Dr. Öğr. ÜyesiHasan Armağan Uysal

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
2001 - 2008 - Tıp Doktoru , Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fakültesi, İZMİR
2010 - 2014 - Uzman Doktor, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesil Nöroloji Kliniği, İZMİR

Deneyim
2014-2016: Van Erciş Devlet Hastanesi
2016-2018: Özel Tınaztepe Torbalı Hastanesi
2018- : Medical Park İzmir Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği
Nöroloji Koordinasyon Çalışma Grubu
Genç Nörologlar Çalışma Grubu
İzmir Tabip Odası
Türk Tabipler Birliği

Leukoensefalopati ve sağırlık ile prezente olan Nörobruselloz Olgusu 2011
Beyinsapı Vasküler Hastalıklarında Risk Faktörü ve Prognoz 2012
Tüm Spinal Kordu Tutan Nöromyelitis Optika Olgusu 2013
Idiopatik Parkinson Hastalarında Görülen Uyku Bozukluklarının Tanısında Uyku Değerlendirme Ölçekleri ve Serum Melatonin Düzeyleri 2015
Nadir Görülen Nöropsikiyatrik Hastalık: Fahr’s Hastalığı 2016
Sydenham Koresi: Tedaviye Dirençli Bir Olgu 2016
Musküler Distrofili Hastalarda D Vitamini düzeyleri ve D Vitamininin Steroid Kullanımı İle İlişkisi 2017
Abdominal Epilepsi: Vaka Sunumu 2018
Parkinson Hastalığı ve Myastenia Gravis ile birlikte seyreden iki olgu 2018 
Tekrarlayan İnme-Karotis Arter Aterosklerotik Plak İlişkisi 2018
Demansta Hasta Yakını Yükü ve Değerlendirilmesi (Kitap Bölümü / 2019)