Prof. Dr.Arif Kökçü

  • İlgi Alanları
  • Rahim ağzı kanseri
  • Yumurtalık kanseri
  • Rahim urları
  • Rahim sarkması
  • Endometriozis cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Lisans- Ege Üniversitesi-1977    / 1977
Yüksek Lisans - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora- Ondokuz Mayıs Üniversitesi-1982 / 1982
Yrd. Doçentlik - Ondokuz Mayıs Üniversitesi-1986 / 1986
Doçentlik - Ondokuz Mayıs Üniversitesi-1989 / 1989
Profesörlük - Ondokuz Mayıs Üniversitesi-1995 / 1995