sat覺r aras覺

Her gün 7-8 bardak su içmenin sal覺k aç覺s覺ndan önemli olduunu düünürsek, içilen ar覺tma suyunun zararlar覺 ve suyun kalitesini sorgulamak en doal hakk覺m覺zd覺r.

Doada bulunan kaynak sular覺n覺n, doal yollarla süzme yöntemini örnek alarak, içeriinde bulunan maddelerin ar覺nmas覺 amac覺yla oluan, süzme ve filtreleme su ar覺tma teknolojisidir. Su kaynaklar覺n覺n verimlilii ve azl覺覺 ile önem kazanm覺t覺r. Evlerde musluktan akan suyun belli bir teknoloji ile pratik ekilde ar覺t覺lmas覺 ve içilebilir hale gelmesidir. 

Su Neden Ar覺t覺l覺r?

Günümüzde insan hayat覺nda öncelik s覺ras覺 zaman kazand覺ran teknolojik cihazlar olmutur. Bu cihazlar覺 kullan覺rken sal覺kl覺 olmas覺ndan önce bize kazand覺rd覺覺 zaman ve pratik olmas覺 tercih nedenimiz olmaktad覺r. Musluk suyunu birçok ehirde direkt içilemedii için böyle bir yönteme bavurulur. Ancak suyu ar覺t覺rken ar覺tma suyu zararlar覺n覺 arat覺rmak gerekir. 

Çemeyi açt覺覺m覺z zaman akan ar覺t覺lm覺 ve içilebilir su bizim için büyük bir konfor salamaktad覺r. Suyu ar覺tarak kullanmak bize büyük kolayl覺k ve ekonomik kazanç salad覺覺n覺 düündüümüz için tercih ettiimiz bir yöntemdir.

Bununla birlikte doksanl覺 y覺llardan itibaren oluan su ar覺t覺c覺 cihazlar覺n覺n piyasas覺 bizi bu konuda etkisi alt覺na almaktad覺r. Ar覺tma suyunun faydalar覺 ve zararlar覺 kar覺lat覺r覺l覺rken bizi etkisi alt覺na alan en büyük etken zaman ve pratik kullan覺m olmaktad覺r.

Su Ar覺tma Nedir?

Günümüzde art覺k sal覺kl覺 suya ulamak çok zorlamaktad覺r. Bunun için insanolu sal覺kl覺 su tüketmek için farkl覺 çözüm yöntemleri denenmektedir. Bunlar覺n ba覺nda çemeden akan suyu ar覺tma cihazlar覺 ile ar覺tmak gelir. Uzmanlar覺n günde 6-8 bardak su içmeyi çok önemli sayd覺覺 düünüldüünde sal覺kl覺 su tüketmeni önemi de ortaya ç覺kmaktad覺r.

Ar覺tma Suyu Zararlar覺 Nelerdir?

襤çilen suyun içeriinde bulunan mineral ve vitaminler suyun kalitesi aç覺s覺ndan önem ta覺maktad覺r. Su ar覺tman覺n zararlar覺 aras覺nda en çok sorgulanan detay iyi ve kötü minerallerin bir arada yok edilmesidir.

Bununla birlikte içeriinde bulunan vitaminlerinde yok olmas覺 veya azalmas覺d覺r. Suyun içeriinde bulunan mineral ve vitaminlerin yok olmas覺yla su doal olmaktan ç覺k覺p yapay su haline gelmektedir. 

Ar覺tma suyunun zararlar覺n覺n en ba覺nda bu gelir. Yetersiz mineral ve vitamin al覺m覺 ciddi rahats覺zl覺klara yol açmaktad覺r. Uzmanlar taraf覺ndan su ar覺tman覺n zararlar覺 incelendii zaman suyun ar覺t覺larak içilmesi çok ciddi rahats覺zl覺klara yol açt覺覺 veya tetikledii gözlemlenmitir.

  • Su denilince akl覺m覺za gelen en önemli organ böbrek olup, en çok merak edilen ar覺tma suyu zararlar覺n覺n böbrek sal覺覺 üzerindeki etkileridir. Ar覺tma suyunu tek ba覺na çok uzun süre tükettiimiz zaman vücut için gerekli olan mineralleri ve vitaminler az al覺nm覺 olur. Bu mineral ve vitaminleri farkl覺 beslenme türleri ile de desteklemez ve takviye etmezsek böbrek sal覺覺na ciddi zararlar verir. Ciddi böbrek rahats覺zl覺klar覺 olan böbrek hastalar覺n覺n ar覺tma suyu kullanmadan önce mutlaka doktorlar覺 ile iletiim kurmalar覺 gerekmektedir.
  • Uzun süreli ve tek yönlü kullan覺lan ar覺t覺lm覺 su; tüm sal覺kl覺 minerallerinden ve vitaminlerinden ar覺t覺lm覺 su, kemiklerin ihtiyac覺 olan mineralleri kar覺layamad覺覺 için di çürüklerine ve kemik erimesine neden olmaktad覺r. Kemik sal覺覺na verdii zararla birlikte ayn覺 zamanda büyüme ça覺nda olan çocuklar覺n kemik yap覺s覺n覺 etkileyerek büyüme geriliine neden olmaktad覺r.
  • Tek yönlü mineral deposuna dönen ar覺t覺lm覺 su kalp ve damar sal覺覺 aç覺s覺ndan risk oluturmaktad覺r. Suyun içeriindeki mineral ve vitamin dengesi bozulur. Beraberinde hipertansiyon hastal覺klar覺nda art覺 olabilir. 
  • Ar覺t覺lm覺 su, suyun içeriinde bulunan pH deerini de azaltmaktad覺r. pH deeri azalan su çok ciddi rahats覺zl覺klara davetiye ç覺karmaktad覺r. pH deerinin düük olmas覺 suyun asidik olmas覺na neden olur. Asidik su, sindirim sistemi ve metabolizma rahats覺zl覺klar覺na neden olmaktad覺r. 
  • Ar覺tma suyu zararlar覺 aras覺nda suyun klor deerinin yok edilmesidir. Klor suyun mikrobunu ar覺nd覺r覺r. Klor bak覺m覺ndan eksik olan su bakteri ve mikrop bak覺m覺ndan fazlad覺r. Bu da bakteri ve mikroplarla bulaan hastal覺klara davetiye ç覺karmaktad覺r.
  • Ar覺tma cihazlar覺n覺n filtreleme sisteminin yap覺s覺nda bulunan plastik maddeler ve kimyasallar kanserojen madde içermektedir. Meme, rahim, prostat kanserini tetiklemektedir. Ayn覺 zamanda bu maddeler insan vücudunun dengesinde hormon yap覺s覺na zarar vermektedir. Bu yüzden tiroid rahats覺zl覺klar覺na da yol açmaktad覺r.
  • Uzun süre ar覺t覺lm覺 su kullanman覺n zararlar覺 aras覺nda vücuttaki elektrolit dengesini etkilemesidir. Ar覺tma cihaz覺 ile su ar覺t覺l覺rken oksijen ve hidrojenleri ayr覺t覺rmakta bu da suyu elektrolit dengesini etkilemektedir. Bu ekilde uzun süre ar覺t覺lm覺 su tüketen bireylerde su toksitesine yol açabilir.

Su Ar覺tma Cihazlar覺n覺n Kullan覺m覺

Ar覺tma sular覺n覺 pratik ve ekilde kullan覺l覺r. Bu kolayl覺覺 evimize balanan cihazlar salamaktad覺r. Ancak su ar覺tman覺n zararlar覺n覺 minimuma çekmek için cihaz seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar mevcuttur.   

Ar覺tma cihaz覺 tercih ederken mutfa覺m覺zda sal覺kl覺 ve pratik bir ortam覺n olup olmad覺覺 kontrol edilmeli. Ar覺tma cihazlar覺n覺 balat覺rken mutfa覺n tesisat覺 ve tezgah覺 firma taraf覺ndan incelenmeli, bu süreçte doru ve sal覺kl覺 karar verilmelidir. 

Cihaz覺 tercih ederken suyun içeriinde bulunan mineral ve vitaminleri ne kadar yok ettii incelenmelidir. Bu inceleme yap覺l覺rken cihaz覺n Sal覺k Bakanl覺覺 taraf覺ndan denetleme ve ölçümleri mutlaka kontrol edilmelidir.

Ar覺tma cihaz覺n覺n en büyük kolayl覺覺 uzun süre içilebilir su s覺k覺nt覺s覺na çözüm bulmas覺d覺r. Ancak tüketiciler taraf覺ndan ihmal ve göz ard覺 edilen en büyük detay filtre deiim zaman覺n覺 takip etmemektir. Uzun süre temizlenmeyen veya deitirilmeyen filtreler yüzünden su kalitesi çok dümektedir. Hatta birçok uzman zehirli suya dönütüünü söylemektedir. Deitirilmeyen filtre nedeniyle cihaz içerisinde mikrop, mantar ve virüs üremektedir. Su ar覺t覺c覺s覺 ile suya kar覺maktad覺r. Yine filtre deiimi baz覺 firmalarda çok pahal覺ya yap覺lmakta olup bir müddet sonra ekonomik nedenlerle tercih edilen suyun daha pahal覺ya neden olduu gözlemlenmektedir. Evin mutfa覺na balat覺lacak su ar覺tma cihaz覺n覺n, su kalitesi ilgili laboratuvarlarda incelenmesi tavsiye edilir. 

S覺kça Sorulan Sorular

En sal覺kl覺 su hangisidir?

Ar覺tma suyu, haz覺r su, kaynak suyu ve çeme suyu içtiimiz su türlerinin bal覺calar覺d覺r. En sal覺kl覺 tabi ki doal kaynak suyudur. Ancak çevre kirlilii nedeniyle doal kaynak suyu bulmak çok zor olmaktad覺r.

Ar覺tma cihazlar覺n覺n suyun pH deerini düürmesi, içeriindeki mineralleri ve vitaminleri azaltmas覺 nedeniyle ciddi sal覺k sorunlar覺na neden olmaktad覺r. Baz覺 ehirlerimizde ebeke borular覺n覺n çok eski olmas覺 arsenik madde üretmektedir. Bu yüzden zehirli suya dönümektedir.

Ar覺t覺lm覺 Su ikinlik Yapar m覺?

Ar覺t覺lm覺 suyu uzun süre kullanmak ciddi sal覺k sorunlar覺na neden olur. 襤çerii bak覺m覺ndan az olan mineralli su tüketmek ciddi sindirim problemlerini beraberinde getirebilir. Ayr覺ca baz覺 ar覺tma yöntemleri ile ar覺t覺lm覺 su, suyun pH deerini deitirmektedir. Alkali suyun a覺r覺 ve uzun süre tüketimi ikinlie yol açabilir.

Ar覺tma Suyu Zararl覺 m覺d覺r?

Birçok uzman uzun süre ve tek yönlü kullan覺m sonras覺nda vücudumuzda ar覺tma suyu zararlar覺nda art覺lar gözlemlemitir. Su ar覺tman覺n zararlar覺n覺n ba覺nda suyun içeriinde bulunan mineral-vitamin deerinin ve pH dengesinin azald覺覺 gözlemlenmitir. Suyun dengesi bozulmu olup beraberinde ciddi rahats覺zl覺klara davetiye ç覺karabilir.

Ar覺tma Suyu 襤shal Yapar m覺?

Ar覺t覺lm覺 su direkt olarak ishal yapmaz. Ar覺t覺lm覺 su bünyesinde ba覺rsak floras覺n覺 bozacak yap覺da bakteri bulundurmad覺覺 sürece ishal yapmaz. Ancak ar覺tma cihazlar覺n覺n filtresinin uzun süre temizlenmesi durumunda, ar覺t覺lm覺 su bünyesinde mikrop ve bakteri bar覺nd覺raca覺 için dolayl覺 olarak ishal yapabilir. Ar覺t覺lm覺 su içerken rengine ve berrakl覺覺na bakmak bu yüzden çok önemlidir.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Zafer Yurdakul
Mikrobiyoloji
Medical Park Seyhan
7181

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.