Dr. Öğr. ÜyesiArzu Dinç Yavaş

  • İlgi Alanları
  • Ortopedik rehabilitasyon
  • Spor yaralanmaları
  • İnme tedavisi
  • Pediatrik rehabilitasyon
  • Omurga sorunları
  • Bel ağrısı
  • Romatizmal hastalıklar
  • Lenfödem rehabilitasyonu

Eğitim ve Uzmanlık
2002 -  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2009 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD – Uzmanlık
2018 - Beykent Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans

Deneyim
2021-2015 Medipol Üniversitesi SefaköySUM   
2021-2015 Medipol Üniversitesi FTR AD Dr. Öğretim üyesi
2021-2015 Medipol Üniversitesi. Engelli öğrenci birimi  Tıp fakültesi temsilcisi
2015-2014 Medipol Üniversitesi  Esenler SUM 
2014-2013 Medipol  Mega  Hastanesi
2013-2012 Eskişehir Özel Reşadiye Tıp merkezi 
2012-2011 SB. Kütahya Yoncalı fizik tedavi ve hidroklimatoloji hastanesi.
2011-2009 SB Osmaniye Devlet Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
2019 - GETAT Ozon terapi
2019 - GETAT Mezoterapi eğitimi,
2020 - Nöral terapi
2021 - Yamamoto skalp akupunktur YNSA
PRP
Kinezyo bantlama
Eklem ve lokal enjeksiyonlar

Mesleki Üyelikler
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzm Hek. Der.
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Kinesio Türkiye Derneği
İstanbul Tabip Odası

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1-Thoracic degenerative disc pathologies in geriatric patients
Ayşe Serap Akgün, Arzu Yavaş Dinç Turkish Journal of Geriatrics 2020; 23(4): 482-491

2-Kaplıca ve Fizik Tedavi Uygulanan Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Erken Dönem Tedavi Memnuniyetinin Değerlendirilmesi (Evaluationof patientsatisfactionfromtheshort term outcomesofbalneotherapyand physical therapy in muscoloskeletal disorders) Ebru Umay, Süeda Rükşen, Mustafa Kemal Tezelli, Mehmet Meşhur, ArzuDinç TürkFiz Tıp Rehab Derg 2013;59:222-8

3-Kaplıca Tedavisi Birlikteliği ile Diz Osteoartritli Hastalarda İzotonik ve İzokinetik Egzersiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması Comparison of Isotonic and Isokinetic Exercise Methods Accompanied with Balneotherapy in Patients with Knee Osteoarthritis" Ebru Umay, Mustafa Kemal Tezelli, ArzuDinc,Sueda Ruksen FTR Bil Der 2012;15: 31-8

4-Ankylosing spondylitis in a patientwithTurnersyndrome: a case report. Armagan O, Ekim A, Dinc A, Oner C. Rheumatol Int. 2007 Oct;27(12): 1177-80. Epub 2007 Apr 19

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 1-Kronik nonspaesifik bel ağrılı kadın hastalarda Pilates egzersizlerinin Lumbosakral açılanma ve Fonksiyonel Durum üzerine etkisi: Pilot çalışma Dilanur Kutlu Özkaraoğlu, Arzu Dinç Yavaş, Ayşe Serap Akgün, Candan Algun 8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

2 - Aksiller schwannoma: Nadir bir lokasyon Arzu Dinç Yavaş Uluslararası Katılımlı 28. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2019

3- Servikal traksiyon zorlanması sonrası izole aksesuar sinir felci Arzu Dinç Yavaş  Uluslararası Katılımlı 28. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2019

4- Patellofemoral Ağrı Sendromlu Hastalarda Emg-Biofeedback Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi Merve Çalkın Korkmaz, Mehmet Ağırman, Sena Tolu, Arzu Dinç Yavaş, Ahmet Salim Göktepe Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2019

5-… Miyofasyal Ağrı Sendromunda Kinezyolojik Bantlamanın Etkinliği, Prospektif, Randomize Kontrollü, Çok Merkezli Çalışma Arzu Dinç Yavaş, Belgin Erhan, Birkan Sonel Tur, Duygu Geler Külcü, Figen Ayhan, Gül Tuğba Bulut, Merve Soysal, Nilgün Mesci, Zeynep Alpoğuz, Kamil Yazıcıoğlu, Elif Çiğdem Altınok Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2019

6- Bariatrik cerrahi sonrası gelişen radikülopati: Olgu sunumu 2019 Uluslararası katılımlı Türk Romatoloji Kongresi  Arzu Dinç Yavaş  ,Sena Tolu

7- Myofasyal ağri sendromunda tetik noktalara ozon –kuru iğne tedavisinin etkinliğinin karşilaştirilmasi  Arzu DİNÇ YAVAŞ 2018 1.Medipol Uluslararasi Ozon Terapi Kongresi

8- Ultrasonographic and clinical evaluation of the efficacy of low level laser therapy in rheumatoid arthritis Arzu Dinc, Nevbahar Akcar Degirmenci, FundaTascıoglu, Cengiz Oner (ISPRM 2009 Dünya FTR Kongresi )

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

. 1. Karpal Tünel Sendromu Hastalarında Elektromiyografi Bulgularının Klinik Semptomlar ve İşlevsellik ile İlişkisi The Relationship Between Electromyography Findings and Clinical Symptoms and Functionality in Patients with Carpal Tunnel Syndrome Arzu Dinç Yavaş  , Nicer Korkut Bıçak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi J PMR Sci.2020;23(2):83-9

  2 Kaplıca Tedavisi Birlikteliği ile Diz Osteoartritli Hastalarda İzotonik ve İzokinetik Egzersiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması Comparison of Isotonic and Isokinetic Exercise Methods Accompanied with Balneotherapy in Patients with Knee Osteoarthritis" Ebru Umay, Mustafa Kemal Tezelli, Arzu Dinc, Sueda Ruksen FTR Bil Der 2012;15: 31-8

 3-İntraoperatif Siyah Disk: Bir Okronotik Spondilopati Olgusu Ali Genç, Arzu Dinç, Gökalp Silav, İlhan Elmacı Türk Nöroşirurji Dergisi 2015, Cilt: 25, Sayı: 3, 365-368

4- Diffüz İdiyopatik Skeletal Hiperostozda Dev Servikal Osteofit ve Disfaji:Olgu Sunumu Ali Genç, Arzu Dinç, Mustafa Önöz , İlhan Elmacı Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(3): 147-152

5- Kasık ağrılarının konservatif tedavisi (Derleme) Türkiye Klinikleri FTR Dergisi Sportif Rehabilitasyon Özel sayısı 

Ulusal bilimsel  toplantılarda sunulan bildiriler

1-Postmenapozal Osteopenili Hastalarda Kaplıca Tedavisinin Biyokimyasal Parametreler ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi  E.K Umay, A.Dinç, M.K. Tezelli, E. Gürçay.A. Çakçı 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu  Muğla, 2013

2-Yaygın idiopatik iskelet hiperostozu (DISH): Olgu sunumu. Dinç A, Umay E Türk Romatoloji Kongresi. Antalya, 2012.

3- Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Kaplıca Tedavisinden Memnuniyetin Değerlendirilmesi. Umay EK, Rükşen S, Tezelli MK, Dinç A, Türkmen G. 5. Türk Romatoloji Kongresi. Antalya, 2012.

4-KaplıcaTedavisinin Hipertansif ve Osteoartritli Hastaların Kan Basıncı ve Nabız Sayısına Etkisi. Umay EK, Tezelli MK, Rükşen S, Dinç A, Türkmen G. 5. Türk Romatoloji Kongresi. Antalya, 2012.