Doç. Dr.Arzu Dursun

  • İlgi Alanları
  • Yenidoğan takibi
  • Bebek beslenmesi
  • Çocuk beslenme
  • Çocuk sağlığı ve hastalıkları
  • Sağlam çocuk izlemi
  • Aşılama

Eğitim ve Uzmanlık 
Çukurova  Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Yenidoğan İhtisası

Deneyim
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Sorgun Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Yenidoğan Yoğun bakım Ünitesi
Medical Park Ankara Hastanesi

Görevler
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı - Dr. Arş. Gör.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı - Dr. Arş. Gör.
Sorgun Devlet Hastanesi - Uzman Dr.
Dr. Sami Ulus Kadın, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan - Yan Dal. Arş. Gör.   
Dr. Sami Ulus Kadın, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi - Uzman Dr.
Dr. Sami Ulus Kadın, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi - Doçent Dr.
Medical Park Ankara Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi - Doçent Dr.

Katıldığı Kurslar
Sağlık Bakanlığının düzenlediği Neonatal Resüsitasyon Kursları
Sağlık Bakanlığının düzenlediği Neonatal Resüsitasyon Eğitici Kursu
Sağlık Bakanlığının düzenlediği Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursları
Sağlık Bakanlığının düzenlediği Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Kursu
Türk Neonatoloji Derneğinin düzenlediği İleri Mekanik Ventilatör Teknikleri Kursu

30’dan fazla yurtiçi ve yurtdışı araştırma makalesi

Tıpta Uzmanlık Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı:
Kord Kanı, Anne Sütü ve Bebek Saçında Kurşun, Civa ve Kadmiyum Düzeyleri
Tez Danışmanı. Prof. Dr. Kadriye Yurdakök

Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: 
Mekanik Solunum Desteğinin Yenidoğanlarda Oksidatif Stres ve İskemi Modifiye Albumin Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nurullah Okumuş