç dökülmesi tedavisinde destekleyici olarak kullan─▒labilir. Argan ya─č─▒ saça faydalar─▒ erkek tipi saç dökülmesini önlemek ile s─▒n─▒rl─▒ de─čildir. Kan ak─▒┼č─▒n─▒ h─▒zland─▒rmak ve gözenekleri açmak için de ya─č kafa derisine günde birkaç dakika masaj yaparak uygulanabilir.

Argan Ya─č─▒ Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular

G─▒da Olarak Kullan─▒lan Ve Cilt Bak─▒m─▒ ─░çin Kullan─▒lan Argan Ya─č─▒ Aras─▒ndaki Fark Nedir?

Argan g─▒da ya─č─▒ tohumlar─▒ hafifçe k─▒zart─▒larak zengin bir ceviz aromas─▒ ve dumanl─▒ bir tat elde edilir. Bu ┼čekilde elde edilen ya─č ciltte de kullan─▒r, ancak bask─▒n bir kokuya sahiptir ve uçucu ya─č bak─▒m─▒ndan yoksundur. Ayr─▒ca E vitamini ve besin maddeleri aç─▒s─▒ndan da zay─▒ft─▒r. Argan ya─č─▒n─▒n cilt bak─▒m─▒nda kullan─▒lan─▒ ise so─čuk preslenmi┼č çi─č tohumlardan yap─▒l─▒r ve bu da ya─č─▒n içine çok fazla posan─▒n girdi─či anlam─▒na gelir. Bu kar─▒┼č─▒m─▒n çökelmesine izin verilir ve ya─č üst k─▒s─▒mdan al─▒n─▒r. Bu durum g─▒da ya─č─▒ üretim yöntemine göre çok daha dü┼čük verim sa─člar fakat bu ya─č cilt kurulu─čunda fayda sa─člayan nemlendirici kimyasallar ve cildi yat─▒┼čt─▒r─▒c─▒ saponinler aç─▒s─▒ndan oldukça zengindir.

Argan Ya─č─▒ Nas─▒l Saklan─▒r?

Argan ya─č─▒ oda s─▒cakl─▒─č─▒nda ve koyu renkli ┼či┼čelerde saklanmal─▒d─▒r. Argan ya─č─▒ çok so─čursa kat─▒la┼čabilir ancak bu durum, ya─č─▒n yava┼č yava┼č tekrar oda s─▒cakl─▒─č─▒na getirilmesiyle kolayl─▒kla düzeltilebilir ve ya─č─▒n özelliklerini etkilemez. Argan ya─č─▒ asla yüksek s─▒cakl─▒klara ─▒s─▒t─▒lmamal─▒d─▒r çünkü bu, do─čal özellikleri ve sa─čl─▒─ča olan faydalar─▒n─▒ yok edebilir. Tüm bitkisel ürünlerde oldu─ču gibi argan ya─č─▒n─▒n da ham do─čal hali, besin de─čerlerinin optimum seviyede oldu─ču durumdur.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Sevgi Bahad─▒r
Dermatoloji (Cildiye)
Medical Park Y─▒ld─▒zl─▒
1418

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.